Johtoryhmä

Lora Blumin kuva

Lora Blum

Lakiasiain johtaja ja sihteeri

Lora liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen tammikuussa 2017 ja johtaa yhtiön laki-, pääoma- ja toimintatapojen tiimejä ja hankkeita. Ennen SurveyMonkeya Lora oli LinkedIn Corporationin Legal-Corporate-osaston varapääjohtaja, ja hänen lakitiiminsä vastuualueina olivat osakkeet, hallinto, fuusiot ja yrityskaupat sekä kansainvälisten tytäryhtiöiden asiat. Hän johti sisäisiä tiimejä yhtiön osakeanneissa, liikkeelle lasketuissa pääomalainoissa, kaikissa fuusioissa ja yrityskaupoissa sekä yhtiön myynnissä 26,2 miljardilla dollarilla Microsoft Corporationille vuonna 2016. Ennen liittymistään LinkedIniin vuonna 2010 Lora työskenteli yksityisenä yli 10 vuotta esimerkiksi pääomamarkkinoiden kumppanina Jones Dayssa ja Heller Ehrmanin osakkaana. Loralla on oikeustieteen tohtorin tutkinto UCLA:sta ja kandidaatin tutkinto Kalifornian yliopistosta (Berkeley).

Rebecca Cantierin kuva

Rebecca Cantieri

Henkilöstöjohtaja

Becky tuli SurveyMonkeyn palvelukseen syyskuussa 2011 ja ohjaa sen työnhakijoihin ja työntekijöihin liittyviä tehtäviä. Tätä ennen hän työskenteli yli 11 vuotta Yahoo!:ssa erilaisissa henkilöstöhallinnon johtotehtävissä. Hänen viimeisin työtehtävänsä Yahoo!:ssa oli Advertising Product Group- ja Search & Marketplaces -organisaatioiden HR Partner. Hän on lisäksi toiminut HR Partnerina CMO- ja Sales/Marketing-organisaatioissa, työskennellyt 4 vuotta fuusioiden ja yrityskauppojen parissa sekä hoitanut useita työtehtäviä rekrytoinnissa. Ennen Yahoo!:ta Becky työskenteli Nordstromissa 8 vuoden ajan myynnissä, asiakaspalvelussa ja henkilöstöhallinnossa. Becky on suorittanut BA-tutkinnon julkishallinnosta San Diegon yliopistosta ja MBA-tutkinnon San Franciscon yliopistosta.

Pri-Carr-johtaja

Priyanka Carr

Strategian, yrityskehityksen ja kumppanuussuhteiden vanhempi varapääjohtaja

Priyanka (Pri) Carr liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen marraskuussa 2014. Hän johtaa yhtiön strategia-, yrityskehitys- ja kumppanuussuhdetoimintaa, joka hallinnoi yritys- ja liiketoimintayksikköstrategiaa, fuusioita ja yrityskauppoja, kaupallistamista ja hinnoittelua, liiketoimintoja ja strategisia kumppanuuksia. Hän tekee tiiminsä kanssa tiivistä yhteistyötä monitoiminnallisen johtoryhmän kanssa määritelläkseen yrityksen strategisen vision ja tukeakseen kaikkien kriittisten aloitteiden toteuttamista. Hän on myös SurveyMonkeyn monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävien toimien toimeenpaneva sponsori. Ennen siirtymistään SurveyMonkeyn palvelukseen Pri työskenteli Bain & Companyssa keskittyen strategisten ja operatiivisten ongelmien ratkaisemiseen sekä erilaisten teknologiayritysten yritysjärjestely- ja sijoitusmahdollisuuksien arviointiin. Pri on suorittanut psykologian tohtorin tutkinnon Stanfordin yliopistossa keskittyen motivaatioon, päätöksentekoon ja organisaation suoritukseen.

Debbie Cliffordin kuva

Debbie Clifford

Talousjohtaja

Debbie liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen heinäkuussa 2019 ja valvoo kaikkia rahoituksen osa-alueita, mukaan lukien rahoitusstrategia, suunnittelu ja analysointi, kirjanpito, verotus, varainhoito ja sijoittajasuhteet sekä strategia ja yrityskehitys. Ennen SurveyMonkeya hän työskenteli yli 13 vuotta Autodeskissa, jossa hän toimi viimeksi taloushallinnon suunnittelun ja analysoinnin varapääjohtajana. Hän toimi myös pääarkkitehtina Autodeskin taloudellisessa muutoksessa jatkuvien lisenssien myynnistä SaaS-palveluntarjoajaksi. Ennen Autodeskia hän työskenteli Virage, Inc:ssä ja Ernst & Youngilla. Debbie on hallituksen jäsen myös Harmonicissa, joka on videotekniikka- ja videopalveluita tarjoava yritys. Hänellä on valtiotieteen kandidaatin tutkinto Kalifornian yliopistosta Los Angelesista ja kauppatieteiden maisterin tutkinto Stanfordin kauppakorkeakoulusta.

Jon Cohenin kuva

Jon Cohen

Tutkimusjohtaja

Jon tuli SurveyMonkeyn palvelukseen tammikuussa 2014. Hän tuo yhtiön tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä tulevaisuuden innovaatioiden strategiseen suunnitteluun vuosien kokemuksen tutkimuksen ja tiedon alalta. Jon toimi aikaisemmin Pew Research Centerin Vice President of Research -tehtävässä. Director of Polling- ja Polling Editor -tehtävissä hän johti Washington Postin mielipidetiedusteluja kahden presidentinvaalikampanjan aikana, neljien kongressivaalien aikana sekä lukuisissa kuvernööri- ja pormestarivaaleissa. Sitä ennen hän toimi ABC Newsin ja Public Policy Institute of Californian mielipidetiedusteluasiantuntijana. Hän on American Association for Public Opinion Research (AAPOR) -järjestön aktiivijäsen. Hän on toiminut AAPOR-järjestön Executive Councilina sekä sen Tyynenmeren osaston (PAPOR) johtajana. Jonilla on filosofian maisterintutkinto politiikan tutkimuksesta University of California -yliopistosta (Berkeley) sekä kandidaatintutkinto historiasta Johns Hopkins University -yliopistosta.

Robin Ducotin kuva

Robin Ducot

Teknologiajohtaja

Robin liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen lokakuussa 2017. Hän johtaa yhtiön tekniikkatoimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä tuote-, suunnittelu- ja datatiimien kanssa teknisen tuotevisiomme määrittelemiseksi. Aiemmin Robin vietti viisi vuotta tuotesuunnittelun vanhempana varapääjohtajana DocuSignissa, jossa hän muutti insinööritiimin nopeaksi, virtaviivaiseksi organisaatioksi Scaled Agile Framework ‑viitekehyksen avulla ja siirsi tuotteen palvelukeskeisen arkkitehtuurin monituotealustaan. Lisäksi hän siirsi organisaation jatkuvan integraation toimitusmalliin. Sitä ennen hän toimi tekniikan varapääjohtajana Eventbritessa, jossa hänen vastuullaan oli yhtiön alustan toimittaminen sekä kokonaisvaltaisen ja korkeat henkilöstöstandardit omaavan tekniikkaorganisaation rakentaminen. Robin on suorittanut tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinnon Massachusettsin yliopistossa (Boston).

Tom Halen kuva

Tom Hale

Pääjohtaja

Tom tuli SurveyMonkeyn palvelukseen heinäkuussa 2016 ja johtaa suunnittelua, infrastruktuuria, tuotevalikoimaa ja -markkinointia sekä käyttäjäkokemusta ja kasvua, mukaan lukien kansainvälinen laajentuminen. Ennen SurveyMonkeyyn saapumistaan Tom vietti kuusi vuotta HomeAwayssa, jossa hän toimi ensin tuotejohtajana ja myöhemmin operatiivisena johtajana. Jälkimmäisessä roolissa hän ohjasi yhtiön osakeantia ja yrityskauppaa Expedialle. Tom toimi myös tuotejohtajana Linden Labissa, missä hän suunnitteli uudelleen Second Lifen asiakaskokemuksen. Ennen sitä hän toimi vuosikymmenen Macromediassa ja Adobessa lukuisissa johtavissa rooleissa yleisjohdossa, tuotejohdossa ja markkinoinnissa. Tom istuu Cars.comin hallituksessa, ja hänellä on AB-tutkinto Harvardista.

Eric Johnsonin kuva

Eric Johnson

Tietohallintojohtaja

Eric liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen heinäkuussa 2019. Hän valvoo yrityksen tietotekniikan visiota ja etenemissuunnitelmaa sekä ajaa eteenpäin prioriteetteja, kuten turvallisuutta, datainfrastruktuuria, liiketoimintatietoa ja yritystyökaluja, jotka ohjaavat yrityksen laajentumista ja lisäävät tehokkuutta. Aiemmin hän toimi tietohallintojohtajana ja vanhempana varapääjohtajana sekä DocuSignissa että Talendissa. Ennen näitä tehtäviä Eric vietti lähes 13 vuotta Informaticassa johtaen globaalin offshore-tuen ja ‑toimituksen visiota ja strategiaa. Hän suunnitteli tukitoiminnot, joita tarvittiin yrityksen siirtymiseen SaaS-alustalle. Hän on suorittanut teollisen johtamisen kandidaatin tutkinnon Kalifornian ammattikorkeakoulussa San Luis Obispossa. Eric on hallituksen jäsen Larkin Street Youth Services ‑lautakunnassa.

Zander Lurien kuva

Zander Lurie

Chief Executive Officer

Zander on SurveyMonkeyn toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen. Hän on toiminut SurveyMonkeyn hallituksessa vuodesta 2009. Zander on toiminut Senior Vice President of Entertainmentin roolissa GoPro, Inc:ssä marraskuusta 2014 tammikuuhun 2016. Hän on toiminut GoPron hallituksessa vuodesta 2016. Vuodesta 2010 vuoteen 2012 Zander toimi CBS Corporationin strategisessa kehityksessä tittelillä Senior Vice President. Hän liittyi CBS:ään, kun yhtiö osti CNET Networksin, jossa hän oli talousjohtajana ja johti Corporate Development -osastoa. Zander aloitti uransa sijoitustoimintaryhmässä JPMorganissa, jossa hän hoiti oskakekauppoja, fuusioita ja yrityskauppoja internetsektorilla. Zander on suorittanut lakitieteiden tohtorin sekä MBA-tutkinnon Emory Universityssä ja valtio-opin kandidaatin tutkinnon Washingtonin yliopistossa. Zander oli perustamassa Kaliforniassa toimivaa yleishyödyllistä organisaatiota nimeltä CoachArt, joka tukee kroonisesti sairaita lapsia ja heidän sisaruksiaan.

Ross Moserin kuva

Ross Moser

Tuotejohtaja

Ross tuli yhtiön palvelukseen elokuussa 2011, ja hänen vastuualueinaan ovat kaikki SurveyMonkeyn valikoiman tuotteet. Ennen SurveyMonkeya Ross vietti neljä vuotta Googlella erilaisissa Android- ja Chrome-liiketoimintoihin liittyvissä tuote- ja operatiivisissa johtotehtävissä. Aikaisemmin urallaan Ross työskenteli erilaisissa käyttäjäkokemukseen ja strategiaan liittyvissä tehtävissä eri yrityksissä, mukaan lukien Brunswick Corporation, Human Factors International ja Telcordia Technologies. Ross on suorittanut inhimillisten tekijöiden suunnitteluun keskittyvän kandidaatin tutkinnon Tuftsin yliopistossa sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon Duken yliopiston Fuquan kauppakorkeakoulussa.

John Schoensteinin kuva

John Schoenstein

Myyntijohtaja

John tuli SurveyMonkeyn palvelukseen syyskuussa 2017, ja hänen vastuullaan on yhtiön globaali myyntiorganisaatio. Aiemmin John oli kaksi vuotta Adobella, jossa hän oli vastuussa digitaalisen median myynnistä kaikissa asiakassegmenteissä: kuluttajat, PK-yritykset ja yhtiöt. Ennen sitä hän oli Amazon Marketplacen globaalin myynnin ja liiketoiminnan kehityksen yleisjohtaja ja vietti kymmenen vuotta Oraclessa, jossa hän oli Latinalaisen Amerikan ohjelmistomyynnin ja ammattilaispalvelujen varapääjohtaja, toimipaikkanaan Chilen Santiago. John toimi myös Oraclen toimeenpanevan LATAM-toimikunnan jäsenenä. John on suorittanut englannin ja historian kandidaatin tutkinnon Notre Dame de Namur ‑yliopistossa.

Leela Srinivasanin kuva

Leela Srinivasan

Markkinointijohtaja

Leela liittyi SurveyMonkeyn palvelukseen huhtikuussa 2018 ja johtaa kaikkia markkinointitoimintoja, mukaan lukien brändistrategia, kasvumarkkinointi, tuotemarkkinointi ja viestintä. Aikaisemmin hän toimi markkinointijohtajana Leverissä, jossa hän vastasi markkinoinnin kaikista osa-alueista ja teki työnantajabrändäyksen aloitteisiin liittyvää yhteistyötä People-tiimin kanssa. Ennen sitä Leela toimi markkinoinnin varapääjohtajana OpenTablessa, jossa hän rakensi tuotemarkkinointia alusta asti ja perusti B2B-markkinointiryhmän. Lisäksi Leela oli markkinointijohtajana LinkedInin Talent Solutions ‑liiketoiminta-alueella, jossa hän oli yksi Talent Connect ‑konferenssin perustajista. Hän toimi myös kolme vuotta johtamisen konsultoinnin ja viisi vuotta myynnin parissa Bain & Companyssa. Leela toimii myös kansainvälisen freelancereille tarkoitetun UpWork-verkkosivuston hallituksessa. Hän on suorittanut yleiseen johtamiseen keskittyvän kauppatieteiden maisterin tutkinnon Dartmouthin Tuck-kauppakorkeakoulussa sekä historian ja englanninkielisen kirjallisuuden maisterin tutkinnon kotimaassaan Skotlannissa sijaitsevassa Edinburghin yliopistossa.