Virhemarginaalilaskin

Mikä on virhemarginaali, ja mitä se tarkoittaa kyselytutkimustiedoillesi?

Täsmäävätkö kyselytutkimustuloksesi koskaan täydellisesti tutkimaasi kohderyhmään? Luultavasti eivät.

Mutta saat hyvän käsityksen siitä, miten lähellä olet, käyttämällä virhemarginaalilaskinta. Tämä kätevä työkalu kertoo, onko kyselytutkimukseesi vastanneiden ihmisten määrä riittävä, jotta keräämäsi tiedot ovat luotettavia.

Mikä kyselytutkimuksen virhemarginaali on?

Virhemarginaali, joka tunnetaan myös nimellä luottamusväli, kertoo, miten hyvin kyselytutkimustulostesi voidaan odottaa vastaavan koko populaation näkemyksiä. Muistathan, että kyselytutkimuksessa pienempi ryhmä (kyselytutkimukseesi vastanneet) edustavat suurempaa ryhmää (kohderyhmä tai koko populaatio).

Virhemarginaalia voidaan pitää eräänlaisena keinona mitata kyselytutkimuksen tehokkuutta. Mitä pienempi virhemarginaali on, sitä luottavaisemmin voit suhtautua tuloksiiisi. Mitä suurempi virhemarginaali on, sitä enemmän vastaukset voivat erota koko populaatiosta.

Kuten nimikin sanoo, virhemarginaali ilmaisee vaihteluvälin, johon kyselytutkimuksesi varsinaiset tulokset sijoittuvat. Jos esimerkiksi 60 % vastanneista antoi vastaukseksi "Kyllä" ja virhemarginaali on 5 %, tämä tarkoittaa sitä, että 55–65 % koko väestöstä vastaisi "Kyllä".

Katsotaanpa virhemarginaalikaavaa esimerkin kautta.

Kyselytutkimuksen virhemarginaalin laskeminen

Kuvittele, että yrität päättää uuden tuotteen nimeä, ja vaihtoehtosi ovat A ja B. Kohdemarkkinoillasi on 400 000 potentiaalista asiakasta. Tämä on koko populaatiosi.

Päätät tehdä kyselytutkimuksen 600 mahdolliselle asiakkaalle. Tämä on otoskokosi.

Kun saat tulokset, 60 % vastaajista pitää enemmän vaihtoehdosta A. Sinun on lisättävä luotettavuustaso virhemarginaalilaskuriin.

Tämä luku ilmaisee, miten varma voit olla siitä, että otos vastaa tarkasti koko väestön mielipidettä. Tutkijat asettavat sen yleensä 90, 95 tai 99 prosenttiin. (Älä sekoita luotettavuustasoa luottamusväliin, joka tarkoittaa samaa kuin virhemarginaali.)

Kokeile syöttää tämän esimerkin luvut virhemarginaalilaskuriin. Laskuri antaa virhemarginaaliksi 4 %.

Kuten muistat, 60 % vastaajista piti vaihtoehdosta A. Tämä virhemarginaali tarkoittaa, että tiedät nyt 95 %:n tarkkuudella, että 56–64 % koko väestöstä – eli kohdemarkkinoistasi – valitsisi nimen A tuotteellesi.

56 ja 64 saadaan lisäämällä ja vähentämällä virhemarginaali otoksesi vastauksesta.

Otoskoon vaikutus virhemarginaaliin

Kuten edellä mainittiin, virhemarginaalin avulla voit ymmärtää, onko kyselytutkimuksesi otoskoko sopiva.

Jos virhemarginaali näyttää liian suurelta, otantaa kannattaa suurentaa, jotta kyselytutkimukseen osallistuneen väestön mielipiteet vastaavat paremmin koko populaatiota.

Tämä tarkoittaa, että sinun on lähetettävä kyselytutkimuksesi useammalle ihmiselle.

Näytekoon laskurin avulla voit helposti määrittää, kuinka monen ihmisen vastaukset tarvitset kyselytutkimukseesi.

SurveyMonkey Audience-palvelun avulla voit helposti lähettää kyselytutkimuksesi suurelle joukolle vastaajia. Valitse haluamasi kohderyhmän demografiset tiedot saavuttaaksesi nämä henkilöt. Miljoonat ihmiset ovat valmiina vastaamaan kyselytutkimukseesi.

5 vaihetta tietojesi luotettavuuden lisäämiseen

Nyt kun tiedät, miten virhemarginaali lasketaan ja miten se vaikuttaa tuloksiisi, voimme tarkastella vaiheita, joiden kautta voit lisätä nämä konseptit kyselytutkimuksesi suunnitteluun.

Voit myös saada tarkemman selvityksen tästä populaation arviointi -artikkelista.

Vaihe 1: Määritä kokonaispopulaatiosi
Tämä käsittää kaikki ihmiset, joita haluat tutkia kyselytutkimuksellasi. Edellisessä esimerkissä tämä luku oli 400 000.

Vaihe 2: Päätä, mihin tarkkuusasteeseen tähtäät
Sinun täytyy päättää, kuinka suuren eron olet valmis hyväksymään tulostesi ja koko kohdemarkkinoiden mielipiteissä. Toisin sanoen, sinun on mitattava otantasi virhemarginaali ja luotettavuustaso.

Vaihe 3: Määritä otoskoko
Löytääksesi tasapainon haluamasi luotettavuustason ja hyväksymäsi virhemarginaalin välillä sinun on seuraavaksi päätettävä, kuinka monta vastaajaa tarvitset. Muista myös, ettei jokainen kyselytutkimuksen vastaanottaja siihen vastaa: otoskokosi on vastaanottamiesi valmiiden vastausten lukumäärä.

Vaihe 4: Laske vastausprosenttisi

Tämä on niiden kyselytutkimuksesi saaneiden osuus, jotka vastasivat kyselytutkimukseesi. Tee valistunut arvaus. Jos käytät satunnaisotantaa, hillitty arvio on, että noin 10–15 % heistä vastaa kyselytutkimukseen. Tarkista, mikä aikaisempien kyselytutkimustesi vastausprosentti oli.

Vaihe 5: Olet saanut selville tutkittavien ihmisten kokonaismäärän
Kun olet saanut selville prosenttiosuuden vaiheesta 4, tiedät, monelleko ihmiselle sinun on lähetettävä kyselytutkimus saadaksesi riittävästi valmiita vastauksia.

Kuten huomasimme, virhemarginaalin (ja siihen liittyvien seikkojen kuten otoskoon ja luotettavuustason) tunteminen on tärkeä osa kyselytutkimuksen suunnittelua. Kun pystyt laskemaan sen, voit jatkaa varmalla pohjalla.

Luo kyselytutkimus