Opiskelijakyselyt antavat arvokasta palautetta

Opiskelijoille suunnatut kyselytutkimukset ovat opettajille mainio tapa saada palautetta ja opiskelijoille keino itsearviointiin. Kyselytutkimus kouluvuoden alussa, keskellä ja lopussa auttaa opettajaa suunnittelemaan tehokkaita oppitunteja, tavoittamaan vaikeuksissa olevat opiskelijat ja kehittämään opetusmenetelmiään.

Kaikki opiskelijakyselyiden kysymykset eivät toki anna käyttökelpoisia vastauksia. Seuraavassa esittelemme listan sellaisista opiskelijakyselyiden kysymyksistä, jotka auttavat keräämään käyttökelpoista tietoa opiskelijoilta:

Aseta tämän vuoden oppitunnit järjestykseen helpoimmasta vaikeimpaan.

Ota selvää, millaisen opiskelumateriaalin kanssa opiskelijoillasi on vaikeuksia pyytämällä heitä asettamaan tärkeimmät oppitunnit järjestykseen asteikolla helpoimmasta vaikeimpaan. Vastaukset auttavat sinua huomaamaan, mitkä materiaalit ovat keskimääräistä haastavampia, ja näin pystyt tehokkaasti muokkaamaan niitä jatkossa. Voit esimerkiksi pitää seurantatunnin kyseisen oppitunnin jälkeen tai voit lisätä aiheeseen käytettävää aikaa opintojaksossa.

Voit hyödyntää tässä kysymyksessä vedä ja pudota -luokituskysymyksiä. Laittamalla vastausvaihtoehdoiksi oppitunnit pystyt helposti muistuttamaan opiskelijoitasi siitä, mitä oppitunnilla käsiteltiin. Nämä interaktiiviset kysymykset ovat myös hauskoja ja voivat estää oikosuoraan vastaamisen (kun tylsistynyt vastaaja haluaa selvitä kyselytutkimuksesta nopeasti ja valitsee jokaiseen kysymykseen saman vastauksen). Varo vain lisäämästä liian monia vastausvaihtoehtoja! Yli kymmenen vastausvaihtoehtoa voi olla vastaajille liian raskasta.

Kuinka paljon käytät aikaa kotitehtäviin joka ilta?

Kotitehtävät tukevat oppimista, mutta jotkin tutkimukset ovat osoittaneet, että liiallisella kotitehtävien määrällä voi olla negatiivisia vaikutuksia. Yli puolet opiskelijoista sanoo esimerkiksi, että kotitehtävät ovat heidän ensisijainen stressin aiheuttajansa. Opiskelijat, jotka viettävät kotitehtävien parissa yli kaksi tuntia päivässä, kuuluvat stressiin liittyvien terveysongelmien riskiryhmään.

Ota selvää opiskelijoidesi kotitehtäviin liittyvistä tavoista monivalintakysymyksillä tai liukuvalla asteikolla. Jos poikkeavuuksia nousee esiin – opiskelijat viettävät vain hyvin vähän tai aivan liian paljon aikaa kotitehtävien parissa – tutki tarkemmin, mikä siihen on syynä.

Mistä luokkatoiminnoista opit parhaiten?

Tiedät varmasti jo sen, mistä luokassa tapahtuvista aktiviteeteistä oppilaasi pitävät, mutta tiedätkö, mitkä ovat heidän oppimisensa kannalta arvokkaimpia?

Kysy tätä opiskelijoiltasi monivalintakysymyksen avulla. Tekstiruutukysymyksellä voit tarkentaa ja kysyä, miksi juuri kyseinen aktiviteetti on opiskelijoiden mielestä hyödyllinen.

Mitkä kolme asiaa voivat kehittää opiskelijoitasi eniten?

Jos olet ennenkin laatinut opiskelijoille kyselytutkimuskysymyksiä, tiedät, että kaikkein yksityiskohtaisimmat vastaukset ovat useimmiten kaikkein hyödyllisimpiä. Pyydä siis kommenttiruutua käyttämällä opiskelijoitasi luettelemaan yksityiskohtaisesti asiat, joista he oppitunneillasi pitävät tai eivät pidä. Avoimeen kysymykseen vastatessaan opiskelijat voivat tuoda esille luokkadynamiikan, luokan hallinnan, opinto-ohjelman tai minkä tahansa muun valitsemansa asian.

Arvioi opettajaasi. Millä tavalla hän voisi toimia paremmin?

Monet opettajat pelkäävät henkilökohtaisen palautteen kysymistä opiskelijoilta. Itsensä avaaminen negatiiviselle palautteelle on pelottavaa, mutta rakentavan kritiikin pyytäminen ja siihen tyynesti suhtautuminen auttavat sinua saavuttamaan työssäsi koko potentiaalisi .

Ennen kuin pyydät opiskelijoita ehdottamaan sinulle tapoja kehittyä opettajana, pyydä heitä arvioimaan sinua numerolla tai liukuvalla asteikolla. Vaikkei arvosana yksin olekaan erityisen hyödyllinen, se voi auttaa sinua mittaamaan edistymistäsi.

Minkä asian muuttaisit oppitunneissa, jos voisit?

Tämä kysymys ohjaa opiskelijoita ajattelemaan rakentavasti pelkän kritiikin sijaan. Vaikka opiskelijoiden ehdotusten toteuttaminen riippuu siitä, mikä on realistista ja mikä ei, voit yhden tai muutaman ehdotuksen poimimalla osoittaa opiskelijoillesi, että olet valmis kuuntelemaan heitä.

Minkä neuvon antaisit ensi vuoden opiskelijoille?

Opiskelijoiden antamat neuvot paljastavat paljon siitä, mitä he ovat saaneet irti oppitunneiltasi. Mitä he painottavat neuvoissaan: tuntien suunnittelua, kokeita vai opetustyyliä? Tämä kysymys paljastaa paitsi sen, mitä nykyiset opiskelijat ajattelevat oppitunneista, myös sen, millaisia odotuksia tulevilla opiskelijoilla on opintojen alkaessa.

Mistä kuluneen vuoden saavutuksesta olet erityisen ylpeä?

Mistä projektista, tehtävästä tai kokeesta opiskelijat itse ovat erityisen ylpeitä? Oppitunneilla ei tavallisesti juhlita yksittäisten opiskelijoiden onnistumisia. Onkin tärkeää, että opiskelijat itse tunnistavat saavutuksensa ja osaavat tuoda ne myös esille. Tämä on oleellista etenkin, kun muistetaan, että oppimisen tuoma ilo on yhteydessä menestymiseen korkeakouluopinnoissa.

Mitä haluat oppia seuraavaksi?

Kun kysyt tämän kysymyksen lukuvuoden alussa, sinun on helpompi räätälöidä oppituntisi opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kun kysyt tämän kysymyksen lukuvuoden lopussa, rohkaiset opiskelijoita ajattelemaan omia akateemisia tavoitteitaan. Voit myös välittää opiskelijoiden vastaukset seuraavan vuoden opettajalle, jolloin opintoihin saadaan jatkuvuutta.

Opiskelijoille osoitetuilla kyselytutkimuskysymyksillä on tärkeä rooli opiskelijoiden oppimiskokemuksen kehittämisessä. Kun kysyt oikeat kysymykset, tunnistat, mikä oppitunneilla toimii ja mikä ei. Tämä auttaa sinua keskittymään osa-alueisiin, jotka parhaiten kehittävät opetusmenetelmiäsi. Kaikki tulee opiskelijoiden hyödyksi.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.