Kyselytutkimuksen otoskoko

Kuinka monelle vastaajalle kyselytutkimus täytyy lähettää?

Kyselytutkimukseen tarvittavaa vastaajien määrää arvioitaessa on oikeastaan arvioitava, kuinka suuri otoksen on oltava, jotta se edustaa populaatiota kattavasti. Se ei ole helppoa, joten olemme jakaneet prosessin viiteen vaiheeseen. Niiden avulla voit helposti laskea ihanteellisen otoskoon ja varmistaa kyselytutkimuksen tulosten virheettömyyden.

Tarkoitamme populaatiolla koko ihmisjoukkoa, joiden ajatuksia haluat ymmärtää (otoksesi muodostavat kyselytutkimukseen osallistujiksi tästä ihmisjoukosta lopulta valittavat henkilöt).

Jos esimerkiksi haluat ymmärtää, kuinka hammastahnaasi voidaan markkinoida Ranskassa, haluamasi populaatio olisivat Ranskassa asuvat ihmiset. Jos haluat tietoa siitä, kuinka monta lomapäivää hammastahnayrityksessäsi toimivat työntekijät haluaisivat, populaatio koostuisi hammastahnayrityksesi työntekijöistä.

Olipa kyseessä maa tai yritys, on tärkeää selvittää ensin, minkä populaation ajatuksia haluat ymmärtää. Kun olet selvittänyt, mikä haluamasi populaatio on, määritä (karkeasti), montako ihmistä populaatiossa on. Ranskassa asuu esimerkiksi noin 65 miljoonaa ihmistä, ja hammastahnayrityksessä on varmasti vähemmän työntekijöitä.

Saitko luvun selville? Jatketaan siis…

Tässä vaiheessa sinun on arvioitava, missä määrin voit hyväksyä sen, etteivät saamasi vastaukset eivät ole aivan tarkkoja sen vuoksi, että et lähetä kyselytutkimusta koko populaatiolle. Vastaa näihin kahteen kysymykseen:

  1. Kuinka varma haluat olla, että vastaukset edustavat populaation mielipiteitä oikein?
    Tämä on virhemarginaalisi. Jos esimerkiksi 90 % otoksesta pitää viinirypäleen makuisesta purukumista, 5 prosentin virhemarginaali lisää 5 % luvun kummallekin puolelle. Tämä tarkoittaa, että todellisuudessa 85–95 % otoksesta pitää viinirypäleen makuisesta purukumista. Viisi prosenttia on yleisimmin käytetty virhemarginaali, mutta voit määrittää virhemarginaaliksi 1–10 % riippuen kyselytutkimuksesta. Yli 10 prosentin virhemarginaalia ei suositella.
  2. Kuinka varma haluat olla, että otos edustaa populaatiota oikein?
    Tämä on luotettavuustasosi. Luotettavuustaso on todennäköisyys sille, että valitsemasi otos on tulosten kannalta oleellinen. Laskenta suoritetaan yleensä seuraavasti: Jos poimit populaatiosta 30 uutta otosta sattumanvaraisesti, kuinka usein yhdestä otoksesta saadut tulokset eroavat merkittävästi 30 muusta otoksesta? Jos luotettavuustaso on 95 %, tulokset ovat samat 95 prosentissa tapauksista. 95 % on yleisimmin käytetty luotettavuustaso, mutta voit määrittää tasoksi esimerkiksi 90 % tai 99 % riippuen kyselytutkimuksesta. Alle 90 prosentin luotettavuustasoa ei suositella.

Valitse likimääräinen kohdepopulaatio alla olevan kaavion avulla. Valitse sitten virhemarginaali ja arvioi sitä käyttämällä tarvitsemasi täytettyjen kyselytutkimusten määrä.

Nyt kun sinulla on luvut vaiheista 1 ja 2, selvitä tarvitsemasi otoksen koko alla olevasta kaaviosta.

Populaatio10 %:n virhemarginaali5 %:n virhemarginaali1 %:n virhemarginaali90 %:n luotettavuustaso95 %:n luotettavuustaso99 %:n luotettavuustaso
100508099748088
50081218476176218286
1 00088278906215278400
10 000963704 900264370623
100 000963838 763270383660
yli 1 000 000973849 513271384664

Huomautus: Luvut on tarkoitettu vain karkeaksi ohjeeksi. Jos populaation koko on yli miljoona, otos kannattaa ehkä pyöristää lähimpään sataan.

Valitettavasti kaikki, joille lähetät kyselytutkimuksen, eivät vastaa siihen.

Kyselytutkimukseen vastanneiden prosenttiosuutta kaikista kyselytutkimuksen saaneista kutsutaan vastausprosentiksi. Vastausprosentin arvioiminen auttaa määrittämään, kuinka monta kyselytutkimusta sinun on lähetettävä, jotta saat tarvittavan määrän vastauksia.

Vastausprosentti vaihtelee suuresti, ja siihen vaikuttavat useat tekijät, kuten suhde kohdeyleisöön, kyselytutkimuksen pituus ja monimutkaisuus, kannustimet sekä kyselytutkimuksen aihe. Verkkokyselytutkimuksissa, joissa vastaajiin ei ole ennestään suhdetta, 20–30 prosentin vastausprosenttia pidetään erittäin hyvänä. Jos et ole lähettänyt kyselytutkimusta samalle joukolle aikaisemmin, 10–15 prosentin vastausprosentti on realistisempi ja varmempi arvio.

Jaa vaiheesta 3 saamasi luku vaiheesta 4 saamallasi luvulla. Tulos on tarvitsemasi lukumäärä.

Jos esimerkiksi tarvitset vastaajiksi 100 shampoota käyttävää naista, ja arvioit, että kyselytutkimuksen saaneista naisista 10 % vastaa siihen, kyselytutkimus on lähetettävä 100/10 % naiselle – eli 1 000:lle.

SurveyMonkey Audience sisältää miljoonia potentiaalisia vastaajia kyselytutkimuksiin. He ovat valmiina antamaan vastauksia tärkeiden päätöstesi tueksi. Jokainen vastaaja on profiloitu satojen demografisten tietojen, elämäntapa- ja ammattitietojen sekä maantieteellisten tietojen perusteella, jotta voit lähettää kyselytutkimuksia juuri sinulle merkitykselliselle ryhmälle. Voit käynnistää projektin, kerätä kaikki tiedot ja saada tulokset analysointia varten jopa kahdessa päivässä – ja kaikki tämä onnistuu SurveyMonkey-tililläsi.