Näin selvität mainonnan vaikutuksen brändipääomaasi

Selvitä lisääkö vai vähentääkö mainoskampanjasi brändisi vahvuutta.

Kun käytät rahaa mainontaan, pyrit tekemään erityisesti kaksi asiaa: Lisäämään myyntiä sekä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin brändistäsi.

Selvittääksesi onko mainontasi tehokasta ja kustannusten arvoista, sinun tulee mitata sitä. Myyntiluvut voidaan selvittää määrällisellä tutkimuksella, mutta kuinka pystyt mittaamaan ihmisten käsityksiä brändistäsi?

On käynyt ilmi, että voit mitata ihmisten subjektiivisia brändiäsi koskevia tunteita ja vaikutelmia mittaamalla brändipääomaasi.

Brändipääomakyselytutkimusten tekeminen ennen mainoskampanjoita ja niiden jälkeen palvelee useampaa tarkoitusta: ne auttavat ymmärtämään ihmisten brändiäsi koskevia vaikutelmia ennen mainostamista – joka voi vaikuttaa kampanjaasi varten luomiin viesteihin – ja havaitsemaan kampanjan vaikutuksia ihmisten brändiäsi koskevien näkemysten muovautumisessa.

Mikä on brändisi arvo? Onko brändisi mieleenpainuva ja vaikuttava? Brändipääoma mittaa brändin aikaansaamaa vaikutusta. Kun arvioit brändipääomaasi tarkastelet seuraavia asioita:

  • Bränditietoisuus (ajattelevatko ihmiset brändiäsi)
  • Brändin oleellisuus (pitävätkö ihmiset brändiäsi heille relevanttina)
  • Differentiaatio (kuinka erilaisena ihmiset pitävät brändiäsi verrattuna kilpailijoiden brändeihin)
  • Tuntemus (mitä asiakkaat mielestään tietävät brändistäsi entuudestaan)

Vaikuttavatko mainoksesi brändipääomaasi?

Luovan kampanjastrategian muotoilu voi olla aikaavievä, kallis ja epävarmalta tuntuva prosessi. Oletetaan, että sinulla on salmiakkibrändi nimeltään ”Salmiax”. Haluat luoda sellaisen kampanjan, joka lisää bränditietoisuutta sekä mainostaa brändisi ominaisuuksia.

Yksi ominaisuus voisi olla brändisi ainutlaatuisuus perustuen käyttämiisi aineksiin. Kuinka ihmiset näkevät Salmiax-brändin tällä hetkellä? Kokevatko he sen ainutlaatuisemmaksi kuin esimerkiksi Fazerin salmiakit? Mikä on brändisi tämänhetkinen pääoma?

Päätät tehdä brändipääomakyselyn ennen kampanjasi aloittamista. Haluat ymmärtää ihmisten tämänhetkisiä käsityksiä brändistäsi, ja haluat käyttää tätä palautetta viestintästrategiasi muokkaamiseen. Kampanjan jälkeen toistat brändipääomakyselyn, jotta näet ovatko ihmisten käsitykset salmiakistasi muuttuneet viestintämuutosten jälkeen. Toisin sanoen: onko brändipääomasi suurempi kampanjan jälkeen?

Näin luot toimivan kyselyn: Brändipääoman mittaaminen ja mainonnan parantaminen

Kun mittaat brändipääomaa kyselytutkimuksilla kysyt suoria kysymyksiä, jotka selvittävät muuttuivatko ihmisten käsitykset brändistä mainonnan seurauksena. Sitten käytät osaa näistä tuloksista kampanjasi muokkaukseen.

Brändipääomaa koskevat kysymykset

Kun mittaat yleistä brändipääomaa, kysy seuraavanlaisia kysymyksiä:

Kuinka hyvin tunnet kyseiset brändit asteikolla 1-7?

Kysymyksen jälkeinen lista sisältäisi oman ja kilpailijoidesi brändit. Salmiakkiesimerkissämme listaisit muutamia suosittuja salmiakkimerkkejä, kuten esimerkiksi Fazerin ja Haganolin.

Tällaiset esimerkit asettavat ulkoisia vertailuarvoja ennen kuin aloitat kampanjasi. Jos ihmiset eivät tunne omaa brändiäsi kovin hyvin ennen kampanjaa, mutta paremmin sen jälkeen, on tämä todiste brändipääomasi lisääntymisestä mainonnan seurauksena.

Ihmisten brändikäsityksiä koskevat kysymykset auttavat sinua muokkaamaan kampanjastrategiaasi suoremmin. Esimerkiksi:

Minkä tyyppiset ominaisuudet kuvaavat seuraavia brändejä? Yhdistä seuraavat sanat niihin brändeihin, joihin tunnet niiden sopivan:

Tässä antaisit listan adjektiiveista (“omalaatuinen,” “ainutlaatuinen” ja “paras luokassaan”), jotta selviäisi yhdistävätkö ihmiset mitään näistä kuvailuista omaan salmiakkibrändiisi.

Seuraava kampanjan jälkeinen brändipääomakysely auttaa sinua ymmärtämään muuttiko mainontasi ihmisten käsityksiä brändisi luonteesta – kuten sen “ainutlaatuisuudesta.” Kyselytutkimuksesi tulosten perusteella saat mittaustuloksen, joka kertoo paljonko brändipääomaa salmiakillasi on.

Kampanjaa edeltävän ja seuraavan brändipääomakyselytutkimuksen yhdistelmä tuottaa mitattavaa tietoa, jota voit käyttää määritellessäsi paljonko brändipääomaa brändilläsi on, toimiiko viestintästrategiasi ja onko mainostaminen siihen sijoittamasi rahan arvoista.

Opi lisää ihmisten käsityksistä brändiäsi koskien

SurveyMonkey tarjoaa sinulle artikkeleita, kyselytutkimuksia ja lukuisia vinkkejä, jotta sinun olisi helpompi selvittää ihmisten käsityksiä brändistäsi. Brändipääoman lisäksi voit mitata bränditietoisuutta ja brändiuskollisuutta. Käy myös brändäyksen työvälineet -sivullamme , jotta pääset hyvään alkuun brändi-identiteettisi löytämisessä, tunnistamisessa ja vahvistamisessa.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.