Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Neljä eritaustaista työntekijää
Neljä eritaustaista työntekijää

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio ovat etusijalla kehittäessämme SurveyMonkeyn kulttuuria ja pyrkiessämme visiomme mukaisesti parantamaan ihmisten kokemuksia.

Monimuotoisissa yrityksissä on runsaasti erilaisia näkökulmia, jotka parantavat päätöksentekoa. Tasa-arvoisesti toimivilla työpaikoilla on selvästi luovempia ja innovatiivisempia työntekijöitä kuin ympäristöissä, joissa vanhoista tavoista pidetään sitkeästi kiinni. Inklusiiviset kulttuurit ovat terveitä, kestäviä ja tuotteliaita.

Nykyajan työpaikoilla on itsestään selvää, että kaikki voivat tuntea kuuluvansa joukkoon ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Uskomme, että yritysten on seisottava tämän käsityksen takana. Meidän kaikkien on hyödynnettävä voimavarojamme ja omaa ääntämme paremman maailman puolesta.

SurveyMonkeylle on tärkeää, että saavutamme niin monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inklusiivisuutta koskevat tavoitteemme kuin taloudelliset tavoitteemme. Uskomme, että tämä on liiketoiminnan edellytys, ja meidän vastuullamme on luoda monimuotoisempi, tasa-arvoisempi ja inklusiivisempi maailma kaikille.

Kuulokkeita käyttävä työntekijä

Edustustavoitteemme perustuvat uskomukseemme, jonka mukaan monimuotoinen työvoima vaikuttaa myönteisesti liiketoimintaamme. Sitä edistävä työmme ei pääty koskaan.

Edustuksen tämänhetkisestä tilanteesta kertovat seuraavat luvut, joita pyrimme jatkuvasti kasvattamaan.

SurveyMonkeyn kaikkien työntekijöiden sukupuolen osoittava pylväskaavio: 2 % transsukupuolisia ja ei-binäärisiä, 51 % cismiehiä, 43 % cisnaisia
Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevien SurveyMonkeyn työntekijöiden etnisen alkuperän osoittava pylväskaavio
Antoine Andrews

”Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio eivät ole vain käyttämiämme sanoja, vaan myös linssejä, joiden läpi katsomme tiimejämme ja työntekijöitämme, sekä tapojamme edistää sosiaalista vaikutusta.”

Antoine Andrews (he, him), monimuotoisuuden ja sosiaalisen vaikutuksen johtaja

Lue SurveyMonkeya koskettavista asioista ja tavoistamme vaikuttaa niihin.

SurveyMonkeyn on oltava paikka, jossa kaikentaustaiset ihmiset pystyvät parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Pyrimme olemaan teknologia-alan inklusiivisin työpaikka, vaikka työmme tässä ei koskaan pääty.

Tuotteemme tarjoavat haastavan mittarin: ihmisten asenteet. Autamme organisaatioita tekemään hyvistä aikeista mitattavia liiketoimintatuloksia.

Uskomme, että kestävä muutos luodaan vaikuttamalla. Otamme kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat yhteisöihimme, ja tuemme omien arvojemme mukaan toimivia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä.

Työntekijöidemme johtamat ryhmät auttavat vahvistamaan yhteisöämme kaikkialla maailmassa. Näissä vapaaehtoisissa Surveymonkeyn työntekijöiden vetämissä ryhmissä keskitytään yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen tai tavoitteeseen.

SurveyMonkeyn BUILD-työntekijäryhmän logo

BUILD (Blacks United in Leadership and Development) pyrkii edistämään SurveyMonkeyn tummaihoisten työntekijöiden hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä kumppanuuksien, johtajakoulutuksen ja muiden koulutusmahdollisuuksien kautta.

SurveyMonkeyn CARE-työntekijäryhmän logo

CARE (Community, Advocacy, Respite, Education) pyrkii tukemaan huoltajien kokemuksia ja tarjoamaan heille apua ja mahdollisuuksia ura- ja hoitovaatimusten tasapainottamiseen.

SurveyMonkeyn Mosaic-työntekijäryhmän logo

Mosaic pyrkii tukemaan aasialaisten ja Tyynenmeren saarelaisten kokemuksia ja ylennysmahdollisuuksia lisäämällä tietoisuutta heidän monimuotoisesta ja monikulttuurisesta ympäristöstään, vaalimalla suhteita ja edistämällä ammatillista kehittymistä.

SurveyMonkeyn Neurotopia-työntekijäryhmän logo

Neurotopian tavoite on vahvistaa ja ylläpitää SurveyMonkeyn monimuotoisuuteen ja inkluusioon tähtääviä pyrkimyksiä, jotka koskevat niin neuromonimuotoisia työntekijöitä kuin heidän perheenjäseniään ja läheisiään.

SurveyMonkeyn The Queerious ‑työntekijäryhmän logo

Tämä ryhmä pyrkii luomaan hyväksyvän ja inklusiivisen ilmapiirin, joka palvelee SurveyMonkeyn kaikkien työntekijöiden ja ympäröivien yhteisöjen tarpeita ja etuja sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

SurveyMonkeyn Unidos-työntekijäryhmän logo

Unidosin tavoite on tuoda yhteen työntekijät, joilla on sukujuuret latinalaisessa Amerikassa, sekä juhlistaa heidän monimuotoista kulttuuritaustaansa. Samalla tuetaan ammatillista kehittymistä ja kerrotaan muille työntekijöille yhteisön kohtaamista haasteista.

SurveyMonkeyn WIN-työntekijäryhmän logo

WIN (Women IN SurveyMonkey) ‑ryhmän tavoite on vahvistaa naisten asemaa työpaikalla järjestämällä koulutusohjelmia, kumppanuuksia ja tapahtumia, joissa esimerkiksi jaetaan tietoa, vahvistetaan suhteiden luomista ja tarjotaan mahdollisuuksia.

Eri toimipaikkojemme monimuotoisuutta, inkluusiota ja vaikutusta luovat ryhmät järjestävät paikallisesti merkityksellisiä tapahtumia, ohjelmia ja koulutusta. Näin ne vaalivat inklusiivisuutta niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella.