Näin teet pitkän aikajakson tutkimusta: Seuraa tuloksiasi ajan kuluessa

trenditKyselytutkimus on kuin tilannekatsaus: Yhdestä kyselystä voit vetää johtopäätöksiä ainoastaan yhdestä ajanhetkestä, paikasta ja ihmisryhmästä. Usein et tarvitsekaan mitään muuta.

Joskus saatat kuitenkin haluta ymmärtää ihmisten muuttumista. Tällöin yksittäinen kyselytutkimus – tai tilannekatsaus – ei riitä. Kysely täytyy siis toistaa, jotta voisit tunnistaa ja ymmärtää ajan kuluessa ilmeneviä trendejä.

Jos haluat nähdä kuinka ihmiset muuttuvat, voit tehdä sen kahdella tavalla. Ensimmäinen on vertailu-analyysi, mikä tarkoittaa, että kysyt eri ryhmiltä saman kysymyksen ajan kuluessa, jotta näet kuinka vastaukset muuttuvat. Toinen tapa, joka on myös tämän kirjoituksen aiheena, on pitkän aikajakson tutkimus.

Kun teet pitkän aikajakson tutkimusta tai kyselytutkimusta, tarkastelet samaa ryhmää ajan kuluessa. Tämä voi käsittää viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia.

Tämä eroaa poikkileikkaukseen perustuvasta kyselytutkimuksesta, jolloin jokainen vastaaja vastaa kyselyyn vain kerran, mutta saatat tehdä saman tutkimuksen monta kertaa kerätäksesi vertailutietoa. (Tällainen kysely on kuin mainitsemamme tilannekatsaus.)

Miksi haluaisit tehdä pitkän aikajakson tutkimusta? Saatat haluta tarkastella vastaajien koko elämän aikana tapahtuneita muutoksia, jotta voisit tehdä johtopäätöksiä yhdestä johdonmukaisesta ryhmästä.

Kyselytutkimusten toistaminen auttaa sinua tekemään fiksumpia päätöksiä

Et välttämättä halua tehdä vuosikymmeniä kattavaa tutkimusta. Pystyt kuitenkin hyötymään kyselyiden toistamisesta sekä ajan kuluessa tapahtuvien muutosten tunnistamisesta vastaajien asenteissa ja käyttäytymisessä. (Tähän täytyy lisätä, että kun toistat kyselyn samoilla ihmisillä toistuvasti, teet niin kutsuttua paneelitutkimusta.)

Oletetaan, että olet verkkomarkkinoija, joka haluaa tietää kuinka lukijat tulevat reagoimaan uuteen sähköpostiuutiskirjeen malliin.

Sen sijaan, että lähettäisit lukijoillesi kyselyn mallin jo vaihdettuasi voit lähettää sen etukäteen, ja voit kysyä mistä he pitävät (ja mistä eivät) nykyisessä mallissa. Toisin sanoen luot näin konseptitestin. Voit jopa käyttää heidän antamaansa palautetta uuden mallin suunnittelussa.

Kun vastaajat ovat sitten nähneet uuden uutiskirjemallisi, lähetä heille vielä seurantakysely. Teet tutkimusta yhdellä ihmisryhmällä, joten voit verrata heidän asenteitaan ja mielipiteitään koskien ensimmäistä ja toista mallia. Pienetkin muutokset ovat tässä tilastollisesti merkitseviä. Jos taas päätät tehdä kaksi poikkileikkaukseen perustuvaa kyselytutkimusta eri ihmisryhmillä, täytyy tapahtua suurempi muutos, jotta ero on merkitsevä.

Jos mukautat uutiskirjemalliasi lukijoiden palautteeseen perustuen, voit jatkaa sen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Voit näin varmistaa, että uudet tyytyväisyysarviot eivät putoa ensimmäisiä alemmas.

Vaihtoehto pitkän ajan paneelitutkimukselle

Kyselytutkimusten toistaminen samalla ryhmällä toimii hyvin, jos tarkastelet muutoksia vastaajiesi asenteissa ja käyttäytymisessä. Joskus et kuitenkaan pysty toistamaan tutkimusta samoilla ihmisillä.

Saatat esimerkiksi lähettää uutiskirjeesi aina samoille ihmisille, mutta et silti pysty saamaan kaikkien mielipiteitä. Jotkut lopettavat uutiskirjeen tilauksen, ja uusia lukijoita saattaa tulla mukaan.

Siksi onkin keksitty rotatoivat paneelikyselyt. Sinun tarvitsee vain siirtää ajan kuluessa osa alkuperäisestä ryhmästäsi syrjään, ja lisätä heidän tilalleen uusia lukijoita. (Tässä tapauksessa voisit helposti selvittää ketkä kaikki uutiskirjeesi lukijoista vastaavat kyselyihisi.)

Tällä tavalla tutkimuksesi tuottaa hyvän arvion koko lukijakuntasi mielipiteistä. Tähän sisältyvät sekä entiset että nykyiset lukijat, ja samalla saat tarkasteltua alkuperäisen ryhmäsi muuttuvia mielipiteitä.

3 vinkkiä pitkän aikajakson tutkimukseen kyselyjen avulla

Seuraavassa on kolme asiaa, jotka sinun tulee muistaa luodessasi pitkän aikajakson tutkimustasi:

1. On parempi säilyttää kysymykset samoina. Tutkimus on osoittanut, että kysymyksen muotoilun muuttaminen voi johtaa olennaisesti eroaviin vastauksiin jopa samoilta vastaajilta. Jotta siis voisit tarkastella trendejä niin tarkkaan kuin mahdollista, tulisi sinun kysyä samat kysymykset jokaisessa toistamassasi kyselyssä.

2. Kun suunnittelet paneelitutkimusta, pidä mielessäsi, että jokainen ensimmäiseen kyselyyn vastannut ei välttämättä vastaa seuraavaan. Jos siis haluat tehdä paneelikyselyn, jossa vastaajat säilyvät samoina 3 kertaa, ja haluat vähintään 1 000 vastaajaa kolmannella kerralla, sinun täytyy ottaa mukaan yli 1 000 vastaajaa ensimmäisellä kerralla. Toisella ja kolmannella kerralla jotkut vastaajista ovat jääneet pois.

3. Päätä kuinka usein haluat toistaa kyselytutkimuksesi. Jos toistat sen liian usein, saatat tuhlata resurssejasi, sillä tarpeeksi aikaa ei välttämättä ole kulunut muutosten ilmenemiseksi. Jos taas teet kyselytutkimuksia liian harvoin, saattavat monet jäädä pois, ja sinulla on lopulta vähemmän vastaajia myöhemmissä kyselyissä.

Pitkän ajan tutkimuksen tuottamat mahdollisuudet ovat rajattomat. Pystyt näkemään vaikuttiko uusi mainoksesi todella ostajiin. Pystyt myös tekemään seurantaa, jotta näet nauttivatko he tuotteen käytöstä.

Vaikka yksi tutkimusaineisto saattaakin selkeyttää jotakin tiettyä tapausta, auttaa toistuvien kyselyiden antama konteksti sinua päätösten ja parannusten teossa.

mingnanlKirjoittaja: Mingnan Liu, kyselytutkimusasiantuntija, SurveyMonkey.