Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Koulutuskyselytutkimusmallien käyttäminen

Laadi kyselytutkimus opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille saadaksesi selville, miten oppilaitoksesi pärjää.

Useat koulutusjärjestelmään liittyvät ryhmät vaikuttavat toimintaympäristönsä menestykseen.

Niin oppilaiden kuin opettajien sekä vanhempien ja rehtoreiden on toimittava yhdessä tukevan ja tehokkaan oppimisympäristön luomiseksi. Jos jokin koulujärjestelmän ryhmä on tyytymätön tai eripurainen, se voi saada aikaan ketjureaktion, joka haittaa koko kouluyhteisöä. Mistä siis tiedät, toimiiko koulujärjestelmäsi hyvin? Lähetä koulutuspalautekysely koulujärjestelmän eri ryhmille ja selvitä, miten hyvin asiat ovat.

SurveyMonkey tarjoaa useita eri tapoja aloittaa keskustelu oppilaitosyhteisössä yleisten mielialojen ja tehokkuuden arvioimiseksi. Voit muokata oman kyselytutkimuksen tai aloittaa käyttämällä jotain valmista ammattilaisten laatimaa koulutuskyselylomaketta. Alla on muutamia ideoita.

Selvitä yliopiston professoreiden ja opettajien yleistä mielialaa yliopiston opetushenkilökunnan tyytyväisyystutkimuksella. Kysy esimerkiksi "Miten tehokasta on laitoksesi johtaminen?" ja "Miten hyvä palkkasi on?" Saat näin opetushenkilöstön mielipiteitä johtamisesta, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta ja käytettävissä olevista resursseista.

Käyttäytyvätkö oppilaat asianmukaisesti ja ovatko he turvassa sähköpostia, Facebookia ja Internetiä käyttäessään? Olemme laatineet useita lasten Internetin käytön turvallisuutta käsitteleviä kyselylomakkeita, joiden avulla voidaan selvittää miten, missä ja milloin he käyttävät sosiaalista mediaa. Voit esimerkiksi kysyä "Miten paljon vanhempasi tietävät Internetin käytöstäsi" ja "Kun olet sosiaalisen median sivustoilla (kuten Facebook tai Twitter), miten paljon käytät aikaa muista henkilöistä tehtäviin julkaisuihin?" Jotta saat parhaat tulokset, vakuuta oppilaille, että kyselytutkimukset ovat täysin nimettömiä ja turvallisia.

Mitä mieltä vanhemmat ovat koulusta, opettajista, yhteisöstä ja heidän kyvystään myötävaikuttaa lapsensa koulutukseen tehokkaasti? Lähetä jokin vanhemmille kohdennetuista koulukyselytutkimusmalleista ja kysy esimerkiksi "Miten luottavainen olet kykyysi tukea lapsesi oppimista kotona?" ja "Kuinka paljon työkiireesi estävät sinua osallistumasta lapsesi koulunkäyntiin?"

Joskus haluat ehkä vain tietää, mitä oppilaat, opettajat ja vanhemmat ajattelevat yleisesti koulusta ja yhteisöstä. Anna heidän pohtia esimerkiksi aiheita "Koulussamme kunnioitetaan eri taustoista ja kulttuureista tulevia henkilöitä", "Koulun säännöt ovat oppilaiden mielestä reiluja" ja "Muiden oppilaiden kiusaaminen on melko yleistä".

Selvitä kouluyhteisön koostumus 16 väestötietokysymyksellä, jotka koskevat esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, etnistä taustaa ja suhdetta oppilaaseen.
Mallin esikatselu

Kymmenen kysymystä sisältävä lomake antaa tietoja vanhempien vuorovaikutuksesta opettajien ja muiden vanhempien kanssa koulunkäyntiin osallistumisesta, rahankeräyksestä, sosiaalisista tarpeista ja vapaaehtoisuudesta.
Mallin esikatselu

Kysy vanhemmilta viisi lyhyttä kysymystä siitä, miten he tukevat lapsensa oppimista kotona.
Mallin esikatselu

Miten hyvin vanhemmat tuntevat voivansa tukea lapsensa oppimista kotona sekä osallistua koulunkäyntiin? Mittaa vanhempien luottamusta seitsemän kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella.
Mallin esikatselu

Tällä opetushenkilöstön tyytyväisyyttä arvioivalla kyselytutkimusmallilla voit kysyä yliopiston opetushenkilöstöltä yliopiston johtamisesta, vuorovaikutuksesta, hallinnosta ja yleisestä työtyytyväisyydestä. Tämä on lyhyt 10 kysymystä sisältävä kyselytutkimus.
Mallin esikatselu

Opiskelijat voivat arvioida yliopiston professoreja ja opettajia tällä 28 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella. Kysymykset keskittyvät kurssimateriaaleihin, opetusmenetelmiin, opettajan tavoitettavuuteen, kurssin hyödyllisyyteen ja yleiseen tyytyväisyyteen.
Mallin esikatselu

Kysele opiskelijoilta heidän kokemuksistaan yliopistossa tällä 10 kysymystä sisältävällä opiskelijoiden valmistumista käsittelevällä kyselytutkimusmallilla. Saat näin tietoa arvioiduista valmistumispäivämääristä sekä yleisvaikutelmia opetuksen laadusta, opetustiloista ja tulevaisuuden tavoitteista.
Mallin esikatselu

Tämän 10 kysymystä sisältävän yleisen palautekyselyn avulla opiskelijat voivat ilmaista tyytyväisyytensä opetuksen tehokkuuteen, opetustiloihin, ilmoittautumiskäytäntöihin, oppilaitosalueen turvallisuuteen ja moneen muuhun.
Mallin esikatselu

Tällä 15 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella arvioidaan yliopiston assistentteja. Opiskelijoita pyydetään arvioimaan assistentteja heidän asiaosaamisensa, opetustaitojensa, tavoitettavuutensa ja yleisen tehokkuutensa näkökulmasta.
Mallin esikatselu

Tämä opettajien tyytyväisyyskysely on suunnattu opettajille esikoulusta lukioon. Mallissa on 10 kysymystä, ja siinä käsitellään esimerkiksi koulun turvallisuutta, resursseja, hallinnollista tukea, standardoituja kokeita ja oppilaiden menestymistä.
Mallin esikatselu

Koulutus

SurveyMonkeyn koulutusratkaisujen avulla voit kysyä opiskelijoilta ja opetushenkilökunnalta juuri oikeat oppimiskokemuksia parantavat kysymykset.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Päivähoidon ilmoittautumis­lomakkeen malli

Tehosta päivähoitoon ilmoittautumista päivähoidon ilmoittautumis­lomakkeen mallilla. Muokkaa se tarpeitasi vastaavaksi SurveyMonkeyn lomaketyökalulla.

Alumnien ilmoittautumis­lomakkeen malli

Pysy yhteydessä oppilaitoksesi alumneihin ilmoittautumis­lomakkeen mallimme avulla. Muokkaa sitä tarvittaessa intuitiivisella lomaketyökalullamme.