Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Tuotehinnoittelu maksuhalukkuutta mittaavalla kyselytutkimuksella

Kuluttajat vertailevat hintoja jatkuvasti.

He tietävät, mitä haluavat maksaa tietystä tuotteesta ja mikä hinta saa ostohalut hyytymään.  

Tätä kutsutaan yleisesti maksuhalukkuudeksi. Maksuhalukkuuden ja sen osatekijöiden ymmärtäminen on tärkeää tuotteiden hinnoittelun kannalta. Voitot jäävät käärimättä hinnan ollessa liian matala, mutta liian korkea hinta saa asiakkaat sujauttamaan lompakon takaisin taskuun. 

Tämä on tärkeää ymmärtää, sillä et varmasti halua kuulla tuotteidesi olevan liian kalliita heti lanseerauksen jälkeen. Apuun rientävät maksuhalukkuutta mittaavat kyselytutkimukset, jotka löytävät tehokkaasti selkeät hintaparametrit ennen lopullisen hinnan vahvistamista.  

Maksuhalukkuus merkitsee korkeinta mahdollista hintaa, jonka asiakas on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Vaikka potentiaaliset asiakkaat todennäköisesti haluavat maksaa maksukynnystä vähemmän, he eivät useimmiten maksa korkeampaa hintaa. Maksuhalukkuus esitetään tyypillisesti tiettynä summana, mutta joissain tapauksissa voidaan käyttää myös hintahaitaria.

Asiakkaiden maksuhalukkuuden selvittäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä 50 % kuluttaja-asiakkaista ja 40 % yritysasiakkaista kertoo hinnan olevan yksi kolmesta tärkeimmästä tekijästä ostopäätöksiä tehtäessä.

Maksuhalukkuuden lisäksi yritysten on hyvä ymmärtää, mitä hyväksymishalukkuus tarkoittaa.

Maksuhalukkuus syntyy kuluttajien puolella, kun taas hyväksymishalukkuus tarkoittaa sitä, minkä summan myyjä pystyy ottamaan vastaan tuotteesta tai palvelusta. 

Nämä kaksi käsitettä risteävät transaktiokustannuksen kohdalla, eli asiakkaan maksuhalukkuuden ja myyjän hyväksymishalukkuuden kohtaamispisteessä. Tämä piste on se kultainen keskitie, jolla kaupankäynnin pyörät pyörivät. 

Kyselytutkimukset auttavat selvittämään juuri oikean hinnan ja maksuhalukkuusrajan mille tahansa tuotteelle tai palvelulle. Maksuhalukkuutta mittaavien kyselytutkimusten avulla yritykset voivat lanseerata tuotteensa luottaen kuluttajien ostohalukkuuteen ja samalla maksimoida voitot. Maksuhalukkuutta mittaavat kyselytutkimukset voivat myös auttaa yrityksiä tarkistamaan hintoja muuttuvien trendien tai muiden kuluttajien ostotottumuksiin vaikuttavien ulkoisten tekijöiden perusteella. 

Raha voi olla arka aihe, joten sinun kannattaa miettiä huolella, miten tuot maksuhalukkuuskysymykset esille kyselytutkimuksissa. Saat virheetöntä dataa ja täsmällistä palautetta, kun huomioit muutamia perusasioita. Tässä on niistä kaksi:

 1. Ilmoita valuutta: Eurolla on eri arvo kuin vaikkapa Ruotsin kruunulla. Muista siis varmistaa, että käytät oikeaa valuuttaa kyselytutkimuksissa.  
 2. Maksuväli: Jos tarjoat jatkuvaa tai tilauspalvelua, varmista, että kyselytutkimuksessa ilmoitetaan maksuväli, kuten kerta-, kuukausi- tai vuosimaksu. Tee markkinatutkimus etukäteen, sillä tieto kilpailijoiden käyttämistä maksuväleistä samojen palveluiden osalta voi olla suureksi avuksi kyselytutkimuksessasi.

Koska vastaajat kertovat mielipiteensä avoimiin kysymyksiin omin sanoin, voit tehdä juuri niistä odottamattomia maksuhalukkuuteen liittyviä havaintoja. Voit tehdä vaikkapa tällaisen avoimen kysymyksen vastaustekstiruutuineen: ”Miten paljon odottaisit tämän tuotteen/palvelun maksavan?” Riippuen siitä, miten paljon tiedät tuotteesi kysynnästä, kohdemarkkinoistasi ja muista vastaavista seikoista, tällaisiin avoimiin kysymyksiin annettu laadullinen palaute voi yllättäen laittaa sinut pohtimaan hintoja uudelleen.  

Avoimet kysymykset toimivat erityisen hyvin maksuhalukkuutta mittaavissa kyselytutkimuksissa, joissa keskitytään uuteen tuotteeseen tai palveluun. Esimerkiksi jos kuluttajilla ei ole selkeää käsitystä tuotteesi tai palvelusi hinnasta, avoimet kysymykset auttavat tunnustelemaan kohdeyleisön maksuhalukkuutta ilman valmiiksi annettuja vastausvaihtoehtoja.

Avoimet kysymykset ovat avuksi, kun haluat lisätietoja esimerkiksi seuraavista:

 • Yksityiskohtaiset konseptit: Vaikka konseptisi mahdollisesta tuotteesta tai palvelusta olisi vesitiivis, sen testaaminen avointen kysymysten kautta on eduksi. Näin voit saada varmuuden sitä, miten asiakkaat suhtautuvat konseptisi eri osa-alueisiin.  
 • Vertailu kilpailijoiden vastaaviin konsepteihin: Avoimista kysymyksistä on apua pyrkiessäsi selvittämään, miten uuden tuotteen tai palvelun voi saada erottumaan kilpailijoiden vastaavasta tarjonnasta ja miten sen suunniteltu hinta vastaa markkinoiden nykytilannetta. 
 • Rajoitettu vastausjoukko: Tässä vastaajille annetaan rajoitettu määrä vastausvaihtoehtoja. Rajoitetun vastausjoukon jälkeen vastaajille kannattaa tarjota mahdollisuus avata tekemiään valintoja tarkemmin esimerkiksi tekstiruudun kautta.

Muistathan, että avoimissa kysymyksissä pyydetään omin sanoin kirjoitettuja vastauksia, joten niiden analysointi on suljettuja kysymyksiä haastavampaa. Tekstianalyysitoiminnot, kuten asenneanalyysi ja sanapilvet, ovat kuitenkin tehokkaita keinoja pureuduttaessa asiakkaiden maksuhalukkuuteen.

Suljetuissa kysymyksissä vastaajille annetaan ennalta määrätyt vastausvaihtoehdot. Maksuhalukkuutta mittaavissa kyselytutkimuksissa niihin voivat lukeutua tietyt hintapisteet tai useita eri hintahaitareita. Suljettuja kysymyksiä käytetään konkreettisten tulosten keräämiseen ja trendien selvittämiseen, joten niistä voi olla hyötyä pyrittäessä tekemään syvempiä havaintoja hinnoittelukysymysten pohjalta. 

Jos ”Miten paljon odottaisit tämän maksavan?” esitetään suljettuna kysymyksenä, siihen on annettava useita vastausvaihtoehtoja tekstiruudun sijasta. Muita huomioitavia seikkoja:

 • Vastausvaihtoehtojen määrä: Tämä vaihtelee tilanteen ja sen mukaan, mitä haluat selvittää. Nyrkkisääntönä vastaajille tulee antaa 4–6 vastausvaihtoehtoa.   
 • Monivalinnat tai vaihteluvälit: Mieti, haluatko vastausvaihtoehtojen sisältävän tiettyjä rahasummia vai hintahaitareita. Monivalintakysymykset voivat tuottaa täsmällisiä vastauksia, kun taas vaihteluväleissä on hieman jouston varaa. 

Suljetut kysymykset antavat tehokkaasti selkeää tietoa, mikä sopii hyvin maksuhalukkuutta mittaaviin kyselytutkimuksiin. Vaikka avoimia kysymyksiä suositaan usein pyrittäessä välttämään vastaajien johdattelemista maksuhalukkuuden selvittämisessä, suljetut kysymykset sopivat mainiosti tilanteisiin, joissa on vain tietty määrä mahdollisia hintapisteitä. Sanotaan vaikka, että tarjoamallesi palvelulle on jo määritetty kolme mahdollista hintapistettä ja haluat hieman osviittaa siitä, miten paljon useimmat ihmiset olisivat valmiita maksamaan palvelustasi. Hintatestauksen kyselymalli on kätevä keino esittää suljettuja kysymyksiä, joissa on rajallinen määrä valmiita vastausvaihtoehtoja.  

Suljetut kysymykset voivat olla erityisen hyödyllisiä, kun maksuhalukkuuden tutkimisessa pyritään selvittämään seuraavia:

 • Vähän yksityiskohtia sisältävät ylätason konseptit: Suljetut kysymykset voivat olla hyvä valinta uuden tuotteen tai palvelun kehityksen alkuvaiheessa. Näin saat haarukoitua suuntaviivat, joita potentiaaliset asiakkaasi hakevat. 
 • Konseptit, joilla ei ole kilpailijoita: Tässä tapauksessa et pyri erottumaan kilpailijoista, vaan olet kehittämässä jotain aivan uutta. Suljetuilla kysymyksillä saadaan viitettä paitsi kuluttajien maksuhalukkuudesta kyseistä tuotetta kohtaan myös odotetun hinnan suuruudesta.  
 • Rajoitettu vastausjoukko: Kaikissa suljetuissa kysymyksissä on periaatteessa rajoitettu vastausjoukko, sillä vastaajilla ei ole rajattomasti vastausvaihtoehtoja. Joissakin tapauksissa, kuten edellä annetussa hintahaitariesimerkissä, vain kolmen vastausvaihtoehdon esittäminen on järkevää. 
 • Hintaherkkyys: Tämä merkitsee sitä, missä määrin tuotteen hinta vaikuttaa sen kysyntään tai asiakkaan ostohalukkuuteen. Mahdollisuus mitata hintaherkkyyttä määrällisesti on tärkeää pyrkiessäsi löytämään juuri oikean hinnan.

Korkea hintaherkkyys tarkoittaa, että hinta ja kysyntä korreloivat voimakkaasti. Kun hinta nousee merkittävästi, kysyntä laskee. Tätä vastoin hinnanmuutos ei välttämättä juurikaan vaikuta myyntiin, jos tuotteen hinta on liian matala. 

Kun analysoit maksuhalukkuutta mittaavan kyselytutkimuksen suljettuihin kysymyksiin annettuja vastauksia, muista hyödyntää esimerkiksi ristiintaulukointia ja vertailuarvoja, jotka auttavat kiteyttämään hintatiedot ja tekemään päätöksiä nopeammin ja vaivattomammin.

Van Westendorpin hintaherkkyysmittari sisältää useita kysymyksiä, joiden on todettu mittaavan tehokkaasti maksuhalukkuutta epäsuoralla tavalla sen sijaan että itse kysymys esitettäisiin potentiaalisille ostajille.

Van Westendorpin mittarissa arvioidaan hintahaitareita, joten potentiaalisten ostajien ei tarvitse päättää yksittäistä hintapistettä.

Tämä hinnoittelumalli toimii kuin rasvattu, kun nämä neljä kysymystä esitetään kyselytutkimuksen päätteeksi:

 1. Mikä hinta olisi niin alhainen, että tuotteen laatu vaikuttaisi epäilyttävältä?
 2. Mikä hinta tekisi tuotteesta erinomaisen löydön?
 3. Mikä hinta saa tuotteen tuntumaan kalliilta?
 4. Mikä hinta tekee tuotteesta liian kalliin?

Van Westendorpin mittari on erittäin tehokas selvitettäessä asiakkaiden suhtautumista mahdollisiin hintahaitareihin. Kun hintaan suhtautumista ei mitata vain yhdellä kysymyksellä, puolueellisuus vähenee ja saat kattavamman käsityksen hintaskaalasta, jonka asiakkaat hyväksyvät tietylle tuotteelle tai palvelulle.

Jos haluat tuotteidesi ja palveluidesi menevän kaupaksi – ja saada niistä voittoa – sinun on löydettävä niille juuri oikea hinta. Kun käytät maksuhalukkuutta mittaavia kyselytutkimuksia, sekä sinä että asiakkaasi hyötyvät. Ryhdy toimeen rekisteröimällä ilmainen SurveyMonkey-tili.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.