Hanki akateemista näkemystä kouluopetukseen liittyvillä kyselytutkimuksilla

We’ve partnered with the U.S. Department of Education and the Harvard Graduate School of Education to create education survey templates that are sure to give you high-quality data for making targeted improvements to your school. Many of these templates contain benchmarkable questions so you can compare your results to organizations in your industry or size.

Verkko-opetusta koskevien kyselytutkimusten käyttäminen

Verkossa tehtävät kouluopetukseen liittyvät kyselytutkimukset ovat fiksu tapa hankkia avointa ja rehellistä palautetta, jota tuskin saisit muuten. Antamalla oppilaille, vanhemmille ja opetushenkilöstölle mahdollisuuden jakaa mielipiteitään pidät koulusi tiellä kohti menestystä.

Paranna kouluopetuksen tuloksia

Koululautakunnat ja hallintohenkilöstön edustajat voivat tehostaa kouluopetuksen tuloksia arvioimalla opettajia, keräämällä heiltä palautetta tai lähettämällä opiskelijakyselytutkimuksia, joiden avulla heidän tarpeitaan voidaan ymmärtää paremmin. Mutta mistä aloittaa? Tässä on muutamia tapoja, joilla voit käyttää kouluopetukseen sekä kouluihin liittyviä kyselytutkimuksia selvittääksesi, toimiiko koulujärjestelmäsi kunnolla.

Ota vanhemmat mukaan

Oppilaiden menestys alkaa kotoa. Opettajan tai hallinnon edustajan ominaisuudessa tiedät vain sen, mitä luokkahuoneessa tapahtuu. Lähettämällä koulukyselyn myös vanhemmille saat tietää, missä määrin he osallistuvat lastensa koulunkäyntiin ja miten he toimivat kanssakäymisessä muiden vanhempien kanssa. Parempi tieto voi antaa sinulle ideoita siihen, miten vanhemmat voivat auttaa lapsiaan saavuttamaan koulutukseen liittyvät tavoitteensa.

Mittaa koulusi lämpötila

Varmista lasten kouluympäristön terveys ja tuki lähettämällä oppilaille ja vanhemmille suunnattuja kyselytutkimuksia. Selvitä, mitä vanhemmat ajattelevat lastensa luokan tai kampuksen tilanteesta tai kysy oppilailta heidän kouluasi koskevista asenteistaan. Tee kyselytutkimuksia ajoissa ja usein, jotta varmistat oppilaiden tyytyväisyyden ja turvallisuuden.

Pidä henkilöstö ja opettajat tyytyväisinä

Pidä kiinni laadukkaasta ja pätevästä henkilökunnasta seuraamalla ajoittain heidän tyytyväisyyttään kouluasi tai yliopistoasi kohtaan. Kouluja koskevat kyselytutkimukset auttavat sinua selvittämään, kokevatko opettajat saavansa tarvitsemansa tuen ja sen, onko henkilökunta tyytyväinen laitoksen johtoon.

Arvioi verkossa tapahtuvia oppimisohjelmia

Verkko-oppimisesta on tullut entistä suositumpaa yliopisto-opiskelijoiden, aikuisopiskelijoiden ja kaikkien muidenkin oppimaan halukkaiden keskuudessa. Hanki oppilaspalautetta, jotta voit varmistaa kurssiesi tavoitteiden täyttymisen. Ovatko oppituntisi helposti saatavilla ja ymmärrettävissä? Onko opettaja tavoitettavissa silloin, kun opiskelijat kaipaavat apua? Lähetä kouluopetusta koskeva mielipidetiedustelu ja ota asiasta selvää.

Mittaa opiskelijatyytyväisyyttä

Täyttääkö yliopistosi opiskelijoiden tarpeet? Huomioon otettavia asioita on paljon, kuten opetuksen laatu, opiskelijapalvelut ja kampusturvallisuus. Yliopisto-opiskelijoille suunnattu tyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimuksemme kattaa kaikki nämä seikat sekä monia muita kertoakseen sinulle tarkasti sen, mitä opiskelijasi ajattelevat yliopistostasi.

Kerää palautetta kursseista ja opettajista

Pidä ilmoittautumisten määrä korkeana kysymällä opiskelijoilta heidän tyytyväisyydestään joka lukukauden lopussa. Asiantuntijoiden luomat kursseja sekä opettajia koskevat kyselytutkimusmallimme antavat sinulle hyvän käsityksen siitä, mitä opiskelijat ajattelevat opettajistaan ja kurssimateriaaleista. Saat tietää myös ne asiat, jotka täyttävät opiskelijoiden tarpeet ja sen, missä sinulla on vielä parannettavaa.

Ymmärrä opiskelijoidesi oppimistavat

Pitävätkö opiskelijasi käytännön harjoituksista? Yksityiskohtaisista luennoista? Runsaista esimerkeistä? Selvitä koulutusta koskevalla verkkokyselyllä, sopiiko opetustyylisi opiskelijoidesi parhaaseen oppimistapaan. Varmista, että teet kaiken voitavasi parhaiden oppimistulosten saavuttamiseksi.

Seuraa opiskelijoiden tapoja sekä terveyttä

Luokkahuoneen ulkopuoliset tapahtumat voivat vaikuttaa opiskelumenestykseen ihan yhtä paljon kuin luokassa tapahtuvat asiat. Paljonko aikaa oppilaat viettävät verkossa? Katsovatko he paljon televisiota tai pelaavatko he videopelejä kouluviikolla? Saavatko he säännöllistä liikuntaa? Kun saat vastauksia tällaisiin kysymyksiin, voit järjestää oppilaiden hyvinvointia parantavia erityisoppitunteja tai opetusohjelmia.

Kolme vinkkiä kouluopetukseen liittyvien kyselytutkimusten laatimiseen

Olemme ryhtyneet yhteistyöhön Yhdysvaltain opetushallituksen ja Harvardin kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa luodaksemme kouluopetukseen liittyviä kyselytutkimusmalleja, joilla saat varmasti korkealaatuista tietoa koulusi kohdennettuun parantamiseen. Monet näistä malleista sisältävät verrattavissa olevia kysymyksiä, joten voit verrata omia tuloksiasi samalla alalla toimiviin tai saman kokoisiin organisaatioihin.

1. Määritä kyselytutkimuksellesi tavoite

Sen sijaan, että pyrkisit kattamaan kyselytutkimuksessasi laajan valikoiman aiheita, on aina parempi keskittyä johonkin yhteen tavoitteeseen. Kysy siis vain yhdestä aiheesta yhdessä kyselytutkimuksessa sen sijaan, että kysyisit samalla vanhempien osallistumisesta, opetushenkilöstön tyytyväisyydestä ja oppilaiden palautteesta. Tämä auttaa sinua saamaan laadukkaita vastauksia ja vähentämään keskeyttämisiä. Helppo ja nopea kyselytutkimus kannustaa vastaajiasi vastaamaan rehellisesti loppuun saakka.

2. Pidä arviointiasteikkokysymykset yhdenmukaisina

Arviointiasteikolla pääset syvemmälle kuin pelkän ”kyllä tai ei” -kysymyksen avulla ja saat tietää mielipidevaihtelun asteita. Tässä on kuitenkin tärkeää olla yhdenmukainen: käytä samaa asteikkoa kaikissa arviointiasteikkokysymyksissäsi ja pidä korkeiden ja matalien arvojen määritelmät samoina. Asteikkojen sekoittaminen aiheuttaa hämmennystä, joka puolestaan johtaa epäluotettaviin vastauksiin.

3. Testaa kyselytutkimuksesi ensin

Testaa kyselytutkimuksesi ennakkoon ennen sen virallista lähettämistä, jotta voit varmistaa sen toimivuuden kohdeyleisösi keskuudessa. Pyydä sitä koskevaa palautetta, jotta voit parantaa epäselviä kysymyksiä tai korjata virheet. Kysy, pitävätkö testaajat kyselytutkimusta riittävän tarkkana ja yhdenmukaisena vastaamaan tutkimaasi aiheeseen.

Don’t see what you’re looking for?

We’ve got more than 150 expert-approved templates ready for you to use.