Etsitkö tietoa? On tärkeää lähteä liikkeelle oikeaan suuntaan alusta alkaen. Se, kuinka hankit tietoa ja minkälaisia kysymyksiä kysyt, on tärkeässä roolissa onnistuneen kyselytutkimuksen laatimisessa.

Ennen kuin aloitat kysymysten laatimisen, sinun kannattaa miettiä, miten aiot käyttää saamasi vastaukset. Aiotko kysyä suoria kysymyksiä? Entä luokittelukysymyksiä? Kun kyselytutkimuksesi tavoitteet ovat selvillä ja tiedät, mitä tietoja haluat kerätä, kysymystyyppien valitseminen käy helposti.

Alla on joitakin suosituimpia kyselytutkimuksen kysymystyyppejä ja ehdotuksia niiden käyttöön, jotta kyselystä tulee toimiva. Katso miltä kukin kysymystyyppi voisi näyttää vierailemalla kyselytutkimuksien esimerkkikysymyksien sivulla.

Monivalintakysymys on kyselytutkimusten suosituin kysymystyyppi. Niissä vastaaja voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon määrittämältäsi vastauslistalta. Monivalintakysymykset ovat monipuolisia ja intuitiivisia, ne tuottavat helposti analysoitavaa tietoa ja tarjoavat poissulkevia valintoja. Koska vastausvaihtoehdot ovat ennalta määrättyjä, kyselytutkimukseen osallistuminen on helpompaa vastaajille.

Ennen kaikkea saat jäsenneltyjä vastauksia, joista saa selkeää tietoa analysointia varten.

Monivalintakysymyksiäkin on erilaisia. Jos haluat laatia kiinnostavan kyselytutkimuksen, joka tuottaa myös selkeää tietoa, sinun kannattaa tutustua monivalintakysymyksiksi katsottaviin kysymystyyppeihin tarkemmin.

Yksinkertaisin versio on yhden vastauksen monivalintakysymys. Yhden vastauksen kysymyksissä käytetään valintapainikemallia (ympyränmuotoiset painikkeet, jotka edustavat luettelon vaihtoehtoja). Näin vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon. Tällaiset kysymykset toimivat hyvin kahden vastausvaihtoehdon kysymyksissä, arvioinneissa tai luokitteluasteikoissa.

Monen vastauksen monivalintakysymyksissä käytetään yleensä valintaruutuja. Niissä vastaaja voi valita kaikki sopivat vaihtoehdot. Esimerkkikysymys voisi olla "Mitä seuraavista virvoitusjuomamerkeistä juot?"

Monivalintakysymysten yleinen ongelma on, että niissä vastaukset on pakko rajoittaa ennalta määrättyihin vaihtoehtoihin. Tämä saattaa vääristää tuloksiasi. Entä jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi vastaajillesi? He saattavat vain valita satunnaisen vastauksen, mikä voi vaikuttaa tulostesi täsmällisyyteen.

Voit ratkaista tämän ongelman lisäämällä "muu"-vastausvaihtoehdon tai kommenttikentän kaikkien muiden vaihtoehtojen lopuksi. Tämän nähtyään vastaaja tietää voivansa vastata kysymykseesi myös omin sanoin.

Arviointiasteikkokysymyksissä (joita joskus kutsutaan järjestyskysymyksiksi) esitetään asteikko (0–1, 1–5, 0–100 jne.) ja pyydetään vastaajaa valitsemaan asteikolta numeerinen arvo, joka parhaiten kuvastaa hänen vastaustaan.

Net Promoter Score® -kysymykset ovat hyviä esimerkkejä arviointiasteikkokysymyksistä. Niissä asiakkaalta kysytään, kuinka todennäköisesti hän suosittelisi tuotetta tai palvelua asteikolla yhdestä kymmeneen.

Luokittelukysymyksissä ja numeerisissa arviointiasteikoissa on tärkeää selittää vastaajalle asiayhteys. Jos esimerkiksi kysyt "kuinka paljon pidät jäätelöstä?" selostamatta asteikkosi numeroiden merkitystä, numeroihin perustuvassa arviointiasteikossa ei ole paljoakaan järkeä.

Olet luultavasti törmännyt tähän kysymykseen joskus. Likert-asteikkokysymykset kysyvät "oletko samaa vai eri mieltä". Näitä kysymyksiä on usein kyselytutkimuksissa, ja niitä käytetään kartoittamaan vastaajien mielipiteitä ja tuntemuksia.

LIkert-asteikkokysymykset tarjoavat vastaajille useita vaihtoehtoja, esimerkiksi väliltä "ei lainkaan todennäköisesti" ja "erittäin todennäköisesti". Siksi ne toimivat hyvin, kun halutaan ymmärtää tietynlaista palautetta. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyissä käytetään usein Likert-asteikkoa asiakkaiden mielipiteiden tai asenteiden selvittämisessä.

Jos haluat kysyä peräkkäin useita kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot ovat samat, matriisikysymys on hyvä valinta. Likert-asteikko- tai arviointiasteikkokysymysten sarja voi toimia hyvin matriisikysymyksenä. Matriisikysymys voi auttaa sisällön yksinkertaistamisessa, mutta sen käytössä on oltava huolellinen. Suuret matriisit voivat olla hämmentäviä ja vaikeita hahmottaa mobiililaitteissa.

Pudotusvalikko on kätevä tapa tarjota paljon vaihtoehtoja monivalintakysymykseen ilman, että vastaaminen tuntuu ylivoimaiselta. Pudotusvalikossa vastaaja voi etsiä sopivan vastauksen vieritettävästä vastausluettelosta.

Vastaaja voi saada käyttökelpoista kontekstia kysymyksestä, jos kaikki vastausvaihtoehdot ovat heti näkyvissä. Tämä kannattaa muistaa, jos harkitset käyttäväsi kyselytutkimuksessasi useampaa kuin yhtä pudotusvalikkokysymystä.

Avoimissa kysymyksissä vastaaja saa kirjoittaa vastauksensa kommenttikenttään, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole. Vastauksia tarkastellaan yksittäin tai tekstianalysointityökalulla.

Tietojen analysoinnin kannalta avoimet kysymykset eivät ole paras vaihtoehto. Kirjoitettuja vastauksia ei ole helppoa mitata, ja sen vuoksi tekstiruudut sopivat paremmin laadullisen tiedon hankintaan. Kun vastaajalla on mahdollisuus antaa palautetta omin sanoin, saatat löytää tilaisuuksia, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta. Jos kuitenkin tarvitset analysoitavaa tietoa, haluat luultavasti pitäytyä määrällisessä markkinointitutkimuksessa ja käyttää suljettuja kysymyksiä.

Käytä demografisia kysymyksiä, jos haluat tietoa esimerkiksi vastaajan taustasta tai tulotasosta. Oikein käytettyinä tämäntyyppisten kysymysten lisääminen kyselyyn voi tarjota paremman näkemyksen kohdeyleisöstäsi. Demografisilla kysymyksillä voit tehokkaasti segmentoida yleisösi sen perusteella, keitä he ovat ja mitä he tekevät, ja hyödyntää tietojasi entistä syvällisemmin.

Kun pääset jyvälle eri kysymystyypeistä, sinun on pian helppoa hyödyntää tietosi entistä paremmin. Oppiessasi käyttämään kuhunkin tilanteeseen sopivia kysymystyyppejä voit paremmin keskittyä juuri niihin tietoihin, joita tarvitset vastaajiltasi. Ensi alkuun voit käyttää kyselytutkimuksen laadintaan tarkoitettuja työkalujamme, jotka auttavat sinua valitsemaan kyselytutkimukseesi sopivat kysymykset.

Hyvän kyselytutkimuksen laatimisen ei tarvitse olla vaikeaa. Älä anna kyselyn suunnittelun masentaa – voit luoda kyselytutkimuksen muutamassa minuutissa käyttämällä jotakin sadoista ammattimaisista kyselytutkimusmalleista, jotka omat eri alojen asiantuntijamme ja kyselytutkimusten ammattilaiset ovat laatineet.

Haluatko mieluummin luoda kyselytutkimuksen aivan alusta? Käytä kysymyspankkiamme ja käytä kyselytutkimukseesi valmiita kysymyksiä, joiden avulla saat tarvitsemasi vastaukset. Niin tai näin, kyselytutkimuksesi ei menetelmäasiantuntijoidemme varmistuksen ansiosta tule johtamaan vääristyneisiin tuloksiin.

Ovatko kyselytutkimuksesi valmiita mobiililaitteiden maailmaan? Kolme kymmenestä vastaajasta Yhdysvalloissa vastaa SurveyMonkey-kyselytutkimukseen älypuhelimella tai tabletilla. Tämän tarkistuslistan avulla voit katsoa, millaisia kysymyksiä sinun tulisi kysyä ja miten kyselytutkimus kannattaa muotoilla, jotta se toimii oikein mobiilissa.

  • Käytä kyselytutkimuksessasi enimmäkseen monivalintakysymyksiä.
  • Älä sijoita yhdelle sivulle liikaa kysymyksiä.
  • Pidä kyselytutkimus mahdollisimman lyhyenä minimoidaksesi keskeytykset.
  • Vaadi pakollista vastausta vain tärkeimmissä kysymyksissä.
  • Pidä kyselytutkimuksen muotoilu yksinkertaisena: vältä etenemispalkkeja tai logoja, jotka vievät liikaa arvokasta tilaa.
  • Vältä kuvien käyttöä, sillä ne vievät arvokasta tilaa pienellä näytöllä.
  • Testaa kyselytutkimuksesi eri mobiililaitteilla.
  • Pidä kyselytutkimuksesi URL-osoite lyhyenä ja helppolukuisena, jotta linkki on mahdollista näyttää missä tahansa.

On tärkeää tietää, mitä kysymystyyppiä käyttää milloinkin. Kun olet perehtynyt kysymyslajeihin, sinun on helppo keskittyä siihen, mitä vastaajilta edellytetään, ja saat parempaa tietoja kuin koskaan aiemmin.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.