Miten kuvia, viestejä, pakkauksia ja tuotekonsepteja testataan kyselytutkimuksilla?

Konseptin testauskyselytutkimukset muuttavat ideat ja vaihtoehdot käytettäviksi tiedoiksi.

konsepti-kuvaTiesitkö, että kyselytutkimukset ovat kyvykäs ja kustannustehokas tapa testata suunnittelukonsepteja? Tämä pätee niin mainosviesteihin, logoihin, pakkausmalleihin kuin tuotekonsepteihinkin.

Usko tai älä, mutta asia on näin. Konseptitestauksessa kyselytutkimus auttaa sinua keräämään arvokasta palautetta ideastasi ennen sen julkaisua. Voit testata kyselytutkimuksella mitä tahansa markkinointi-ideaa lähtien logoista ja viesteistä aina uusiin tuotekonsepteihin asti.

Otetaan esimerkkinä tilanne, jolloin yrität tehdä päätöstä kahden pakkaussuunnitelman välillä, ja haluat selvittää kumpi niistä todella saisi liiketoimintasi vauhtiin.

Pakkaus A:ssa on logosi sekä kuva tuotteestasi, kun taas pakkaus B:ssä on vain logosi. Kummasta pakkauksesta kuluttajat pitävät enemmän?

Näin voit käyttää kyselytutkimusta parhaimman pakkauskonseptin löytämiseksi:

1. Määrittele onnistuminen.

Kirjoita ylös tutkimuksesi tavoite. Toisin sanoen: minkä päätöksen haluat tehdä? Tässä esimerkissä tavoitteesi olisi ”haluan selvittää kumpi pakkaussuunitelma saisi paremman vastaanoton kuluttajilta”.

2. Muotoile hypoteesi tuloksistasi.

Minkä luulet olevan tutkimuksen tulos, ja miksi? Kirjoita ylös hypoteesisi (ennustettu tulos). Se auttaa sinua kysymysten muotoilussa. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Hypoteesisi voisi olla esimerkiksi seuraava: ”Pakkaussuunnitelma, jossa on sekä tuotteen kuva että logo tulee olemaan suositumpi kuin suunnitelma, jossa on vain logo, sillä kuluttajat 1) tunnistavat ja luottavat brändiimme, mutta he 2) haluavat nähdä tuotteen, jota ovat ostamassa.”.

Nyt sinulla on apua siihen, mitä kysymyksiä sinun tulisi kysyä. Hypoteesi pakottaa sinut miettimään menestystäsi luovia tekijöitä (kuten brändiuskollisuus, luottamus ja selkeys), ja se vie sinut oikeita kysymyksiä kohti.

Testaa konseptisi kyselytutkimusten avulla

Älä arvaile. Selvitä SurveyMonkey Audiencen avulla täsmälleen mikä konsepti voittaa.

Ota yhteyttä

Asiantuntijan vinkki: Mietitkö mitkä kuvat sinun tulisi sisällyttää konsepteja testaavaan kyselytutkimukseesi? Käytä kuvanvalinnan kyselymalliamme vaihtoehtojen vähentämiseksi 10:stä 3:een tai 4:ään. Säästät näin omaa ja vastaajien aikaa.

3. Luo kyselytutkimus.

Jotta pakkauskonsepti-testisi olisi onnistunut, mieti vielä alkuperäistä tavoitettasi sekä sitä, mitä haluat kysyä.

  • Vetovoima: ”Haluan selvittää kumpi pakkaussuunnitelma saisi paremman vastaanoton kuluttajilta.” Jos asiakkaat näkevät kuvan tuotteestasi, ja kilpailijasi pakkauksessa on pelkkä logo, saattavat he kokea oman tuotteesi vetovoimaisemmaksi. Vetovoima kuvastaa yhteyden tunnetta, ja tämä on vahva merkki ostoaikomuksesta. Saattaa olla hyödyllistä testata pakkauskonseptia monenlaisissa konteksteissa, kuten kilpailevien tuotteiden seassa tai internet-sivuston etusivulla.
  • Aikomus: Voisiko konsepti saada aikaan kuluttajien käytöksen muuttumista? Kysy asiakkailta voisiko kyseinen suunnitelma saada heidät tekemään jotain haluamaasi (kuten hankkimaan lisää tietoa tai ostamaan tuotteesi).
  • Muistaminen: Muistavatko asiakkaat pakkauksesta mitään sen nähtyään? Mikä oli pakkauksen teksti? Minkälainen kuva oli etupuolella? Voit mitata kuinka mieleenpainuva konseptisi on, ja nähdä mikä suunnitelma jättää voimakkaimman jäljen.

Muistista puheen ollen: voit myös kysyä asiakkailta miksi he vastasivat tietyllä tavalla. Voit siis kysyä heiltä miksi tuotekuvan sisältävä pakkaus on vetovoimaisempi kuin ainoastaan logon sisältävä pakkaus. Siksikö, että asiakkaat haluavat nähdä tuotteen ennen ostamista? Auttaako kuva heitä tekemään nopeamman ostopäätöksen?

4. Kerää ja analysoi tuloksesi.

Olet siis lähettänyt kyselytutkimuksesi. Hienoa! Mitäs sitten?

  • Laske tutkimuksesi tulokset. Riippuen siitä kuka kyselyysi vastasi, voi olla hyvä idea katsoa tietoa ryhmittäin tai segmenttien perusteella (kuten ikä ja sukupuoli). Monissa tapauksissa segmentaatio voi vaikuttaa suuresti siihen, mitä saat selville tavallisen tuntuisista tutkimustiedoista.

Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään kuinka erilaiset demografiset kohderyhmät reagoivat pakkaussuunnitelmaasi. Näin helpotat uuden tuotepakkauksen kehittämistä.

Jos esimerkiksi tarkastelet tuloksiasi kokonaisuutena, saattaa konsepti A vaikuttaa vetovoimaisemmalta. Tiedon segmentoinnin jälkeen saatat kuitenkin huomata, että konsepti B oli huomattavasti suositumpi 18-24-vuotiaiden kuin vanhempien parissa. Siksi haluat luultavasti valita konsepti B:n niitä liikkeitä varten, joissa käy paljon nuoria aikuisia.

Kyselytutkimuksista saadun tiedon analysointi vaatii aikaa sekä huolellista harkintaa. Seuraavassa on kätevä opas kyselytutkimusten tiedon analysoimiseksi:

  • Arvioi tavoitteesi perusteella seuraavia kysymyksiä: Olivatko tulokset asettamasi tavoitteen ja onnistuneisuutta koskevan määrittelyn mukaisia? Saitko selville kumpi pakkausvaihtoehto edistäisi paremmin myyntiäsi? Jos et saanut, harkitse sellaisten kysymysten poistamista tutkimuksestasi, jotka eivät tuota sinulle hyödyllistä tietoa. Lisää kysymyksiä, jotka koskevat sellaisia aiheita, joista haluat tietää lisää.
  • Tee vertaus alkuperäiseen hypoteesiisi: Minkälainen kyselyn tulos on verrattuna hypoteesiin? Miellyttikö asiakkaita tuotekuvan sisältävä versio? Jos ei, miksi? Jos tuloksesi eivät vastaa hypoteesia, käytät tätä hyödyksi seuraavalla kerralla kun kehität uutta konseptia. Katso alkuperäistä hypoteesiasi (ja tutkimustuloksiasi), jotta helpottaisit tuotepakkauksen suunnittelua.

5. Kertaa ja korjaa ajan kuluessa saamaasi tietoa.

Kun saat ensimmäiset tulokset, saattaa mieleesi tulla lisää kysymyksiä. Ensimmäiset tuloksesi osoittivat, että asiakkaat pitävät enemmän tuotekuvan sisältävästä vaihtoehdosta, mutta kuinka iso kuvan tulisi olla? Tulisiko sinun laittaa lisää tuotekuvia pakkauksen sivuille tai takaosaan? Kuinka näkyvä logon tulisi olla? Ennen kuin teet lopullisen pakkausvalintasi, tulisi sinun olla varma siitä, että olet esittänyt ja vastannut kaikkiin kysymyksiisi.

Sinun tulee ottaa huomioon monta asiaa (joihin sisältyy muun muassa segmenttien mittaaminen) konseptitestauksen tietoja analysoidessasi. Me teimme sen tällä tavalla kun suoritimme maksettuja mainoksia koskevaa konseptitestausta.

Haluaisitko apua konseptitestikyselyn toteuttamisessa? SurveyMonkey Yleisö voi luoda, lähettää ja analysoida tutkimustuloksesi puolestasi. Se voi myös etsiä sinulle oikeat ihmiset, jotta saat tarvitsemasi tulokset.