Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Brändin asemointi

Vuosittain lanseerataan yli 30 000 tuotetta, mutta vain 5–10 % niistä menestyy. 

Tämä tarkoittaa, että yli 27 000 tuotetta epäonnistuu joka vuosi. Se johtuu usein siitä, että markkinoiden tarpeita ja mielihaluja ei ymmärretä, mutta myös siitä, että asiakkaiden huomion kiinnittäminen on vaikeaa valtavassa vaihtoehtojen meressä.

Yksi tapa saada asiakkaat ostamaan sinun tuotteesi on brändin määrittely. Kuka sinä olet? Mikä erottaa sinut joukosta? Miksi sinuun pitäisi luottaa ja miten ratkaiset ongelmat? Näihin kysymyksiin vastataan brändin asemointilausekkeessa.

Voiko tuotteen brändiasemoinnilla parantaa menestystä? Kyllä, koska brändi on kuin tutut kasvot tai tuttu logo – se auttaa asiakkaita saamaan käsityksen tuotteestasi ja luottamaan siihen. Selkeästi asemoitu brändi auttaa sekä kiinnittämään uusien asiakkaiden huomion että vakuuttamaan heidät tarjontasi ylivoimaisuudesta.

Mittaa bränditietoisuutta ja asenteita SurveyMonkeyn Brändin seurannalla.

Brändin asemointilauseke on kuvaus yrityksestäsi, sen tarjoamista tuotteista ja palveluista, kohdemarkkinoistasi sekä siitä, mikä erottaa yrityksesi muista.

Brändin asemointi auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi. Kuluttajat mieltävät brändit identiteeteiksi, jotka he pystyvät muistamaan. Vaikka Coca-Cola ja Pepsi ovat kolajuomia, niiden brändit ovat erilaisia, koska niiden ulkoasu, maku, historia ja mielleyhtymät ovat erilaisia.

Brändin asemointiin voivat kuulua esimerkiksi tuotteen piirteet (kuten erityiset ominaisuudet tai korkealaatuiset raaka-aineet), asiakaspalvelu ja itse yritys (jos se esimerkiksi tukee hyväntekeväisyysjärjestöjä). 

Brändisi auttaa asiakkaita muistamaan, kuka olet ja mitä mieltä he ovat sinusta. Brändit mielletään vahvasti sekä myönteisillä että kielteisillä tavoilla, ja nämä vahvat käsitykset vaikuttavat kuluttajien mielipiteisiin uusista tuotteistasi.

”Modernin markkinoinnin isä” Philip Kotler on määritellyt brändin asemoinnin näin:

”Yrityksen tarjonnan ja imagon suunnittelu siten, että yritys ottaa merkittävän paikan kohdemarkkinoilla.”

Brändisi on oltava omaleimainen ja ainutlaatuinen. Ihmisten on tiedettävä pakkauksen, logon ja tuotesuunnittelun perusteella, että he pitävät varmasti tuotteestasi. Jos he lukevat tuotteestasi tai yrityksestäsi, heidän on saatava selkeä ja tarkka käsitys siitä, kuka olet ja mitä teet.

Mitä paremmin asiakkaat muistavat brändisi, sitä todennäköisemmin he ostavat yritykseltäsi.

Tuotemarkkinoijana haluat varmasti kirjoittaa vahvan ja selkeän tiedotteen yrityksestäsi ja siitä, miksi kuluttajien pitäisi ostaa sinulta kilpailijoiden sijasta. Markkinatutkimuksesi sekä sen pohjalta syntyvät keskustelut ja havainnot auttavat määrittelemään brändisi ja kohdeyleisösi.

Tee havaintoja kuluttajien mieltymyksistä. SurveyMonkeyn Audience-paneeli voi auttaa näkemään brändisi kuluttajien silmin.

Audience-video

Brändin asemointilauseke on kirjoitettava ylös ja jaettava, minkä lisäksi siitä on keskusteltava. Asemointilausekkeen läpivienti tavalla, joka kuvastaa toimintaasi markkinoilla, voi kestää useita päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia, sillä kaikkien on pystyttävä seisomaan sen takana. 

Myös asiakkaasi kertovat sinulle, mitä mieltä he ovat yrityksestä ja brändistä. Heidän palautteensa on arvokasta yrityksen identiteetin tunnistamisessa.

Brändin asemointilauseke on myös dokumentoitava. Eräs tapa on täyttää tämän lauseen aukot:

[Kohdeyleisöllemme] [brändimme] on [näillä markkinoilla] se, joka toteuttaa parhaiten [brändimme lupauksen], koska vain [brändimme] pystyy [tarjoamaan tätä arvoa].

Tässä on esimerkkejä suurten ja menestyvien yritysten brändien asemointilausekkeista.

”Walt Disney World on nuorten ja nuorenmielisten teemapuisto, joka toteuttaa parhaiten immersiivisen ja taianomaisen kokemuksen, koska Walt Disney World – ja vain Walt Disney World – tuo sinut yhteen suosikkihahmojesi ja ‑maailmojesi kanssa.”

”Amazon tarjoaa kokonaisvaltaisen ostossivuston kuluttajille, jotka haluavat ostaa mitä erilaisimpia tuotteita verkosta ja saada ne nopeasti. Amazon erottuu muista verkossa toimivista myyjistä asiakkaiden innokkuuden sekä yrityksen innovointihalukkuuden ja toiminnan erinomaisuuden ansiosta.”

Eri markkinoille kannattaa olla erilaiset brändin asemointilausekkeet. Varmista, että lausekkeet on kohdennettu kullekin asiakastyypille ja että ne tarjoavat ratkaisun asiakkaiden ongelmiin.

Aloita selvittämällä nykytilanne. Mitä käsityksiä markkinoilla on ja miten ne liittyvät markkinointiviesteihin? Katso asiaa laajemmin: Ovatko viestisi uskottavia? Reagoivatko asiakkaat myönteisesti? Ovatko markkinat muuttuneet ja onko lauseketta päivitettävä?

Ketkä kuuluvat kohdeyleisöösi? Voit aloittaa luomalla kohdepersoonia, jotka kuvastavat asiakkaidesi elämäntyylejä yksityiskohtaisesti. Yritykset tyypillisesti myyvät useille ostajapersoonille, ja sinäkin voit asemoida brändisi eri tavalla kullekin persoonalle.

Haluat varmasti myös tietää, mitä haasteita ja ongelmia kohdemarkkinoillasi on. Arvostavatko asiakkaat kätevyyttä, ajan säästämistä tai tärkeyden tunnetta? Brändisi pitää ratkaista nämä seikat, jotta asiakkaat ostavat tuotteitasi.

Sinun on myös selvitettävä, onko brändilläsi brändipääomaa eli osuutta kuluttajien huomiosta. Jos sinulla on uskollisia asiakkaita, jotka sekä tuntevat yrityksesi että ovat saaneet kokemusta tuotteistasi ja palveluistasi, olet luonut brändipääomaa. Tämä on se liima, johon uudet asiakkaat tarttuvat. 

SurveyMonkeyn konseptin testauksen täydellinen opas voi auttaa sinua konseptien testauksessa. Näet nopeasti ja helposti nykytilanteen ja voit testata ideoita yhä uudelleen.

Sinun kannattaa selvittää myös kilpailijoiden brändi-identiteetti. Tämä auttaa varmistamaan, että oman brändisi asemointilauseke on erilainen, jotta asiakkaat tunnistavat sinut helposti. Haluat varmasti erottua joukosta kovalla kilpailukentällä.

Ensin on tunnistettava tärkeimmät kilpailijat. Keitä ne ovat? Mikä on niiden markkinaosuus omalla toimialallasi? Mitä olennaisia etuja ne tarjoavat? Miksi asiakkaat pitävät niistä? Mikä tekee niistä ainutlaatuisia ja luotettavia?

Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat ymmärtämään, mitä kilpailijat tekevät oikein ja mitä voit itse tehdä paremmin. Saatat myös huomata markkinaraon, jonka täyttämällä voit myydä uusia tuotteita ja palveluita. Katso video, niin näet, miten Allbirds tekee brändin seurantaa.

Allbirds

Netflix täytti markkinaraon tarjoamalla asiakkaille elokuvia kotiin ilman että heidän tarvitsi käydä videovuokraamossa. Aluksi asiakkaat saivat tilata suosikkielokuviaan kotiin toimitettavina DVD-levyinä, mutta myöhemmin yhtiö alkoi suoratoistaa elokuvia verkossa. Markkinaraon täyttämällä yhtiö loi kilpailuedun, minkä vuoksi kilpailija Blockbuster Video meni konkurssiin. Brändi muutti toimintaansa ensi sijassa asiakkaidensa mukavuutta ajatellen, joten asiakkaat kertoivat siitä mielellään ystävilleen ja perheenjäsenilleen.

Muita huomioitavia tekijöitä ovat kilpailijoiden markkinointi, viestintä ja hinnat. 

Mitä markkinointikanavia kilpailijat käyttävät? Ovatko niiden tuotteet saatavilla liikkeissä, verkossa vai kaikkialla? Mainostavatko ne sosiaalisen median, television vai jonkin verkostomarkkinointiohjelman kautta? Voit harkita samojen tai muiden menetelmien käyttämistä, kunhan ne ovat tehokkaita.

Mitä kilpailijat kertovat viestinnässään? Miten ne kommunikoivat tuotteiden ominaisuuksista ja ainutlaatuisuudesta? Muista kuitenkin, että brändisi on etsittävä oma äänensä eikä apinoitava kilpailijoita.  

Miten kilpailijat hinnoittelevat tuotteensa? Ovatko ne premium-tuotteita, joista voi veloittaa enemmän? Vai johtavatko kilpailijat hintataistelua tarjoamalla matalampia hintoja? Kehitä markkinoiden kilpailuun sopiva hinnoittelustrategia, joka on yrityksellesi silti kannattava.

Markkinointistrategiassa pitäisi huomioida yhtä lailla myös kilpailijoiden strategiat, vaikka sekä omien että kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien selvittäminen vie aikaa.  

Tekemällä tarkan tutkimuksen kilpailijoista voit kirkastaa brändin identiteettiä paremmin asiakkaisiin vetoavaksi.