63 % av potentiella kunder tittar närmare på företags integritet och säkerhet innan de använder deras produkter eller tjänster.

Bild som visar statistik i sidolisten på sidan med juridisk info

Versiot:

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. heinäkuuta 2021

Nämä Momentive Enterprise ‑palvelun palvelukohtaiset ehdot (”palvelukohtaiset ehdot”) ovat lisäehtoja, jotka koskevat erityisesti sitä, miten asiakas käyttää Enterprise-palveluamme (”palvelu”). Ne kuuluvat osapuolten väliseen Momentiven sovellettavaan palvelusopimukseen (”sopimus”) ja ovat sen alaisia. Näiden palvelukohtaisten ehtojen termit, joita ei ole tässä määritetty, vastaavat sopimuksessa annettuja määritelmiä.

Jos asiakkaan palvelutilaus päättyy, kaikki asiakkaan tilaukseen kuuluvat käyttäjätilit (mukaan lukien kaikki ylläpitäjätilit) muutetaan alhaisimman kategorian erillisiksi henkilökohtaisiksi tileiksi, eikä niillä ole enää käyttöoikeuksia lisäominaisuuksiin, jotka ovat saatavilla vain maksullisille yritystileille. Näitä erillisiä henkilökohtaisia tilejä koskevat seuraavat käyttöehdot: https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ (”tason laskeminen”). Jos asiakas haluaa kyseiset tilit uudelleen hallintaansa, hänen tulee ottaa yhteyttä kyseisten tilien käyttäjiin. Momentive ei yleisesti ottaen siirrä tällaista tiliä ilman tiliä hallinnoivan käyttäjän valtuutusta.

Jos myyty käyttäjätyyppi on määritetty tilauslomakkeessa käyttäjäpaketiksi, käyttäjiä ei voida ostaa erikseen, vaan ne on ostettava määritetyn määrän mukaisissa käyttäjäpaketeissa. Jos esimerkiksi aloittelevia käyttäjiä myydään 100 käyttäjän paketeissa ja arvioinnissa määritetään, että asiakkaalla on 100 aloittelevaa käyttäjää ja seuraavassa arvioinnissa määritetään, että asiakkaalla on 101 rajoitettua käyttäjää, asiakasta laskutetaan ylimääräisestä 100 rajoitetun käyttäjän paketista (suhteutettuna nykyisen kauden jäljellä olevien kokonaisten kuukausien määrään).