Konseptin testaus

Kun sinulla on loistava idea, jonka haluat toimivan oikein, säästät paljon aikaa ja rahaa testaamalla konseptin ennen kuin esittelet sen maailmalle. Onpa kyse tuotekonseptista, mainoskampanjasta, uudesta logosta tai laskeutumissivusta, palautteen hankkiminen kohdemarkkinoilta voi ajan myötä maksaa itsensä takaisin.

Konseptin testaus voi olla joko yksinkertaista ja nopeaa tai toistuvaa ja edistynyttä. Seuraavassa on muutamia ajatuksia, joiden avulla onnistuu niin aloittelija kuin osaajakin.

Konseptin testaus kyselytutkimusten avulla

Testauksen voi tehdä esittelemällä suunnitelmasi tai konseptisi ihmisille, joista voisi todennäköisesti tulla asiakkaitasi. Pane vastakkain uusi konseptisi ja nykyinen tuotteesi, sivustosi tai kampanjasi, niin saat selville sen potentiaalin. Mittaa kiinnostusta uuteen konseptiin. Voit myös testata keskenään kilpailevia ideoita toisiinsa A/B-testauksella. Selvitä, mikä vetoaa eniten kohdemarkkinoihisi, ja saat samalla selventävää palautetta, miksi ihmiset pitävät yhdestä ideasta enemmän kuin toisesta.

Kuinka tehdä konseptikehitystestauksia ja miksi?

Pikaisena konseptitestauksen määritelmänä voit ajatella testausta leikittelemiesi idealuonnosten esittelynä konseptitestauksen kohderyhmille, jotta saisit selville, mitä ideasi heissä herättävät.

Esimerkiksi vaikkapa markkinointitiimi voisi järjestää koko päivän kestävän aivoriihen ideoidakseen mainoskampanjaa. Aivoriihen tuloksena on tusinoittain erilaisia vaihtoehtoja, joista muutama vaikuttaisi muita kiinnostavammilta. Tässä on muutamia kysymyksiä, joihin markkinoinnin ammattilaiset mahdollisesti haluaisivat vastauksia ennen kampanjan lanseeraamista:

  • Erottuuko tämä mainos kilpailijoiden mainoksista?
  • Vangitseeko tämä mainos katselijoiden/kuuntelijoiden huomion?
  • Tunnistatko tämän tuotemerkin?
  • Luotatko tähän tuotemerkkiin?
  • Mikä saisi sinut ostamaan kyseisen tuotteen?

Vastausten avulla on helppo päättää, mikä konsepteista valitaan, ja lisäksi ne auttavat lopputuotteen viimeistelyssä. Nämä menetelmät ovat yhä suositumpia. Saadaksemme selvemmän käsityksen, kuinka konseptitestausta käytetään, laadimme kyselytutkimuksen mainosasiantuntijoille, markkinoijille ja tuotepälliköille.

  • Mielipidetiedustelussamme 72 % mainosalan asiantuntijoista sanoi, että on tärkeää testata mainos ennen sen lanseerausta. Mainoksesta saadaan heidän mukaansa siten menestyvämpi, koska tehokas mainonta pohjautuu syvempään ymmärrykseen siitä, mitä asiakkaat todella haluavat (ja mitä eivät).
  • Tuotesuuntautuneet päälliköt olivat samaa mieltä: 85 % heistä sanoi, että testaus tuntuu olevan olennaisen tärkeää työssä menestymiselle.

Testauksen tärkeydestä huolimatta alle puolet mielipidetiedusteluun osallistuneista todella testaa konsepteja, joten oman testin laatiminen voi tarjota hyvän mahdollisuuden menestyä kilpailutilanteessa.

Kuinka hyödyntää konseptitestauksen kysymyksiä?

Kuinka näitä konseptitestauksen menetelmiä voisi käyttää? Onneksi kysyit! Monenlaisia liiketoiminnan haasteita voidaan ratkaista oikeanlaisella testauksella. Tässä on muutama esimerkki:

Logon testaus. Haluatko tietää, miten asiakkaat reagoivat uuteen logoon? Yritätkö selvittää, onko uudesta logosta etua (esim. herättää luottamusta, ilmentää innovaatiota tai tuo hauskuutta)? Verkkokyselyt ovat hyvä keino erilaisten luovien konseptien ja mallien testaamiseen. Näin löytyy lopulta sopiva, omaa tuotemerkkiä visuaalisesti ilmentävä logo.

Verkkosivuston toimivuus ja palaute . Suunnitteletko sivustoasi uudelleen tai oletko lanseeraamassa uutta sivustoa? Esittele suunnitelmiesi konseptit sellaisille ihmisille, jotka tulevat käyttämään sivustoasi. Se on kätevä keino selvittää, mitä mieltä kohderyhmäsi edustajat ovat, ja samalla tietysti varmistaa, että kaikki näyttää hyvältä.

Mainokset, laskeutumissivut ja konversiot. Monet verkkomarkkinoijat testaavat verkkosivustojensa otsikoita, kuvia ja sisältöä löytääkseen kekseliäimmät yhdistelmät. Mikä mainos herättää eniten huomiota? Onko mainos tarpeeksi houkutteleva, jotta vierailijat napsauttaisivat sitä, uskoisivat siihen ja ryhtyisivät asiakkaiksi? Tämä testausmenetelmä voi todella tehostaa konversio-optimointia.

Hinnat ja tuoteparannukset. Oletko aikeissa jakaa asiakkaille kannusteita uuden tuotteen tai palvelun hankkimisesta? Onko mielessäsi uusi hinnoittelujärjestelmä? Muutostestauksilla voit arvoida ensireaktioita ja havaita tärkeimmät, asiakkaiden kaipaamat ominaisuudet ja hyödyt. Sen jälkeen voit tuoteparannustestauksella selvittää, tehostaako uusi tuotesarja myyntiä.

Kampanjat sosiaalisessa mediassa . Koska sosiaalisella medialla on yhä tärkeämpi rooli markkinointimixissä ja brändin tarjoamassa kokemuksessa, verkkokyselytutkimusten avulla yritys voi selvittää, mihin sosiaalisen median kanaviin kannattaa keskittyä. Odottavatko asiakkaasi löytävänsä yrityksesi esimerkiksi Twitteristä? Haluavatko he tietoa yrityksestä mieluiten blogin, LinkedIn-palvelun vai Facebook -uutisvirran kautta? Saat tarvitsemasi vastaukset verkkokyselytutkimusten avulla.

Mainoskonseptit. Saako markkinointiviestintäsi vastakaikua kohdeyleisöltä? Käytä verkkokyselytutkimuksia painettujen ja verkkomainostekstien testaamiseen. Voit myös selvittää, mitkä aiheet tai luovat konseptit vetoavat käyttäjiin ja saavat heidät napsauttamaan niitä niin bannereissa kuin tuotetietosivuilla.

Tuote- ja konseptikehitys . Selvitä, mitä ominaisuuksia tuotteessasi tulisi olla ja mitkä eivät ole tuloksen kannalta merkittäviä. Määritä, miltä tuotteen pakkauksen tulisi näyttää aina logon koosta käärepaperin väriin saakka. Hyödynnä tuotekonsepti- ja käytettävyystestauksia varmistaaksesi, että vastaat asiakkaidesi odotuksiin.

Etsitkö muita markkinatestaustyökaluja?

On hyvät mahdollisuudet, ettei työ lopu siihen, kun tuote tai kampanhja lanseerataan. SurveyMonkey voi auttaa sinua pysymään kärryillä asiakkaidesi ajatuksista. Lisäämällä kyselytutkimuksen erilaisiin asiakastilanteisiin saat tietoja, joita tarvitset kehitelläksesi lisää hienoja ideoita asiakkaitasi ja yritystäsi varten.