Tuotetestauksen kyselytutkimusmalli

10

kysymystä

Yli 90 700

käyttökertaa

3 min

täyttöaika

Jotta voit varmistaa menestyksellisen tuotteen lanseerauksen, on tärkeää, että saat palautetta mahdollisilta asiakkailta aikaisin jo suunnitteluvaiheessa. Asiantuntijoidemme vahvistama tuotteen verkkotestauksen kyselytutkimusmalli voi auttaa selvittämään, pitävätkö asiakkaasi tai kohdemarkkinasi uudesta tuotteestasi. Tämä kyselytutkimusmalli antaa palautetta siitä, mitä mieltä ihmiset ovat tuotteestasi sekä siitä, ostaisivatko he sen.

Tuotearvioinnin kyselytutkimus

Tuotekehitysprosessi voi olla täynnä haasteita. Suurin tuotetiimien virhe on kuitenkin se, ettei markkinatutkimusta tehdä koko tuotekehitysprosessin aikana.

Tuotekehityksen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että tuotetiimit saavat asiakaspalautetta alusta asti ja usein. Tuotearvioinnin kyselytutkimus on helppo ja tehokas tapa kerätä palautetta vastaajilta, joista todennäköisesti tulee asiakkaita.

Millaisia kysymyksiä pitäisi sitten kysyä? Se riippuu tuotteestasi, mutta joitakin peruskysymyksiä käytetään kaikilla toimialoilla. Antamamme mallin mukaisesti verkkokyselyssäsi voi olla seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Houkuttelevuus: Viehättääkö tuotteesi potentiaalisia asiakkaita?
  • Uskottavuus: Onko tuotteesi viesti uskottava?
  • Innovatiivisuus: Onko tuotteesi innovatiivinen?
  • Ostoaie: Haluavatko ihmiset ostaa tuotteesi?
  • Laatu: Vaikuttaako tuotteesi korkealaatuiselta?
  • Relevanssi: Täyttääkö tuotteesi yleisösi tarpeet ja toiveet?
  • Ainutlaatuisuus: Onko tuotteesi erilainen muihin tuotteisiin verrattuna?
  • Arvo: Tarjoaako tuotteesi vastinetta rahalle?

Tuotearvioinnin kyselytutkimuksen avulla tuotetiimit tekevät havaintoja ja saavat dataa paremman päätöksenteon edistämiseen tuotteen koko elinkaaren aikana. Aloita asiakaspalautteen pyytäminen palautekyselytutkimuksilla jo alustavasta konseptista ja jatka sen pyytämistä myös tuotteen nimestä, pakkauksesta ja hinnasta.

Tuotepalautteen kyselytutkimuksia käyttävä yrityksesi voi lanseerata uusia tuotteita luottavaisin mielin ja muuttaa toimintaansa ajan mittaan markkinoilla tapahtuvien muutosten perusteella.

Näytä kohdeasiakkaillesi uusi tuoteideasi ja selvitä, mistä he pitävät ja missä voit tehdä parannuksia. Onko tuotteesi asiakkaiden mielestä innovatiivinen? Pitävätkö he sitä korkealaatuisena? Vastaako tuote heidän tarpeitaan ja toiveitaan? Onko se hintansa arvoinen? Käytä saamaasi palautetta tuotteen paranteluun ennen sen viemistä markkinoille. Tuotetestauksen kyselytutkimusmalli toimii hyvin A/B-testiominaisuutemme kanssa, joten voit verrata useista tuoteversioista saamiasi tuloksia. Voit myös muokata kyselytutkimusmallia, jotta se vastaa tarpeitasi.

Asiantuntijoiden suunnittelemaa tuotetestausta hyödyntämällä saat nopeasti tieteellisesti luotettavia tuloksia luotettavalta kuluttajapaneelilta.
LUE LISÄÄ

Tuotetestauksen kyselytutkimuksen käynnistäminen

Maailmanlaajuinen kyselytutkimuspaneeli

Löydä vastaajia tuotetutkimukseesi verkkopaneelistamme

Tutkimuspalvelut

Asiantuntijamme voivat auttaa tuotetestauksen kyselytutkimuksen järjestämisessä

Asiantuntijaratkaisut

Valmis ratkaisu tuotetestauksen kyselytutkimuksiin