Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio ovat tärkeitä yrityksesi menestymisen kannalta.

Kaksi miestä ja kaksi naista keskustelee ja istuu kannettavineen ja muistilehtiöineen pienen pöydän ääressä

Monimuotoisissa tiimeissä työntekijät ovat sitoutuneita, tuottavuus kukoistaa ja haasteisiin suhtaudutaan innovatiivisilla tavoilla. Saamme paremman käsityksen monimuotoisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja inkluusiosta, kun tutustumme kuhunkin osa-alueeseen tarkemmin.

Monimuotoisuudella, oikeudenmukaisuudella ja inkluusiolla tarkoitetaan sitä, miten organisaatioiden pitäisi suhtautua työntekijöitä ja asiakaskokemuksia koskeviin ohjelmiinsa, käytäntöihinsä, arvoihinsa ja strategioihinsa.  

Kaikki nämä osa-alueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta tarkoittavat eri asioita yritysten sidosryhmien kokemuksissa. Data osoittaa, että tuottavuus ja yrityskulttuuri kukoistavat yrityksissä, jotka edistävät monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota. 

Jokaisella osalla on tärkeä rooli kokonaiskuvassa:

Monimuotoisen henkilöstön jäsenet ymmärtävät ja arvostavat ihmisten eroja, vaikkakin ikä, tausta ja muut tekijät vaikuttavat siihen, miten monimuotoisuus käsitetään. 

Monimuotoisuuden osa-alueita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • etninen alkuperä
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • sukupuoli-identiteetti
 • fyysiset kyvyt
 • ikä
 • siviilisääty
 • uskonto
 • sosiaalinen ja taloudellinen asema
 • alkuperäinen kotimaa
 • asepalvelus
 • koulutus
 • poliittiset kytkökset.

Jopa tästä lyhyestä luettelosta huomaamme, että jotkin seikat ovat muita näkyvämpiä. Monimuotoisuus ei rajoitu demografisiin tietoihin, ja kaikkien yksilöllinen identiteetti vaikuttaa heidän tapaansa työskennellä. 

Monimuotoisuus tarkoittaa, että työntekijöiden eroja ymmärretään ja arvostetaan niiden korostamisen sijasta. Esimerkiksi Microsoftin, Progressive Insurancen ja Hiltonin palkkauskäytännöt ja liiketoiminta perustuvat monimuotoisiin arvoihin.  

Oikeudenmukaisilla työpaikoilla kaikille ihmisille annetaan aina yhtäläiset mahdollisuudet. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää yrityksesi käytäntöjen pitkäaikainen vaikutus työntekijöihin esimerkiksi suorituksen, ylennysten ja vaihtuvuuden suhteen. Oikeudenmukaisia mahdollisuuksia tulisi siksi lähtökohtaisesti luoda, vaalia ja suojella.

Oikeudenmukaisia työpaikkoja asetetaan usein paremmuusjärjestykseen erilaisissa listoissa, joissa Accenture on useimmiten mukana. Yhtiön hallituksessa on jäseniä kuudesta maasta ja heistä 42 % on naisia – puheenjohtaja ja toimitusjohtaja mukaan lukien. Tämän lisäksi yhtiö edistää oikeudenmukaisuutta useiden sisäisten ohjelmien avulla.

Inklusiivisissa työyhteisöissä jokaista työntekijää kunnioitetaan, arvostetaan ja tuetaan avosylin. Näin luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä motivoi hyviin suorituksiin. Jos kysyisit työntekijöiltäsi tärkeimmästä tekijästä inklusiivisen työpaikan luomisessa, useimpien vastaus olisi varmasti kunnioitus.

Inkluusiota murentavat mikroaggressiot ovat lähes huomaamattomia ja usein tahattomia ennakkoluuloja, joita esiintyy valitettavan yleisesti. SurveyMonkeyn tutkimuksessa havaittiin, että yli 26 % amerikkalaisista on varmuudella joutunut mikroaggressioiden kohteeksi työpaikalla ja 22 % on ehkä kohdannut sitä.

Yleisimpiin mikroaggressioihin lukeutuvat epäammattimainen käytös, halventavat kommentit työtovereista ja toisten ideoiden varastaminen. Kehota työntekijöitä ilmoittamaan huomaamistaan ongelmista, jotta voit puuttua asiaan valistuksen ja tiedotusmateriaalien avulla.

Terveydenhoitoratkaisuja tarjoava Kaiser Permanente on siitä ainutlaatuinen, että sen työntekijöistä 60 % on POC-taustaisia, eli etniseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä, minkä lisäksi 75 % yhtiön henkilökunnasta ja puolet johtoryhmästä koostuvat naispuolisista henkilöistä. Kaiser Permanente vaalii ”sano suoraan” ‑kulttuuria ja kannustaa työntekijöitä edesauttamaan muutosta.

Tue liittolaisuutta, jotta myös syrjäytyneet ryhmät otetaan aktiivisesti mukaan. Liittolaiset ovat henkilöitä, jotka edistävät aktiivisesti tiettyjen ryhmien kulttuurillista inkluusiota myönteisten ja tietoisten pyrkimysten kautta. Liittolaisten on toimittava, sillä pelkistä aikeista ei ole apua aliedustetuille väestönosille.

Vinkki: Merkittävää muutosta saadaan aikaan, kun työntekijöiden fyysinen, henkinen, tunneperäinen ja taloudellinen hyvinvointi huomioidaan työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden rinnalla. 

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio luovat myönteisiä kokemuksia työntekijöille ja edistävät liiketoimintaa, kun kaikki nämä osa-alueet huomioidaan yrityksessä. 

McKinsey & Companyn viimeaikaisen tutkimuksen mukaan yritykset, joiden johtoryhmissä on eniten sukupuolten monimuotoisuutta, ovat 25 % todennäköisemmin keskimääräistä tuottavampia kuin vertaisyritykset.

Parempi tuottavuus on vain yksi monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion etu. Tässä on muutama lisää:

Rekrytointia ei kannata rajata vain tiettyyn hakijamäärään, vaan hakijajoukkoa voi laajentaa monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion periaatteet huomioimalla. Vuonna 2021 tehdyn SurveyMonkey-tutkimuksen mukaan suurin osa yhdysvaltalaisista työntekijöistä (78 %) sanoi pitävänsä tärkeänä työskentelyä organisaatiossa, joka asettaa monimuotoisuuden ja inkluusion etusijalle, ja yli puolet (53 %) vastasi sen olevan ”erittäin tärkeää”.

Sitoumuksesi monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon pitäisi olla selkeästi työnhakijoiden nähtävissä jokaisessa rekrytointiprosessin vaiheessa. Hakijoiden pitäisi saada hyvä käytännön tuntuma yrityksen monimuotoisuus-, oikeudenmukaisuus- ja inkluusiositoumuksesta kaikissa vuorovaikutustilanteissa yrityksen työntekijöiden kanssa.

Työntekijöiden sitoutuminen on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta, sillä sitoutuneilla työntekijöillä on vähemmän poissaoloja, he ovat tuottavampia ja joutuvat harvemmin haavereihin työpaikalla. Tällaisissa yrityksissä on myös vähemmän vaihtuvuutta ja parempaa asiakaspalvelua, minkä lisäksi myynti ja liikevoitot ovat muita yrityksiä korkeammalla tasolla.  

Sitoutuneet työntekijät ovat myös omistautuneita parantamaan yrityksen menestystä. Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio lisäävät sitoutumista työntekijöiden nähdessä kaltaisiaan ihmisiä erilaisissa työtehtävissä aina johtotasoa myöten. Näin he kokevat saavansa itsekin mahdollisuuksia ja sitoutuvat tekemään kaikkensa niiden saavuttamiseksi.

Eritaustaisilla työntekijöillä on toisenlaisia näkökulmia, ajattelutapoja ja kokemuksia, jotka avaavat uusia innovointimahdollisuuksia uusien ja haastavien ideoiden kautta. Erilaisten näkökulmien ansiosta voi myös syntyä parempia tuotteita, kun työntekijät uskaltavat kertoa ideoistaan ääneen monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota tukevien käytäntöjen ansiosta.

Kuvittele tilanne, jossa kaikki ovat kaikesta samaa mieltä eikä kukaan kyseenalaista johtajien päätöksiä. Valitettavasti tämä on arkipäivää monessa yrityksessä, vaikka se ei tuota hyviä tuloksia. Monimuotoinen ja inklusiivinen työvoima tuo esiin haasteita ja mielipiteitä keskusteluissa sekä arvioi riskejä perinpohjaisemmin, mikä johtaa lopulta parempiin päätöksiin.

Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan yhteenkuuluvutta vaalivissa työyhteisöissä työskentelevät ihmiset uskaltavat puhua asioista pelkäämättä seuraamuksia.

Forbes toteutti tutkimuksen inklusiivisesta päätöksenteosta ja havaitsi, että inklusiiviset tiimit:

 • tekevät parempia päätöksiä 87 %:ssa tapauksista
 • tekevät päätöksiä kaksi kertaa nopeammin, vaikka kokouksia olisi puolet vähemmän
 • tekevät päätöksiä, jotka johtavat 60 % parempiin tuloksiin.

Monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota tukevat tehokkaat aloitteet luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kunnioitusta kaikkien työntekijöiden välille, minkä ansiosta heistä on luontaista toimia omalla autenttisella tavallaan. Näin johtajat saavat tietoa siitä, mikä motivoi työntekijöitä ja pitää heidät yrityksen palveluksessa. 

Vinkki: mittaa monimuotoisuutta ja inkluusiota yrityksessäsi SurveyMonkeyn avulla.

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inkluusio parantavat työntekijöiden kokemusta ja yrityksen menestymistä. Suurin vaikutus saadaan aikaan mittaamalla kaikkia kolmea osa-aluetta työntekijän koko uran aikana rekrytoinnista aina viimeiseen työpäivään. 

Ryhdy lisäämään monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota organisaatiossasi lukemalla kattava monimuotoisuus-, oikeudenmukaisuus- ja inkluusio-oppaamme.