Selvitä, mikä motivoi asiakkaitasi

Käyttö ja asenteet -ratkaisumme avulla voit laatia voitokkaita tuote- ja markkinointistrategioita, jotka perustuvat ostotottumuksiin ja -vaikuttimiin.

Markkinoija, jolla on käyttö- ja asennedataa

Tunnista tärkeimmät kuluttajasegmenttisi, mikä kuluttajille on tärkeää, miten he tekevät ostoksia ja miten saat parhaiten kiinnitettyä heidän huomionsa.

Selvitä, mitkä kuluttajasegmentit käyttävät tuotteitasi useimmin ja missä on hyödynnettävää potentiaalia.

Selvitä, miten ja milloin tuotteitasi käytetään, jotta voit tehdä kampanjoistasi entistä relevantimpia.

Laajenna liiketoimintaasi mittaamalla, missä käyttö ja mieltymykset limittyvät kohdemarkkinoiden kuluttajien keskuudessa.

Kaavio keskeisistä vaikuttavista tekijöistä

Valitse haluttu tulosmittari, kuten ostoaie. Mallimme näyttää välittömästi, mitkä kohdesegmentin asenteet ja käyttäytymiset korreloivat eniten kyseisen tuloksen kanssa.

Ohjattu kysymyspankki

Voit jättää arvailun omaan arvoonsa, kun käytät tutkimusten suunnittelussa käyttöön ja asenteisiin räätälöityä kysymyspankkiamme. Voit lisätä tutkimuksiin  demografisia ja psykografisia tietoja, käyttäytymistä sekä käyttöä koskevia kysymyksiä.

Maailmanlaajuiset kuluttajapaneelit

Tavoita kuluttajat kaikkialla maailmassa käyttämällä integroituja paneeleita, joiden yli 144 miljoonaa ihmistä asuvat yli 130 maassa ja puhuvat yli 50:tä kieltä. Saat luotettavaa tietoa muutamassa minuutissa.

Tekoälyä hyödyntävää analyysia käyttävä koontinäyttö

Järjestä tulokset nopeasti mielekkääseen muotoon sisäänrakennetuilla analyysityökaluilla, kuten tekoälyä hyödyntävillä havainnoilla, jotka suosittelevat välittömästi segmenttejä, ristiintaulukointiraportteja ja useita vientimuotoja.

Hyödynnä joustavaa aktivoimismalliamme ja pyydä apua markkinatutkimuksen asiantuntijoiltamme. Tarjoamme seuraavia palveluja:

  • kyselytutkimussuunnittelun konsultointi
  • käännökset
  • mukautettu analyysi ja raportointi
  • ja paljon muuta.

”SurveyMonkeya hyödyntävä tutkimuksemme osoitti, että JUSTin kuluttajakuntaan kuuluu vegaanien lisäksi myös lihansyöjiä, jotka pyrkivät syömään terveellisemmin. Tämän todistaminen datan avulla tarkoittaa, että voimme kohdentaa mainontamme paljon laajemmalle kuluttajajoukolle, mikä on vaikuttanut suuresti siihen, miten viemme tuotteitamme markkinoille.”

Daniel Scharff
Director of Strategy, Analytics & Insights, JUST Inc.

Johtavat brändit käyttävät SurveyMonkeya markkinatutkimuksessa

Voimme auttaa nopeuttamaan käytön ja asenteiden tutkimustasi. Ota meihin yhteyttä, niin voit

  • osallistua koko tuote-esittelyyn
  • saada apua tutkimusasiantuntijoiltamme
  • tutustua mukautettuun projektiin.
Seurantakaavio

Tarkkaile markkinoiden muutoksia tietyn tuotekategorian osalta.

Tuotekonseptin analyysi

Testaa tuoteideoita ja vertaa niitä alan vertailuarvoihin.

Mainossuunnittelun analyysi

Testaa markkinointi- ja mainoskampanjoita ennen lanseerausta.