Koulutus-, koulu- ja opettajakyselytutkimukset verkossa

Mitä oppilaat, opettajat ja rehtorit ajattelevat?

Koulutuskyselyiden kuvake

Halusitpa tietää lisää opetushenkilöstön viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä tai saada opiskelijoilta palautetta uudesta kurssitarjonnasta, verkkokyselytutkimukset voivat antaa tietoja, joiden avulla pystyt parantamaan koulusi ohjelmia, prosesseja ja kokonaissuoriutumista. Vanhemmat, oppilaat, opettajat, professorit ja rehtorit voivat kaikki hyötyä ammattimaisista koulutuskyselyistä.

Miten opetusalan ammattilaiset voivat käyttää koulutuskyselytutkimuksia verkossa?

Opettajat, opetushenkilökunta ja rehtorit voivat käyttää verkkokyselytutkimuksia useilla eri tavoilla koulutusjärjestelmän toimivuuden arvioimiseen, aina opetushenkilöstön tehokkuudesta liikuntaohjelmiin ja vanhempien sekä opiskelijoiden asenteisiin. Alla on muutamia ideoita. (Jotkin alla mainituista lomakkeista ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.)

 • Perheen ja koulun välisen suhteen arviointiin. Rehtorit, koulunjohtajat ja koululautakunnat voivat kyselytutkimuksien avulla hankkia lisätietoja oppilaan suoriutumiseen vaikuttavasta perheen ja koulun välisestä suhteesta. SurveyMonkey on yhdistänyt voimansa Harvard School of Educationin kanssa ja laatinut tähän tarpeeseen vastaavan kyselytutkimuksen. Lue lisää ala-asteikäisten lasten vanhemmille suunnatusta K-12-kyselytutkimuksestaja tutustu myös vanhempien tukilomakkeeeseen.
 • Oppimistulosten ymmärtämiseen. Oppilaskyselyt antavat oppilaille hyvän tavan arvioida oppimistaan, mutta ne ovat myös tehokas tapa mitata oppilaiden suoriutumista. Oppilaskyselyiden avulla opettajat voivat parantaa ohjelmiaan ja korjata puutteita samalla, kun oppilaat saavat tärkeitä näkemyksiä oppimisprosessistaan.
 • Koulukyselyihin. Vanhemmat, henkilökunta ja usein myös oppilaat osallistuvat koulukyselyihin. Olipa aiheenasi rahoitus, turvallisuus, viestintä, koululautakunnan suoriutuminen tai mikä tahansa muu, koulukyselylomakkeet antavat arvokkaita näkemyksiä koulun toiminnasta.
 • Esikoululaisten vanhempien kyselyihin. Vastataanko nuorten oppilaiden tarpeisiin vanhempien mielestä? Onko lapsen esikoulukokemus ollut positiivinen? Tunteeko lapsi itsensä tervetulleeksi? Onko esikoulun opettajilla riittävästi kokemusta ja sopiva koulutus? Esimerkiksi nämä kysymykset ovat tavallisia esikoulukyselyissä.
 • Koulun ilmapiirin selvittämiseen. Motivoiko koulu lastasi hyvin? Arvostaako koulu erilaisuutta? Kunnioittavatko opettajat lastasi? Luovatko koulun johtajat turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön? Löydät nämä kysymykset ja monia muita tutustumalla koulun ilmapiiriä arvioivaan kyselylomakkeeseen. Onko koulu tarpeeksi haastava oppilaille?
 • Verkko-opiskeluohjelmien arvioimiseen. Kun uusia tekniikoita otetaan käyttöön, mitä työkaluja opiskelijat tarvitsevat verkkopohjaisessa opetuksessa menestyäkseen? Mitkä tekijät ovat verkkoympäristössä tärkeitä tehokkaan kurssisuunnittelun ja korkealaatuisen opetuksen kannalta? Mitä opiskelijat tuntevat menettävänsä tavalliseen opetustilanteeseen verrattuna? Ota tästä selvää lähettämällä verkkokyselytutkimus.
 • Yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyyden selvittämiseen. Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä opiskelijoiden tyytyväisyyden kannalta? Esimerkkikysymyksiä: miten tehokasta yliopiston opetus on pääaineessa / muissa aineissa? Onko opintoneuvojasta apua? Miten helppoa on tarvitsemiesi tietojen hakeminen yliopiston kirjastojärjestelmästä? Hanki tarvitsemasi vastaukset yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyllä to get the answers you need.
 • Kurssipalautteen keräämiseen. Tukiko kurssi opiskelijoiden oppimistavoitteita? Haluat ehkä saada opiskelijoiden mielipiteitä opettajan suoriutumisesta (osaaminen, toiminta, kyky ottaa huomioon erilaiset taitotasot), kurssimateriaalisesta (kirjat, aineistot, interaktiiviset esitykset) ja resurssisien/työkalujen tehokkuudesta (verkkofoorumit, kurssin hallintaohjelmistot).
 • Opiskelijakyselyihin. Kerää palautetta suoraan opiskelijoilta. Tuntuuko opiskelijoista, että heitä arvostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti? Ovatko opettajat, ohjaajat ja muu opetushenkilökunta kannustavia? Ovatko luokkatoverit ystävällisiä ja kohteliaita? Esiintyykö koulussa kiusaamista? Tutustu esimerkiksi kiusaamiskyselyyn ja lukioikäisten koululiikuntaa koskevaan kyselyyn .
 • Opettajakyselyihin. Ota selvää, mitä mieltä opettajat ovat työpaikastaan. Ovatko opettajat tyytyväisiä työskentelyolosuhteisiin, työtovereihin, opetusprosesseihin ja -tiloihin? Opettajakyselyllä saat palautetta henkilökunnalta.
 • Opetussuunnitelmiin, erikoisretkiin ja esityksiin. Opettajat voivat laatia kyselytutkimuksen opetussuunnitelman, kurssiarvioinnin tai tiettyjen aiheiden kiinnostavuuden arvioimiseksi. He voivat myös käyttää verkkokyselytutkimuksia luokkaretkien, myyjäisten, esitysten, tapahtumien ja vastaavien järjestämiseen. Ketkä vanhemmista voivat tulla valvojiksi, ketkä kyyditsijöiksi? Voisivatko muut auttaa piha-alueen hoidossa?
 • Opetushenkilökunnan tyytyväisyyden kartoittamiseen. Mitä osaavat ja erilaiset opetushenkilökunnan jäsenet odottavat? Mitkä tekijät vaikuttavat opetushenkilökunnan mielestä eniten monimuotoiseen oppimiseen? Mitä haasteita opetushenkilöstöllä on tällä hetkellä koulussasi? Selvitä tämä opetushenkilökunnan tyytyväisyyttä kartoittavalla kyselytutkimuksella.

SurveyMonkeyn koulutuskyselytutkimusten esimerkkejä ja lomakkeita (jotkin lomakkeet ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi)

 • Yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyys -lomakepohja
  Hanki tietoa yliopisto-opiskelijoilta tällä 10 kysymyksen mittaisella opiskelijatyytyväisyyskyselyllä. Se sisältää kysymyksiä opetuksen laadusta, ilmoittautumiskäytäntöjen helppoudesta, kampusalueen turvallisuudesta sekä tilojen toimivuudesta ja saatavuudesta.
 • Koulukyselylomake
  Tässä koulukyselylomakkeessa kerätään näkemyksiä esimerkiksi vanhemmilta heidän alueensa koulujärjestelmästä. Lomakkeessa kysytään esimerkiksi mielipiteitä koulualueesta, vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ja koulujärjestelmän parantamisesta.
 • Harvard Graduate School of Educationin vanhempien kyselylomake
  Kattava 80 kysymystä sisältävä kyselylomake keskittyy vanhempien ajatuksiin, tunteisiin ja käsityksiin lapsensa koulusta. Lomakkeessa kysytään vanhempien rooleista ja uskomuksista, lapsen vuorovaikutussuhteista koulussa, käsityksistä kouluympäristöstä ja taustatiedoista.
 • Kiusaamiseen liittyvä kyselylomake
  Saat näkemyksiä koulun kiusaamistilanteesta tällä nopealla 10 kysymystä sisältävällä kiusaamista tutkivalla lomakkeella. Lomakkeessa kysytään koulussa tapahtuvan kiusaamisen tyypeistä, vakavuudesta ja esiintymistiheydestä.
 • Urheilulukion opiskelijapalautelomake
  Tässä yhden sivun mittaisessa urheilulukion palautelomakkeessa kysytään urheilijaoppilailta, miten opettajat, vanhemmat ja valmentajat suhtautuvat heidän urheilemiseensa.
 • Yliopiston opetushenkilöstön tyytyväisyyskyselylomake
  Tällä opetushenkilöstön tyytyväisyyttä arvioivalla lomakkeella voit kysyä yliopiston opetushenkilöstöltä yliopiston johtamisesta, vuorovaikutuksesta, hallinnosta ja yleisestä työtyytyväisyydestä. Tämä on lyhyt 10 kysymystä sisältävä kyselytutkimus.
 • Yliopisto-opiskelijoiden valmistumista käsittelevä lomake
  Kysele opiskelijoilta heidän kokemuksistaan yliopistolla tällä 10 kysymystä sisältävällä opiskelijoiden valmistumista käsittelevällä kyselylomakkeella. Saat näin tietoa odotetuista valmistumispäivämääristä sekä yleisvaikutelmia opetuksen laadusta, opetustiloista ja tulevaisuuden tavoitteista.

Kolme aloitusvinkkiä

 1. Pidä kyselytutkimus lyhyenä ja ytimekkäänä. Varmista, että kysymykset vastaavat tavoitteitasi. Ota huomioon vastaamiseen kuluva aika ja varmista, että kysymykset on muotoiltu selkeästi. Hyvä yleissääntö on, että kyselytutkimukseen vastaamiseen tulisi kulua enintään 10 minuuttia.
 2. Testaa etukäteen kyselytutkimuksesi toimivuus. Kyselytutkimuksen toimivuus kannattaa testata etukäteen muutamalla vastaajalla. Näin voit löytää mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia tai odottamattomia tulkintoja kysymyksistä.
 3. Pidä arviointiasteikkokysymykset johdonmukaisina. Jos käytät arviointiasteikkoja, käytä koko kyselytutkimuksessa samaa pisteytysjärjestelmää. Jos 1 tarkoittaa erittäin tyytyväistä ja 5 tarkoittaa erittäin tyytymätöntä, säilytä sama logiikka kaikissa kysymyksissä.

Lisää kyselytutkimustyyppejä ja -esimerkkejä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.