Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Tuotetestaus: tehokkaan tuotearvioinnin tekeminen

95 % tuotelanseerauksista epäonnistuu. Usein syynä on se, etteivät brändit selvitä ennen lanseerausta, onko tuotteelle edes kysyntää. Kokeneimmatkaan päättäjät eivät osaa tehdä oikeita ratkaisuja ilman kohdeyleisöltä saatua palautetta.

Halusitpa sitten pelata varman päälle tai testata, kannattaako riskin ottaminen, tuotetestaus auttaa löytämään konseptin, joka vastaa tavoitteitasi ja vetoaa yleisöösi. Tuotekonseptia testatessa voit mitata asiakkaiden mielipiteitä ja selvittää, mikä tuoteideoista on paras.

Tuotetestauksessa esittelet kohdeyleisöllesi useita vaihtoehtoja ja pyydät heitä antamaan kustakin palautetta. Tuotetestauksen aikana voit verrata eri mittareita, kuten ostoaikomusta, laatua ja arvoa, ja selvittää niiden avulla, mistä tuotekonseptista asiakkaat pitävät eniten.

Tutustumme seuraavaksi tarkemmin siihen, miksi tuotekonsepteja kannattaa testata, kuinka tehokas tuotearviointi suoritetaan ja kuinka saat vastaajilta tarkkaa palautetta.

Opettele konseptin testauksen kaikki salat lukemalla oppaamme.

Vaikka loistava tuote voi menestyä heikosta lanseerauksesta huolimatta, loistavakaan lanseeraus ei pelasta tuotetta, jota kukaan ei halua. Pyytämällä yleisöltä palautetta ennen tuotteen lanseeraamista voit tunnistaa menestyvät tuoteideat suoraan. Näin varmistat, että käytät rahasi ja resurssisi oikeisiin projekteihin.

Testaamalla tuotteet etukäteen saat lanseerausvaiheeseen neljä merkittävää etua:

 1. Saat vakuutettua muut helpommin tuotekonseptisi kannattavuudesta. Selkeistä luvuista ei voi kiistellä. Testaaminen todistaa, mitkä tuotteet vetoavat eniten kohdeyleisöösi, joten voit helposti valita niistä parhaat ja suostutella sidosryhmät tukemaan valintojasi.
 2. Tiedät, mitkä ominaisuudet (tai mahdolliset ominaisuudet) ovat hyviä ja mitä pitää vielä parantaa. Kohderyhmäsi saattaa pitää tietystä tuotteesta eniten, mutta kertoa, että saman tuotteen yksinkertaisempi versio olisi hyödyllisempi. He saattavat myös pitää tuotteesta, mutta olla huolissaan sen tietoturvasta. Nämä tiedot auttavat yhdistämään kunkin vaihtoehdon parhaat tiedot yhdeksi loistavaksi tuotteeksi.
 3. Tiedät, keneen tuotekonseptisi vetoaa. Suodattamalla vastauksiasi näet, mitä eri ryhmät (ikä, sukupuoli, sijainti jne.) ajattelevat tuotekonsepteistasi. Näiden tietojen avulla löydät tuotteellesi ihanteelliset markkinat.
 4. Säännöllinen testaaminen auttaa reagoimaan muutoksiin nopeasti. Kun keräät tietoja säännöllisesti ketterällä markkinatutkimuksella eli lähetät kyselytutkimuksia säännöllisesti kohdeasiakkaillesi, yrityksesi voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hankkimatta tietoja kolmansilta osapuolilta. Näin voit reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin.

Nyt kun tiedät, miksi tuotekonseptit kannattaa testata ennen lopullista valintaa, voit alkaa koota kyselytutkimustasi. Noudata seuraavia neljää vaihetta, jotta saat tarkkoja ja käyttökelpoisia tuloksia:

Minkä tahansa tuotteen testaamisen neljä vaihetta.

Vaikka voitkin testata mitä tahansa tuotekonseptia, kannattaa valita ärsyke, josta olet jokseenkin varma sen perusteella, miten vaihtoehtoihin tutustuneet ihmiset, kuten työtoverit tai ystävät, ovat niihin reagoineet. Jotta voit varmistaa kyselytutkimuksen tulosten tarkkuuden, valitse tuotteita, jotka ovat suunnilleen samassa kehitysvaiheessa. Jos vertaat valmista tuotetta keskeneräiseen, voittajasta ei ole epäilystäkään.

Tee testausprosessista helpompi kaikille siihen osallistuville rajoittamalla ärsykkeiden määrää kyselytutkimuksessasi. Testiin sisällytettävien ärsykkeiden enimmäismäärään vaikuttaa se, aiotko käyttää monadiseen arviointiin perustuvaa kyselytutkimusta vai peräkkäisiin monadisiin arviointeihin perustuvaa kyselytutkimusta.

Monadisessa kyselytutkimuksessa vastaajajoukko jaetaan kahtia ja kullekin vastaajalle annetaan kyselytutkimus, jossa pyydetään palautetta yksittäisestä ärsykkeestä. Kun olet saanut tarpeeksi palautetta kustakin ärsykkeestä, voit valita parhaan konseptin yhdistämällä kaikilta vastaajilta saamasi palautteen.

Jos otoskoko on esimerkiksi 500 vastaajaa, kysytään 250 vastaajalta yhdestä tuotteesta ja 250 vastaajalta toisesta tuotteesta.

Tässä on esimerkki tuotteen testaamisesta käyttämällä monadista kyselytutkimusta.

Tätä kyselytutkimuksen muotoa käyttämällä voit kysyä enemmän kysymyksiä kustakin ärsykkeestä. Siten saat enemmän tietoa siitä, kuinka yksittäiset ominaisuudet vetoavat ihmisiin ja mitkä puutteet voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi tuloksena on todennäköisemmin suhteellisen lyhyt kysely, mikä parantaa kyselytutkimuksen tuottamien tietojen laatua ja tutkimuksen vastausprosenttia. Koska näytät kullekin vastaajalle vain yhden ärsykkeen, tarvitset kuitenkin laajemman yleisön. Se voi tehdä kyselytutkimuksen toteuttamisesta kallista ja haastavaa.

Peräkkäisiin monadisiin arviointeihin perustuvassa kyselytutkimuksessa jokaiselle vastaajalle esitetään sama kyselytutkimus, jossa pyydetään palautetta useasta ärsykkeestä. Kun olet saanut vastaukset tilastollisesti merkitsevältä vastaajamäärältä, voit valita parhaan konseptin katsomalla tavallisimpia ärsykkeiden saamia reaktioita.

Jos tällaisen kyselytutkimuksen otoskoko on 500, kaikilta 500 osallistujalta kysytään kummastakin tuoteideasta. 

Tuotetestauksen kyselytutkimuksesi voi näyttää esimerkiksi tältä, jos käytät peräkkäisiin monadisiin arviointeihin perustuvaa kyselytutkimusta.

Tällaisessa kyselytutkimuksessa voidaan käyttää pienempää yleisöä kuin monadisessa mallissa, minkä ansiosta toteuttaminen on edullisempaa. Jos haluat kuitenkin pitää kyselytutkimuksen suhteellisen lyhyenä, kustakin ärsykkeestä kysyttävien kysymysten määrää on rajoitettava. Sen vuoksi saat kustakin tuotteesta vähemmän tietoja.

Lue lisää näiden mallien eduista ja haitoista sekä siitä, kuinka voit laatia tällaisia kyselytutkimuksia SurveyMonkeylla.

Päätä, mistä mittareista haluat tietoja

Mikä tekee tuotteesta hyvän? Valitsemasi mittarit auttavat päätöksenteossa.

Tuotteen testauksen kyselytutkimuksessa esittämäsi kysymykset voivat olla niin yksityiskohtaisia kuin haluat. Jos haluat esimerkiksi tietää, onko jokin tietty ominaisuus vastaajien mielestä hyödyllinen, voit kysyä kyseisen ominaisuuden innovatiivisuudesta, olennaisuudesta ja arvosta. Tässä on joitakin keskeisiä mittareita, joita voit käyttää kyselytutkimuksessasi:

 • Houkuttelevuus: onko tuotteesi houkutteleva mahdollisten asiakkaiden mielestä?
 • Uskottavuus: onko tuotteesi välittämä viesti uskottava?
 • Innovatiivisuus: onko tuotteesi innovatiivinen?
 • Ostoaikomus: haluavatko ihmiset ostaa tuotteesi?
 • Laatu: vaikuttaako tuotteesi laadukkaalta?
 • Olennaisuus: vastaako tuotteesi yleisösi tarpeita ja toiveita?
 • Ainutlaatuisuus: erottuuko tuotteesi muista tuotteista?
 • Arvo: onko tuotteellasi arvoa?

Kunkin mittarin suhteellinen arvo riippuu tuotteelle asettamistasi tavoitteista. Jos haluat hyvin myyvän tuotteen, tärkein mittari on ostoaikomus. Jos tärkein tavoitteesi onkin saada uskollisia asiakkaita, laatu saattaa olla tärkein mittari.

Ehdotamme Likert-asteikon käyttämistä mittareiden testaamiseen. Vastaajan kannalta yksinkertainen ja intuitiivinen asteikko tarjoaa yhtenäiset vastausvaihtoehdot, minkä vuoksi tulosten analysointi on helppoa. Jos valitset tämän asteikon, voit käyttää seuraavaa kaavaa kysymyksissä: ”Miten (mittari) tuote on?” Vastausvaihtoehdot voivat vaihdella välillä ”erittäin (mittari)” ja ”ei lainkaan (mittari)”.

Tässä on esimerkki kysymyksestä, jos mittarina on innovatiivisuus:

Kuinka innovatiivinen tämä tuote on?

 1. Erittäin innovatiivinen
 2. Hyvin innovatiivinen
 3. Melko innovatiivinen
 4. Ei kovin innovatiivinen
 5. Ei lainkaan innovatiivinen

Joskus vastauksista ei käy ilmi, mistä konseptista ihmiset pitävät eniten. Voit estää tämän lisäämällä kyselytutkimuksen loppuun pakollisen kysymyksen, jossa vastaajien on valittava suosikkituotteensa eri vaihtoehdoista. Tämä kysymyksen tulokset voivat myös auttaa määrittämään, kuinka tärkeä kukin mittari on tuotteesi miellyttävyyden kannalta. Jos vastaajat esimerkiksi valitsevat johdonmukaisesti suosikikseen arvokkaimman tuotteen, voit olettaa arvon olevan tärkeä tekijä kohdemarkkinoillasi.

Saatat haluta lisätä kyselytutkimukseesi myös seulonta-, luokka- ja demografisia kysymyksiä. Näiden kysymysten avulla saat tietoa ihmisistä, joilta keräät palautetta, ja voit segmentoida tulokset ryhmittäin. 

Näistä materiaaleista saattaa olla apua.

SurveyMonkeyn asiantuntijaratkaisut: testaa tuotekonseptejasi asiantuntijoiden metodologian, luotetun verkkopaneelin ja tekoälyä hyödyntävien näkemysten avulla.

Markkinatutkimuksen toteuttamisen täydellinen opas: tässä oppaassa on kaikki tarvittava tieto markkinatutkimuksen tekemisestä aina suunnittelusta toteutukseen.

Tuotteen testauksen kyselytutkimusmalli: Tämä asiantuntijoiden hyväksymä kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua pallottelemaan ideoita ja löytämään tarvitsemasi kysymykset. Voit käyttää ja muokata sitä haluamallasi tavalla.

SurveyMonkey Audience: maailmanlaajuisen kuluttajapaneelimme avulla voit lähettää kyselytutkimuksia yli 130 maassa asuvalle aikuiselle.

Markkinatutkimuspalvelut: halusit sitten saada apua kyselytutkimuksen laatimisessa tai tilata tiimikoulutuksen, asiantuntijamme varmistavat, että SurveyMonkey Audiencessa tekemäsi tutkimus sujuu vaivatta.

Kohdeyleisösi voi auttaa päättämään, mitä konsepteja kannattaa kehittää ja mitkä kannattaa hylätä. Voit saada heiltä palautetta kahdella tavalla:

 • Kohderyhmän avulla voit kerätä yksityiskohtaista palautetta erilaisista kysymyksistä. Kohderyhmän järjestäminen voi kuitenkin olla kallista, etkä välttämättä saa palautetta kohdeyleisöäsi edustavalta otokselta.
 • SurveyMonkey Audience on markkinatutkimuspaneeli, jonka kautta voit itse määrittää kohdeyleisön ja kerätä kyseiseltä ryhmältä palautetta muutamassa minuutissa. Audience on kohderyhmää kustannustehokkaampi, mutta saamasi palaute ei ole yhtä yksityiskohtaista.

Kun olet kerännyt kyselytutkimusvastaukset, voit vertailla tuotekonseptejasi. Voit selkeyttää tietoja ja tuloksia käyttämällä kahden ylimmän ruudun tuloksia. Tällöin kunkin kysymyksen positiivisten ja negatiivisten vastausten prosenttiosuudet yhdistetään prosenttiluvuiksi, joita on helppo vertailla.

Myös avoimet vastaukset on analysoitava. Sanapilvitoimintomme auttaa ymmärtämään niitä intuitiivisesti.

Tietyn tuotteen sanapilvi.

Tuotteen testaaminen kuuluu tuotteen elinkaaren kehittämis- ja kasvuvaiheisiin, kun testataan uusia tuoteideoita tai lisätään uusia tuotteita.

Tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet.

Kehittämisvaiheessa haet todennäköisesti laaja-alaista palautetta, jonka avulla voit tehdä tuotteisiisi liittyviä merkittäviä päätöksiä. Tässä vaiheessa kannattaa esimerkiksi pyytää vastaajia valitsemaan useista täysin erilaisista tuotekonsepteista. Koska kaikki brändiisi liittyvä on tässä vaiheessa uutta, tämä on paras hetki saada tuotteistasi laaja-alaista, suuntaa antavaa palautetta.

Kasvuvaiheessa haet todennäköisesti yksityiskohtaisempaa palautetta tuotekonsepteistasi. Nyt on aika kysyä vastaajien mielipidettä esimerkiksi tuotteen uusista ominaisuuksista tai pienelle asiakaskunnalle suunnatuista vaihtoehdosta nykyisille tuotteille. Tämä on myös paras aika varmistaa pieneltä uskollisten asiakkaiden joukolta, että he ovat samaa mieltä uusista ideoistasi.

Noudattamalla tuotetestauksen parhaita käytäntöjä voit parantaa vastaajilta saamasi palautteen laatua. Kannattaa siis muistaa seuraavat viisi asiaa:

 1. Pidä ärsykkeiden mittarit yhdenmukaisina. Kysy jokaisesta tuotekonseptista samat kysymykset, jotta voit vertailla vaihtoehtoja tarkasti.
 2. Anna vastaajien käyttöön tarkat kuvat tuotteiden luonnoksista tai prototyypeistä. Jos vastaajat eivät saa tarkkaa kuvaa tuotteesta, he eivät välttämättä voi antaa täsmällistä palautetta.
 3. Hanki palautetta tilastollisesti merkitsevältä otokselta. Opi määrittämään, onko otoksesi tarpeeksi suuri. Voit varmistaa riittävän suuren vastaajien määrän esimerkiksi käyttämällä paneeliamme.
 4. Rajoita kyselytutkimuksesi kysymysten määrä. On suositeltavaa kysyä enintään 30 kysymystä kunkin tuotekonseptin testissä. Suurempi kysymysten määrä saattaa heikentää vastausten laatua tai saada vastaajat jättämään kyselytutkimuksen kesken.
 5. Vertaa tuloksiasi markkinoilla oleviin tuotteisiin. Jos parannat aiempaa tuotetta, liitä kyseinen tuote kyselytutkimukseen. Tuloksista näet, voiko uusi konseptisi kilpailla alkuperäisen tuotteesi tai kilpailijoidesi tuotteiden kanssa.

Siinä kaikki! Nyt ymmärrät, miksi tuotteiden testaaminen on tärkeää ja osaat suorittaa omia testejä, kun sinulla on muutama ässä hihassa. On siis aika laatia oma kyselytutkimuksesi tuotetestausta varten.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.