Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Brändin maineen seuraaminen

Selvitä trendit ja mittaa kampanjoiden tehokkuutta, niin saat paremman käsityksen siitä, millaisena brändisi koetaan.

Nykyajan digitaalisessa maailmassa brändin myönteisen maineen ylläpitäminen on entistä tärkeämpää: se voi lisätä myyntiä, auttaa tavoittamaan ja säilyttämään asiakkaita sekä parantamaan tuloksia. Sitä vastoin maineen kolhut voivat koitua kohtalokkaiksi. Onneksi maineen seuraamiseen on apuna useita käteviä työkaluja ja menetelmiä. Tästä artikkelista saat lisätietoa brändin maineenhallinnan tärkeydestä sekä strategioista, joiden avulla voit pitää silmällä muutoksia ja reagoida niihin ripeästi.

Miten se oikein eroaa brändikäsityksistä? Brändikäsitykset tarkoittavat mielikuvaa, joka nykyisillä, entisillä ja tulevilla asiakkailla on brändistäsi tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden perusteella. Sitä voidaan osittain hallita huolellisesti suunnitelluilla markkinointitoimilla: asiakkailla on omat käsityksensä myymiesi tuotteiden laadusta, arvosta ja monipuolisuudesta, ja sinä voit jossain määrin muovata näitä käsityksiä esimerkiksi mainonnan, jakelustrategian ja hintojen avulla. 

Sitä vastoin brändin maine on jotain aivan muuta – se tarkoittaa uskottavuutta ja luottamusta, joka välittyy niin asiakkaillesi kuin laajemmalle yleisölle. Kyseessä on periaatteessa yrityksesi ydin, jota ei voida hallita samoilla keinoilla kuin brändikäsityksiä. Vaikka voitkin käyttää esimerkiksi myynninedistämisstrategioita pyrkiessäsi muuttamaan brändikäsityksiä, samat keinot eivät auta parantamaan mainettasi. Brändin maineen luomiseen tarvitaan pitkäjänteisempää otetta, ja maine lujittuu arvo- ja brändilupaukset täyttämällä. Sen vuoksi brändin seuranta on tärkeää, sillä se auttaa seuraamaan brändisi mainetta jatkuvasti ajan mittaan. Tutustumme nyt tähän hieman tarkemmin.

in-article-cta

Muokkaa tulevaisuutta tekoälyä hyödyntävällä alustalla, joka tarjoaa yritysjohtajille hyödyllisiä havaintoja ennätysajassa.

Tehokas asenneanalyysi auttaa saamaan käsityksen brändin maineesta ilman valtavien datamassojen läpi kahlaamista.

Asenneanalyysissa brändistäsi puhuvien ihmisten todelliset mielipiteet selvitetään tekstinpätkien äänensävyä analysoimalla. Yleisimmin käytetään verkkoarvosteluja, twiittejä, kommentteja ja asiakaspalautetta, vaikka analysoitava teksti voikin olla mitä tahansa. Asenneanalyysissa tutkitaan annetun tekstin subjektiivisia pohjasävyjä, mikä tuo esiin asenteita, mielipiteitä tai tunteita käsiteltävästä aiheesta. Asenneanalyysissa teksti jaetaan kolmeen luokkaan:

 1. Myönteiset asenteet
  Myönteiset asenteet herättävät myönteisiä mielikuvia brändistä. Kuvittele esimerkiksi, että sinulla on kahvila. Myönteinen asenne voisi olla vaikkapa someprofiiliin jätetty kommentti, jossa sanotaan, että ”ruoka on todella hyvää!” tai ”sijainti on erittäin kätevä!”
 2. Kielteiset asenteet
  Kielteisillä asenteilla ilmaistaan tyytymättömyyttä tai halveksuntaa brändiä tai sen tarjontaa kohtaan. Ongelmallista on, jos verkkoarvostelussa sanotaan, että ”ruoka oli pahaa enkä saanut edes rahojani takaisin”.
 3. Neutraalit asenteet
  Neutraalit asenteet eivät paljasta myönteisiä eivätkä kielteisiä tuntemuksia. Seuraavanlaiset kommentit luetaan tähän kategoriaan: ”En ole vielä kokeillut tätä paikkaa, ehkä pitäisi”.

On itsestään selvää, että mitä myönteisempiä asenteet brändiäsi kohtaan ovat, sitä parempi brändisi maine todennäköisesti on. Sen vuoksi myönteisiä asenteita kannattaa tavoitella ja kielteisten (ja neutraalien) suhteellista osuutta pyrkiä pienentämään. Tähän tarvitaan kuitenkin ensimmäiseksi asenneanalyysi. Katsomme nyt, miten se toimii.

Asenneanalyysit tehtiin aiemmin käsin, mikä vei tietenkin paljon aikaa ja vaivaa, sillä asiakkaiden ajatukset oli kaivettava esiin arvosteluista ja palautteesta. Digitaalisten työkalujen ja koneoppimisen ansiosta asenneanalyysit voidaan nykyisin tehdä reaaliajassa ja lähes automaattisesti, mikä vapauttaa aikaa kielteisen palautteen käsittelyyn ja myönteisen maineen kasvattamiseen. Käytettävissäsi ovat esimerkiksi nämä työkalut:

 • Momentive Solutions (aiemmin SurveyMonkey) tekee vastaajien omin sanoin antamien mielipiteiden analysoinnista lastenleikkiä. Avoimen tekstin analyysit auttavat ymmärtämään vastaajien reaktioita, minkä lisäksi sanapilvet ja tunnisteilla merkityt vastaukset näyttävät kätevästi avoimissa vastauksissa useimmin käytetyt sanat ja ilmaisut. Tarjontaamme kuuluu myös Asenneanalyysi, joka luokittelee tekstivastaukset automaattisesti ja osoittaa vastausten taustalla piilevät tunteet.
 • SentiOne on oman kuvauksensa mukaan tekoälyllä toimiva sosiaalisten alustojen kuunteluun perustuva alusta. SentiOnen boteilla on kolme tehtävää: ne kuuntelevat somealustoja ja muita kanavia, joilla asiakkaat puhuvat brändistäsi, tekevät reaaliaikaisia analyyseja keskusteluista ja reagoivat automaattisesti osallistumalla keskusteluihin. Tämä tarkoittaa, että voit välittömästi alkaa kohentaa mainettasi vastaamalla kielteiseen palautteeseen asianmukaisella tavalla.
 • SEMRush on alusta, jolla hallitaan digitaalista näkyvyyttä. Sen tehokkuus on kyvyssä käsitellä samanaikaisesti useita asioita, jotka auttavat parantamaan brändisi mainetta, kuten sisältömarkkinoinnin hallintaa, kilpailijoiden toiminnan ja maineen tutkimista ja mainoskampanjoiden tulosten analysointia. Maininnat voidaan suodattaa kielteisen, myönteisen tai neutraalin asenteen mukaan, joten huomaat helposti, mikä muovaa brändisi mainetta verkossa.
 • Brand Grader on työkalu, jolla hallitaan mainetta verkossa. Sinun tarvitsee vain kirjoittaa työkaluun brändisi nimi ja yhteystietosi, ja saat raportin, joka kertoo, missä ja miten usein brändisi on mainittu kuluneiden 30 päivän aikana.

Brändin maineen seurannassa kannattaa harkita myös avainsanatutkimusta. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että pureudut asiakkaiden mieliin saadaksesi käsityksen kielestä, jota he käyttävät etsiessään sisältöä verkosta. Jos tiedät, että asiakkaat etsivät nahkaisia vintage-käsilaukkuja verkosta kirjoittamalla hakukenttään ”nahkaiset vintage-käsilaukut” eivätkä ”nahkaiset vintage-tuotteet”, sinulla on mainio tilaisuus lisätä sivustollesi kohdemarkkinoihisi vetoavaa kieltä. Lisäksi voit seurata samankaltaista kielenkäyttöä muualla verkossa saadaksesi paremman käsityksen muusta brändiäsi koskevasta tiedosta.

Voit käyttää avainsanatutkimuksessa hakuna joko brändin nimeä tai hakea ilman brändinimeä.

 • Jos brändin nimeä käytetään haussa, hakusanoja voisivat olla esimerkiksi ”Niko Nahkalan vintage-käsilaukut” tai ”Niko Nahkalan laukut”. 
 • Jos haulla ei kuitenkaan etsitä tiettyä brändiä, hakusana voisi olla yksinkertaisesti vain ”vintage-laukut”.

Molempien hakumallien seuraaminen voi tuoda esiin tietoja brändisi maineesta. Brändin nimen sisältävien hakuehtojen seuranta on tietenkin erittäin tärkeää pyrittäessä selvittämään, mitä brändistäsi sanotaan tai miten se mielletään. Jos kuitenkin pidät silmällä myös yleissanoilla tehtyjä hakuja, saat selville mitä kilpailijoistasi sanotaan (mikä auttaa tekemään päätelmiä kilpailustrategiastasi). Lisäksi voit huomata tilaisuuksia yhdistää suosittuja hakuehtoja omaan brändiisi.

Sinun ei tarvitse käyttää varsinaisia avainsanatyökaluja, sillä saat paljon tietoa avainsanoista jo markkinatutkimusalustoihin integroitujen työkalujen avulla. Sanotaan vaikka, että haluat testata mainosta, joten lisäät kyselytutkimukseesi kysymyksen: ”Mikä sana tulee ensimmäiseksi mieleesi, kun näet tämän?” Saat vastauksista useita erilaisia avainsanoja, joiden avulla voit vahvistaa strategiaasi.

Verkkoarvostelut ovat mielipiteitä ja suosituksia, joita asiakkaat antavat tähän tarkoitukseen varatuilla verkkosivustoilla, kuten Yelpissä tai TripAdvisorissa, tai myyntisivustoilla, kuten eBayssä ja Amazonissa. Monet yritykset pitävät verkkoarvosteluja kaksiteräisenä miekkana. Ne ovat hyvä keino seurata brändin mainetta, mutta vaikka myönteinen palaute on ilmaista mainosta brändillesi, kielteiset arvostelut voivat tuhota maineesi tyystin. Tämä johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:

 • Asiakkaat tekevät taustatutkimusta.
  Yli 90 % amerikkalaisista tekee isoja ostoksia luottamuksen perusteella, ja vakiintuneisiin brändeihin luotetaan todennäköisemmin kuin muihin. Tämän lisäksi 31 % millenniaaleista ei luota yrityksiin, joilla ei ole verkkosivuja.
 • Asiakkaat luottavat muiden suosituksiin.
  Vaikka mainokset epäilemättä kykenevät ohjaamaan asiakkaiden ostopäätöksiä, asiakkailla on tapana luottaa enemmän muiden asiakkaiden kokemuksiin kuin yritysten vakuutteluihin. Ystävien ja perheenjäsenten suositusten lisäksi asiakkaat luottavat myös arvosteluihin, joita täysin tuntemattomat ihmiset antavat verkossa. Verkkoympäristössä asiakkaiden on myös entistä helpompaa etsiä kaikkein tärkeimmät näkökulmat. Sen vuoksi verkossa pysyvästi näkyvä kielteinen arvostelu voi mahdollisesti saada jopa sadat ihmiset jättämään tuotteesi hankkimatta tai palvelusi käyttämättä.
 • Kielteisillä arvosteluilla on enemmän vaikutusta kuin myönteisillä.
  Tämä johtuu siitä, että asiakkaat jakavat herkemmin kielteisiä kuin myönteisiä kokemuksia. Itse asiassa 49 % asiakkaista suositteli brändiä ystäville tai perheenjäsenille pyytämättä. Lisäksi kielteisiä arvosteluja kuunnellaan myönteisiä todennäköisemmin. Haaste on siinä, että myönteisiä verkkoarvosteluja olisi saatava enemmän kuin kielteisiä.

Näin ollen verkkoarvostelujen jatkuva seuraaminen perusteellisen brändin maineen hallintastrategian ja valvonnan sekä arvosteluihin asiallisesti vastaamisen kautta muodostaa suuren osan yleisestä brändin hallintastrategiasta. Tämän lisäksi arvosteluista saa runsaasti tietoa, joka auttaa tunnistamaan yrityksen tai toiminnan heikkouksia ja samalla parantamaan tarjoamasi tuotteen tai palvelun arvoa. 

Saatavilla on arvostelujen hallintatyökaluja, jotka auttavat seuraamaan arvosteluja, kun otat ne osaksi brändisi maineen seurantaprosesseja:

 • Reputology-työkalua käyttävät erityisesti sellaiset yritykset, joiden toiminta nojaa arvosteluihin, kuten kiinteistöfirmat ja majoitusyritykset. Tämä integroitava työkalu auttaa seuraamaan arvosteluja eri somealustoilla, kuten Hootsuitessa ja Facebookissa, mikä on hienoa, jos somestrategiasi ulottuu useille sivustoille.
 • Reputation Ranger puolestaan on tarkoitettu pienemmille yrityksille, kuten remontti- ja asennusfirmoille. Tällä alustalla seurataan niin myönteistä kuin kielteistä palautetta toimialueen kannalta olennaisilla sivustoilla ja Facebookissa.
 • ReviewPush on myös loistava työkalu jos uskot, että yrityksesi mainitaan useammalla kuin yhdellä sivustolla. Somealustojen lisäksi voit seurata arvosteluja esimerkiksi Foursquaressa ja Yelpissä. Voit myös vastata arvosteluihin nopeasti ja helposti alustan kautta, mikä säästää aikaa. Se saattaa myös pelastaa maineesi, jos esiin nousee kielteisiä arvosteluja.

Jos aloitat maineen kiillottamisen vasta kriisin puhjettua, saatat olla liikkeellä liian myöhään. On erittäin tärkeää, että käytössäsi on sosiaalisen median seurantastrategia. 

Sosiaalisen median seurannassa analysoidaan ja seurataan sitä, mitä kukakin sanoo brändistäsi somessa. Se käsittää aihetunnisteet, avainsanat ja keskustelut yrityksesi someympäristössä. Tutustumme nyt työkaluihin, jotka auttavat sosiaalisen median seurannassa.

Ota somekanavien seuranta säännölliseksi tavaksi, jotta näet, kun brändisi, tuotteesi ja kilpailijasi mainitaan. Vastaa rakentavasti sekä myönteisiin että kielteisiin kommentteihin, vaikka se voikin olla haastavaa alustojen ja käyttäjien määrän vuoksi. Voit käyttää apuna erilaisia työkaluja.

 • Google-ilmoitukset (Google Alerts) auttavat kätevästi seuraamaan mainintoja yrityksestäsi verkossa, kun kirjoitat brändisi nimen hakuruutuun. Näin saat ilmoituksen aina, kun brändisi mainitaan.
 • Social Mention on tehokas ja maksuton somehakukone. Kirjoita brändisi nimi hakuruutuun, niin saat reaaliaikaisia tuloksia. Saat myös yhteenvedon, joka kattaa suosituimmat brändiisi liitetyt aihetunnisteet, asenteet brändistäsi käytyjen somekeskustelujen pohjalta sekä avainsanojen ulottavuuden. 
 • Zoho Social kerää mainintoja useista somekanavista. Alustalla on yhteenvetonäyttö, jonka reaaliaikainen päivitysvirta kattaa kaikki haluamasi kanavat.

Tärkein tiedonlähde, josta saat asiakkaiden tuntemuksia brändistäsi, on tietenkin nykyisiltä asiakkailta saamasi palaute. Brändit keskittävät runsaasti resursseja uusien asiakkaiden miellyttämiseen, mikä onkin tärkeää, mutta nykyisiä asiakkaitakaan ei saa unohtaa. Saat heiltä erittäin tärkeää palautetta. Nykyiset asiakkaat voivat antaa hyödyllistä tietoa ostokokemuksestaan, tuotteidesi ja palveluidesi käytettävyydestä ja ominaisuuksista sekä asiakaspalvelun laadusta. Näiden havaintojen avulla voit tunnistaa kielteisen palautteen suuntauksia, ryhtyä tarvittaessa ripeästi korjaaviin toimenpiteisiin (jolloin estetään kielteisen palautteen leviäminen laajemmalle) ja lisätä myönteistä palautetta.

On tärkeää ymmärtää, mitä asiakaspalaute oikein tarkoittaa. Asiakkaiden antama palaute merkitsee mitä tahansa nykyisten tai entisten asiakkaiden huomioita tai mielipiteitä tuotteistasi, palveluistasi tai yrityksestäsi. Asiakaspalaute ei siis kulje ainoastaan virallisia teitä, kuten asiakaspalautelomakkeen tai verkkoarvostelun kautta. 

Palautetta annetaan joskus suullisesti liikkeessä tai se voi tulla esiin asiakkaan kanssa keskustellessa, kun selität tarkemmin tuotteen toimintoja. Koska palautetta annetaan useilla eri tavoilla, silmät ja korvat on pidettävä aina auki. Tutustumme nyt joihinkin strategioihin, jotka on suunniteltu erityisesti arvokkaan asiakaspalautteen keräämiseen.

Asiakaspalautetta kerätään useilla tavoilla, joista seuraavat ovat suosituimpien joukossa:

 • Kyselytutkimukset
  Kyselytutkimukset ovat siitä käteviä, että kun ne on kerran tehty, voit käyttää niitä jatkuvasti, mikä auttaa seuraamaan asiakaspalautetta ajan mittaan. Voit esimerkiksi lähettää asiakkaille kyselytutkimuksen jokaisen ostoksen jälkeen tai säännöllisin väliajoin, kuten kerran vuodessa. Jos seuraat asiakaspalautetta säännöllisesti (ja myös vastaat kielteiseen palautteeseen), pystyt ratkaisemaan ongelmat heti kättelyssä, mikä pitää brändisi maineen vakaana.
 • Kohderyhmät
  5–15 henkilön kohderyhmistä on hyötyä, jos haluat saada laadullista asiakaspalautetta tai pureutua asioihin kyselytutkimuksia syvällisemmin. Niiden avulla kannattaa myös testata vaikkapa markkinointikampanjan mahdollista vaikutusta brändin maineeseen. Voit esimerkiksi esittää kohderyhmän jäsenille mainoksen ja pyytää heiltä palautetta reaaliajassa. 
 • Suusanallinen viestintä
  Muista pyytää palautetta suoraan asiakkailtasi! Paras aika kysyä on heti palvelun käyttämisen tai tuotteen ostamisen jälkeen, kun asia on vielä tuoreena mielessä.

Nyt tiedät, miten tärkeää vahvan brändin maineen säilyttäminen on, ja osaat käyttää tehokkaita strategioita. Jos olet valmis keräämään asiakkaiden mielipiteitä, asiakaskokemusratkaisumme voivat auttaa keräämään tarvitsemasi tiedot, jotta pääset välittömästi lisäämään asiakasuskollisuutta. 

Momentive tarjoaa bränditieto- ja markkinatutkimusratkaisuja. Ota jo tänään käyttöösi Momentiven Bränditiedot-ratkaisu, joka sisältää myös brändin seurannan. Siten saat nopeasti ajantasaista tietoa brändisi tilasta ja maineesta. Voit havaita suuntauksia, seurata tärkeitä mittareita ja nähdä, miten brändisi kasvaa ja kehittyy ajan mittaan.

Kerää markkinatutkimusdataa lähettämällä kyselytutkimuksesi edustavalle otokselle

Apua markkinatutkimusprojektiin asiantuntevalta tutkimustiimiltämme

Testaa luovia konsepteja tai tuotekonsepteja käyttämällä automatisoitua analysointia ja raportointia

Lisää markkinatutkimusmateriaalia löydät sivustokartastamme.