Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

5 tapaa välttää vastaamattomuudesta johtuvia virheitä

Mikä ero on vastaamattomuusvinoumalla ja vastausvinoumalla?

Kaikki tilastoharhat voidaan sijoittaa kahteen luokkaan: vastaus- ja vastaamattomuusvinoumaan. Vinoutumien ymmärtämiseksi on tärkeää käydä läpi molemmat ja selittää niiden väliset erot.

Vastausvinouma voidaan määritellä tutkimuksen netto-otoksen muuttujien todellisten arvojen ja saman tutkimuksen tuloksena saatujen muuttujien arvojen väliseksi eroksi. Tämä tarkoittaa, että vastausvinouman aiheuttaa jokin tutkimuksen elementti, joka saa sen tulokset poikkeamaan otokseen kuuluvien vastaajien todellisista mielipiteistä tai tosiasioista. Tätä vinoumaa aiheuttavat useimmiten vastaajien epätarkat vastaukset sekä vastausten virheellinen kirjaaminen tai analysointi.

Vastaamattomuusvinouma syntyy silloin, kun jotkut otokseen kuuluvat vastaajat eivät vastaa. Tärkein ero on se, että virheellisen datan keräämisen sijaan vääristymä johtuu vastausten puutteesta. Teknisemmin ilmaistuna vastaamattomuusvinouma on alkuperäisen otoslistan (kyselytutkimukseen kutsuttujen ihmisten) todellisten mediaaniarvojen ja netto-otoksen (kyselytutkimukseen vastanneiden ihmisten) todellisten mediaaniarvojen välistä variaatiota. Tätä vinoumaa aiheuttavat useimmiten kieltäytyneet tai tavoittamatta jääneet vastaajat.

Kuten edellisessä tilastoharhoja sekä virheitä koskevassa blogissa mainittiin, virhelähteen on oltava systemaattinen, jotta se voitaisiin lukea vinoumaksi. Vastaamattomuusvinouma ei ole tästä poikkeus. Jos kyselytutkimusmenetelmä tai -suunnitelma on laadittu siten, että jotkin ryhmät tai vastaajat jättävät todennäköisemmin vastaamatta tai ovat poissa kyselytutkimuksen voimassaoloaikana, kyseessä on systemaattinen vinouma. Tässä kaksi esimerkkiä:

1. Arkaluontoisen informaation pyytäminen: Kyselytutkimuksessa voidaan mitata esimerkiksi veronmaksuhalukkuutta. Verotusta koskevia lakeja huonoiten noudattavat kansalaiset kokevat tällaisen kyselytutkimuksen muita epämukavammaksi, jolloin he todennäköisemmin jättävät vastaamatta siihen. Tämä vääristää tietysti tuloksia lakia noudattavan netto-otoksen suuntaan alkuperäiseen otokseen verrattuna. Vastaamattomuusvinouman on todettu olevan vieläkin merkittävämpi laillisesti arkaluontoisia kysymyksiä kysyvien kyselytutkimusten tapauksessa silloin, kun kyselytutkimuksessa mainitaan tietoja keräävä valtio tai viranomaistaho!

2. Kutsumiseen liittyvät ongelmat: Monet tutkijat luovat vastaamattomuusvinoumia, koska he eivät testaa kutsujaan kunnolla etukäteen. Esimerkiksi suuri osa nuorista aikuisista ja liiketoimintasektorin työntekijöistä vastaa sähköposteihinsa älypuhelimella. Jos kyselytutkimuksen kutsu lähetetään sähköpostiviestillä, joka ei näy kunnolla mobiililaitteilla, tällaisten vastaajien vastausprosentti laskee huomattavasti. Tämä puolestaan luo netto-otoksen, joka aliedustaa älypuhelinkäyttäjien mielipiteitä.

Vastaamattomuusvinoumaa on lähes mahdotonta poistaa kokonaan, mutta sitä voidaan kuitenkin välttää huomattavasti muutamaa keinoa käyttäen. Ammattimainen ja hyvin suunniteltu sekä jäsennelty kyselytutkimus auttaa tietysti hyvän suoritusprosentin saavuttamisessa, mutta tässä on lisäksi viisi tapaa, joilla voit säätää tutkimustasi siten, että vastaamattomuusvinouma jää pieneksi:

1. Testaa kyselytutkimusvälineesi kunnolla ennakkoon: Kuten yllä olevassa esimerkissä mainittiin, on tärkeää varmistaa, että kyselytutkimuksesi ja sen kutsut toimivat pehmeästi kaikilla alustoilla ja laitteilla, joita vastaajasi saattaisivat käyttää. Ihmiset jättävät todennäköisemmin vastaamatta kyselytutkimuksiin jos latausajat ovat pitkiä, kysymykset eivät mahdu ruudulle kunnolla tai jos heidän täytyy nähdä vaivaa saadakseen kyselytutkimuksen toimimaan laitteellaan. Paras ohje tähän on ymmärtää otoksesi käyttämien viestintäohjelmien ja -laitteiden monimuotoisuus ja testata kyselytutkimuksesi sekä kutsusi ennakkoon jokaisella niistä, jotta varmistut sujuvasta toiminnasta kaikille vastaajille.

2. Vältä kiireellisiä tai lyhyitä tiedonkeruujaksoja: Eräs pahimmista tutkijan virheistä on rajoittaa tiedonkeruuaikaa tiukan aikarajan takia. Jos et voi joustaa vastaajille annettujen vastausaikojen kanssa, tutkimuksesi vastaamattomuusvinouma pahenee dramaattisesti. Onneksi joustavuus on yksi verkkokyselytutkimusten suurimmista eduista, sillä ne eivät vaadi tiettyinä kellonaikoina suoritettuja haastatteluja (puhelimessa tai kasvokkain). Kyselytutkimuksesi lyhyt saatavuusaika voi kuitenkin silti rajoittaa vastaajien kykyä osallistua siihen. Siksi onkin suositeltavaa jatkaa tiedonkeruuta vähintään kahden viikon ajan, jotta osallistujat voivat rauhassa valita heille sopivimman vastausajan.

3. Lähetä muistutuksia mahdollisille vastaajille: Muutaman muistutussähköpostin lähettämisen tiedonkeruujaksosi aikana on todettu lisäävän loppuun asti suoritettujen kyselytutkimusten määrää. Paras ajankohta ensimmäisen muistutuksen lähettämiselle on jakson puolivälissä, ja toinen muistutus kannattaa lähettää jakson lopulla. Älä kuitenkaan häiritse kyselytutkimukseesi jo vastanneita tällaisilla viesteillä!

4. Huolehdi luottamuksellisuudesta: Henkilökohtaisia tietoja keräävän kyselytutkimuksen tulisi sisältää vakuutus siitä, että kerätyt tiedot pidetään täysin luottamuksellisina. Tämä pätee erityisesti herkkiä asioita käsitteleviin kyselytutkimuksiin. Varmista siis, että kutsusi lukevat ihmiset ymmärtävät, että heidän kertomansa asiat käsitellään osana koko otosta, eikä niitä tutkita yksittäin tai henkilön tunnistamisen mahdollistamalla tavalla.

5. Käytä kannustimia: Monet jättävät vastaamatta kyselytutkimuksiin, koska he kokevat ettei heillä ole aikaa vastailla kysymyksiin. Ihmisten motivointiin tarvitaankin usein kannustimia. Ne voivat vaihdella arvoltaan minimaalisista tuntuviin, riippuen kyselytutkimuksen pituudesta, oikeiden vastaajien löytämisen vaikeudesta (esim. yksijalkaiset 1400-lukulaisten lusikoiden keräilijät) sekä kysytyistä asioista. Muista, että useimmilla ihmisillä ei ole mitään erityistä syytä vastata kyselytutkimukseesi, joten heidän täytyy tuntea saavansa jotain vaivansa palkaksi!

Oletko valmis vastaanottamaan palautetta? Lähetä seuraava kyselytutkimuksesi jo tänään. →

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.