Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Demografiset kysymykset kyselytutkimuksiin

Ymmärrä kohdeyleisöäsi paremmin demografisten kyselytutkimusten avulla.

Missä asut? Mitä teet työksesi? Minkä ikäinen olet? Millainen terveydentilasi on? Kysymykset ovat toki henkilökohtaisia, mutta demografisilla tiedoilla saat paljon tietoa tietyistä väestöryhmistä. Demografisilla kyselytutkimuksilla saat lisätietoja asiakkaista ja markkinasegmenteistä, joten pystyt myös vastaamaan kohdeyleisösi tarpeisiin paremmin. Tuotekehityksessä, terveydenhoitopalveluissa, yleisten mielipiteiden kartoittamisessa – tai vaikkapa auton myynnissäkyselytutkimukseesi vastaajien demografisista tiedoista on varmasti paljon apua.

Ota etumatkaa hyödyntämällä asiantuntijoiden laatimia kyselytutkimusmalleja tai luo aivan oma demografisten tietojen kyselysi. SurveyMonkeyn avulla kyselytutkimusten suunnittelu, vastausten kerääminen ja tuloksien analysointi on helppoa. Huomaa, että jotkin demografisten tietojen kyselytutkimusmallit ovat tällä hetkellä saatavana vain englanniksi.

SurveyMonkeyn demografisten kyselytutkimusten avulla voidaan hankkia tarpeellista tietoa mistä tahansa kohdeyleisöstä sekä julkisen että yksityisen sektorin eri aloilla. Niiden avulla pystytään myös segmentoimaan kohdeyleisöjä tulotason, sukupuolen, sijainnin ja muiden tekijöiden perusteella. Seuraavissa osioissa on esitelty muutamia osa-alueita, joilla demografinen tutkimus voi osoittautua hyvinkin merkittäväksi.

Sekä demografisia että psykografisia tietoja voidaan hyödyntää tuote- ja palvelutarjousten muotoilussa, promootioiden ja hinnoittelun määrittämisessä sekä asiakkaiden ryhmittelyssä tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Esimerkiksi nuorilla, yksin elävillä miehillä ja naisilla on erilaiset kiinnostuksen kohteet ja enemmän kulutettavia tuloja kuin vaikkapa naimisissa olevilla miehillä ja naisilla perheineen. Jos yritykselläsi on fyysinen toimipaikka, on erityisen hyvä tutustua naapureihin. Jos yrityksesi toimii verkossa, tärkeämmiksi osoittautuvat jotkin muut demografiset tiedot, kuten ammatti, koulutustausta ja kielitaito.

Kun koostat tiettyihin väestöryhmiin keskittyviä tutkimusprojekteja, voit varmistaa demografisten kyselytutkimusten avulla, että olet tunnistanut kohdeyleisösi oikein. Jos tarvitset apua tietyn demografisen ryhmän tavoittelussa, SurveyMonkey Audience ‑palvelun avulla löydät tutkimukseesi juuri oikeat vastaajat. Sisällytä demografisia ja psykografisia kyselytutkimuskysymyksiä laajempaan tutkimukseesi, niin voit luoda kontrolliryhmiä ja vertailupohjaa. Voit hyödyntää aiheeseen liittyviä demografisia tietoja myös akateemisissa tutkimussuunnitelmissa ja apurahahakemuksissa.

Kuuluvatko potilaasi johonkin etniseen ryhmään, jolla on tiettyjä terveysongelmia? Mitkä sosiaaliset tai taloudelliset tekijät voivat vaikuttaa potilaiden terveyteen ja hyvinvointiin? Demografisten kyselyiden ja terveyttä koskevien kyselytutkimusten avulla opit tuntemaan hoidettavasi laajemmassa yhteisössä tai ympäristössä. Jos haluat kerätä arkaluontoisia terveystietoja, varmista, että kyselytutkimuksesi täyttävät HIPAA-velvoitteet.

Selvitä kouluyhteisön rakenne demografisilla kysymyksillä, jotka koskevat esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, etnistä taustaa ja suhdetta oppilaaseen. Selvitä koko koulupiirin erilaiset koulutustarpeet ja varmista, että opetusohjelmat ja rahoitus tavoittavat kaikki oppilaat.

Demografisten kyselytutkimusten ansiosta opit ymmärtämään paremmin, miten yhteisösi toimii. Onko jokin osa yhteisöstäsi jo varttuneempi ja sen jäsenet jo ikääntyneitä? Tarvitsevatko he kenties enemmän sairaankuljetusta ja kotipalveluja? Missä asuu suurin osa nuoremmista perheistä, joissa on peruskouluikäisiä lapsia? Ovatko kyseisen asuinalueen pyörätiet turvallisia ja onko lähistöllä yleisiä puistoalueita? Vastaako kirkko ympäröivän yhteisön tarpeisiin? Selvitä eettiset asenteet yleisiin normeihin verrattuna. Nimettöminä vastattavilla demografisilla kyselytutkimuksilla voit tutustua tietyn asuinalueen näkemyksiin.

Tutustu ihmisiin, jotka voisivat saada eniten apua aatteellisesta tai voittoa tavoittelemattomasta hankkeestasi. Demografisilla tiedoilla voit suunnata apuasi luonnonkatastrofien runtelemille alueille, jakaa resursseja tarvitseville tai luoda ohjelmia perheille, joilla on vakavia terveysongelmia. Monet hyväntekeväisyyshankkeet osoittavat apunsa tietylle väestönosalle. Tunnetko omasi? Muuttuuko se? Ikääntyykö se? Liikkuuko se? Demografisilla kyselytutkimuksilla voit aika ajoin varmistaa, että ohjelmasi vastaa edelleen avustettavien muuttuviin tarpeisiin.

Kyselytutkimukset ovat hyvä työkalu, kun haluat tutustua paremmin kuluttajiin, asiakkaisiin, työntekijöihin tai paikkakuntalaisiin. Voit aloittaa laatimillamme kyselytutkimusmalleilla tai tehdä omasi. Kyselytutkimusten ammattilaiset laativat kaikki kyselytutkimusmallimme, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata kyselytutkimusmalleja tarpeidesi mukaan tai laatia oman käyttämällä sertifioituja kysymyksiä kysymyspankista.

Tässä esimerkiksi muutama asiantuntijoiden laatima väestötietokyselylomake:

 • Väestötiedot (USA), yhteenvetokyselytutkimusmalli. Tässä kuuden kysymyksen kyselytutkimusmallissa selvitetään vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, työllisyystilanne, kotitalouden tulot ja etninen tausta.
 • Väestötiedot (USA), täysi kyselytutkimusmalli. Kuuden yhteenvetokyselytutkimuksessa esitetyn kysymyksen lisäksi tässä 12 kysymystä sisältävässä kyselytutkimusmallissa kysytään maantieteellistä sijaintia, asumismuotoa, siviilisäätyä, tarkempaa etnisyyttä, yrityksen tai maatilan omistusta ja henkilökohtaisia tuloja.
 • Työllisyyskyselytutkimusmalli. Kahdella nopealla kysymyksellä selvität vastaajien työllisyystilanteen, millaista työtä he tekevät ja millä alalla he työskentelevät.
 • Koulutustaustaa koskeva demografinen kyselytutkimusmalli. Selvitä kouluyhteisön rakenne 16 demografisella peruskysymyksellä, jotka koskevat esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, etnistä taustaa ja suhdetta oppilaaseen.
 • Yritystietojen kyselytutkimusmalli. Tutustu paremmin yritysasiakkaisiisi tällä 10 kysymyksen kyselytutkimusmallilla, jossa tiedustellaan, milloin yritys perustettiin, missä sen pääkonttori sijaitsee, mikä on työntekijöiden ja toimipisteiden lukumäärä ja mikä on yrityksen puolesta vastaavan henkilön työtehtävä ja nimike.
 • Kohdemarkkinoita koskeva demografinen kyselytutkimusmalli ja tyypillisiä asiakkaita koskeva demografinen kyselytutkimusmalli. Näillä yhdeksän kysymystä sisältävillä yritysasiakkaita koskevilla kyselytutkimusmalleilla voit auttaa yritysasiakkaitasi ymmärtämään omia loppuasiakkaitaan. Demografiset kysymykset koskevat ikää, sukupuolta, koulutustasoa, työllisyystilannetta, talouden vuosituloja, siviilisäätyä ja perhetilannetta, asumista, liiketoimintaa ja tilan omistusta.
 • Valikoimaamme kuuluu useita muita demografisia kyselytutkimusmalleja, jotka liittyvät esimerkiksi työmatkakäytäntöihin, kotitalouden budjetointiin, internetin käyttöön, kielitaitoon, matkapuhelimen käyttöön ja Yhdysvaltain asepalvelukseen. Ne auttavat sinua saamaan tarkempaa tietoa kohdeyleisöstäsi.

Verkkopohjaiset kyselytutkimukset ovat erinomainen keino saavuttaa laaja yleisö. Voit julkaista demografisia kyselyitä verkkosivustollasi, lähettää niitä sähköpostitse tai kutsua vastaajia Facebookissa ja muilla sosiaalisen median kanavilla.

Voit käyttää myös helppoja tee se itse ‑ratkaisuja, kuten SurveyMonkey Audience ‑palvelua, josta voit ostaa vastauksia juuri oikeilta vastaajilta demografisten tietojen, maantieteellisen alueen tai muiden kriteerien perusteella.

Tarjoamme ohjeita hyvien kyselytutkimuskysymysten laatimiseen sekä kyselytutkimusten luomiseen ja toteuttamiseen. Tutustu ohjeisiin! Kokeile myös seuraavia vinkkejä kannustaaksesi vastaajia vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

 • Pidä vastaukset nimettöminä. Monet ovat arkoja luovuttamaan yksityisiksi kokemiaan demografisia tietoja, kuten tulotasoa, työllisyystilannetta tai etnistä taustaa. Jos tutkit kyselytutkimuksella laajempia demografisia malleja tai suuntauksia, harkitse, kannattaisiko vastaukset pitää nimettöminä ja tehdä se vastaajille selväksi.
 • Selitä kyselytutkimuksen tarkoitus. Selitä kyselytutkimuksen tarkoitus lyhyellä johdannolla. Kerro vastaajille, miten tietoja käytetään. Esimerkki: ”Haluamme tietää lisää asiakkaistamme ja heidän toiveistaan. Näiden tietojen avulla opimme kokoamaan tuote- ja palveluvalikoiman, jolla ilahdutamme asiakkaitamme ja varmistamme heidän tyytyväisyytensä.”
 • Tee kyselytutkimuksesta mahdollisimman helposti tavoitettava. Tavoittele mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa. Kaikki vakiokyselytutkimusmallimme ovat helposti käytettävissä (Yhdysvaltojen Section 508 -vaatimuksien mukaisesti) ja ne voidaan toimittaa verkossa useilla eri tavoilla.
 • Pidä kyselytutkimus lyhyenä. Lyhyempiin kyselytutkimuksiin on helpompi vastata. Muista kertoa, miten paljon vastaamiseen kuluu aikaa.
Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Kyselytutkimusten parhaat käytännöt

Katso, kuinka saat parhaan hyödyn kyselytutkimuksistasi parhaiden käytäntöjemme avulla. Tutustu ohjeisiin ja aloita ilmaiseksi jo tänään.

Kerää tärkeitä yhteystietoja verkossa yhteystietolomakkeilla

Luo muokattavia yhteystietolomakkeita ja lisää ne helposti verkkosivustolle. Tai nopeuta liiketoimintasi kasvua käyttämällä esitäytettyjä mallejamme.