360 degree -työntekijäarvioinnin kyselytutkimusmalli

Luo kyselytutkimus jo tänään

360 degree -arviointimenetelmä on suosittu ja tehokas tapa arvioida omia työtovereita yrityksen tai organisaation sisällä – ja tulla itse arvioiduksi. Käytä asiantuntijoiden hyväksymää 360 degree -arviointikyselyä, jos haluat lisätietoja yhdestä tai useammasta työtoveristasi. Kysely on laadittu niin esimiesten, työtovereiden kuin alaisten arviointiin sopivaksi.

Mitä 360 degree -työntekijäarvioinnin kyselypohjassa kysytään?

Kun lähetät 360 degree -työntekijäarvioinnin kaikille yrityksessäsi tai organisaatiossasi, saat palautetta työntekijöiden käyttäytymisestä ja voit sen pohjalta tehdä ehdotuksia ja antaa ohjausta. Tee yrityksestäsi tai organisaatiostasi upea työpaikka auttamalla jokaista suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselyssä työtovereita pyydetään arvioimaan toisiaan ajankäytön, työn tehokkuuden ja ammattimaisuuden suhteen. Saat tietää, miten työntekijät arvioivat toinen toistaan. Voit muokata kyselyä ja kysyä erityisesti omaa työpaikkaasi koskevia kysymyksiä.

 

98 % Fortune 500 -listauksen yrityksistä ja monet muut johtavat toimijat luottavat meihin

  • virgin
  • salesforce
  • samsung
  • kraft