Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Thurstone-asteikko kyselytutkimuksessa

Asenteiden mittaaminen kyselytutkimuksissa on aina hankalaa, mutta sitä tarvitaan mielipiteiden vertaamiseen ja tulosten ennustamiseen. Muodollista menetelmää haettaessa voi aina kääntyä tutun ja turvallisen Thurstone-asteikon puoleen.

Thurstone-asteikolla vastaajien asenteita mitataan eri tavoin painotettujen samaa mieltä tai eri mieltä ‑väittämien avulla. Nämä väittämät auttavat määrittämään paitsi vastaajien tuntemukset myös tuntemusten voimakkuuden. Kun mittaat asenteita Thurstone-asteikolla, saat tarkemman käsityksen vastaajien suhtautumisesta tai mielipiteistä.

Thurstone-asteikko oli ensimmäinen muodollinen asenteiden mittaustapa niin psykologiassa kuin sosiologiassa.

Sen juuret juontavat 1900-luvun alkuun, jolloin psykologi Louis Leon Thurstone alkoi mitata suhtautumista uskontoon pyytämällä vastaajia olemaan samaa tai eri mieltä asiaan liittyvistä väittämistä. Hän ymmärsi asenteiden olevan kumulatiivisia, minkä vuoksi hän uskoi pystyvänsä laskemaan lopullisen asenteen kunkin myönteisen vastauksen perusteella.

Thurstone-asteikkoon perustuva kyselytutkimus koostuu toisiinsa liittyvistä vastakkaisista väittämistä. Kysymyspankissa on näistä useita esimerkkejä, ja seuraavat kysymykset selventävät tätä käsitettä:

Pyrin innokkaasti saavuttamaan tavoitteeni työssäni.

 • Samaa mieltä
 • Eri mieltä

Tunnen olevani täysin uppoutunut työhöni.

 • Samaa mieltä
 • Eri mieltä

Uppoudun usein niin syvälle työhöni, että aika kuluu huomaamatta.

 • Samaa mieltä
 • Eri mieltä

Thurstone-asteikkoa käytetään mittaamaan ja vertaamaan vastaajien asenteita jostain tietystä aiheesta. Voit käyttää Thurstone-asteikkoa useissa erilaisissa kyselytutkimuksissa, mukaan lukien seuraavat:

 • Mielipidemittaukset. Thurstone-asteikko antaa mitattavaa tietoa vastaajien mielipiteiden voimakkuudesta.
 • Asennemittaukset, esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja työntekijöiden sitoutuminen. Asiakkaiden osalta asteikko voi auttaa ennakoimaan vaikkapa toistuvia ostoksia, ja työntekijöiden osalta vaihtuvuutta.

Haluatko mitata ja ymmärtää työntekijöiltä tai asiakkailta saatavaa dataa ja toimia sen pohjalta? Yksilöidyt yritysratkaisumme voivat olla avuksi.

Thurstone-asteikon voi luoda helposti:

 1. Kirjoita asenteita koskeva tutkimuskysymys, jossa poraudut yhteen yksinkertaiseen asiaan.
 2. Kirjoita aiheesta samaa mieltä / eri mieltä ‑väittämiä, joihin pyydät eritasoisia myöntäviä tai kieltäviä vastauksia. Mitä enemmän väittämiä kirjoitat, sitä hyödyllisempää dataa saat. Kun lisäät kysymyksiä kyselytutkimukseen SurveyMonkeyssa, valitse monivalintainen yhden vastauksen kysymystyyppi sekä Pisteytä tämä kysymys (ota tietovisa käyttöön).
 3. Pisteytä kukin väittämä asteikolla 1–11 sen mukaan, miten voimakas väittämä mielestäsi on. Suuri luku kertoo myönteisestä asenteesta, joka muuttuu neutraalimmaksi pistemäärän pienentyessä. Voit toki pisteyttää kysymykset itse, mutta yksimielinen palaute tutkimusryhmältä vähentää puolueellisuutta.
 4. Jos toimit tutkimusryhmässä, pyydä sen jokaista jäsentä arvioimaan väittämien voimakkuus omasta näkökulmastaan. Tämän jälkeen voit etsiä kunkin kysymyksen mediaanin ja järjestää kysymykset nousevaan järjestykseen siten, että matalimman mediaanin kysymykset ovat ylimpänä.

Kullekin samaa mieltä ‑vastaukselle annetaan numero asteikolla 1–11 edellä esitetyn pisteytyksen mukaan, ja kullekin ei- tai eri mieltä ‑vastaukselle annetaan 0 pistettä. Lopullinen pistemäärä kuvastaa vastaajan mielipiteiden voimakkuutta: mitä korkeammat pisteet, sitä vahvemmin mielipide on esitetyn väittämän mukainen.

Thurstone-asteikko esittää asenteet numeroina, joten voit helposti arvioida ja verrata yksittäisten ihmisten tai ryhmien asenteita (pisteiden keskiarvon mukaan) SurveyMonkey Analyze ‑toiminnossa.

Tilastolliset rajoitukset kaventavat Thurstone-asteikon käyttömahdollisuuksia. Kunkin väittämän suhteellinen painotus perustuu yksittäisestä ihmisestä tai ryhmästä tehtyihin oletuksiin, minkä vuoksi väittämät eroavat usein toisistaan matemaattisesti. Thurstone-asteikko tarjoaa kuitenkin erinomaisen keinon arvioida ja verrata asenteita puolueettomasti.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.