Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Sivutus kyselytutkimuksissa

Sivutus auttaa kyselytutkimusten jäsentämisessä ja parantaa vastauskokemusta. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ja milloin sitä kannattaa käyttää.

Kyselytutkimusta luotaessa on päätettävä, kuinka kysymykset jaotellaan. Voit käyttää kyselytutkimuksessa jatkuvaa vieritystä tai jakaa sen useisiin sivuihin. Sivutus voi olla strateginen etu, jonka ansiosta yhtä useampi vastaaja tekee kyselytutkimuksen loppuun asti. Tässä artikkelissa selitämme, mitä sivutus tarkoittaa, mitkä sen edut ja rajoitukset ovat ja kuinka voit käyttää sitä kyselytutkimuksissasi. 

Sivutuksella kyselytutkimuksen sisältö voidaan jakaa useille sivuille sen sijaan, että käyttäjä vierittämään sisältöä yhdellä sivulla. Tällaisessa sivustorakenteessa sivun ylä‑ tai alalaitaan lisätään yleensä sivunumero. Jatkuva vieritys taas tarkoittaa, että sisältö tulee näkyviin sitä mukaa, kun käyttäjä vierittää sivua. Sivutusta käytettäessä vastaajat voivat liikkua kyselytutkimuksessa napsauttamalla sivunumeroa tai siirtymällä kysymyksestä toiseen. Sivutusta käytettäessä kullakin sivulla voi olla yksi ainoa kysymys sen sijaan, että koko kyselytutkimus näkyisi yhdellä sivulla, jolla käyttäjä etenee vierittämällä sivua alaspäin. 

Sivutus auttaa pitämään kyselytutkimuksen järjestelmällisenä. Jos kyselytutkimuksessa on esimerkiksi yksi kysymys kullakin sivulla, kysymykset erottuvat toisistaan. Vastaajien kannalta voikin olla miellyttävämpää keskittyä yhteen kysymykseen kerrallaan. Se voi tuntua vähemmän kuormittavalta kuin monta kysymystä yhdellä pitkällä sivulla. 

Jos kaikki kysymykset ovat yhdellä sivulla, vastaajat voivat silmäillä ne heti läpi. Jos kysymyksiä on paljon, he saattavat kokea vastaamisen liian vaivalloiseksi ja poistua kyselytutkimuksesta. Kun pitkän kyselytutkimuksen kysymykset on jaettu useille sivuille, vastaaminen ei tunnu käyttäjistä niin vaivalloiselta. Toisaalta yksisivuisia kyselytutkimuksia kannattaa käyttää, jos kysymyksiä on vähän, sillä silloin käyttäjien ei vierittää sivua kovin paljoa. 

Sivutus on kätevä kyselytutkimuksissa, joissa on kuvia ja videoita. Voi olla esimerkiksi hyödyllistä liittää valokuvia monivalintakysymyksiin, jotka koskevat tiettyjä brändejä. Valokuvat tekevät kyselytutkimuksen ulkoasusta miellyttävän tuomalla siihen väriä ja visuaalista mielenkiintoa. Miellyttävän näköinen verkkosisältö kiinnostaa vastaajia enemmän kuin pelkkä teksti. Kun vastaajien mielenkiinto pysyy yllä, on todennäköisempää, että he tekevät kyselytutkimuksen loppuun ja saat haluamasi tiedot. 

Sivutusta käytettäessä vastaajat voivat lisätä sivulle kirjanmerkin, jos he haluavat pitää tauon ja tehdä kyselytutkimuksen loppuun myöhemmin. Kun kyselytutkimus on sivutettu, vastaajat näkevät sen pituuden joutumatta vierittämään sivua alaspäin. Tästä on etua etenkin mobiililaitteilla. Pienellä näytöllä lyhyt tai keskipitkä kyselytutkimuskin saattaa vaikuttaa pitkältä. Kun sivutetussa kyselytutkimuksessa on sivunumerot, vastaajat voivat heti arvioida, kuinka kauan kyselytutkimukseen vastaamiseen menee aikaa. 

Sivutuksesta on myös se etu, että voit kerätä havaintoja, vaikka vastaaja poistuu kyselytutkimuksesta. Jos vastaaja jättää kyselytutkimuksen kesken, saat silti vastaukset niihin kysymyksiin, joihin hän vastasi. Jos lähetät vastaajille kyselytutkimuksen, jossa on käytössä jatkuva vieritys, vastaajien on täytettävä koko kyselytutkimus, jotta saat palautetta ja voit tehdä havaintoja. 

Kyselytutkimusta suunniteltaessa on aina hyvä huomioida eri ominaisuuksien rajoitukset. Tärkein liiketoimintatavoitteesi vaikuttaa siihen, minkälaisia tietoja haluat hankkia kyselytutkimuksella. Joissakin tapauksissa kyselytutkimuksen sivuttaminen voi aiheuttaa ongelmia. Tässä muutamia esimerkkejä niistä: 

 • Käyttäjien on aina kysymykseen vastaamisen jälkeen siirryttävä seuraavalle sivulle painiketta napsauttamalla: Vaikka sivutusta käyttämällä voidaan korostaa yksittäisiä kysymyksiä, käyttäjien on myös napsautettava sivuelementtiä tai ‑numeroa päästäkseen seuraavaan kysymykseen. Tämä hidastaa kyselytutkimuksessa liikkumista. Se on vaikeaa erityisesti mobiililaitteiden käyttäjille. Pienen näytön vuoksi vastaajat saattavat joutua ensin suurentamaan sivua voidakseen siirtyä painikkeella seuraavalle sivulle. Suuri sivumäärä saattaa myös saada vastaajat poistumaan kyselytutkimuksesta välittömästi tai jättämään sen kesken.
 • Teknisten ongelmien riski on suurempi: Sivutus tarkoittaa, että kyselytutkimuksessa on useita verkkosivuja. Mitä enemmän kysymyksiä on, sitä enemmän sivuja kyselytutkimukseen tarvitaan. Suurempi sivumäärä tarkoittaa enemmän työtä sivujen optimoimiseksi. Jos verkkokyselyssäsi on valokuvia ja videoita, sinun täytyy myös varmistaa, että linkit toimivat ja valokuvat latautuvat nopeasti. 
 • Vastaajien tyytyväisyys kyselytutkimukseen voi olla heikompi: Käyttäjät ovat tyytymättömiä, jos kyselytutkimus vie liikaa heidän aikaansa. Jos kysymyksiä on paljon, myös sivuja ja sivunumeroita on paljon. Suuri sivumäärä saattaa tuntua käyttäjästä niin uuvuttavalta, että hän poistuu kyselytutkimuksesta välittömästi tai jättää sen kesken. 

Lue lisää yksi- ja monisivuisten kyselytutkimusten eduista ja haitoista

Varmista aina, että kysyt kyselytutkimuksessa oikeat kysymykset oikealla tavalla. Sivutuksen käyttöön vaikuttavat käyttämiesi kysymysten tyyppi ja tapa, jolla kysyt niitä. Seuraavassa on hyödyllisiä vinkkejä, jotka auttavat päättämään, tarvitsetko sivutusta seuraavassa kyselytutkimuksessasi: 

 • Kun kyselytutkimus on pitkä: Vaikka sivutetuissa kyselytutkimuksissa on yleensä vain yksi kysymys sivulla, sivu voi sisältää myös useita kysymyksiä. Tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa, että kysymykset liittyvät toisiinsa jollakin tavalla. Esimerkiksi demografisia tietoja koskevat kysymykset voivat olla samalla sivulla. Sama koskee monivalintakysymyksiä tai valokuviin ja videoihin liittyviä kysymyksiä. On muutenkin suositeltavaa järjestellä kysymykset aihepiirin mukaan.
 • Jos kyselytutkimuksessa käytetään ohituslogiikkaa, satunnaistamista tai kysymysten ja vastausten ketjuttamista: Räätälöi kysymykset niin, että ne puhuttelevat vastaajaa suoraan. Mitä paremmin kysely puhuttelee käyttäjiä, sitä enemmän se heitä kiinnostaa. Mitä aktiivisempia käyttäjät ovat, sitä todennäköisemmin he tekevät kyselytutkimuksen loppuun. Muista, että se on tavoitteesi. 
  • Haarautumis‑ tai ohituslogiikalla kyselytutkimusta voidaan muokata kullekin vastaajalle sopivaksi. Se toimii seuraavasti: Jokaiseen kysymykseen lisätään useita vastauksia. Kukin vastaus johtaa toiseen kysymyssarjaan, joka liittyy valittuun vastaukseen. Kokeile kysymyksenohituslogiikkaa
  • Ketjuttamalla kysymyksiä ja vastauksia voit mukauttaa kysymyksiä käyttäjän vastausten mukaan. Jos esimerkiksi kysyt, mikä vastaajan suosikkiväri on, ja käyttäjä vastaa ”sininen”, seuraava kysymys voisi olla ”Miksi pidät sinisestä?” Katso, kuinka kysymysten ja vastausten ketjutus toimii
  • Satunnaistamista käytettäessä kysymykset sekoitetaan niin, että samat kysymykset esitetään jokaiselle käyttäjälle eri järjestyksessä. Katso tämä video satunnaistamisesta. 

Kyselytutkimuksesi voi olla juuri niin lyhyt tai pitkä kuin itse haluat. Saat itse päättää kysymysten määrän. Tämä sivutettu työntekijöiden sitoutumista mittaava kyselytutkimus on esimerkiksi jaettu osiin. Siinä on yli 40 kysymystä, jotka on jaettu helposti hallittaviin kokonaisuuksiin, kuten ”Työntekijän tiedot” ja ”Urakehitys”.

Sivutuksen käyttäminen on helppoa. Siinä auttaa, jos olet järjestellyt kysymyksesi huolellisesti. Kyselytutkimusta mukautettaessa on suositeltavaa pitää sen ulkoasu yksinkertaisena. Pidä sivujen ulkoasu yhdenmukaisena. Tee kyselytutkimuksen käyttökokemuksesta yksilöllinen personoimalla se. 

Tässä on lyhyt tarkistuslista, joka auttaa käyttämään sivutusta seuraavassa kyselytutkimuksessasi:

 1. Järjestä: Jos kysymyksiä on paljon, järjestele ja nimeä ne aihepiirin mukaan. Aihepiiriin liittyvät otsikot ilmaisevat käyttäjälle, minkälaisia kysymyksiä he voivat odottaa. Siitä on apua myös palautetta analysoitaessa.
 2. Arvioi: Laske tarkasti, montako kysymystä sinulla on. Jos kysymyksiä on paljon, ne kannattaa jakaa useille sivuille. Yhdelle sivulle ei kannata laittaa liian monta kysymystä. Toisaalta sivujakaan ei saa olla liikaa. Jos kysymyksiä on pitkä lista, järjestele ne hallitsemalla kyselytutkimussivuja
 3. Muokkaa: Tee SurveyMonkeylla omia kyselytutkimuksia. Pidä vastaajien mielenkiinto yllä tarjoamalla ainutlaatuinen kokemus. Valitse teema, muokkaa ulkoasua ja brändää kyselytutkimuksesi
 4. Varmista yhdenmukaisuus: Yritä pitää sivujen ulkoasut yhdenmukaisina, kun muokkaat kyselytutkimuksen verkkosivuja. Kun sivujen ulkoasu on yhtenäinen, ne antavat johdonmukaisen ja luotettavan kuvan tutkimuksesta. 
 5. Yksinkertaista: Aloita kyselytutkimukset aina helpoilla kysymyksillä. Aloita demografisilla tiedoilla, mutta pyydä vain tietoja, joita tarvitset. Nimi ja sähköpostiosoite ovat yksinkertaisia mutta hyödyllisiä tietoja. 
 6. Personoi: Luo vastaanottajille tunne, että heitä kuunnellaan. Ohituslogiikalla, satunnaistamisella sekä kysymyksiä ja vastauksia ketjuttamalla voit luoda jokaiselle vastaajalle yksilöllisen kyselytutkimuksen. 
 7. Numeroi: Lisää kyselytutkimuksen sivujen ala- tai ylälaitaan sivunumerot. Näin käyttäjä voi arvioida, moneenko kysymykseen hänen on vastattava. 

Sivutuksen tarkoitus on tehdä kyselytutkimukseen vastaamisesta miellyttävää ja saada vastaajat vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Se auttaa järjestelemään lukuisat kysymykset niin, ettei vastaaja lannistu ja jätä kyselytutkimusta kesken. 

Rekisteröidy ja luo maksuton tili, niin saat apua seuraavan kyselytutkimuksesi muokkaamiseen ja sivuttamiseen. 

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.