Asiakkaan ääni (VoC) ‑ohjelma on kaikkien asiakaskokemusstrategioiden sydän. Paranna asiakasuskollisuutta ja asiakkaiden sitoutumista luomalla oma ohjelmasi ja skaalaamalla sitä.

Upwork-logo
Bank of America ‑logo
Boxin logo
Adidas-logo
Chewy-logo
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn kyselytutkimustenjakosivusta, jolla näkyy yhdeksän eri tapaa jakaa kyselytutkimus, mukaan lukien linkin upottaminen, sähköposti, kohdennetut vastaukset ja manuaalinen tiedonsyöttö

Asiakkaidesi odotukset muuttuvat nopeasti. Hanki asiakaspalautetta muutamassa minuutissa, jotta voit toimia nopeasti. Tehosta datan keräämistä ja analysointia hankkimalla palautetta eri kanavista ja yhdistämällä sitä yhdellä joustavalla alustalla, jotta sitä on helppo jakaa.

Opi ymmärtämään, mitkä asiakaspolun osat liittyvät läheisimmin yleiseen asiakastyytyväisyyteen. Perehdy liiketoiminnan tärkeimpiin mittareihin vaikuttaviin tekijöihin hyödyntämällä yli 25:tä kysymystyyppiä ja edistyksellistä kyselytutkimuksen logiikkaa. Tee nopeasti hyödyllisiä havaintoja helppokäyttöisillä analysointitoiminnoilla. Niiden käyttäminen ei vaadi erityistä koulutusta.

Kuvakaappaus SurveyMonkeyn erilaisista kaavioista ja diagrammeista, jotka esittävät tuotepalautteen tuloksia, asiakkaiden asenteita ja yleistä asiakastyytyväisyyttä
SurveyMonkeyn Goldie-logo, jonka ympärillä on muiden SurveyMonkeyyn integroituvien yritysten logoja, mukaan lukien Zapier, HubSpot, Salesforce, Marketo, Microsoft Teams ja Google Drive

Näytä tiimeillesi, mitä asiakkaat ajattelevat ja miksi, sillä jokaisella organisaation jäsenellä on oma roolinsa. Integroi SurveyMonkeyn kautta saamasi palaute esimerkiksi analysointialustaasi, asiakkuudenhallintajärjestelmääsi tai yhteistyötyökaluihisi, jotta saat asiakkaasta täyden kuvan.

Kuvakaappaus asiakastyytyväisyyttä arvioivasta SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn NPS-kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn asiakaspalvelun kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn CES-kyselytutkimusmallista

Net Promoter, Net Promoter Score ja NPS ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Company, Inc:n ja Fred Reichheldin tavaramerkkejä.