Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
SurveyMonkey Together

Näin vaikutamme sosiaalisen toiminnan kautta.

SurveyMonkey Together ilmentää tapaamme toimia arvojemme mukaisesti sitoutuessamme hyväntekeväisyyteen ja yhteisömme etujen tukemiseen. Uskomme, että yhdessä pystymme edistämään tasa-arvoisuutta, kestävää kehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Haluamme auttaa parantamaan maailmaa ja luomaan paremman tulevaisuuden kaikille.

Keskitymme erityisesti niiden ihmisten äänen vahvistamiseen, jotka eivät aiemmin ole saaneet ääntään julki. Pyrimme vahvistamaan yhteisöjä, lisäämään monimuotoisuutta ja luomaan enemmän mahdollisuuksia menestykseen. SurveyMonkey Together varmistaa, että merkityksellinen muutos alkaa omista toimistamme.

Antoine Andrews

”Sosiaalinen vaikutus, monimuotoisuus ja kestävä kehitys merkitsevät meille kaikille oikeudenmukaisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoisuutta. Olen ylpeä siitä, että SurveyMonkey Together on sitoutunut luomaan yhtenäisen näkymän kaikkiin pyrkimyksiimme erilaisten perspektiivien pohjalta. Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen maailma luodaan mahdollisimman monen erilaisen näkökulman kautta.”

Antoine Andrews (he, him), monimuotoisuuden ja sosiaalisen vaikutuksen johtaja

Aineellisessa arvioinnissa tutkimme, mitkä aloitteet ovat yrityksessämme tärkeimpiä työntekijöiden, asiakkaiden, johtajien ja muiden sidosryhmien mielestä. Alla esitetyt ominaisuudet vetoavat kaikkiin sidosryhmiimme.

Pidämme asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötiedot turvassa ja suojaamme verkkomme ja datan nopeasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä.

Johdamme yritystämme eettisesti vastuullisen teknisen kehityksen (kuten koneoppimisen ja tekoälyn) kautta ja panostamme sosiaaliseen vaikutukseen sekä yhteisöllisyyteen.

Suhtaudumme tiedostavasti asiakaskokemuksiin ja edistämme puolueetonta tutkimusta, jotta tuoteinnovaatiot voivat tukea useita eri näkökulmia, kykyjä ja taustoja.

Huomioimme työntekijöiden kokemuksissa ja ammatillisessa kehittymisessä myös etuuksien oikeudenmukaisuuden, henkisen hyvinvoinnin ja työntekijöiden pysyvyyden.

Houkuttelemme, kehitämme ja säilytämme monimuotoista työvoimaa samalla kun edistämme inklusiivista kulttuuria ja valitsemme monimuotoisuutta edustavia alihankkijoita.

Huomioimme hiilijalanjälkemme sekä mittaamme, seuraamme ja vähennämme päästöjä vastuullisesti.

Tavoitteemme on kehittää jatkuvasti tukeamme yhteisöjen ja ympäristön hyväksi. Keskitymme kolmeen perusasiaan, joiden uskomme parantavan maailmaa.

Koulutarvikkeet

Kaltaistemme teknologiayritysten on investoitava tulevaisuuden johtajiin. Kaikilla on oltava mahdollisuus oppimista ja kehittymistä tarjoaviin koulutusohjelmiin ja ‑materiaaleihin. Lupaamme laajentaa mahdollisuuksia niin varhais- kuin keskiasteen koulutuksen piirissä oleville pienituloisille ja heikosti palveluita saaville oppilaille tukemalla ohjelmia, joissa tarjotaan korkeatasoista ja oikeudenmukaista koulutusta.

Syrjäytyneille on annettava paremmat mahdollisuudet päästä työelämään sekä mentoroinnin ja urakehityksen piiriin. Haluamme purkaa oikeudenmukaisuutta rajoittavat rakenteet ja varmistaa, että kaikilla on tarvitsemansa menestyksen avaimet.

Kolme työntekijää
SurveyMonkey-muki, jossa on kompostoitavia ruokailuvälineitä

Yritysten ja ihmisten ympäristövaikutusten pienentäminen on kiinni meistä itsestämme. Olemme sitoutuneet kaikkien toimintojemme ja toimitusketjumme osalta seuraamaan päästöjämme ja pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Olemme ylpeitä hyväntekeväisyysperinteestämme sekä ohjelmiemme, kumppanuuksiemme ja strategianmukaisten lahjoitustemme jatkuvasta vaikutuksesta.

SurveyMonkey Contribute on kerännyt yli 16 miljoonaa dollaria esimerkiksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta, eläinten hyvinvointia ja koulutusta parantaviin aloitteisiin. Aina, kun vastaaja täyttää kyselytutkimuksen, lahjoitamme 50 senttiä hänen valitsemalleen hyväntekeväisyysjärjestölle.

Listen4Good-ohjelma auttaa yleishyödyllisiä organisaatioita luomaan korkealaatuisia palautejärjestelmiä asiakkaiden kanssa, tekemään strategisia päätöksiä, tarjoamaan palveluita ja toimimaan läheisemmässä yhteistyössä näiden organisaatioiden palvelemien yhteisöjen kanssa.

Pledge 1% ‑aloitteen yritykset saavat kyselytutkimuksistamme tietoa tilaisuuksista, joiden kautta voidaan lahjoittaa pääomaa, tuotteita, palveluja tai voittoja tai osallistua vapaaehtoistoimintaan. Olemme itsekin luvanneet auttaa muita, ja edistämme ylpeinä yritysten hyväntekeväisyystoimintaa.

tuotealennuksina hyväntekeväisyysjärjestöille ja lahjoituksina vuoden 2022 loppuun

SurveyMonkey Contribute ‑aloitteen keräyksinä vuoden 2022 loppuun

työntekijöiden lahjoituksia vastaavien summien lahjoittamiseen yli 170 yleishyödylliselle järjestölle kaikkialla maailmassa

työntekijöiden vapaaehtoistyötuntia vuonna 2022

Antoine Andrews

”SurveyMonkey yhdistää ihmiset ja datan. Osaamme kerätä kokemuksellista dataa sekä tuoda esiin tarinat datan pohjalta, minkä ansiosta pystymme muuttamaan maailmaa järjestelmällisellä ja ainutlaatuisella tavalla.”

Jaime Barclay

”Sosiaalinen vaikutuksemme liittyy suoraan monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon. Kun yhdistämme ihmiset, voitot ja tuotteen datan pohjalta toimivaan ainutlaatuiseen sosiaalisen vaikutuksen aloitteeseen, voimme rikkoa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa estävät rajat.”

Saili Willis

”Olen innoissani siitä, että saan työssäni SurveyMonkeylla mahdollisuuksia edistää muutosta ja auttaa muita tekemään samoin. Minua kannustetaan ajattelemaan luovalla ja uteliaalla tavalla ja uskon, että voin muokata tulevaisuutta merkittävästi.”

Kolme työntekijää, jotka pitelevät tabletteja

Uskomme SurveyMonkeyssa, että meidän on tehtävä kaikki mahdollinen luodaksemme monimuotoisemman, oikeudenmukaisemman ja inklusiivisemman maailman. Yrityksenä ja yhteisönä meidän on yhtä tärkeää saavuttaa niin monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta koskevat tavoitteemme kuin taloudelliset tavoitteemme.

Pyrimme varmistamaan, että monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inklusiivisuus ovat kiinteästi mukana toimintamme kaikissa osa-alueissa. Tavoitteemme on olla kaikkein inklusiivisin teknologiayritys sekä näyttää, miten yritykset voivat saada aikaan myönteistä muutosta. Tavoitteemme ovat korkealla ja tiedämme, ettei työmme pääty ikinä, mutta uskomme, että yhdessä luomme kaikille paremman tulevaisuuden.