Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Mikä vaikuttaa työntekijöiden työmoraaliin?

Henkilöstöhallinnon ammattilaiset tietävät, kuinka tärkeää työntekijöiden työmoraali on, jotta työvoima pysyy tyytyväisenä, tuottavana ja vakaana. Mutta kuinka voit parantaa työntekijöiden työmoraalia omassa yrityksessäsi? Teimme SurveyMonkeyssa hiljattain tutkimuksen seikoista, jotka vaikuttavat työntekijöiden työmoraaliin. Tutkimus tehtiin henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja muiden osastojen työntekijöille. Tutkimalla näiden kahden ryhmän tuloksia eri sukupolvien välillä saimme tuloksia, jotka saattavat herättää ajatuksia.

Tutkimuksessamme tyydyttävä työn ja vapaa-ajan tasapaino oli tärkein työpaikkaan liittyvä elementti molemmissa ryhmissä. 53 % kyselytutkimukseen osallistuneista työntekijöistä piti sitä erittäin tärkeänä ja 60 % henkilöstöhallinnon työntekijöistä oli samaa mieltä. Voit varmistaa työn ja vapaa-ajan tasapainon omassa organisaatiossasi kokeilemalla esimerkiksi seuraavia vinkkejä:

  • Tarjoa joustavat työajat. Joustavat työajat voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, hyväksyykö työntekijä työpaikan tai jääkö hän yritykseen. Se on tärkein työhön liittyvä etu niin millenniaalien, X-sukupolven kuin suurten ikäluokkien keskuudessa. Yli puolet työntekijöistä sanoo, että vaihtaisi työpaikkaa saadakseen liukuvan työajan.
  • Salli etätyö. Tämä on työntekijöiden keskuudessa toiseksi tärkein etu kaikilla sukupolvilla: sitä pitävät tärkeänä 32 % for X-sukupolven edustajista, 31 % suurista ikäluokista ja 25 % millenniaaleista.
  • Tarjoa vapaa-aikaa.Työntekijäsi tarvitsevat vapaata lomia, sairauslomia ja henkilökohtaisia asioita varten. Vapaa työstä alentaa stressiä, parantaa terveyttä ja tekee työntekijöistä onnellisempia ja tuottavampia.

Moderneissa työpaikoissa työntekijät pitävät mielekästä työtä toiseksi tärkeimpänä työhön liittyvänä asiana. Henkilöstöhallinnon edustajat sen sijaan asettivat sen sijalle 12. Tämä tarkoittaa sitä, että HR-osastojen on mietittävä uudelleen yrityksen markkinointia rekrytointitilanteissa ja sitä, kuinka nykyiset työntekijät pidetään onnellisina. Mielekkään työn tarjoamisesta työntekijöille on muitakin etuja. Olemme havainneet, että yrityksissä, joissa työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja joissa on arvoihin perustuva kulttuuri, on myös todennäköisemmin positiivinen työkulttuuri , ja niissä esiintyy muita yrityksiä vähemmän työntekijöiden loppuunpalamista. Tutkimuksista käy ilmi muun muassa seuraavaa:

  • 94 % työntekijöistä, joiden mielestä heidän työnsä on mielekästä, ei ole kokenut töihin liittyvää burnoutia edellisten kuuden kuukauden aikana, kun taas 75 % niistä, joiden mielestä heidän työnsä ei ole mielekästä, ovat kokeneet.
  • 93 % työntekijöistä, jotka ovat työstään ylpeitä, eivät ole kokeneet töihin liittyvää burnoutia edellisten kuuden kuukauden aikana, kun taas 80 % niistä, jotka eivät ole ylpeitä työstään, ovat kokeneet.

Useimmat henkilöstöhallinnon työntekijät asettavat työsuhde-edut toiseksi tärkeimmäksi työntekijöiden työmoraaliin vaikuttavaksi asiaksi, kun taas työntekijät asettavat sen kolmanneksi. Tämä tarkoittaa, että päätettäessä uuden työpaikan hyväksymisestä tai nykyisessä pysymisestä, työsuhde-edut merkitsevät edelleen paljon. Employee Benefit Research Instituten mukaan

  • Terveysvakuutus on tärkein. 64 % sekä vuoden 2015 että 2016 kyselytutkimukseen osallistuneista valitsi sen tärkeimmäksi eduksi, kun vuonna 2014 niin teki 65 % vastaajista.
  • Eläkesäästöohjelmat. Työtekijät valitsivat tämän toiseksi tärkeimmäksi: 45 % vuonna 2016 ja 40 % vuosina 2014 ja 2015 ajatteli niin.
  • Hammashoito ja/tai silmälääkäri oli kolmannella sijalla. Työntekijät valitsivat nämä edut kolmanneksi tärkeimmiksi. 37 % piti niitä erittäin tärkeinä vuonna 2016, 33 % vuonna 2015 ja 30 % vuonna 2014.

Tässä asiassa työntekijät ja henkilöstöhallinnon edustajat ovat samaa mieltä: molemmat asettavat palkkauksen tärkeysjärjestyksessä neljänneksi. 54 % henkilöstöhallinnon edustajista ja 42 % työntekijöistä pitää sitä erittäin tärkeänä. Palkka on kuitenkin kaikkein tärkein uuden työpaikan hyväksymiseen vaikuttava tekijä: 33 % X-sukupolven edustajista ja 34 % suurista ikäluokista asettaa sen etusijalle. Millenniaaleista vain 28 %:n mielestä tämä on tärkein tekijä, joten se asettuu tärkeysjärjestyksessä toiselle sijalle. Heistä tärkeintä oli urakehitys, jonka tärkeimmäksi valitsi millenniaaleista 36 %.

Tämä oli työntekijöiden kyselytutkimuksessa viidentenä, sillä 39 % valitsi sen hyvin tärkeäksi. Henkilöstöhallinnon työntekijöiden kyselytutkimuksessa tämä oli kolmanneksi tärkein tekijä, sillä 56 % valitsi sen erittäin tärkeäksi. Vaikka nykypäivän työntekijät haluavatkin äänensä kuuluviin työpaikalla, edellä mainitut tekijät vaikuttavat tällä hetkellä enemmän heidän asenteeseensa työtään kohtaan.

Henkilöstöhallinnon edustajat valitsivat tämän viidenneksi tärkeimmäksi tekijäksi, sillä 52 % prosenttia oli sitä mieltä, että se on erittäin tärkeä. Työntekijöiden keskuudessa se on kuitenkin vasta 13. sijalla, sillä vain 27 % vastasi, että se on erittäin tärkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöhallinnon työntekijöiden on mietittävä muita tekijöitä, jos he haluavat pitää kiinni nykyisistä työntekijöistä ja palkata uusia.

Jos työntekijöiden työmoraalin parantaminen kiinnostaa sinua, näiden työntekijöihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on elintärkeää. Vaikka kyselytutkimuksemme tulokset tarjoavat lähtökohdan, sinun kannattaa laatia oma kyselytutkimus, jonka avulla voit selvittää, mitkä asiat vaikuttavat työntekijöidesi mielestä eniten heidän omaan työmoraaliinsa. Kuunteleminen ja palautteen perusteella toimiminen antavat parhaat eväät työmoraalin parantamiseen ja siihen, että voit tehdä organisaatiostasi houkuttelevan työpaikan.

Tarvitsetko apua alkuun pääsemisessä? Tutustu työntekijöiden kyselytutkimusmalleihimme ja löydä oikeat kysymykset omaan kyselyysi.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.