Näin selvität mainonnan vaikutuksen brändipääomaasi

Selvitä lisääkö vai vähentääkö mainoskampanjasi brändisi vahvuutta.

Näyttökuva 19.3.2014 klo 14.11.00.Kun käytät rahaa mainontaan, pyrit tekemään erityisesti kaksi asiaa: Lisäämään myyntiä sekä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin brändistäsi.

Selvittääksesi onko mainontasi tehokasta ja kustannusten arvoista, sinun tulee mitata sitä. Myyntiluvut voidaan selvittää määrällisellä tutkimuksella, mutta kuinka pystyt mittaamaan ihmisten käsityksiä brändistäsi?

Itse asiassa voit mitata ihmisten subjektiivisia tuntemuksia ja käsityksiä mittaamalla brändipääomaasi. Yleinen tapa mitata tätä on tehdä brändipääomaa koskevia kyselytutkimuksia sekä ennen että jälkeen mainoskampanjan.

Saat niiden avulla monia hyötyjä: Pystyt ymmärtämään ihmisten käsityksiä brändistäsi ennen kuin aloitat mainostamisen, ja tämä saattaa vaikuttaa kampanjaan valitsemiisi viesteihin. Jälkikäteen saat myös selville vaikuttiko mainonta ihmisten käsityksiin brändistäsi.

Määritä brändisi vahvuus luomallamme brändipääomakysely-mallilla.

Aloita heti

Mikä on brändisi arvo? Onko brändisi mieleenpainuva ja vaikuttava? Brändipääoma mittaa brändin aikaansaamaa vaikutusta. Kun arvioit brändipääomaasi tarkastelet seuraavia asioita:

  • Bränditietoisuus (ajattelevatko ihmiset brändiäsi?)
  • Brändin oleellisuus (pitävätkö he brändiäsi relevanttina itselleen?)
  • Differentiaatio (kuinka erilaiseksi ihmiset brändisi mieltävät verrattuna kilpailijoihisi?)
  • Tieto (mitä asiakkaasi kokevat jo tietävänsä brändistäsi?)

Vaikuttavatko mainoksesi brändipääomaasi?

Luovan kampanjastrategian muotoilu voi olla aikaavievä, kallis ja epävarmalta tuntuva prosessi. Oletetaan, että sinulla on salmiakkibrändi nimeltään ”Salmiax”. Haluat luoda sellaisen kampanjan, joka lisää bränditietoisuutta sekä mainostaa brändisi ominaisuuksia.

Yksi ominaisuus voisi olla brändisi ainutlaatuisuus perustuen käyttämiisi aineksiin. Kuinka ihmiset näkevät Salmiax-brändin tällä hetkellä? Kokevatko he sen ainutlaatuisemmaksi kuin esimerkiksi Fazerin salmiakit? Mikä on brändisi tämänhetkinen pääoma?

Päätät tehdä brändipääomakyselyn ennen kampanjasi aloittamista. Haluat ymmärtää ihmisten tämänhetkisiä käsityksiä brändistäsi, ja haluat käyttää tätä palautetta viestintästrategiasi muokkaamiseen. Kampanjan jälkeen toistat brändipääomakyselyn, jotta näet ovatko ihmisten käsitykset salmiakistasi muuttuneet viestintämuutosten jälkeen. Toisin sanoen: onko brändipääomasi suurempi kampanjan jälkeen?

Näin luot toimivan kyselyn: Brändipääoman mittaaminen ja mainonnan parantaminen

Kun mittaat brändipääomaa kyselytutkimuksilla kysyt suoria kysymyksiä, jotka selvittävät muuttuivatko ihmisten käsitykset brändistä mainonnan seurauksena. Sitten käytät osaa näistä tuloksista kampanjasi muokkaukseen.

Brändipääomaa koskevat kysymykset

Kun mittaat yleistä brändipääomaa, kysy seuraavanlaisia kysymyksiä:

Kuinka hyvin tunnet kyseiset brändit asteikolla 1-7?

Kysymyksen jälkeinen lista sisältäisi oman ja kilpailijoidesi brändit. Salmiakki-esimerkissämme listaisit muutamia suosittuja salmiakkimerkkejä, kuten esimerkiksi Fazerin ja Haganolin.

Tällaiset kysymykset asettavat ulkoisia vertailuarvoja ennen kuin aloitat kampanjasi. Jos ihmiset eivät tunne kovin hyvin omaa brändiäsi ennen kampanjaa, mutta sen jälkeen tunnettuus on parempi, on tämä todiste brändipääomasi lisääntymisestä mainonnan seurauksena.

Ihmisten brändikäsityksiä koskevat kohdat auttavat sinua suoremmalla tavalla muokkaamaan kampanjastrategiaasi. Näitä voisivat olla seuraavat:

Minkä tyyppiset ominaisuudet kuvaavat seuraavia brändejä? Yhdistä seuraavat sanat niihin brändeihin, joihin tunnet niiden liittyvän:

Tässä tapauksessa antaisit listan adjektiiveista (”omalaatuinen”, ”ainutlaatuinen”, ”paras luokassaan” jne.), jotta selviäisi yhdistävätkö ihmiset mitään näistä kuvailuista omaan salmiakkibrändiisi.

Seuraava brändipääomakysely (jonka teet kampanjan jälkeen) auttaa sinua ymmärtämään muuttiko mainontasi ihmisten käsityksiä brändisi luonteesta. Kyselytutkimuksella saat mittaustuloksen salmiakkisi brändipääoman määrästä.

Yhdistämällä kampanjaa edeltävät ja sen jälkeiset brändipääomakyselyt saat mitattavissa olevaa tietoa. Voit käyttää tätä brändipääomasi määrittämiseen sekä viestintästrategiasi ja mainontasi kannattavuuden arviointiin.

Opi lisää ihmisten käsityksistä brändiäsi koskien

Me SurveyMonkeyssa tarjoamme sinulle artikkeleita, kyselyitä ja lukuisia vinkkejä, jotta sinun olisi helpompi selvittää ihmisten käsityksiä brändistäsi. Brändipääoman lisäksi voit mitata bräntitietoisuutta ja brändiuskollisuutta. Vilkaise myös brändäyksen työvalineet -sivuamme, jotta saat ohjeita brändi-identiteettisi tutkimiseen, määrittelyyn ja vahvistamiseen.