Demografinen kysely

Opi ymmärtämään yleisöäsi demografisten kyselyjen avulla.

Missä asut? Mitä teet? Minkä ikäinen olet? Millainen terveydentilasi on? Kysymykset ovat toki henkilökohtaisia, mutta väestötiedoilla saat paljon tietoa tietyistä väestöistä. Väestötietokyselyillä saat lisätietoja kuluttajista, asiakkaista ja markkinasegmenteistä, joten pystyt myös paremmin tarjoamaan sitä mitä kohdeyleisösi tarvitsee. Tuotekehityksessä, terveydenhoitopalveluissa, yleisten mielipiteiden kartoittamisessa – tai vaikkapa auton myynnissä – kyselytutkimuksesi vastaajien väestötiedoista on varmasti paljon apua.

Laadi väestötietokysely

Ota etumatkaa hyödyntämällä asiantuntijan laatimia lomakkeita tai luo ihan oma väestötietokyselysi. SurveyMonkeyn avulla kyselytutkimusten suunnitteleminen, vastausten kerääminen ja tuloksien analysoiminen on helppoa. Pääset alkuun ilmaiseksi.

Huomioi, että jotkut väestötietolomakkeet ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanninkielisinä.

Väestötietokyselyjen käyttö

SurveyMonkeyn väestötietokyselyjen avulla voidaan hankkia tarpeellista tietoa mistä tahansa kohdeyleisöstä sekä julkisen että yksityisen sektorin eri aloilla. Niiden avulla pystytään myös segmentoimaan kohdeyleisöjä tulotason, sukupuolen, sijainnin ja muiden tekijöiden perusteella. Tässä on esitelty muutamia osa-alueita, joilla demografinen tutkimus voi osoittautua hyvinkin merkittäväksi:

 • Markkinatutkimus. Sekä demografisia että psykografisia väestötietoja voit hyödyntää tuote- ja palvelutarjousten muotoiluun, promootioiden ja hinnoittelun määrittämiseen ja asiakkaiden ryhmittelyyn tarpeiden ja kiinnostusten perusteella. Esimerkiksi nuorilla, yksin elävillä miehillä ja naisilla on erilaiset kiinnostuksenkohteet ja enemmän kulutettavia tuloja kuin naimisissa olevilla miehillä ja naisilla perheineen. Jos yritykselläsi on fyysinen toimipaikka, on erityisen hyvä tutustua naapureihin. Jos yrityksesi toimii verkossa, tärkeämmiksi osoittautuvat jotkut muut väestötiedot, kuten ammatti, koulutustausta ja kielitaito.
 • Akateeminen tutkimus. Kun koostat tiettyihin ihmisryhmiin keskittyviä tutkimusprojekteja, väestötietokyselyillä voit varmistaa, oletko tunnistanut kohdeyleisösi oikein. Sisällytä demografisia ja psykografisia väestötietoja koskevia kysymyksiä laajempaan tutkimukseesi, niin voit luoda kontrolliryhmiä ja vertailupohjaa. Voit liittää asianmukaisia väestötietoja myös tutkimusehdotuksiin ja apurahahakemuksiin.
 • Koulutus. Selvitä kouluyhteisön koostumus väestötietokysymyksillä, jotka koskevat esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, rotua ja suhdetta oppilaaseen. Selvitä koko koulupiirin erilaiset koulutustarpeet ja varmista, että opetusohjelmat ja rahoitus tavoittavat kaikki oppilaat.

Esimerkkejä väestötietokyselylomakkeista

Kyselytutkimukset ovat hyvä työkalu, kun haluat tutustua paremmin kuluttajiin, asiakkaisiin, työntekijöihin tai kuntalaisiin. Voit aloittaa meidän laatimillamme kyselylomakkeilla tai luoda oman. Kyselytutkimusten ammattilaiset laativat kaikki lomakkeemme, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata lomakkeita tarpeidesi mukaan tai laatia oman kyselylomakkeen käyttämällä sertifioituja kysymyksiä kysymyspankista.

Tässä on esiteltynä muutama asiantuntijan laatima väestötietokyselylomake.

 • Työllisyyslomake. Kuudella kysymyksellä selvität vastaajien siviilisäädyn, millaista työtä he tekevät ja millä alalla he työskentelevät.
 • Kouluyhteisön taustatietoja tutkiva lomake. Selvitä kouluyhteisön koostumus 16 väestötietokysymyksellä koskien esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, rotua ja suhdetta oppilaaseen.
 • Yritystiedot-lomake. Tutustu paremmin yritysasiakkaisiisi tällä 10 kysymyksen kyselylomakkeella, jossa tiedustellaan, koska yritys on perustettu, missä sen pääpaikka sijaitsee, mikä on työntekijöiden ja toimipisteiden lukumäärä ja mikä on yrityksen puolesta kyselyyn vastaavan henkilön työtehtävä ja nimike.
 • Kohdemarkkinoiden väestötietolomake ja tyypillisten asiakkaiden väestötietolomake. Näillä yhdeksän kysymystä sisältävillä yritysasiakaslomakkeilla voit auttaa yritysasiakkaitasi ymmärtämään omia loppuasiakkaitaan. Väestötietokysymykset koskevat ikää, sukupuolta, koulutustasoa, työllisyystilannetta, talouden vuosituloja, siviilisäätyä ja perhetilannetta, asumista, liiketoimintaa ja tilan omistusta.
 • Valikoimaamme kuuluu useita väestötieteellisiä kyselytutkimusmalleja, jotka liittyvät esimerkiksi työmatkakäytäntöihin, kotitalouden budjetointiin, internetin käyttöön, kielitaitoon ja matkapuhelimen käyttöön. Ne auttavat sinua saamaan tarkempaa tietoa kohdeyleisöstäsi.

Väestötietokyselyjen jakelu

Vekkokyselymme ovat erinomainen keino saavuttaa laaja yleisö. Voit julkaista väestötietokyselyjä verkkosivustollasi, lähettää niitä sähköpostitse tai kutsua vastaajia Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa.

Tavoitat myös ne, jotka eivät ole verkossa, käyttämällä SurveyMonkeyn luomia automatisoituja puhelinkyselytutkimuksia. Puhelinkyselytutkimuksissa nauhoitettu ääni esittää vastaajille kysymyksiä, joihin vastataan puhelimen näppäimistöä käyttämällä. Voit yhdistää ystävällisen äänen johonkin kyselytutkimuslomakkeeseen automatisoidun puhelinkyselytutkimuksen avulla. Tämä on tehokas ja helppo tapa tavoittaa kaikki yhteisön jäsenet.

4 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tarjoamme ohjeita hyvien kyselytutkimuskysymysten laatimiseen sekä kyselytutkimusten luomiseen ja suorittamiseen. Tutustu ohjeisiin! Kokeile myös seuraavia vinkkejä kannustaaksesi vastaajia vastaamaan kyselyysi.

 1. Pidä vastaukset nimettöminä. Monet ovat arkoja antamaan yksityisiksi kokemiaan väestötietoja, kuten tulotaso, työllisyystilanne sekä rotu tai etninen tausta. Jos tutkit kyselytutkimuksella laajempia väestötieteellisiä malleja tai suuntauksia, harkitse, kannattaisiko vastaukset pitää nimettöminä ja tehdä se vastaajille selväksi.
 2. Selitä kyselytutkimuksen tarkoitus. Selitä kyselytutkimuksen tarkoitus lyhyellä johdannolla. Kerro käyttäjille, miten tietoja käytetään. Esimerkki: “Haluamme tietää lisää asiakkaistamme ja heidän toiveistaan. Näillä tiedoilla opimme kokoamaan sellaisen tuote- ja palveluvalikoiman, jolla ilahdutamme asiakkaitamme ja varmistamme heidän tyytyväisyytensä!”
 3. Tee kyselytutkimuksesta mahdollisimman helposti tavoitettava. Tavoittele mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa. Kaikki vakiokyselytutkimusmallimme ovat helposti saavutettavissa ja ne voidaan toimittaa verkossa useilla eri tavoilla tai suorittaa puhelimitse.
 4. Pidä kyselytutkimus lyhyenä. Lyhyempiin kyselytutkimuksiin on helpompi vastata. Muista kertoa, miten paljon vastaamiseen menee aikaa.

Lisää kyselylomakkeita ja kyselytutkimusten kysymyksiä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.