Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Miten valitset brändille nimen, josta kohdeyleisösi pitää

Kun joku kertoo ystävilleen tai perheenjäsenilleen tuotteistasi, he puhuvat brändistäsi nimeltä. Kun asiakkaat kysyvät tuotteistasi liikkeessäsi tai etsivät niitä verkossa, he käyttävät brändisi nimeä. Brändisi nimi on tehokas tunnistuskeino, joka myös helpottaa suusta suuhun ‑markkinointia. Nimi voi ratkaista liiketoimintasi kohtalon.

Jos olet perustamassa uutta yritystä tai lanseeraamassa uutta tuotetta, haluat ehkä tietää miten asiakkaat reagoivat brändin mahdollisiin nimiin ennen kuin teet valinnan. Brändin nimen testauksen avulla voit arvioida kuluttajien asenteita ja valita yrityksellesi tai tuotteellesi juuri oikean nimen.

Brändin nimeä testatessasi esittelet kohdeyleisöllesi useita nimivaihtoehtoja ja pyydät heitä antamaan kustakin palautetta. Brändin nimen testauksen aikana voit verrata eri mittareita, kuten miellyttävyyttä, lausumisen helppoutta sekä merkityksellisyyttä, jotta voit valita vaihtoehdoista tehokkaimman.

Tarkastelemme nyt hieman lähemmin sitä, miksi brändin mahdollisten nimien testaaminen on tärkeää, ja tutustumme siihen, miten brändin nimi luodaan testauksen avulla.

Brändin nimi on eräs kiperimmistä yrityksen tai tuotteen brändäykseen liittyvistä asioista. Mainoksesi, tuotteesi ja tuotteidesi pakkaukset saattavat muuttua ajan myötä, mutta nimesi pysyy varmastikin samana. Valitse oikein heti kättelyssä testaamalla useita mahdollisia nimiä ennen kuin teet lopullisen päätöksen.

Kun testaat useita vaihtoehtoja, helpotat oikean nimen valitsemista neljästä syystä:

 1. Saat tietoja, joita tarvitset muiden vakuuttamiseen. Kovien faktojen kiistäminen on vaikeaa. Testaaminen todistaa, mistä brändin nimestä pidetään eniten, joten voit tehdä valintasi ja vakuuttaa siitä muutkin yrityksessäsi.
 2. Tiedät, miten voit parantaa vaihtoehtojasi. Ehkä kohdeyleisö piti jostain nimestä eniten, mutta se oli heistä liian hankala lausua. Voit siis helpottaa lausumista muuttamalla nimen kirjoitusasua.
 3. Voit myös segmentoida yleisön demografisiin ryhmiin ja kokeilla, miten kukin ryhmä reagoi kuhunkin vaihtoehtoon. Suodattamalla kyselytutkimusvastaukset voit nähdä, mitä eri ryhmät (ikä, sukupuoli, sijainti jne.) pitävät kustakin ehdottamastasi brändin nimestä.
 4. Konseptitestauksen avulla yrityksesi voi toistaa prosessin nopeasti. Kun keräät tietoa säännöllisesti ketterällä markkinatutkimuksella (tutkimustyyppi, jossa tietoa kerätään jatkuvasti), yrityksesi voi reagoida nopeammin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Nyt kun tiedät, miten tärkeää on testata brändin mahdollisia nimiä ennen valinnan tekemistä, olet valmis aloittamaan kyselytutkimuksen laatimisen. Sinun tarvitsee vain noudattaa näitä neljää keskeistä vaihetta:

Kaikki vaiheet, jotka sisältyvät minkä tahansa brändin nimen testaukseen.

Vaikka voitkin testata mitä tahansa haluamaasi nimeä brändillesi, sinun tulisi valita ärsyke, josta olet jokseenkin varma sen perusteella, miten vaihtoehdot jo kuulleet ihmiset, kuten työtoverit, ovat niihin reagoineet. Valitse nimiä, jotka ovat suunnilleen samalla kehittelyn asteella. Kilpailu ei ole reilu eikä hyödyllinen, jos vertaat pitkälle pohtimaasi nimeä sellaiseen, jonka aiot joka tapauksessa jättää huomiotta.

Tee testausprosessista helpompi kaikille siihen osallistuville rajoittamalla ärsykkeiden määrää kyselytutkimuksessasi. Testiin sisällytettävien ärsykkeiden kokonaismäärä riippuu siitä, haluatko käyttää monadiseen arviointiin perustuvaa kyselytutkimusta vai peräkkäisiin monadisiin arviointeihin perustuvaa kyselytutkimusta.

Monadisessa kyselytutkimuksessa yleisö jaetaan osiin, joista kullekin esitetään kyselytutkimus, jossa pyydetään palautetta yksittäisestä ärsykkeestä. Kun olet saanut tarpeeksi palautetta kustakin ärsykkeestä, voit valita voittajan yhdistettyäsi kaikilta vastaajilta saamasi palautteen.

Tällaista kyselytutkimusta käyttämällä voit esittää useampia kysymyksiä kustakin ärsykkeestä. Lisäksi tuloksena on todennäköisemmin suhteellisen lyhyt kysely, mikä on hyödyksi ajatellen palautteen laatua ja kyselytutkimuksesi suoritusprosenttia. Kun esität kullekin vastaajalle vain yhden ärsykkeen, sinun on testattava ärsykettä laajemman yleisön parissa. Tämän toteuttaminen voi olla kallista ja haastavaa.

Peräkkäisiin monadisiin arviointeihin perustuvia kyselytutkimuksia käytettäessä palautetta pyydetään useasta ärsykkeestä. Kun olet saanut palautetta tarpeeksi suurelta vastaajajoukolta, voit valita ehdokkaiden joukosta voittajan katsomalla kunkin ärsykkeen saamia tavallisimpia vastauksia.

Brändin nimen peräkkäiset monadiset testit voivat näyttää tältä.

Tällaisessa kyselytutkimuksessa voit käyttää pienempää yleisöä, minkä ansiosta sen toteuttaminen on kustannustehokkaampaa. Jos kuitenkin haluat rajoittaa kyselytutkimuksen pituutta, et voi esittää useita kysymyksiä jokaisesta ärsykkeestä.

Lue lisää näiden mallien käyttämisen – tai välttämisen – perusteista sekä tällaisten kyselytutkimusten laatimistavoista.

Mikä tekee brändin nimestä hyvän? Valitsemasi mittarit auttavat päätöksenteossa.

Brändin nimen testauskyselytutkimuksessa esittämäsi kysymykset voivat olla niin yleisluonteisia tai yksityiskohtaisia kuin haluat, ja tämä riippuu testiä koskevista tavoitteistasi. Jos haluat esimerkiksi tietää kiinnittääkö tietty nimi ihmisten huomion, voit kysyä erityisesti nimen houkuttelevuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Tässä on joitakin keskeisiä mittareita, jotka saatat haluta lisätä kaikkiin brändin nimen testauksen kyselytutkimuksiin:

 • Houkuttelevuus: onko brändisi nimi houkutteleva mahdollisten asiakkaiden mielestä?
 • Uskottavuus: onko brändisi nimen välittämä viesti uskottava?
 • Ostoaikomus: motivoiko brändisi nimi ihmisiä ostamaan tuotteesi?
 • Lausuttavuus: miten helppoa brändisi nimen lausuminen on?
 • Merkitsevyys: heijastaako brändisi nimi yleisön tarpeita ja toiveita?
 • Ainutlaatuisuus: miten brändisi nimi eroaa muista?

Kunkin mittarin suhteellinen arvo riippuu brändisi nimelle asettamistasi tavoitteista. Jos haluat löytää nimen, joka lisää myyntiä, tärkein mittari on ostoaikomus. Jos tärkein tavoitteesi onkin erottua joukosta markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa, nimen ainutlaatuisuus saattaa olla tärkein mittari.

Ehdotamme Likert-asteikon käyttämistä mittareiden testaamiseen. Tässä mutkattomassa asteikossa on yhtenäiset vastausvaihtoehdot, minkä vuoksi testisi tulosten analysointi on helppoa. Jos valitset tämän asteikon, voit käyttää seuraavaa kaavaa kysymyksissä: ”Miten (mittari) nimi on?” Vastausvaihtoehdot voivat vaihdella välillä ”erittäin (mittari)” ja ”ei lainkaan (mittari)”.

Esimerkiksi jos yksi mittareistasi on lausuttavuus, voit mitata sitä tällä tavalla:

Miten helppoa tämän brändin nimen lausuminen on?

 1. Erittäin helppoa
 2. Hyvin helppoa
 3. Jokseenkin helppoa
 4. Ei kovin helppoa
 5. Ei lainkaan helppoa

Joskus vastauksista ei käy ilmi, mistä nimestä vastaajat pitävät eniten. Voit estää tämän tekemällä vastauksen antamisesta pakollista, jolloin vastaajien on valittava suosikkinsa kyselytutkimuksen päätteeksi. Tämä kysymys voi myös auttaa asettamaan kunkin mittarin arvon järjestykseen nimen miellyttävyyden perusteella. Jos vastaajat esimerkiksi valitsevat johdonmukaisesti ainutlaatuisimman nimen suosikikseen, voit olettaa ainutlaatuisuuden olevan tärkeä seikka kohdemarkkinoillesi.

Voit myös asettaa kyselytutkimuksen alkuun seulonta-, kategoria- tai demografisia kysymyksiä. Nämä kysymykset antavat sinulle tietoa vastaajista ja auttavat jakamaan heidät ryhmiin. Lue lisää demografisista kysymyksistä konseptin testauksen sivultamme.

Näistä resursseista voi olla apua!

Asiantunteva brändin nimianalyysi: asiantunteva brändin nimen analyysiratkaisumme auttaa testaamaan brändin mahdollisia nimiä kohdeyleisösi parissa käyttämällä asiantuntijoiden metodologiaa ja luotettavaa kuluttajapaneelia.

Markkinatutkimuksen toteuttamisen täydellinen opas: tämä opas sisältää kaiken, mitä sinun tulee tietää markkinatutkimuksen toteuttamisesta aina kyselytutkimuksen suunnittelusta vastausten analysointiin. 

Brändin nimen testauksen kyselytutkimusmalli: tämä asiantuntijoiden sertifioima malli voit auttaa määrittämään kysymykset, jotka haluat kysyä. Voit myös muokata kysymyksiä haluamallasi tavalla.

SurveyMonkey Audience: maailmanlaajuisen kuluttajapaneelimme avulla voit lähettää kyselytutkimuksia yli 130 maassa asuvalle aikuiselle. 

Markkinatutkimuspalvelut: halusit sitten kääntää kyselytutkimuksen toiselle kielelle tai saada vastauksia nopeammin, asiantuntijamme varmistavat, että SurveyMonkey Audiencessa tekemäsi tutkimus sujuu vaivatta.

Ainoa tapa määrittää brändin mahdollisten nimien todellinen miellyttävyys on pyytää kohdeyleisöäsi arvioimaan nimet. Etsi haluamaasi kohdeprofiilia vastaavia henkilöitä ja anna heille mahdollisuus antaa palautetta kahdella tavalla:

 • Voit kerätä syvällistä palautetta mahdollisista brändin nimistä käymällä henkilökohtaisia keskusteluja kohderyhmissä. Kohderyhmien käyttäminen on kuitenkin kallista, etkä ehkä saa tilastollisesti merkitsevää tietoa.
 • SurveyMonkey Audience antaa sinun määrittää kohdeyleisösi ja otoskokosi sekä aloittaa palautteen keräämisen edustavalta joukolta muutamassa minuutissa. Tämä vaihtoehto on nopeampi ja kustannustehokkaampi kuin kohderyhmä, mutta palaute ei ehkä ole yhtä yksityiskohtaista tai syvällistä.

Kun olet kerännyt vastauksia, olet valmis valitsemaan voittajan brändin nimivaihtoehtojen joukosta. Voit helpottaa analyysin tekemistä käyttämällä kahden ylimmän ruudun tuloksia. Tässä pisteytysmenetelmässä kuhunkin kysymykseen annetut positiiviset vastukset yhdistetään yksittäiseksi prosenttiluvuksi, minkä ansiosta ärsykkeiden vertaaminen eri mittareiden välillä on helpompaa.

Jos kyselytutkimuksessasi oli avoimia kysymyksiä, varmista, että huomioit myös näiden kysymysten tulokset. Sanapilveä käyttämällä voit nähdä tärkeimmät asiat kustakin brändin nimivaihtoehdosta.

Sanapilvi, joka näyttää kustakin brändin nimestä eniten käytetyt sanat.

Olemme vasta raapaisseet konseptin testauksen pintaa käyttämällä brändin mahdollisia nimiä. Jotta ymmärrät paremmin kunkin vaiheen, lue konseptin testauksen täydellinen opas.

Suorita brändin nimen testaus tuotteen elinkaarta koskevan kehittämisen, kasvun, markkinoiden kyllästymisen ja kysynnän heikentymisen aikana, kun lanseeraat uusia brändejä tai brändäät vanhoja brändejä uudelleen.

Kaavio, joka näyttää tuotteen elinkaaren eri vaiheet sekä kunkin vaiheen aikana suoritettavat testit.

Kehittämis- ja kasvuvaiheiden aikana haet ehkä laaja-alaista palautetta, joka auttaa sinua tekemään yritystäsi tai tuotteitasi koskevia kokonaisvaltaisia päätöksiä. Tämä on mahdollisuutesi pyytää vastaajia valitsemaan esimerkiksi useista hyvin erilaisista brändin nimistä. Koska brändisi on tässä vaiheessa uusi, tämä on paras aika saada suuntaa antavaa palautetta.

Markkinoiden kyllästymisen ja kysynnän vähenemisen aikana haluat ehkä tarkempaa palautetta brändisi nimestä. Tämä on hyvä aika esittää vastaajille kohdennettuja kysymyksiä esimerkiksi kirjoitusasuun tehtävistä muutoksista, lyhenteistä tai nimen teemasta. Tämä on myös paras aika kysyä pieneltä uskollisten asiakkaiden joukolta ovatko he myötämielisiä uudelleenbrändäyksen suhteen.

Brändin nimen analysointiratkaisumme huolehtii jokaisesta vaiheesta, joten säästät runsaasti aikaa ja saat silti tehokkaan nimen brändillesi.

Noudattamalla brändin nimen testauksen parhaita käytäntöjä voit parantaa palautteen laatua ja analyysia. Tässä on neljä asiaa, jotka on hyvä muistaa testatessasi brändisi nimeä:

 1. Esitä samat kysymykset kustakin ärsykkeestä. Ainoa keino vertailla vaihtoehtoja reilulla tavalla on käyttää samoja mittareita jokaiseen mahdolliseen brändin nimeen.
 2. Varmista, että otoskokosi on tilastollisesti merkitsevä. Voit varmistaa, että tulokset vastaavat kriteereitäsi, kun käytät paneeliamme.
 3. Pysy asiassa. Suosittelemme, että esität enintään 30 kysymystä brändisi nimen testauskyselytutkimuksessa. Tätä useamman kysymyksen esittäminen lisää todennäköisyyttä, että vastaajat eivät harkitse vastauksiaan kovin tarkasti tai jättävät kyselytutkimuksesi kesken.
 4. Suhteuta tulokset vertailuvaihtoehtoihin. Jos olet uudelleenbrändäämässä olemassa olevaa yritystä tai tuotetta, lisää brändin nykyinen nimi kyselytutkimukseesi. Tulokset auttavat sinua päättämään onko uudelleenbrändäyksestä hyötyä. Saatat myös haluta lisätä yhden tai useamman kilpailijan brändien nimet nähdäksesi, miten omat mahdolliset nimesi pärjäävät kilpailijoille.

Onneksi olkoon! Nyt kun tiedät, miten brändin nimi valitaan testauksen avulla, olet valmis aloittamaan oman kyselytutkimuksesi.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.