Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää brändin huomioarvosta

Opi SurveyMonkeylta kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää brändin huomioarvosta

Jokainen markkinoija ja yrittäjä tietää, että brändäys on tärkeää. Toisinaan se voi kuitenkin vaikuttaa konseptina epämääräiseltä tai abstraktilta. Mitä hyötyä siitä on ja miksi se on niin tärkeää? 

Brändin huomioarvo on yksi vahvan brändin tärkeimpiä tekijöitä. Se tarkoittaa, että sinun yrityksesi tulee ihmisten mieleen silloin, kun he tekevät ostopäätöksiä. Se on yrityksesi brändin todellinen mittari. 

Brändin huomioarvoa ei kuitenkaan tunneta tai ymmärretä käsitteenä niin hyvin kuin pitäisi. Sen vuoksi tässä oppaassa kerrotaan kaikki, mitä brändin huomioarvosta tarvitsee tietää: mitä se tarkoittaa, miksi se on tärkeää, kuinka sitä mitataan ja kuinka voit parantaa oman yrityksesi brändin huomioarvoa. 

Yleinen määritelmä brändin huomioarvolle on se, kuinka paljon asiakkaat ajattelevat brändiäsi tai kuinka hyvin he huomioivat sen ostosta tehdessään.

Mitä se sitten tarkoittaa tosielämässä? Se tarkoittaa, että brändilläsi on vahva imago ja hyvä näkyvyys ja brändisi muistuu ihmisten mieleen, kun he ovat ostamassa jotakin. 

Purukumia ostaessa saattaa esimerkiksi ensimmäisenä tulla mieleen Jenkki. Siitä brändin huomioarvossa on kyse. Ajattelit merkkiä luultavasti huomaamattasi, koska tuotteen ja brändin yhteys on niin vahva. 

in-article-cta

SurveyMonkeyn kehittäjä Momentive tarjoaa ratkaisuja, joilla saat brändistrategiasi kehittämiseen tarvittavia tietoja.

Jos brändisi huomioarvo on hyvä, ihmiset tunnistavat brändisi tai ajattelevat sitä, kun heidän on ostettava jotakin, eli tulet ensimmäisenä mieleen. Se tarkoittaa, että he valitsevat brändisi todennäköisemmin kuin jonkun muun. 

Jos brändisi huomioarvo on heikko, kuluttajat eivät välttämättä edes tunne brändiäsi tai tiedä, että se valmistaa heidän tarvitsemiaan tuotteita. Sen vuoksi he eivät myöskään todennäköisesti osta tuotteitasi. 

Ajatellaan vaikka, että omistat erikoiskahveja myyvän kirjakaupan, mutta et ole saanut sanaa kahveistasi leviämään alueellasi. Kaupunkisi keskivertoasukas tuntee kahviloista paremmin Starbucksin kuin kirjakauppasi ja hakee kahvinsa todennäköisemmin sieltä, vaikka omat tuotteesi olisivatkin laadukkaampia. 

Varsinkin nykymaailmassa brändin huomioarvo on tärkeää. Asiakkaasi ovat kiireisiä, ja heillä on paljon ajateltavaa. Kellään ei ole aikaa perehtyä arvosteluihin tai hintojen vertailuun aina, kun on tehtävä ostopäätös. Nykyään markkinoilla on lisäksi niin paljon tuotteita, että päätöksen tekeminen on todella vaikeaa. 

Brändin huomioarvo tarjoaa psykologisen oikotien, joka auttaa asiakkaita valitsemaan turvalliselta tuntuvan vaihtoehdon silloin, kun vaihtoehtoja on liikaa. Se perustuu erottumiseen – asiakkaat saavat tarvitsemansa nopeasti ja voivat luottaa valitsemaansa tuotteeseen. 

Starbucksin asiakas ei halua selata vaihtoehtoja valvotun yön jälkeen – hän haluaa kahvia, joka on varmasti hyvää, ja brändin huomioarvo auttaa tekemään päätöksen nopeasti. 

Brändin huomioarvoon vaikuttaa kaksi tärkeää tekijää. Molemmat liittyvät aivojen muistirakenteisiin, jotka auttavat ostajia siirtymään ostohetkellä tuotteesi ajattelusta ostopäätöksen tekemiseen. Mitä useampiin muistirakenteisiin brändisi liittyy, sitä huomionarvoisempi se on ja sitä todennäköisemmin se tulee mieleen ostotilanteessa.

Jos brändisi liittyy moniin aivojen muistirakenteisiin, se on yleisösi mielestä huomionarvoinen ja tulee todennäköisesti heidän mieleensä ostosta tehdessä. 

Starbucksin asiakas on nähnyt edellisen vuosikymmenen aikana lukuisia Starbucks-kahviloita ja mainoksia, joten hänellä on paljon kyseiseen brändiin liittyviä muistirakenteita. Kaikki kahvilamaininnat televisio-ohjelmissa, jokainen käynti kahvilassa vuosien varrella ja punaisten joulukuppien kuvat Instagramissa ovat vahvistaneet brändin huomioarvoa hänen aivoissaan. 

Toinen brändin huomioarvoon vaikuttava tekijä on aivojen muistirakenteiden laatu. Jos brändi on sinulle ajankohtainen tai sitä on suositellut joku, johon luotat, mieleesi jää usein laadukas muistirakenne, joka lisää brändin huomioarvoa. 

Jos esimerkiksi pidät eteläintialaisesta ruoasta, mutta et löydä sitä lähistöltä, muistat hyvin lukemasi artikkelin uudesta eteläintialaisesta ravintolasta, joka avataan muutaman korttelin päähän. Se on laadukas muistirakenne, jonka loi lisääntynyt bränditietoisuus. 

Brändin huomioarvo ja bränditietoisuus sekoitetaan usein keskenään. Vaikka ne liittyvätkin toisiinsa, niillä on merkittävä ero. 

Brändin huomioarvo muistuttaa bränditietoisuutta. Bränditietoisuus mittaa brändin näkyvyyttä koko asiakaspolun ajan ja sen jälkeen. 

Brändin huomioarvo taas mittaa bränditietoisuutta ostopäätöksen tekohetkellä. Se on siis tärkeä osa bränditietoisuuden kokonaisuutta. 

Haluat asiakkaiden ajattelevan brändiäsi usein, jotta he tunnistavat sen ja ovat siitä tietoisia. Siihenhän markkinointi ja bränditietoisuuskampanjat tähtäävät. 

Ostopäätöstä tehtäessä mainokset eivät kuitenkaan ole asiakkaiden nähtävillä samalla tavalla kuin mainostaulut teiden varsilla tai televisiomainokset, jotka lisäävät bränditietoisuutta ja tunnettuutta yleisellä tasolla ja vahvistavat brändiin liittyviä positiivisia mielikuvia.  

Brändin huomioarvo taas keskittyy ainoastaan ostohetkeen. Google-hakujen mainokset toimivat erityisen hyvin, koska asiakkaat tekevät usein haun aikoessaan ostaa jotakin. Mainos muistuttaa heitä yrityksestäsi ja tuotteistasi juuri silloin, kun se on tärkeää. 

Menestyminen edellyttää sekä bränditietoisuutta että brändin huomioarvoa, mutta niitä tarvitaan asiakaspolun eri vaiheissa. 

Kuinka brändin huomioarvoa mitataan? Siihen ei valitettavasti ole tiettyä kaavaa, sillä brändin huomioarvo on melko abstrakti käsite. 

Paras tapa mitata sitä on kyselytutkimusten ja kohderyhmien kautta eli kysyä asiakkailta suoraan, mitä he ajattelevat brändistäsi, mitä assosiaatioita se herättää ja muistavatko he yrityksesi tehdessään ostoksia.

Kyselytutkimukset ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla voit kysyä laajalta ihmisjoukolta kysymyksiä ja selvittää, millainen brändisi huomioarvo on. Voit kysyä nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi, muistavatko tai huomaavatko he brändiäsi kilpailijoiden rinnalla. 

Kannattaa myös kysyä asiakkailta, onko brändisi pelkästään tunnistettava vai erittäin haluttu, jotta tiedät, kuinka paljon he pitävät brändistäsi.

Voit myös antaa kyselytutkimuksen vastaajille listan satunnaisista ominaisuuksista ja väitteistä ja kysyä, mitkä brändit tulevat kustakin mieleen. Esimerkiksi kirjakauppa, joka haluaa myydä enemmän kahvia, voisi esittää seuraavanlaisia väitteitä: 

  • ”Kun haluan noutaa nopeasti hyvää kahvia” 
  • ”Kun haluan varmistaa, että saan laadukkaita tuotteita” 
  • ”Kun minulla on kiire ja haluan helpon vaihtoehdon” 

Näin voit mitata, millainen brändisi huomioarvo on kilpailijoihin verrattuna. Haluatko inspiraatiota brändin huomioarvoa mittaavan kyselytutkimuksen tekemiseen? Aloita muokkaamalla SurveyMonkeyn bränditietoisuuden kyselytutkimusmallin kysymyksiä niin, että ne koskevat ostopäätöksen tekohetkeä. 

Kohderyhmissä voit kysyä pitkälti samoja kysymyksiä kuin kyselytutkimuksessa. Niiden avulla voit kuitenkin saada perusteellisempia vastauksia. Voit kysyä osallistujilta, miksi heidän mielipiteensä brändistäsi on tietynlainen tai tiedustella heidän tuntemuksiaan kilpailijoistasi. 

Parasta olisi käyttää kyselytutkimuksia ja kohderyhmiä yhdessä. Kyselytutkimuksella voit saavuttaa suuremman määrän ihmisiä ja kohderyhmien avulla voit saada perusteellisempia vastauksia kysymyksiisi. 

Asiakkaat ovat monesti jo valmiiksi kuormittuneita omien arkiasioidensa vuoksi. Lisäksi he joutuvat muidenkin markkinointi- ja brändäyskampanjoiden kohteiksi pitkin päivää. 

Kuinka brändisi voi siis erottua näin kilpaillussa ympäristössä ja jäädä asiakkaidesi mieleen tärkeimmällä hetkellä? Näillä seitsemällä keinolla voit parantaa brändisi huomioarvoa. 

Brändäys on muutakin kuin järkeilyä. Sitä varten on luotava asiakkaaseen tunneside, joka saa heidät ostamaan yritykseltäsi. Tunteisiin vetoavat tarinat voivat sitouttaa yleisöä, kasvattaa brändipääomaa ja lisätä asiakkaiden uskollisuutta. 

Jokaista meistä on joskus koskettanut jonkun mainoksen tarina. Se on saattanut itkettää, muistuttaa rakkaasta lapsuuden lemmikistä tai saanut kaihoisasti ajattelemaan vanhaa kotia. Tällaiset tarinat jäävät mielen sopukoihin ja palautuvat mieleen ostopäätöksen hetkellä. 

Vaikka tunteisiin vetoavat tarinat voivat olla tehokkaita, ne voivat myös alkaa toistaa itseään, jos liian moni kilpailija yrittää käyttää samaa tarinaa. Kun varmistat, että brändisi tarina vaikuttaa asiakkaiden tunteisiin eri tavoin kuin lähimmät kilpailijasi, brändisi erottuu varmasti. 

Sisältösi ja kertomiesi tarinoiden pitää olla omiasi. Yrityksesi brändisuunnitteluresurssien on myös oltava yksilöllisiä. Muista, ettei riitä, että asiakkaat muistavat kertomasi tarinan. Heidän on myös onnistuttava valitsemaan brändisi muiden joukosta, jotta brändisi huomioarvo paranisi. 

Asiakkaat näkevät päivittäin paljon kallista ja viimeisteltyä markkinointia. Jos haluat erottua asiakkaidesi mielissä, brändisi on myös oltava aito. Aito suhtautuminen asiakkaisiin on merkki itsevarmuudesta ja jopa rohkeudesta – ja sellainen asenne muistetaan. 

Aitoutta voidaan ilmaista vaikka sähköpostikampanjoihin liitetyillä asiakaskertomuksilla, kurkkauksilla kulissien taakse Instagram-tarinoissa tai rennolla kielenkäytöllä live-tapahtumissa. Pohjimmiltaan kyse on sitoutumisesta niihin asioihin, jotka saavat yrityksesi erottumaan muista, ja niiden jakamisesta suurelle yleisölle. 

Ole aito näyttämällä asiakkaille, mikä motivoi yritystäsi. Aitous parantaa luottamusta ja yhteyttä asiakkaisiin. He ovat fiksuja ja huomaavat kyllä, jos sanasi ja yrityksesi teot ovat ristiriidassa. 

Kilpailu on nykyään kovaa, ja useat yritykset taistelevat samoista asiakkaista. Yritä sen sijaan tavoittaa uusia asiakkaita. 

Siihen kannattaa pyrkiä sekä digitaalisessa että kasvokkaisessa viestinnässä. Kannattaa kokeilla myös kanavia, jotka eivät ole aiemmin toimineet, ja tarkistaa, ovatko asiat muuttuneet tai voisiko uusi strategia toimia paremmin. Lisäksi kannattaa tutustua uusiin kanaviin, erityisesti somealustoilla. Kenties TikTok voisi auttaa brändiäsi löytämään potentiaalisia asiakkaita, joita et ole tavoittanut aiemmin. 

Joskus on otettava riskejä saadakseen huomiota ja jäädäkseen mieleen. Riskejä tarvitsevat varsinkin uudet yritykset, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Kokeile rohkeasti uusia asioita ja luo signaali, joka kuuluu kilpailijoidesi pitämän melun läpi. 

Itsetarkoituksellinen provokaatio voi aina kostautua, mutta harkittujen ja innovatiivisten riskien ottaminen voi osoittautua todella kannattavaksi. Riskien ei tarvitse olla suuria – voit esimerkiksi käyttää hieman aikaa ja tehdä viimeisen päälle hiottuja videoita brändimateriaaliksi, aloittaa toimialan tilaa käsittelevän podcastin tai investoida näkyvyyteen somessa. Innovaatio on joka tapauksessa aloitettava jostakin. 

Edellä mainitut muistirakenteet vahvistuvat joka kerta, kun asiakas näkee tai kuulee jotakin brändiisi liittyvää – mutta vain, jos hänen näkemänsä visuaalinen materiaali tai äänensävy on johdonmukainen. Muussa tapauksessa viestisi laimenee ja asiakkaat hämmentyvät. 

Aina, kun asiakas kohtaa brändisi, materiaalien tulisi näyttää samalta ja niiden äänensävyn tulisi myös olla sama. Ainutlaatuisen ja tunnistettavan brändi-identiteetin luominen auttaa parantamaan bränditietoisuutta. Ajattele esimerkiksi Coca-Colaa ja brändin punaisella kirjoitettua logoa. Ne tuovat välittömästi mieleen juoman. Se on sinunkin brändisi tavoite, johon pääset johdonmukaisella viestinnällä. 

Brändin huomioarvoa täytyy kehittää jatkuvasti, etkä voi jäädä lepäilemään laakereillasi, kun olet kerran saavuttanut sen. Ajattele vaikka Polaroidia, jonka nimen kaikki aikoinaan yhdistivät valokuvaukseen, mutta joka on nyt jäänyt unohduksiin. 

Testaaminen riittävän usein takaa, että brändisi pysyy huomionarvoisena, vaikka markkinat ja kilpailijasi muuttuisivat. Markkinointia ja mainontaa on testattava säännöllisesti kaikista kulmista, koska niin kilpailijasikin tekevät. 

Testaamalla näet reaaliaikaisesti, mikä toimii ja mikä ei, ja voit tehdä muutoksia ennen kuin toimimattomista asioista syntyy ongelmia. Lähettämällä asiakkaille säännöllisesti kyselytutkimuksia ja järjestämällä kohderyhmiä voit mitata brändisi huomioarvoa ja seurata sen kehittymistä. 

Brändin hyvä huomioarvo auttaa yritystäsi kasvamaan nopeasti ja lisäämään tuottavuutta – saat asiakkaita helpommin pienemmällä markkinointibudjetilla. Sen saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Sitä varten on selvitettävä, mitä mieltä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi ovat brändistäsi, tuotteistasi ja kilpailijoistasi. 

SurveyMonkey Audiencella voit laatia ja lähettää brändin huomioarvoa koskevan kyselytutkimuksen juuri oikeille ihmisille. Voit arvioida brändisi nykyistä markkina-asemaa ja seurata kehitystäsi, jotta varmasti kehityt ja pysyt asiakkaiden mielessä. Tutustu ratkaisuihimme ja aloita heti.

Kerää markkinatutkimusdataa lähettämällä kyselytutkimuksesi edustavalle otokselle.

Saat apua markkinatutkimusprojektiisi työskentelemällä asiantuntijoista koostuvan tutkimustiimimme kanssa.

Testaa luovia konsepteja tai tuotekonsepteja käyttämällä automatisoitua analysointia ja raportointia.

Lisää markkinatutkimusmateriaalia löydät sivustokartastamme.