Antoine Andrewsin kuva

Monimuotoisuuden ja sosiaalisen vaikuttavuuden johtaja

Antoine liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen vuonna 2021. Hän johtaa yrityksen monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, inklusiivisuuteen ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen liittyviä hankkeita. Ennen SurveyMonkeya hän työskenteli monimuotoisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja inklusiivisuudesta vastaavana johtajana yleishyödyllisessä Year Up ‑organisaatiossa, joka pyrkii parantamaan nuorten aikuisten mahdollisuuksia elämässä tarjoamalla heille koulutusta, kokemuksia ja tukea, jotta he voivat saavuttaa potentiaalinsa. Antoine laajensi Year Upin monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyviä toimia niin, että niiden strategisia prioriteetteja olivat inklusiivisuus, rasismin vastaisuus ja oikeudenmukaisuus. Organisaatio pyrki vaatimaan johtajilta vastuuta niin yksilöinä kuin yhdessä. Ennen Year Upia hän työskenteli muun muassa Gap Inc:n, Symantecin ja Niken monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta vastaavana johtajana. Näissä rooleissa Antoinen vastuulla oli laatia monivuotinen toimintasuunnitelma, kehittää kohdennettuja toimia strategian toteuttamista varten ja luoda kestäviä tuloksia ajan mittaan. Hänellä on runsaasti kokemusta erilaisista johtotehtävistä, jotka liittyvät taitojen kehittämiseen, johtotason valmennukseen, kulttuurisiin oppimiskokemuksiin sekä sosiaaliseen vaikuttavuuteen ja monimuotoisuuteen liittyviin keskusteluihin. Antoine on kotoisin Newarkista, New Jerseystä, ja hän on valmistunut Rutgers-Newarkista.

Lora Blumin kuva

Lakiasiain johtaja ja sihteeri

Lora liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen tammikuussa 2017 ja johtaa yhtiön laki-, pääoma- ja toimintatapojen tiimejä ja hankkeita. Ennen SurveyMonkeya Lora oli LinkedIn Corporationin Legal-Corporate-osaston varapääjohtaja, ja hänen lakitiiminsä vastuualueina olivat osakkeet, hallinto, fuusiot ja yrityskaupat sekä kansainvälisten tytäryhtiöiden asiat. Hän johti sisäisiä tiimejä yhtiön osakeanneissa, liikkeelle lasketuissa pääomalainoissa, kaikissa fuusioissa ja yrityskaupoissa sekä yhtiön myynnissä 26,2 miljardilla dollarilla Microsoft Corporationille vuonna 2016. Ennen liittymistään LinkedIniin vuonna 2010 Lora työskenteli yksityisenä yli 10 vuotta esimerkiksi pääomamarkkinoiden kumppanina Jones Dayssa ja Heller Ehrmanin osakkaana. Loralla on oikeustieteen tohtorin tutkinto UCLA:sta ja kandidaatin tutkinto Kalifornian yliopistosta (Berkeley).

Samantha Bufton

Toimitusjohtaja, kyselytutkimukset

Samantha on kyselytutkimusliiketoimintamme toimitusjohtaja. Hän auttaa SurveyMonkeyn asiakkaita ratkaisemaan palautteen avulla tärkeimpiä liiketoimintaan liittyviä haasteita ja huolehtii, että pysymme johtavana toimijana alalla, jonka määritimme ja jota olemme johtaneet yli 20 vuotta. Samantha aloitti SurveyMonkeyssa tuotejohtajana vuonna 2013 ja oli mukana suunnittelemassa SurveyMonkeyn yritystarjontaa. Sitä ennen Samantha vietti 15 vuotta tuotejohdon rooleissa Facebookin, Intuitin, FanSnapin ja Yahoon kaltaisissa teknologiayrityksissä, joissa hän kokosi ja johti innovatiivisia kuluttaja- ja yritystuotteita kehittäneitä tiimejä. Hän työskenteli myös Autodeskin yrityskehitystiimissä, jossa hän edisti yritysjärjestelyjä koskevia integraatio- ja strategiahankkeita. Hänellä on kandidaatin tutkinto tietotekniikasta Hertfordshiren yliopistosta ja kauppatieteiden maisterin tutkinto Oxfordin yliopistosta.

Linda Campbell

Myynnin vanhempi varapääjohtaja

Linda on SurveyMonkeyn myynnin vanhempi varapääjohtaja, joka johtaa kyselytutkimusten myyntitiimejä maailmanlaajuisesti. Linda liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen maaliskuussa 2018, mitä ennen hän johti kaksi vuotta Adobe Creative Cloudin maailmanlaajuista kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua markkinointia. Sitä ennen hän työskenteli 14 vuotta eBayssä erilaisissa markkinoinnin, myynnin, talouden sekä operatiivisissa johtotehtävissä. Hän toimi eri liiketoiminta-alueiden ja alueiden pääjohtajan rooleissa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Hän aloitti uransa PricewaterhouseCoopersin Vancouverin ja Lontoon toimistoissa. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Stanfordin Graduate School of Businessista, hänet on hyväksytty Kanadassa auktorisoiduksi tilintarkastajaksi ja hänellä on kandidaatin tutkinto myynnin ja markkinoinnin alalta University of British Columbiasta.

Rebecca Cantierin kuva

Henkilöstöjohtaja

Becky tuli SurveyMonkeyn palvelukseen syyskuussa 2011 ja ohjaa sen työnhakijoihin ja työntekijöihin liittyviä tehtäviä. Tätä ennen hän työskenteli yli 11 vuotta Yahoo!:ssa erilaisissa henkilöstöhallinnon johtotehtävissä. Hänen viimeisin työtehtävänsä Yahoo!:ssa oli Advertising Product Group- ja Search & Marketplaces -organisaatioiden HR Partner. Hän on lisäksi toiminut HR Partnerina CMO- ja Sales/Marketing-organisaatioissa, työskennellyt 4 vuotta fuusioiden ja yrityskauppojen parissa sekä hoitanut useita työtehtäviä rekrytoinnissa. Ennen Yahoo!:ta Becky työskenteli Nordstromissa 8 vuoden ajan myynnissä, asiakaspalvelussa ja henkilöstöhallinnossa. Becky on suorittanut BA-tutkinnon julkishallinnosta San Diegon yliopistosta ja MBA-tutkinnon San Franciscon yliopistosta.

Pri-Carr-johtaja

Markkinatutkimuksen pääjohtaja

Priyanka (Pri) Carr liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen marraskuussa 2014. Markkinatutkimuksen pääjohtajana Pri keskittyy kehittämään johtavaa ohjelmistoa ja laadukasta dataa, joiden avulla yritykset saavat vastaukset tärkeimpiin kysymyksiinsä nopeasti, joustavasti ja tarkasti. Hän on myös SurveyMonkeyn monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävien toimien toimeenpaneva sponsori. Aiemmin hän johti yhtiön strategia-, yrityskehitys- ja kumppanuussuhdetoimintaa, joka hallinnoi yritys- ja liiketoimintayksikköstrategiaa, fuusioita ja yrityskauppoja, kaupallistamista ja hinnoittelua, liiketoimintoja ja strategisia kumppanuuksia. Ennen siirtymistään SurveyMonkeyn palvelukseen Pri johti tiimejä Bain & Companyn teknologia-, media-, televiestintä- ja pääomasijoitustoiminnoissa keskittyen lisäarvon tuottamiseen asiakkaille, toiminnan tehostamiseen sekä epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien löytämiseen teknologiayrityksille. Pri on koulutukseltaan tutkija, ja hänellä on psykologian tohtorin tutkinto Stanfordin yliopistosta. Lisäksi hänellä on useita julkaisuja motivaatiosta, päätöksenteosta ja henkilödynamiikasta.

Jon Cohenin kuva

Tutkimusjohtaja

Jon tuli SurveyMonkeyn palvelukseen tammikuussa 2014. Hän tuo yhtiön tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä tulevaisuuden innovaatioiden strategiseen suunnitteluun vuosien kokemuksen tutkimuksen ja tiedon alalta. Jon toimi aikaisemmin Pew Research Centerin Vice President of Research -tehtävässä. Director of Polling- ja Polling Editor -tehtävissä hän johti Washington Postin mielipidetiedusteluja kahden presidentinvaalikampanjan aikana, neljien kongressivaalien aikana sekä lukuisissa kuvernööri- ja pormestarivaaleissa. Sitä ennen hän toimi ABC Newsin ja Public Policy Institute of Californian mielipidetiedusteluasiantuntijana. Hän on American Association for Public Opinion Research (AAPOR) -järjestön aktiivijäsen. Hän on toiminut AAPOR-järjestön Executive Councilina sekä sen Tyynenmeren osaston (PAPOR) johtajana. Jonilla on filosofian maisterintutkinto politiikan tutkimuksesta University of California -yliopistosta (Berkeley) sekä kandidaatintutkinto historiasta Johns Hopkins University -yliopistosta.

Robin Ducotin kuva

Teknologiajohtaja

Robin liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen lokakuussa 2017. Hän johtaa yhtiön tekniikkatoimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä tuote-, suunnittelu- ja datatiimien kanssa teknisen tuotevisiomme määrittelemiseksi. Aiemmin Robin vietti viisi vuotta tuotesuunnittelun vanhempana varapääjohtajana DocuSignissa, jossa hän muutti insinööritiimin nopeaksi, virtaviivaiseksi organisaatioksi Scaled Agile Framework ‑viitekehyksen avulla ja siirsi tuotteen palvelukeskeisen arkkitehtuurin monituotealustaan. Lisäksi hän siirsi organisaation jatkuvan integraation toimitusmalliin. Sitä ennen hän toimi tekniikan varapääjohtajana Eventbritessa, jossa hänen vastuullaan oli yhtiön alustan toimittaminen sekä kokonaisvaltaisen ja korkeat henkilöstöstandardit omaavan tekniikkaorganisaation rakentaminen. Robin on suorittanut tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinnon Massachusettsin yliopistossa (Boston).

Kenneth Ewellin kuva

Asiakasjohtaja

Ken liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen vuonna 2020 ja johtaa yhtiön asiakassuhteita ja ‑toimintaa, ammattilaispalveluja ja asiakaskokemusohjelmaa. Hän on toiminut 20 vuoden ajan johtoasemissa suurissa ja merkittävissä yrityksissä IBM:stä AT&T:hen. Aiemmin hän työskenteli Neustarin asiakassuhteiden ja analyysiratkaisujen varatoimitusjohtajana. Neustar on johtava markkinointianalyysin ja asiakkaiden identiteetinhallintaratkaisujen tarjoaja. Sitä ennen Ken toimi Aspect Softwaren maailmanlaajuisten ammattilaispalvelujen vanhempana varapääjohtajana, ja hänen vastuullaan olivat kaikki Aspectin maailmanlaajuiset ammattilaispalvelut, henkilöstö, toteutus ja tietojen hallinta. Hänen kaudellaan SPI Research nimesi Aspectin yhdeksi vuoden 2016 parhaista ammattilaispalveluja tarjoavista organisaatioista. Perusteina käytettiin yhtiön tulosta ja sen parantumista verrattuna alan suorituskykylukuihin. Kenillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Northwestern Universityn J.L. Kellogg School of Managementista ja tietotekniikan kandidaatin tutkinto Hamptonin yliopistosta.

Tom Halen kuva

Pääjohtaja

Tom tuli SurveyMonkeyn palvelukseen heinäkuussa 2016 ja johtaa suunnittelua, infrastruktuuria, tuotevalikoimaa ja -markkinointia sekä käyttäjäkokemusta ja kasvua, mukaan lukien kansainvälinen laajentuminen. Ennen SurveyMonkeyyn saapumistaan Tom vietti kuusi vuotta HomeAwayssa, jossa hän toimi ensin tuotejohtajana ja myöhemmin operatiivisena johtajana. Jälkimmäisessä roolissa hän ohjasi yhtiön osakeantia ja yrityskauppaa Expedialle. Tom toimi myös tuotejohtajana Linden Labissa, missä hän suunnitteli uudelleen Second Lifen asiakaskokemuksen. Ennen sitä hän toimi vuosikymmenen Macromediassa ja Adobessa lukuisissa johtavissa rooleissa yleisjohdossa, tuotejohdossa ja markkinoinnissa. Tom istuu Cars.comin hallituksessa, ja hänellä on AB-tutkinto Harvardista.

Eric Johnsonin kuva

Tietohallintojohtaja

Eric liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen heinäkuussa 2019. Hän valvoo yrityksen tietotekniikan visiota ja etenemissuunnitelmaa sekä ajaa eteenpäin prioriteetteja, kuten turvallisuutta, datainfrastruktuuria, liiketoimintatietoa ja yritystyökaluja, jotka ohjaavat yrityksen laajentumista ja lisäävät tehokkuutta. Aiemmin hän toimi tietohallintojohtajana ja vanhempana varapääjohtajana sekä DocuSignissa että Talendissa. Ennen näitä tehtäviä Eric vietti lähes 13 vuotta Informaticassa johtaen globaalin offshore-tuen ja ‑toimituksen visiota ja strategiaa. Hän suunnitteli tukitoiminnot, joita tarvittiin yrityksen siirtymiseen SaaS-alustalle. Hän on suorittanut teollisen johtamisen kandidaatin tutkinnon Kalifornian ammattikorkeakoulussa San Luis Obispossa. Eric on hallituksen jäsen Larkin Street Youth Services ‑lautakunnassa.

Zander Lurien kuva

Chief Executive Officer

Zander on SurveyMonkeyn toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen. Hän on toiminut SurveyMonkeyn hallituksessa vuodesta 2009. Zander on toiminut Senior Vice President of Entertainmentin roolissa GoPro, Inc:ssä marraskuusta 2014 tammikuuhun 2016. Hän on toiminut GoPron hallituksessa vuodesta 2016. Vuodesta 2010 vuoteen 2012 Zander toimi CBS Corporationin strategisessa kehityksessä tittelillä Senior Vice President. Hän liittyi CBS:ään, kun yhtiö osti CNET Networksin, jossa hän oli talousjohtajana ja johti Corporate Development -osastoa. Zander aloitti uransa sijoitustoimintaryhmässä JPMorganissa, jossa hän hoiti oskakekauppoja, fuusioita ja yrityskauppoja internetsektorilla. Zander on suorittanut lakitieteiden tohtorin sekä MBA-tutkinnon Emory Universityssä ja valtio-opin kandidaatin tutkinnon Washingtonin yliopistossa. Zander oli perustamassa Kaliforniassa toimivaa yleishyödyllistä organisaatiota nimeltä CoachArt, joka tukee kroonisesti sairaita lapsia ja heidän sisaruksiaan.

John Schoensteinin kuva

Myyntijohtaja

John tuli SurveyMonkeyn palvelukseen syyskuussa 2017, ja hänen vastuullaan on yhtiön globaali myyntiorganisaatio. Aiemmin John oli kaksi vuotta Adobella, jossa hän oli vastuussa digitaalisen median myynnistä kaikissa asiakassegmenteissä: kuluttajat, PK-yritykset ja yhtiöt. Ennen sitä hän oli Amazon Marketplacen globaalin myynnin ja liiketoiminnan kehityksen yleisjohtaja ja vietti kymmenen vuotta Oraclessa, jossa hän oli Latinalaisen Amerikan ohjelmistomyynnin ja ammattilaispalvelujen varapääjohtaja, toimipaikkanaan Chilen Santiago. John toimi myös Oraclen toimeenpanevan LATAM-toimikunnan jäsenenä. John on suorittanut englannin ja historian kandidaatin tutkinnon Notre Dame de Namur ‑yliopistossa.

Craig Shullin kuva

Asiakaskokemuksen toimitusjohtaja

Craig liittyi SurveyMonkey-tiimiin vuonna 2019 SurveyMonkeyn ostettua GetFeedbackin, jossa hän toimi toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Campaign Monitorin operatiivisena johtajana ja Salesforcen hinnoittelun ja toimintojen vanhempana varapääjohtajana. Craigillä on konetekniikan kandidaatin tutkinto Massachusetts Institute of Technologysta sekä liiketoiminnan ja toimitusketjujen hallinnan maisterin tutkinto Stanford Graduate School of Businessista.

Leela Srinivasanin kuva

Markkinointijohtaja

Leela liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen huhtikuussa 2018 ja johtaa kaikkia markkinointitoimintoja, mukaan lukien brändistrategia, kasvumarkkinointi, tuotemarkkinointi ja viestintä. Aikaisemmin hän toimi markkinointijohtajana Leverissä, jossa hän vastasi markkinoinnin kaikista osa-alueista ja teki työnantajabrändäyksen aloitteisiin liittyvää yhteistyötä People-tiimin kanssa. Ennen sitä Leela toimi markkinoinnin varapääjohtajana OpenTablessa, jossa hän rakensi tuotemarkkinointia alusta asti ja perusti B2B-markkinointiryhmän. Lisäksi Leela oli markkinointijohtajana LinkedInin Talent Solutions ‑liiketoiminta-alueella, jossa hän oli yksi Talent Connect ‑konferenssin perustajista. Hän toimi myös kolme vuotta johtamisen konsultoinnin ja viisi vuotta myynnin parissa Bain & Companyssa. Leela toimii myös kansainvälisen freelancereille tarkoitetun UpWork-verkkosivuston hallituksessa. Hän on suorittanut yleiseen johtamiseen keskittyvän kauppatieteiden maisterin tutkinnon Dartmouthin Tuck-kauppakorkeakoulussa sekä historian ja englanninkielisen kirjallisuuden maisterin tutkinnon kotimaassaan Skotlannissa sijaitsevassa Edinburghin yliopistossa.