Tavoita kohdemarkkinasi markkinoiden segmentoinnin avulla

Vaikka tuotevalikoimassasi on maailman paras ilmastointilaite, et todennäköisesti silti onnistu myymään sitä Etelämantereella. Sama pätee kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin: vaikka tuote olisi kuinka hyvä, sen myymistä varten sille on löydettävä oikeat kohdemarkkinat.

Siinä auttaa markkinoiden segmentointi. Se on markkinointistrategia, jonka avulla voit tunnistaa erilaiset asiakastyypit, joita asiakkaissasi on tai joita haluat. Segmentoinnin avulla voit tarjota heille oikeanlaisia tuotteita ja oikeanlaisen sanoman.

Tutustutaan ensin markkinoiden segmentoinnin määritelmään, siihen, miten se liittyy kohdemarkkinoiden löytämiseen ja siihen, minkälaisia markkinoiden segmentointiin liittyviä kyselytutkimuksia voit käyttää asiakaskuntaasi tutustumiseen.

Kuinka markkinoiden segmentointi liittyy kohdemarkkinoihisi?

Markkinoiden segmentoinnin määritelmä: Markkinoiden segmentointi tarkoittaa laajan ihmisryhmän tai kohdemarkkinoiden jakamista pienempiin kuluttajaryhmiin tiettyjen tekijöiden mukaan. Ryhmät voidaan jakaa demografisin (ikä, sukupuoli jne.) perustein, maantieteellisin perustein tai vaikka asenteen tai käyttäytymisen mukaan.

Yksi henkilö voi kuulua useaan ryhmään. Henkilöllä voi olla yhden ryhmän kanssa yhteisiä mielenkiinnon kohteita tai tarpeita, hän saattaa asua samalla alueella kuin toinen ryhmä tai kuulua jonkin ryhmän kanssa samaan ikäluokkaan. Kukin näistä ryhmistä voi olla analyysia tekevän brändin tai yrityksen markkinasegmentti .

Segmentointistrategiat voivat vaihdella suuresti eri yritysten välillä.

Oletetaan, että myyt sadetakkeja. Demografiset segmentit, kuten miehet, naiset ja lapset pitävät todennäköisesti aivan erilaisista asioista. Vastaavasti maantieteellinen segmentointi voi paljastaa, että sateisilla alueilla, kuten Mawsynramissa, asuvien ihmisten mielipide sadetakeista saattaa erota kuivilla alueilla asuvien ihmisten mielipiteestä.

Kun ymmärrät erilaisia segmenttejä (ja segmenttityyppejä), voit ryhtyä laatimaan asiakasprofiileja ja keskittää voimavaroja tuotekehityksestä mainontaan, jotta varmasti tavoitat oikean yleisön.

Tutustutaan seuraavaksi markkinasegmenttien yleisimpiin tyyppeihin.

Esimerkkejä: erityyppisiä markkinasegmenttejä

Markkinasegmenttejä koskevilla kyselytutkimuksilla voit selvittää, mitä yhteistä ja mitä eroja kohdemarkkinoidesi eri ryhmillä on. Tässä on muutamia erityyppisiä markkinasegmenttejä, joiden avulla voit löytää omat kohdemarkkinasi:

Demografinen segmentointi

Demografiset tiedot, kuten ikä, tulotaso ja koulutus, kuuluvat tärkeimpiin nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi koskeviin tietoihin. Demografinen segmentointi on usein hyödyllinen tapa jakaa kohdemarkkinat, ja siitä kannattaa yleensä aloittaa markkinointitoimet. (Lisätietoja tästä aiheesta on demografisia kyselytutkimuksia koskevalla sivullamme.)

Maantieteellinen segmentointi

Se, missä ihmiset asuvat, voi vaikuttaa valtavasti siihen, kuinka he suhtautuvat yritykseesi. Selvitä, missä kohdeyleisösi asuu ja suunnittele markkinointisi heidän arvojensa mukaiseksi.

Psykografinen segmentointi

Tämä tutkimus tuottaa hienovaraista, mutta erittäin tehokasta markkinointitietoa. Kyselytutkimukset soveltuvat tähän tutkimustyyppiin erittäin hyvin. Tällä segmentointitavalla voit jakaa asiakkaasi elämäntyylin, kuten arvojen, asenteiden, tapojen ja mielipiteiden, mukaan. Psykografinen segmentointi auttaa tulkitsemaan ostamiseen liittyviä tunne-elementtejä, jotka saattavat muuten vaikuttaa mystisiltä.

Käyttäytymiseen perustuva segmentointi

Tämä tutkimustyyppi paljastaa, kuinka asiakkaat käyttävät tiettyä tuotetta tai palvelua. Se kertoo esimerkiksi, kuinka usein ja mistä kuluttajat ostavat tuotteen. Voit asemoida markkinointisi toisella tavalla ihmisille, jotka käyttävät tuotetta päivittäin, ja niille, joille se on toisinaan käytettävä ylellisyys.

Kuinka voit tavoittaa kohdemarkkinasi markkinoiden segmentoinnin avulla

Erilaiset tavat segmentoida markkinoita voivat olla hyödyllisiä erilaisissa liiketoimintaprojekteissa, kuten mainoskampanjoissa, tuotekehityksessä tai asiakaskokemukseen tai -tukeen liittyvissä hankkeissa. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, milloin tämä strategia voi hyödyttää yritystäsi:

Markkinatutkimus: Kun teet markkinatutkimusta potentiaalisille asiakkaille, jotka todennäköisesti harkitsevat tuotteesi tai palvelusi ostamista, voit hyödyntää segmentointia. Jos esimerkiksi lähetät uutta tuotekonseptia koskevan kyselytutkimuslomakkeen laajalle ihmisryhmälle, lisää siihen muutama väestötieteellinen kysymys, niin ymmärrät paremmin, kuinka eri tavoin tuote vetoaa miehiin ja naisiin, kenelle haluat kohdistaa markkinointisi ja millaiset puutteet sinun on selvitettävä kasvattaaksesi markkinaosuuttasi. Segmentointi voi olla kätevä menetelmä huolimatta siitä, oletko kiinnostunut konseptin testauksestabrändäyksestä vai tuotekehityksestä.

Asiakastyytyväisyys: Onpa sinulla sitten asiakkaita tai potilaita, eri ihmisillä on todennäköisesti erilaisia kokemuksia brändistäsi. Lisäämällä asiakastyytyväisyys- ja NPS-kyselytutkimuksiin kysymyksiä, joiden avulla voit segmentoida asiakkaitasi, sinun on helpompi havaita ongelmia j kehittää asiakaspalveluasi.

Muita mahdollisuuksia: Segmentointi ei kuitenkaan rajoitu vain edellä mainittuihin. Tapahtumajärjestäjät voivat segmentoida osallistujista sponsoreita. Kasvatusalan ammattilaiset voivat etsiä eroavuuksia poikien ja tyttöjen välillä tai opettajien ja muun henkilöstön välillä. Henkilöstöosasto voi segmentoida kyselytutkimuksen tulokset työtehtävän tason tai osaston perusteella.

Tärkeintä on pohtia ennen kyselytutkimuksen laatimista, kuinka haluat tehdä segmentoinnin. Kun on aika analysoida tuloksia, et ehkä pystykään segmentoimaan markkinoitasi siten kuin haluaisit, jos et ole kysynyt oikeanlaisia kysymyksiä.

Useimmiten kannattaa aloittaa asiakkaiden demografisten tietojen keräämisestä. Siihen kannattaa siis tutustua tarkemmin.

Kerää perustiedot, jotka auttavat ymmärtämään kohdemarkkinoitasi

Muutama hyvin kohdistettu demografinen kyselytutkimuksen kysymys voi tuottaa tärkeitä tietoja markkinasegmenttien analyysiasi varten. Kun tiedät esimerkiksi kohdemarkkinoidesi iän, sukupuolen sekä tulo- ja koulutustason, tiedät jo paljon paremmin, keitä he ovat.

Kokeile lisätä näillä kyselytutkimusmalleilla oikeat asiantuntijoiden suunnittelemat kysymykset markkinasegmenttejä koskevaan kyselyysi.

Yhdysvaltojen demografiaa koskeva malli

Kuinka vanhoja asiakkaamme ovat? Mikä heidän tulo- ja koulutustasonsa on? Käytä tätä mallia syväluotaavan analyysin pohjana.

Tyypillisten asiakkaiden demografiaa koskeva malli

Jos markkinoit muille yrityksille, voit oppia ymmärtämään niiden tarpeita kysymällä yrityksiltä heidän omista asiakkaistaan.

Kohdemarkkinoiden demografisten tietojen kyselytutkimusmalli

Jotta voit ymmärtää B2B-asiakkaitasi, selvitä laajalti, kuinka kyseiset yritykset määrittävät kohdemarkkinansa.

On selvää, ettet yrittäisi myydä ilmastointilaitteita pohjoisnavalla. Mutta nyt, kun olemme käyneet läpi markkinoinnin segmentoinnin peruskäsitteet, osaat määrittää asiakassegmenttisi entistä paremmin ja räätälöidä markkinointisi niille sopiviksi.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.