Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työn ja vapaa-ajan tasapainoa parantavia strategioita

Työn ja vapaa-ajan tasapainotus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Onnistut siinä näiden vinkkien avulla. 

Aiemmin useimmat työntekijät rajasivat työn tarkasti erilleen henkilökohtaisesta elämästään, mutta moderni tekniikka on lähentänyt näitä osa-alueita. Nykyään työntekijät pitävät työtä ja vapaa-aikaa yhtä tärkeinä, joten he haluavat sovittaa ne mielekkäästi yhteen.

Eräässä äskettäin tehdyssä tutkimuksessamme 53 % työntekijöistä sanoi pitävänsä erittäin tärkeänä, että työnantaja tukee työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä työntekijöiden hyvinvointia, ja 60 % tutkituista henkilöstöhallinnon ammattilaisista on samaa mieltä.

Elämä on onnellisempaa ja terveellisempää ja työura tuottavampi, kun työntekijöille annetaan mahdollisuus sovittaa työ ja vapaa-aika mielekkäästi yhteen. Työtehtävien laiminlyönti voi vaikuttaa yhtä kielteisesti henkilökohtaiseen elämään kuin välinpitämättömyys omasta elämästä työsuoritukseen. Yhdestä ei ole hyötyä ilman toista: kun oma elämä on raiteillaan, työtehtäviin voi keskittyä paremmin. 

Työn ja vapaa-ajan terveellisen tasapainon etuja: 

 • Vähemmän väsymystä: Hoitamaton väsymys voi vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Työuupumusta, eli työsuoritusta mahdollisesti heikentävää henkistä väsymystä, ei esiinny yhtä herkästi työn ja vapaa-ajan ollessa tasapainossa. Väsymys voi johtua liiallisesta työmäärästä tai työoloihin tai yrityksen arvoihin ja periaatteisiin liittyvistä ristiriidoista. 
 • Parempi keskittymiskyky: Työn ja vapaa-ajan tasapaino estää omiin ajatuksiin vaipumista kesken työtehtävien. Näin pystyt paremmin varaamaan oman aikansa niin työllesi kuin omalle elämällesi asianmukaisina ajankohtina.
 • Parempi tuottavuus: Virkeys ja keskittyminen lisäävät tuottavuutta, sillä pystyt rajaamaan työlle ja henkilökohtaiselle elämälle kohdistamasi huomion. Henkilökohtaisessa elämässä tämä merkitsee saavutuksen tunnetta ja työelämässä tuloksena voi olla vaikkapa ylennys tai yrityksen kasvu tai laajeneminen. 

Työvaatimukset voivat hankaloittaa terveellisen tasapainon löytämistä, mutta se on kuitenkin mahdollista. Sekä työnantaja että työntekijät voivat keksiä tapoja kannustaa työtovereitaan pyrkimään samaan tavoitteeseen. Kokeile näitä vinkkejä:

 • Aseta terveys etusijalle: Sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää työn ja vapaa-ajan terveellisen tasapainon kannalta. Käy tarvittaessa lääkärissä ja huolehdi myös vuositarkastuksista. Terveysongelmat voivat aiheuttaa pitkäaikaista työkyvyttömyyttä, minkä vuoksi useat yritykset tarjoavat laihdutusohjelmia ja kuntoiluetuja.
 • Pidä työkuorma kurissa: Jos mahdollista, älä ota vastaan liikaa töitä, sillä liian suuresta työkuormasta aiheutuva stressi vaikuttaa tuottavuuteesi ja henkilökohtaisiin velvollisuuksiisi. Työntekijöiltä vaadittujen työmäärien vaikutusta voidaan arvioida kätevästi verkkopohjaisilla työntekijöiden sitoutumista mittaavilla kyselytutkimuksilla. 
 • Palkitse itsesi lyhyillä tauoilla: Rentoudu lyhyesti työtehtävien välissä nauttimalla itsellesi mieluinen välipala. Voit myös verrytellä lyhyellä kävelyllä kahvikupin – tai työtoverin – kanssa. Keskustelut työtovereiden kanssa luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, minkä ansiosta tulet heidän kanssaan paremmin toimeen. 
 • Pidä lounastauko: Vaikka lounas työn lomassa voikin kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta työtehtävälistan lyhentämisen kannalta, sekä kehosi että mielesi ravitseminen on tärkeämpää, jotta jaksat työpäivän loppuun. Uuvutat itsesi, jos paastoat läpi koko työpäivän, mikä tuskin on tavoitteesi.  

Työntekijöiden asennemittaus on paras tapa aloittaa työn ja vapaa-ajan tasapainotus. Näiden syiden vuoksi työn ja vapaa-ajan tasapainosta kannattaa tehdä selvitys:

 • Työntekijät eivät aina kerro mielipiteitään pyytämättä, eivätkä johtajat voi lähteä arvailemaan niitä. Työntekijät kuitenkin antavat suorempaa ja rehellisempää palautetta verkon kautta. Näin saat tarvittavaa dataa tietoon perustuvaan arviointiin, mikä auttaa parantamaan organisaation johtamista. 
 • Vaikka kyselytutkimukset tai kyselyt ovat hyviä keinoja mitata työntekijöiden ja johtajien käsitystä yrityksen kulttuurista, myönteinen käsitys ei välttämättä merkitse terveellistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Säännöllisesti toteutetut kyselytutkimukset kuitenkin auttavat selvittämään tasapainosta tai sen puuttumisesta kielivät työntekijöiden asenteet.

Työntekijät voivat pärjätä hyvin töissä, vaikka heillä olisi vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässään. Tällaisissa tapauksissa tuottavuus kuitenkin lopulta heikkenee myös työpaikalla. Kun otat lähtökohdaksi työntekijöiden ja johtajien mielipiteet työn ja vapaa-ajan tasapainosta, voit tehdä parempia sisäistä toimintaa tukevia päätöksiä.

Vaikka kaikki suhtautuvat eri tavalla työn ja vapaa-ajan tasapainoon, sitä kannattaa parantaa esimerkiksi näiden vinkkien avulla.

Nykyään työntekijät haluavat joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia, jotta he voivat hoitaa saumattomasti sekä työtehtävänsä että henkilökohtaisen elämänsä tehtävät. Työntekijät karttavat perinteisiä kahdeksantuntisia työpäiviä ja viisipäiväisiä työviikkoja. Sen sijaan he toivovat joustavammista – jopa pidemmistä – työpäivistä koostuvia nelipäiväisiä työviikkoja ja liukuvia työaikoja, sillä tarkoituksena on saada työt tehtyä ajoissa kellonajasta huolimatta. Työntekijät ovat halukkaita jättämään joskus lounastauonkin väliin tai työskentelemään viikonloppuisin, jotta he ehtisivät hoitaa omia asioitaan arkipäivinä.

 • Tutkimukset osoittavat, että liukuvilla työajoilla on merkitystä. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 66 % tutkituista millenniaaleista haluaisi aloittaa työt myöhemmin aamupäivällä tai tehdä töitä iltaisin. Joustavia työaikoja toivotaan niin kovasti, että 15 % miespuolisista ja 21 % naispuolisista työntekijöistä sanoi tyytyvänsä pienempään palkkaan tai heikompiin ylenemismahdollisuuksiin saadakseen vaihtokaupassa itselleen paremmin sopivan työaikataulun.
 • Yli puolet nykyisistä työntekijöistä vaihtaisi työpaikkaa saadakseen joustavat työajat. NBCNews.com raportoi, että yli puolet työntekijöistä etsisi uuden työpaikan liukuvien työaikojen toivossa. Gallupin tulokset ovat olleet pääsääntöisesti samoja.

Selvitä työntekijöiden aikataulutoiveet kyselytutkimuksella. Aloita →

Tutkimusten mukaan myös mahdollisuus työskennellä muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi kotona, vaikuttaa erityisesti millenniaalien päätökseen vaihtaa työpaikkaa. Etätyömahdollisuus voi myös motivoida vanhempia, sillä se vähentää sekä työntekijän stressiä että poissaolojen määrää.

 •  Kun työntekijät tekevät töitä säännöllisesti kotoa käsin, jotkin kulut pienenevät. Tämä näkyy sekä yritysten kustannuksissa (esim. sähkölasku, toimistotarvikkeet ja kahvi) että työntekijöiden omissa kuluissa (esim. polttoaine, pysäköintimaksut ja ajoneuvon normaali kuluminen).
 • Gallupin tutkimuksessa todettiin, että työntekijöiden sitoutumistaso on itse asiassa korkeampi, kun he saavat tehdä etätöitä. Tämä johtuu siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus huolehtia sairaista lapsista ja hoitaa henkilökohtaisia asioitaan, minkä jälkeen he pystyvät keskittymään työhönsä paremmin.
 •  37 prosenttia nykyisistä työntekijöistä sanoo olevansa halukkaita vaihtamaan työpaikkaa voidakseen työskennellä työpaikkansa ulkopuolella ainakin osan ajasta.

Työntekijöiden on oltava perillä työnantajansa tarjoamista eduista, jotta he voivat hyödyntää niitä sovittaessaan työtään ja vapaa-aikaansa paremmin yhteen. Varmista myös, että työpaikan kulttuuri kannustaa työntekijöitä käyttämään etujaan sen sijaan että niistä ei edes mainita, saati muistuteta säännöllisesti.

Säännöllinen liikunta vähentää sairauspoissaoloja ja lisää mielihyvää. Voit esimerkiksi tarjota alennuksia terveystuotteista, kuntosalikortteja tai pidemmän lounastauon, jonka aikana työntekijät ehtivät käydä kuntosalilla, tai ottaa mallia monista japanilaisista yrityksistä, joissa liikuntatauot ovat osa päivittäistä rutiinia. Kiinassa puolestaan liikunta on pakollista kahdesti päivässä kaikissa valtion omistamissa yrityksissä. Muissa maissa toimivat yritykset voivat toteuttaa omiin olosuhteisiinsa sopivia ideoita.

 • Kun liikuntaan annetaan mahdollisuus työaikana, työntekijät ovat tuotteliaampia, tyytyväisempiä, tehokkaampia ja levollisempia. Englantilaisen Bristolin yliopiston tutkimus tukee näitä päätelmiä.
 • Säännöllinen liikunta vaikuttaa aivoihin parantamalla muistia ja ajattelukykyä. Brittiläisen Kolumbian yliopiston tekemä tutkimus osoitti, että säännöllinen aerobinen liikunta kasvattaa sitä aivojen osaa, joka säätelee oppimiskykyä ja verbaalista muistia.

Jos työntekijät eivät pysty irtautumaan töistä viikonloppuisin, he eivät saa tarvitsemaansa lepoa. Vaikka joitakin työhön liittyviä tehtäviä voidaan hoitaa vapaa-ajalla – jopa vapaaehtoisesti – työntekijöiden on silti saatava tarpeeksi aikaa rentoutumiseen työuupumuksen välttämiseksi.

 • Eräs äskettäin tehty tutkimus osoitti, että yli puolet yhdysvaltalaisista työntekijöistä ei ole käyttänyt lomapäiviään,  koska töissä on liian kiire. Terveellinen työn ja vapaa-ajan tasapaino voidaan saavuttaa, kun työntekijöitä kehotetaan ja kannustetaan pitämään ansaitsemansa loma.
 • Toisessa tutkimuksessa huomattiin, että lomakeskuksessa vietetyn ajan jälkeen työntekijät olivat energisempiä ja tunsivat olonsa vähemmän stressaantuneeksi palatessaan töihin. Loma myös esti sairastumista vaikuttamalla myönteisesti vastustuskyvyn paranemiseen.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ei kenties onnistu kertaheitolla, eikä oma yrityksesi ehkä pysty toteuttamaan kaikkia ehdotettuja keinoja. Työntekijöiden moraalia ja suorituskykyä voidaan kuitenkin parantaa tarjoamalla edes yksi työn ja vapaa-ajan tasapainoa parantava mahdollisuus.

Osaat nyt lähteä tasapainottamaan työtä ja vapaa-aikaa, joten tee seuraava kyselytutkimuksesi tavalla, joka auttaa arvioimaan organisaatiosi tilan perusteellisesti. Työn ja vapaa-ajan tasapainoa edistävät strategiat kannattaa valita vasta arvioituasi työntekijöiden tämänhetkiset mietteet työympäristöstään.

SurveyMonkey tarjoaa lisätietoa, useita kyselytutkimusmalleja ja räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla yrityksesi voi auttaa työntekijöitä sovittamaan työtehtävät ja vapaa-ajan paremmin yhteen.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.