Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Brändäys ja brändi-identiteetin kehittäminen

Miksi kuluttajat valitsevat mieluummin sinun yrityksesi tuotteita tai palveluja kuin kilpailijoidesi? Todennäköisesti se johtuu brändistä – yrityksen nimestä, maineesta, luonteesta ja arvoista. Kehitä brändiäsi asiantuntijoiden neuvojen ja kyselytutkimusmallien avulla.

Markkinoinnin ammattilaisena saat uusia keinoja mitata yrityksen jokapäiväistä suoriutumista. Saatat jo tietää paljon asiakkaistasi väestölaskentatietojen, kävijäseurannan ja liikevaihtolukujen perusteella, mutta se on pelkkää epäsuoraa tietoa. Keräämäsi epäsuoran tiedon perusteella voit päätellä, kuinka asiakkaat käyttäytyvät, mutta tiedoista ei käy ilmi, miksi he käyttäytyvät tietyllä tavalla. Näiden tietojen perusteella et myöskään voi täysin ymmärtää asiakaskokemusta.

Vaikka näet nopeasti, kuinka mainokseen käytetty raha kasvattaa myyntiä, miten tiedät, muuttaako kampanja ihmisten mielipidettä yrityksestäsi? Miten tiedät, mitä mieltä he ovat kilpailijoistasi tai luottavatko he nykyään yritykseesi enemmän vai vähemmän kuin ennen?

Älykkäät markkinoijat käyttävät verkossa vastattavia brändikyselytutkimuksia määritelläkseen brändinsä tehokkuuden. Se tarkoittaa brändin arvoa, joka määrittyy kuluttajien positiivisena tai negatiivisena asenteena brändiä kohtaan.

Tutkimuksemme mukaan 80 % markkinoijista uskoo bränditietoisuuden kasvattamisen olevan erittäin tai hyvin tärkeää, mutta 76 % heistä myöntää, etteivät he tiedä, kuinka suuri osuus kohdemarkkinoista on tietoinen heidän brändistään. Kerromme nyt, kuinka voit selvittää brändikyselytutkimusten avulla, ajattelevatko mahdolliset asiakkaat ensimmäisenä sinun yritystäsi, ja mieltä he ovat brändistäsi.

Kuinka saat kuluttajat tunnistamaan yrityksesi ja suosittelemaan tuotettasi tai palveluasi muille? Auttaessamme ihmisiä päivittäin markkinatutkimusten tekemisessä olemme oppineet, kuinka brändi-identiteettiä vahvistetaan (etenkin kyselytutkimusten avulla).

Tuleeko brändisi kuluttajien mieleen, kun he haluavat ostaa jotakin? Kun selvität, kuinka näkyvä (tai näkymätön) yrityksesi on kuluttajille, ymmärrät, kuinka vahva brändisi on markkinasegmentissään. Samalla näet, täytyykö markkinointia sen johdosta räätälöidä. Esitä kyselytutkimuksessa kysymyksiä, joilla testataan brändin muistamista eli sitä, mainitsevatko kuluttajat brändisi omaehtoisesti. Siitä tiedät, ajattelevatko he ensimmäisenä yritystäsi vai kilpailijaasi.

Kysy esimerkiksi avoin kysymys, kuten “Kun ajattelet verkossa tarjottavia videopalveluja, mikä brändi tulee mieleesi?”

Mittaa brändituntemusta, joka tarkoittaa kuluttajien kykyä tunnistaa brändisi alan muiden toimijoiden joukosta, kysymällä suljettu kysymys, kuten “Mistä seuraavista brändeistä olet kuullut? (Valitse kaikki sopivat.)” Varmista, että brändisi nimi on vastausvaihtoehdoissa muiden isojen brändien joukossa.

Yhtä tärkeää kuin se, että kuluttajat tuntevat brändisi, on tietää, mitä he ajattelevat brändisi kategoriasta (eli mitä piirteitä tai ominaisuuksia he liittävät siihen). Jos yritys toimii esimerkiksi pullovesimarkkinoilla, mitkä kyseisen kategorian brändit tulevat useimpien ihmisten mieleen? Mitkä ovat pullovesiin liitettäviä hyviä, huonoja tai inhottavia piirteitä?

Kun tiedät vastaukset näihin kysymyksiin, pystyt muokkaamaan brändisi imagoa niin, että positiiviset ominaisuudet voittavat negatiiviset. Ryhdy hankkimaan tietoja esittämällä kysymyksiä brändisi kategoriasta ja pyytämällä ihmisiä liittämään brändiisi erilaisia piirteitä.

Kun asiakkailla on mahdollisuus vaihtaa brändiä, mutta he valitsevat silti sinun brändisi, kyse on brändiuskollisuudesta. Erinomainen keino asiakasuskollisuuden mittaamiseen on Net Promoter® Score (NPS) ‑pisteytys, jolla yritykset kaikkialla maailmassa määrittävät, suosittelevatko asiakkaat heitä muille.

Brändi-identiteettiin panostaminen voi olla liiketoiminnallesi elintärkeää. Varmista, että brändäys on yrityksessäsi etusijalla (ja että pysyt kilpailijoittesi edellä), mittaamalla yrityksen brändipääomaa säännöllisesti. Voit tehdä sen vertailemalla kyselytutkimusten tuloksia. Se auttaa määrittämään lähtökohdan, johon vertaamalla voit määräajoin mitata toimintasi tehokkuutta. Tuloksena on vahva brändi-identiteetti, jonka ansiosta yrityksesi erottuu kilpailijoista.

Haluatko vertailla kyselytutkimustesi tuloksia alan muiden toimijoiden tuloksiin? Tarkista, onko meillä organisaatiollesi soveltuvia vertailuarvoja.

Etkö tiedä, kuinka löytää vastaajia kyselytutkimukseesi? Anna SurveyMonkey Audience ‑kohdeyleisön auttaa markkinatutkimuksessasi. Kerro, millaisia vastaajia haluat kyselytutkimukseesi, niin me etsimme kriteerisi täyttäviä kuluttajia, jotta saat tarvitsemasi tulokset.

NPS®, Net Promoter® ja Net Promoter® Score ovat Satmetrix Systems, Inc.:n, Bain & Companyn ja Fred Reichheldin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.