Pilko tulokset juuri sellaisiksi kuin haluat

Löydä piilotettuja trendejä suodattimilla ja ristiintaulukoinnilla.

Miten jokin tietty vastaajajoukko vastasi kyselytutkimukseesi? Miten esimerkiksi miehet vastasivat naisiin verrattuna? Miten mielipiteet eri aiheista vaihtelevat yrityksen eri osastoilla?

 • Etsi yleisiä trendejä kaikkien kyselytutkimusvastausten joukosta.
 • Kaivaudu syvemmälle tietoihin ja käytä useita suodattimia.
 • Vertaa eri vastaajaryhmien (esimerkiksi naisten tai lääkäreiden) tuloksia tai vastausten keräystapaa (esimerkiksi sähköpostitse tai Facebookissa) ristiintaulukoinnin avulla.
 • Rajaa tuloksia suodattamalla ne ominaisuuden mukaan (mukaan lukien ajanjakso, valmiit tai osittain valmiit vastaukset, sähköpostiosoite, nimi, IP-osoite ja yksi itse määritetty tietokenttä).
 • Ristiintaulukoi tuloksia ja etsi annettuihin vastauksiin perustuvia trendejä (esimerkiksi miten mielipiteet vaihtelevat riippuen siitä, ovatko vastaajat kokeilleet yrityksesi tuotetta vai eivät).
 • Laadi mukautettuja näkymiä määrittelemiesi ehtojen perusteella ja ota mukaan vain haluamasi kysymykset.
 • Ketkä ovat brändiuskollisia?
 • Kehuisivatko he yrityksesi tuotteita ja palveluita?
 • Mistä arvostelijat valittavat?
 • Mitä osa-alueita sinun pitäisi heidän mielestään parantaa?
 • Mitä mieltä eri aineiden opiskelijat ovat yliopiston resurssien saatavuudesta?
 • Onko osaston ja tyytyväisyyden välillä minkäänlaista suhdetta [ristiintaulukointi]?
 • Onko sama suhde olemassa myös valmistumattomien ja valmistuneiden opiskelijoiden keskuudessa? [ristiintaulukoi suodatinta käyttämällä]

Aina kun haluat pureutua syvemmälle kyselytutkimuksen tietoihin ja eristää niiden osia, käytä suodattimia ja ristiintaulukointia. Säästät näin aikaa ja saat fiksuja näkemyksiä.