Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Näin teet pitkän aikajakson tutkimuksen työntekijöille ja asiakkaille

Ihmisten mielipiteet ja mieltymykset muuttuvat ajan kuluessa.

Tämä on tärkeää muistaa yritysmaailmassa, jossa asiakkaat ja työntekijät ovat avainasemassa jokaisen organisaation menestyksessä.

Pysyäkseen ajan tasalla muuttuvista mielipiteistä on parasta tarkistaa ne säännöllisesti ja ennakoivasti. Kyselytutkimusasiantuntijat käyttävät tällaisesta kyselytutkimusmenetelmästä nimitystä pitkittäistutkimus.

Tässä artikkelissa tarkastelemme parhaita käytäntöjä pitkittäistutkimuksen laatimiseksi asiakkaille ja työntekijöille. Mutta ensin perehdymme konseptiin paremmin.

Pitkittäistutkimuksella tarkoitetaan jatkuvaa palautteen keräämistä samalta ihmisjoukolta tietyllä aikajaksolla.

Pitkittäistutkimuksella voi saavuttaa seuraavaa:

 • Seurata ihmisten mielipiteissä ja kokemuksissa tapahtuvia muutoksia
 • Tunnistaa ongelmia ajoissa ja ehkäistä kielteisiä seurauksia
 • Löytää oikeat strategiat ongelmanratkaisuun tai kehitykseen tietyllä alueella
 • Mitata näitä strategioita keräämällä tietoa sekä ennen muutoksia että niiden jälkeen

On tärkeää muistaa, että täydellisen pitkittäistutkimuksen suorittaminen on lähes mahdotonta. Ihmiset vaihtavat työpaikkoja, asiakkaat lähtevät, työntekijät jäävät eläkkeelle. Mutta jos pystyt jatkamaan kyselytutkimuksen tekemistä otannalle ihmisiä, joilla on samanlaisia piirteitä, tutkimuksesi antaa arvokkaita näkemyksiä.

Nämä seikat kannattaa pitää mielessä ennen pitkittäistutkimuksen aloittamista:

1) Määrittele tavoitteet ja määräajat niiden saavuttamiseen – Mieti, mihin tiettyihin alueisiin haluaisit vaikuttaa. Kun olet valinnut ne, pidä aivoriihi ja määritä tavoitteet kunkin alueen parantamiseksi ja milloin sen tulisi tapahtua (demonstroimme tämän myöhemmin esimerkin avulla).

2) Päätä, kuinka usein lähetät kyselytutkimuksesi – Kyselytutkimuksia kannattaa lähettää riittävästi vuoden aikana, jotta ongelmat havaitaan ajoissa ja jotta tiedoissasi olevat suuntaukset voidaan havaita tehokkaasti. Liian tiheät kyselytutkimukset voivat kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti suhteeseesi vastaajiin ja johtaa vastausprosentin romahtamiseen.

Valitettavasti yhtä ainoaa oikeaa kyselytutkimustiheyttä ei ole. Jokainen kyselytutkimus tulee käsitellä erikseen ottaen huomioon seuraavat nyrkkisäännöt:

 • Mitä läheisempi suhde sinulla on vastaanottajiin, sitä useampia kyselytutkimuksia voit lähettää (esim. esimies ja työntekijät)
 • Mitä enemmän yleisösi mielipiteet todennäköisesti muuttuvat aihetta koskien, sitä useampia kyselytutkimuksia sinun kannattaa lähettää (esim. työntekijöiden tyytyväisyys)

Ammattilaisen vinkki: Käyttämällä SurveyMonkey Analyzen tietojen suuntauksiavoit nähdä, miten vastaukset muuttuvat ajan kuluessa.

3) Älä muuta kysymyksiä – Kun ensimmäinen kyselytutkimus on lähetetty, vältä kysymysten muokkaamista. Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa vastaajien vastauksiin ja tehdä eri kyselytutkimusten vertaamisesta keskenään epäluotettavaa.

Opi lähettämään kyselytutkimuksesi automaattisesti käyttämällä toistuvien kyselytutkimusten toimintoamme.

Näiden pitkittäistutkimusten perustietojen jälkeen voimme tarkastella pitkittäistutkimusten parhaita käytäntöjä asiakkaille ja muille organisaatiosi tärkeille kohdeyleisöille.

Kerätäksesi arvokasta pitkittäistutkimustietoa asiakkailtasi esitä itsellesi seuraavat kysymykset:

 • Voinko segmentoida asiakkaani?
 • Jos voin, kuinka minun tulisi tehdä se?
 • Kuinka voin määritellä menestyksen kullekin segmentille eri aikoina?

Näissä kysymyksissä toistuu teema: asiakkaiden segmentointi tai ryhmittäminen yhteisten piirteiden mukaan. Asiakkaiden segmentointi on tärkeää, kun kerätään arvokasta pitkittäistutkimustietoa. Sen avulla voit helpommin tehdä kysymyksistä yksilöllisiä ja kerätä yksityiskohtaisempaa ja käyttökelpoista tietoa.

Segmentoidaksesi asiakkaita tunnista ne tekijät, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa kanssasi.

Alla on muutamia yleisimpiä segmenttejä:

 • Kulutustaso
 • Tietty tuote/palvelu
 • Tuotteiden/palveluiden käytön tavoitteet
 • Alue
 • Toimiala

Kun olet valinnut segmenttisi, yritä määritellä niistä jokaisen menestys eri aikoina. Näin tiimisi on helpompaa priorisoida pyrkimyksensä ja ymmärtää, onko kukin asiakas menestys – ja millä tasolla.

Seuraavat kohdat auttavat tarkistamaan tämän skenaarion:

Sanotaan, että työskentelet yritykselle, joka tarjoaa arvosteluja pienyrityksille Keltaisten sivujen tapaan. Tavoitteenasi on varmistaa, että jokainen yritys näkee alustasi käytössä arvoa.

Huomaat, että ravintolat ovat muun muassa kiinnostuneita käyttämään listaustaan asiakkaille, jotka löytävät sen avulla heidän sijaintinsa. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiyritykset taas haluavat käyttää palvelua saadakseen puheluita potentiaalisilta asiakkailta.

Koska näiden kahden yritystyypin tavoitteet ovat erilaisia, luot molemmille oman segmentin.

Sen jälkeen edistystä seurataan suorittamalla kyselytutkimus kullekin segmentille neljännesvuosittain. Vastausten avulla voit priorisoida tiimisi toimenpiteet sekä tarjota kullekin alalle sen tarvitsemaa palvelua.

Ilmastointi- ja lämmitysalan yrityksille suunnatut kysymykset voisivat olla esimerkiksi:

1. Missä määrin olet samaa mieltä tai eri mieltä seuraavasta väittämästä: ”Olen tyytyväinen alustanne kautta viimeisten 90 päivän aikana saamieni puhelujen määrään.”

 • Täysin samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Ei samaa eikä eri mieltä
 • Eri mieltä
 • Täysin eri mieltä

2. Selitä parilla lauseella, miksi valitsit juuri tämän vastauksen.

Ravintoloille esitetyt kysymykset voisivat olla samoja, mutta ensimmäisessä kysymyksessä voitaisiin tiedustella kartan avulla löydettyjä sijaintiohjeita puhelujen sijaan.

Sitoutumattomista työntekijöistä koituvat kulut ovat huomattavia. Valitettavasti tämä kuuluu monen organisaation todellisuuteen.

Gallupin mukaan yritykset, joiden työntekijät ovat hyvin sitoutuneita, ovat 20 % kannattavampia. Kuitenkin vain 13 % maailman työntekijöistä kokee itsensä sitoutuneeksi työhönsä.

Seuraa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja puutu siihen keräämällä pitkittäistutkimustietoa koko tiimistäsi. Pitkittäistutkimuksesta saatavien tietojen avulla löydät toimenpiteitä vaativat alueet, ymmärrät muutoksia työntekijöiden sitoutumisessa ajan kuluessa sekä voit mitata tekemiesi toimenpiteiden vaikutusta.

Ennen pitkittäistutkimuksen aloittamista sinun kannattaa harkita kaikkia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöidesi kokemukseen. Esimerkiksi:

 • Työtyytyväisyys
 • Palkka
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
 • Uramahdollisuudet yrityksessäsi
 • Yhteistyö työtovereiden kanssa

Muista, että työntekijän sitoutuneisuutta on tarkasteltava sekä tarkasti että kokonaisvaltaisesti. Kumpikin näistä tarjoaa mahdollisuuden parantaa työntekijän sitoutuneisuutta, kun taas koko pitkittäistutkimuksesi tietojen tarkastelu kertoo sinulle, onko työntekijöidesi kokemus menossa haluamaasi suuntaan.

Työntekijöiden sitoutuneisuuden mittaaminen on monimutkaista, joten työntekijöitä koskeva kyselytutkimuksesi voi olla kattava ja näyttää esimerkiksi tältä.

Oletko kiinnostunut kehittämään vankemman prosessin työntekijöiden sitoutuneisuuden seuraamiseen ja parantamiseen? Tutustu SurveyMonkey Engageen. →

On helppoa unohtaa, että organisaatiollesi tärkeät henkilöt ovat oikeita ihmisiä. Heidän mielipiteidensä, mieltymyksiensä ja odotuksiensa muutoksia on joskus vaikea ennakoida. Pitkittäistutkimustietojen avulla pysyt ajan tasalla ja voit tehdä toimenpiteitä, jotka ovat asiakkaidesi, työntekijöidesi ja organisaatiosi parhaaksi.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Tutustu SurveyMonkey Enterprise ‑ominaisuuksiin

Hallitse palautetta SurveyMonkeyn tietosuojaominaisuuksilla, yksityisyydensuoja- ja vaatimustenmukaisuusstandardeilla sekä dataintegraatioilla.

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Liity SurveyMonkeya käyttävien huippubrändien joukkoon ja luo kasvua edistäviä huipputuotteita ja kokemuksia.

Edistä brändisi strategiaa ajantasaisilla brändin seurantatiedoilla

Hanki työkalut, joilla hallitset brändin tilaa, lisäät bränditietoisuutta ja kehität käsitystä brändistä. Rekisteröidy ilmaiseksi ja kokeile heti.