Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

SurveyMonkeyn saama arvosana 4.5/5 perustuu yli 18 000 arvosteluun G2.comissa

Tutustu koulusi oppimisympäristöön 

Tässä koulun ilmapiirikyselymallissa vanhempia pyydetään kertomaan mielipiteensä koulun ilmapiiriin vaikuttavista asioista. 

Harvardin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan luoma kyselytutkimusmallimme on tarkoitettu mittaamaan koulun ilmapiiriin vaikuttavia yleisiä asenteita. Tällä kyselytutkimuksella saat selville esimerkiksi koulusi suhtautumisen monimuotoisuuteen ja sen, miten innostaviksi oppitunnit koetaan, ja voit löytää kehityskohteita.

Saatat olla oikeutettu koulutusalan alennukseen!

Koulun ilmapiiri kuvastaa sitä, miten kouluyhteisön jäsenet opiskelijoista ja vanhemmista opettajiin ja koulun henkilökuntaan kokevat koulun. Siihen sisältyvät ihmissuhteet, arvot, tavoitteet, opiskelijoiden sitoutuminen, opetuskäytännöt sekä muut piirteet ja käytännöt, jotka vaikuttavat ympäristön laatuun.

Koulun ilmapiiri voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden kokemukseen. Yhdysvaltain opetusministeriön mukaan tutkimukset osoittavat, että kun koulut asettavat koulun ilmapiirin parantamisen etusijalle, oppilaat ovat innokkaampia, suhtautuvat myönteisemmin toisiinsa ja aikuisiin, käyttäytyvät hyvin ja menestyvät paremmin opinnoissaan. Sen myötä opiskelijat myös todennäköisemmin menestyvät niin koulussa kuin muutenkin elämässä.

Myönteinen kouluilmapiiri tarjoaa sopivan ympäristön, resurssit ja ihmissuhteet, jotka auttavat lapsia menestymään. Koulun ilmapiiriä koskeva data osoittaa täsmällisesti, kuinka turvalliseksi, tuetuksi ja hyväksytyksi lapset tuntevat olonsa.  

Data auttaa koulun henkilökuntaa ja opettajia selvittämään koulunsa ilmapiirin laadun. Lisäksi se auttaa määrittämään vertailuarvot ja tekemään jatkosuunnitelman koulun ilmapiirin parantamiseksi. Jotta koulun ilmapiiriä voidaan parantaa, sitä on pystyttävä mittaamaan. 

Koulu kykenee tekemään koulun ilmapiiriä koskevan datan perusteella tärkeitä päätöksiä esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen ja inklusiivisuuden kehittämiseksi, sillä ne ovat tärkeä osa koulun ilmapiiriä. Ajan mittaan datan perusteella voidaan tarkastella edistymistä ja ongelmiin puuttumisen tehokkuutta sekä päättää, mihin koulun henkilöstön pitäisi suunnata lisäresursseja.  

Kun kouluympäristöä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ihmissuhteita mitataan ja seurataan kouluilmapiiristä saadun datan pohjalta, koulujen johtajat saavat monipuolisen kuvan kouluyhteisön kokemuksista. Kaikkien kouluasteiden opiskelijat oppivat parhaiten kannustavassa ympäristössä. Tällainen koulun ilmapiiriä koskeva data voi paljastaa syitä lasten käyttäytymisen, oppilaiden heikon koulumenestyksen ja erityisesti lukiolaisilla läsnäolo‑ ja valmistumismäärien taustalla.   

Koulun ilmapiiriä koskeva data voi hyödyttää myös koulun henkilökuntaa. Sen avulla saadaan toinen näkökulma opettajien tyytyväisyyteen. Se voi tarjota tietoa koulun ilmapiiristä ja siten vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. 

Kaiken lisäksi koulun ilmapiiriä koskeva data voi auttaa koulun johtajia virittämään keskustelua ja yhteistyötä kouluyhteisössä. Objektiivisella datalla he voivat innostaa oppilaita, opiskelijoita, kasvattajia ja henkilökunnan jäseniä osallistumaan kouluilmapiirin parantamiseen. Olemalla yhteydessä sidosryhmiin ja kumppaneihin ja kertomalla kyselytutkimusvastauksista läpinäkyvästi voit sitouttaa heidät paremmin koulun käytäntöjen, ohjelmien ja arvojen uudistamista koskeviin suunnitelmiin.

Kouluasteesta riippumatta opiskelijat oppivat tehokkaammin, jos he kokevat ympäristön olevan turvallinen ja kannustava. Turvallinen oppimisympäristö on olennainen osa koulun myönteistä ilmapiiriä – ja toisinpäin. Koulussa turvallisuuteen liittyy monia asioita, kuten fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, kiusaaminen tai kyberkiusaaminen, koulun terveys- ja turvallisuuskäytännöt ja valmistautuminen hätätilanteisiin. Pyrkiessään parantamaan koulun ilmapiiriä koulut voivat arvioida näitä seikkoja kyselytutkimuksilla ja reagoida niihin.

American Psychological Associationin (APA) mukaan tutkimukset osoittavat, että kiusaamista voidaan vähentää merkittävästi koko koulua koskevilla ohjelmilla, joiden tarkoituksena on muuttaa ryhmän toimintatapoja ja parantaa koulun ilmapiiriä. APA suosittelee muun muassa yksilöllistä puuttumista riskialttiiden opiskelijoiden ongelmiin sekä intensiivistä ja pitkäjänteistä koulutusta opiskelijoille, opettajille, koulun henkilökunnalle ja yhteisön jäsenille. Opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus, erityisesti kiusaamista koskeva kyselytutkimus, on hyvä tapa alkaa toteuttaa näitä suosituksia. Opiskelijoiden ja vanhempien suorat vastaukset auttavat koulujen johtajia määrittämään, kuinka ja milloin kiusaamiseen kannattaa puuttua. Lisäksi palaute auttaa huomaamaan varoitusmerkkejä ja ehkäisemään kiusaamista. 

Opiskelijoiden innostuneisuuden mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää turvallista oppimisympäristöä ja saada vastaajilta käyttökelpoista palautetta. Se voi olla erityisen tehokasta, jos kyselytutkimus liitetään tiettyihin asioihin tai kouluyhteisön tarpeisiin. Monet opettajat ja koulujen johtajat ovat kyselyillä esimerkiksi auttaneet oppilaita sopeutumaan etäopetukseen koronaviruspandemian aikana. Toiset ovat heränneet selvittämään kouluyhteisön demografisia tietoja huomatessaan, että monimuotoisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja inklusiivisuudesta on tullut entistä tärkeämpää. Kerätty kyselytutkimusdata auttaa toimimaan paremmin ja tehokkaammin sen eteen, että opiskelijoilla olisi turvallinen, kannustava ja kunnioittava ympäristö.

Koulun ilmapiirin kyselytutkimusmallilla koulut voivat pyytää vanhempia kertomaan mielipiteensä koulun ilmapiiriin vaikuttavista seikoista. Koulun ilmapiiriä koskeva data voi paljastaa muun muassa seuraavanlaisia asioita:

  • Kuinka hyvin koulun johtajat ovat vanhempien mielestä onnistuneet lasten oppimista tukevan ympäristön luomisessa? 
  • Kuinka tasavertaisesti koulu arvioi oppilaitaan? 
  • Kuinka paljon opettajat kunnioittavat oppilaitaan? 

Voit myös luoda vanhemmille suunnatun kyselytutkimuksen, jolla arvioidaan koulun kykyä vaalia oppimista ja vastata opiskelijoiden tarpeisiin. Voit muokata tämän koulun ilmapiirin kyselytutkimusmallin omaan kouluusi sopivaksi vaikka lisäämällä kysymyksiä.

Haluatko mitata muita asioita kuin koulun ilmapiiriä? Tutustu kaikkiin opetukseen liittyviin kyselytutkimuksiin.

Tarjoamme monia tehokkaita ominaisuuksia, joiden avulla kyselytutkimuksen käynnistäminen onnistuu nopeasti, mutta tässä ovat suosituimmat ominaisuudet uusille käyttäjille.

Käyttövalmiita teemoja, helppokäyttöisiä väripaletteja, räätälöityjä fontteja, brändäys ja muuta.

Kerää kyselytutkimusvastaukset esimerkiksi sähköpostilla, verkossa, tekstiviestillä, sosiaalisessa mediassa tai QR-koodin avulla.

Automaattinen yhteenveto tuloksista, suodattimet, muokattavat koontinäytöt, ristiintaulukoinnin raportit, tekstianalyysit ja muuta.

Tutustu asiakkaisiimme, webinaareihin ja oppaisiin, jotka auttavat keräämään palautetta omalla alallasi.

Vinkkejä, joiden avulla luot parempia kyselytutkimuksia, sekä saat tietoa tuoteuutuuksista ja omista tutkimuksistamme.

Oppaita ominaisuuksien käyttöön, lisätietoa laskutuksesta ja yhteydenotto asiakaspalveluun.