Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Kaksi ihmistä katsoo tablettia yhdessä, ja heidän takanaan on kuvakaappaus SurveyMonkeyn Likert-asteikon kysymyksestä


Asiakaskokemuksen ammattilaiset pyrkivät aina helpottamaan ja parantamaan asiakaspolkua, missä ovat avuksi yksilöitävät asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit.

Kaikenlaiset seikat, kuten ensivaikutelma ja asiakkaiden sitouttamisstrategiat, voivat vaikuttaa yleiseen asiakaskokemukseen, ja näiden kontaktipisteiden seuranta kyselytutkimusten avulla auttaa huomaamaan ja korjaamaan epäkohtia. SurveyMonkeyn tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyyspisteiden kasvattaminen voi johtaa suurempiin voittoihin, kasvuun ja pienempään asiakasvaihtuvuuteen. 

Ryhdy seuraamaan asiakaskokemusta nopeasti näiden asiakastyytyväisyyttä mittaavien kyselytutkimusmallien avulla. 

Esimerkki eNPS-kysymyksestä kyselytutkimusruudussa

SurveyMonkeyn tutkimuksessa 89 % asiakaskokemuksen ammattilaisista kertoi huonon asiakaskokemuksen vaikuttavan vaihtuvuuteen eniten. Jos yrityksillä kuitenkin on kattava käsitys asiakaskokemuksesta, ne voivat sitä parantamalla lisätä asiakastyytyväisyyttä. 

Asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselytutkimuksilla kerätty data antaa yrityksille mahdollisuuden selvittää, missä asiakaskokemusta voidaan sujuvoittaa, minkä ansiosta asiakkaat ovat tyytyväisempiä, asiakasvaihtuvuus pienenee ja voitot kasvavat.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit säästävät asiakaskokemuksen ammattilaisten aikaa, tarjoavat tarvittavaa dataa sekä tuottavat havaintoja yleisön näkemyksistä ja parannettavista seikoista.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit auttavat keräämään nopeasti niin asiakaspalvelua kuin asiakaspolkua parantavaa dataa.

Hyvät asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimukset seuraavat asiakaskokemuksen eri osa-alueita ja tarjoavat kattavan kokonaiskuvan asiakkaiden tuntemuksista, toiveista ja brändeihin sitoutumisen helppoudesta.

Tämän vuoksi asiakastyytyväisyyttä mittaavien kyselytutkimuskysymysten tulisi kerätä tietoa seuraavista:

 • Yleinen tyytyväisyys: Lähtötilannetta arvioivassa kyselytutkimusmallissa on aina kysymys asiakkaiden yleisestä tyytyväisyydestä. Asiakastyytyväisyyspisteitä mittaava kyselytutkimus auttaa arvioimaan asiakkaiden tyytyväisyyttä, mikä on tärkeää seurattaessa asiakaskokemusohjelmien tehokkuutta ajan mittaan.
 • Tuotteiden ja palveluiden laatu: Korkealaatuiset tuotteet ja palvelut lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä. Asiakkaiden mielipiteet laadusta muodostavat ison osan yleisestä asiakastyytyväisyydestä.
 • Asiakaspalvelun ja ‑tuen laatu: Ongelmien ilmetessä asiakkaat kääntyvät aina asiakaspalvelun puoleen. Kun asiakastuki ratkaisee ongelmat tehokkaasti ja nopeasti, asiakastyytyväisyys kasvaa.
 • Suosittelun todennäköisyys: Asiakastyytyväisyyttä mittaavissa kyselytutkimusmalleissa on usein asiakasuskollisuutta arvioivia kysymyksiä. Net Promoter® Score (NPS®) ‑kyselytutkimus (eräs asiakastyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimus) kertoo, kuinka halukkaasti asiakkaat suosittelisivat brändiäsi.
 • Avoimet kysymykset: Avoimissa kysymyksissä asiakkailla on mahdollisuus antaa vastauksilleen kontekstia. Niistä tehdyt syvälliset havainnot voivat tarjota yrityksille paremman käsityksen sekä keinon löytää asiakaskokemuksen parannettavat osa-alueet.
 • Demografiset tiedot: Yritykset voivat pureutua kyselytutkimusdataan perusteellisemmin demografisen segmentoinnin avulla. Kun esität kyselytutkimuksessa demografisia tietoja pyytäviä suljettuja kysymyksiä, voit parantaa asiakastyytyväisyyttä mittaavia kyselytutkimuksiasi.

Voit valikoida näitä elementtejä sen mukaan, mitä asiakaskokemuksen osa-alueita haluat mitata. 

Asiakastyytyväisyyttä perinpohjaisesti mittaavien yritysten kannattaa aloittaa Asiakkaan ääni ‑ohjelmalla, jossa asiakaspolusta pyritään saamaan parempi käsitys asiakaspalautetta keräämällä. Tämän datan avulla voit parantaa jokaista kontaktipistettä ja luoda asiakkaille paremman kokonaiskokemuksen. 

Hymyilevä nainen katselee avointa kannettavaa, ja hänen vieressään on käyriä ja kaavioita

Nämä SurveyMonkeyn ilmaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat mallit auttavat yritystäsi mittaamaan asiakaskokemuksen kaikkia osa-alueita.

Voit mitata tarkasti asiakasuskollisuutta tai kerätä havaintoja asiakaspalvelun tehokkuudesta ilmaisten asiakastyytyväisyyttä mittaavien malliemme avulla.

Tämän asiakastyytyväisyyskyselyn mallin avulla saat yleiskuvan asiakkaiden tuntemuksista yritystäsi kohtaan, sillä voit sen avulla mitata tyytyväisyyttä palveluihin, tuotteisiin tai koko yritykseen.

Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ajan mittaan auttaa yritystäsi arvioimaan asiakaskokemusohjelmien vaikutusta brändiisi, sillä asiakastyytyväisyyden lisääntyessä myös asiakkaiden sitoutuminen paranee, voitot kasvavat ja asiakaselinkaaren arvo nousee.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavissa kyselytutkimuksissa on seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävälle tai kollegalle?
 • Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yritykseemme kaiken kaikkiaan?
 • Millä seuraavista sanoista kuvailisit tuotteitamme? Valitse kaikki sopivat.

Tällä asiakaspalvelun kyselytutkimuksella voit mitata tarkasti asiakaspalvelun ja ‑tuen osaamista, sillä se antaa tietoa asiakaspalvelijoiden kommunikointi- ja ongelmanratkaisukyvyistä.

Kun seuraat tyytyväisyyttä asiakaspalveluun, tiedät ovatko yrityksesi asiakaspalvelijat tehokkaita ja ystävällisiä. Asiakaspalvelu on tärkeässä osassa luotaessa myönteistä asiakaskokemusta, sillä asiakaspalvelua kehittämällä parannat myös yrityksesi tarjoamaa asiakaskokemusta. 

Voit toteuttaa tämän kyselytutkimuksen heti asiointitilanteen jälkeen seurataksesi asiakaspalvelun luomaa vaikutusta. Asiakaspalvelua arvioivassa kyselytutkimuksessa on seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten arvioisit asiakaspalvelukokemuksesi laadun yleisesti?
 • Miten hyvin ymmärsimme kysymyksesi ja huolesi?
 • Kauanko meiltä kesti käsitellä kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi?

Tällä asiakaspalautteen kyselytutkimusmallilla voit selvittää, mitä mieltä asiakkaat ovat prosesseistasi ja yleisestä vuorovaikutuksesta kanssasi. Erityisesti yritysten välisessä kanssakäymisessä menestys riippuu siitä, ovatko yritykset yhteistyökykyisiä ja osaavatko ne hallinnoida projekteja tehokkaasti.

Asiakaspalautekyselyistä saamasi data auttaa kehittämään uusien projektien hallinnointia ja pitämään asiakkaat tyytyväisinä, minkä lisäksi paremmat sisäiset prosessit sujuvoittavat toimintaa ja auttavat saamaan projektit valmiiksi aikataulujen puitteissa. 

Asiakaspalautetta pyytävissä kyselytutkimuksissa kysytään seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävälle tai kollegalle?
 • Onko projektisi yrityksemme kanssa parhaillaan käynnissä?
 • Kuinka hyvin yhteyshenkilösi hoiti projektisi?

Tällä Net Promoter Score (NPS) ‑kyselytutkimusmallilla voit mitata asiakasuskollisuutta yrityksessäsi määrällisellä ja parannusmahdollisuuksia tarjoavalla tavalla.

Asiakasuskollisuus on suosituin asiakaskokemuksen mittari, sillä voit luoda parempia asiakaskokemuksia selvitettyäsi, miksi asiakkaat suosivat juuri sinun brändiäsi. Myös NPS-kyselytutkimukset auttavat selvittämään asiakkaiden tyytymättömyyden syyt, jotka tunnistettuasi voit luoda toimintasuunnitelman korjaavia toimenpiteitä varten.

Net Promoter Score (NPS) ‑kyselytutkimuksissa on tavallisesti seuraava kysymys, jonka jälkeen joskus pyydetään lisätietoa avoimella kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit [YRITYSTÄ] ystävälle tai kollegalle?”

Tällä uuden asiakkaan tyytyväisyyttä koskevalla kyselytutkimusmallilla voit mitata asiakkaiden kokemuksia perehdytysprosessista. Se auttaa selvittämään, onko perehdytys tehokasta ja miten sitä voitaisiin parantaa.

Asiakkaiden perehdytysprosessi kertoo selvää kieltä siitä, ostaako asiakas yritykseltäsi uudelleen, ja sen parantaminen luo brändistäsi myönteisen kuvan tässä tärkeässä kontaktipisteessä. Saumaton perehdytyskokemus tekee asiakkaista tyytyväisiä, pienentää asiakasvaihtuvuutta ja lujittaa asiakasuskollisuutta.

Uuden asiakkaan tyytyväisyyttä koskevassa kyselytutkimuksessa voi olla seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävälle tai kollegalle?
 • Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yrityksemme perehdytysprosessiin kaiken kaikkiaan?
 • Millä seuraavista sanoista kuvailisit perehdytysprosessiamme? Valitse kaikki sopivat.

Arvioi tyytyväisyyttä asiakastukeen tällä kyselytutkimusmallilla, niin tiedät kuinka yrityksesi asiakaspalvelijat auttavat asiakkaita asiakaspolun aikana. Se kertoo, kuinka asiakaspalvelijoiden toiminta vaikuttaa brändiisi ja luovatko he pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Asiakaspalvelijat auttavat varmistamaan, että kaikki kontaktipisteet toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Kyselytutkimuksesta saamasi data auttaa parantamaan tiimiä ja asiointitilanteita, minkä seurauksena asiakastyytyväisyys kasvaa.

Kyselytutkimus tyytyväisyydestä asiakastukeen voi sisältää seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yrityksemme asiakaspalveluun kaiken kaikkiaan?
 • Kuinka helppoa tai vaikeaa sinun oli saada tarvitsemaasi tukea?
 • Kuinka kauan meiltä kesti ratkaista tukea vaativa asia?