Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Tuotteen elinkaaren viisi vaihetta

Testaa tuotteitasi SurveyMonkeyn konseptin testauksen avulla, ennen kuin viet ne markkinoille.

Markkinointisuunnitelmasi pitäisi sisältää strategioita, joiden avulla saat suurimman hyödyn tuotteen elinkaaren jokaisesta vaiheesta. Ennen strategioiden luomista sinulla on kuitenkin oltava selkeä käsitys tuotteen elinkaaren vaiheista, tuotteen tämänhetkisen vaiheen määrittämisestä ja siitä, miten voit hyödyntää markkinatutkimusta toimintasi ohjaamiseen tuotteen koko elinkaaren aikana. SurveyMonkey on tässä apunasi.

Tuotteen elinkaari tarkoittaa tuotteen viittä toisistaan erottuvaa vaihetta: kehittyminen, lanseeraus, kasvu, kypsyys ja lasku. Konseptin kehitti saksalainen taloustieteilijä Theodore Levitt, joka julkaisi tuotteen elinkaaren mallin Harvard Business Review ‑lehdessä vuonna 1965. Tämä malli on edelleen käytössä.

Tuotteen elinkaari tarkoittaa yksinkertaisesti aikaa, joka kuluu tuotteen konseptista siihen, kun se lopulta poistuu markkinoilta. Tuotteen elinkaarta käytetään päätösten tekemiseen ja strategian kehittämiseen kunkin vaiheen aikana.

Markkinoijat hyödyntävät tuotteen elinkaarta viestinnän mukauttamiseen kussakin vaiheessa käyttämällä markkinatutkimusta toiminnan ohjaamisessa. Johtajat käyttävät tuotteen elinkaarta tehdessään strategisia päätöksiä hintojen, uusille markkinoille laajentamisen, pakkaussuunnittelun ja muiden seikkojen suhteen.

in-article-cta

Tuotekonseptianalyysimme auttaa keksimään ideoita, jotka luotettava kohdeyleisö vahvistaa alle tunnissa.

Tuotteen elinkaaren hallinta tarjoaa useita etuja. Kaaren tämänhetkinen vaihe vaikuttaa kaikkeen – niin markkinointistrategiaan kuin kannattavuuteen.

Tuotteen elinkaaren hallinnan avulla voit

  • tehdä tietoon perustuvia päätöksiä elinkaaren vaiheen mukaan
  • kasvattaa investoinnin tuottoprosenttia tuotteen lanseerauksessa
  • lisätä yrityksen kannattavuutta
  • muokata proaktiivisesti markkinointiviestintää pysyäksesi tavoittelemiesi kohdeyleisöjen tietoisuudessa
  • pitää yllä ja parantaa tuotteen viehätystä sekä mainetta ja asiakasuskollisuutta.

Jos tuotteen elinkaarta ei hallita asianmukaisesti, vaaratekijöitä ovat

  • tuotteen epäonnistuminen täyden potentiaalin saavuttamisessa
  • lyhyempi aika kauppojen hyllyillä
  • liian suuri tuotanto
  • voittojen menetys
  • tuotteen siirtyminen laskuvaiheeseen liian varhain.

Markkinatutkimuksella on keskeinen rooli tuotteen elinkaaren kussakin vaiheessa. Hyödynnä SurveyMonkeyn kirjoittamaa markkinatutkimuksen täydellistä opasta, joka auttaa sinua ymmärtämään, miten olennaista tutkimus on tuotteesi elinkaaren hallinnassa.

Jokainen tuote viipyy eri ajan kussakin vaiheessa – varsinaista aikajanaa ei siis ole olemassa. Kussakin vaiheessa on omat kustannuksensa, riskinsä ja mahdollisuutensa, ja sinun on mukautettava strategiasi sen mukaan, mikä vaihe on kulloinkin käsillä. 

Tuotteen elinkaaren ensimmäinen vaihe on markkinoiden kehittyminen. Markkinatutkimuksesi alkaa tässä vaiheessa. Ennen kuin tuotteesi pääsee markkinoille, sinun on hiottava konseptia, testattava tuotettasi ja luotava strategia lanseerausta varten. Konseptin testaus todellisten potentiaalisten asiakkaiden parissa on tärkeä osa tätä vaihetta. Konseptin testauksen ansiosta tiedät, miten kohdemarkkinasi reagoivat konseptiisi ja voit tehdä muutoksia palautteen perusteella – ennen kuin edes aloitat luomisprosessin.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa vastaasi tulee useita kustannuksia ennen kuin uusi tuote edes tuottaa tuloja. Ehkä rahoitat tämän vaiheen itse tai ehkä saat apua sijoittajilta – joka tapauksessa riskit ovat suuria jaa ulkopuolinen rahoitus on usein rajallista. Markkinoiden kehittyminen voi kattaa kaiken pikaisesta piirustuksesta tuotteen prototyyppiin. Tarvitset vain jotain sellaista, mikä riittää näytöksi mahdollisille sijoittajille ja asiakkaille. Hae vahvistusta potentiaalille markkinoille aikaisessa vaiheessa, jotta voit alkaa kerätä varoja lanseerausta varten.

Kun lanseeraat tuotteesi, siirryt elinkaaren esittelyvaiheeseen. Markkinointitiimisi keskittyy tuotetietoisuuden luomiseen ja kohdeyleisöjen tavoittamiseen. Tavallisesti kaikki sisältömarkkinointi ja asiakkaiden houkutteleminen perustuvat tuotteen mainostamiseen. 

Tuotteen monitahoisuudesta, kilpailusta, uutuudesta ja innovatiivisuudesta sekä muista tekijöistä riippuen saatat viettää odotettua enemmän aikaa tässä vaiheessa. Hyvä uutinen on se, että jos markkinointipyrkimykset onnistuvat, pääset siirtymään seuraavaan eli kasvuvaiheeseen.