Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Strateginen asemointi markkinoilla

Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoista? Mitä sellaisia tuotteita ja palveluita tarjoat, joita kilpailijasi eivät kykene tarjoamaan? Millä ainutlaatuisilla ja ikimuistoisilla tavoilla voit tavoittaa ja aktivoida asiakkaita?

Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät tehokkaan asemointistrategian tunnistamisesta, määrittämisestä ja toteuttamisesta.

Markkina-asemointistrategian tarkoitus on erottua kilpailijoista selkeämmin ja vahvemmin. Markkinoilla on yhä enemmän kilpailua, minkä vuoksi vankka asemointistrategia on elintärkeä tekijä yritysten ja tuotteiden myynninedistämisessä ja erilaistamisessa. Sitä voidaan käyttää syvemmän brändiuskollisuuden luomiseen, uusien asiakkaiden tavoittamiseen ja säilyttämiseen sekä liikevaihdon lisäämiseen.

in-article-cta

Asiantuntijoiden vinkkejä kyselytutkimusten suunnitteluun, otannan tekemiseen ja analyysiin.

Onnistuneen asemoinnin arvo on nähtävissä kaikkialla. Ikoniset brändit ovat saavuttaneet statuksensa tehokkaalla, sitouttavalla ja inspiroivalla asemoinnilla – vaikka ne myisivät vain päivittäistavaroita.

Yhdysvalloissa Starbucks on tästä oiva esimerkki. Lukemattomat ravintolat, kaupat ja tietysti kahvilat myyvät runsaasti erilaisia kahvituotteita. Starbucks on kuitenkin löytänyt juuri oikean reseptin, jossa yhdistyvät hyvä kahvi, laaja tuotevalikoima, muista helposti erottuva brändi sekä pulppuileva ja silti luokseen kutsuva ilmapiiri. Se on saanut puolelleen kansan syvät rivit, jotka ovat valmiita maksamaan enemmän Starbucksin kuin sen vähemmän tunnettujen kilpailijoiden kahvista.

Toinen hyvä esimerkki on Apple. Markkinoilla on paljon erilaisia henkilökohtaisia tietokoneita ja elektronisia laitteita, joista suurin osa on huomattavasti halvempia kuin Applen tuotteet. Apple on siltikin onnistunut säilyttämään iOS-tuotteidensa arvon sekä kasvattamaan sitä markkina-asemoinnilla, joka perustuu puhtaan kauniiseen muotoiluun, yksinkertaisuuteen sekä kiinnostavaan brändäykseen, josta asiakkaat pitävät.

Toteuta tuotteesi asemointi itse. Saat vinkkejä suoraan markkinatutkimuksen asiantuntijoilta.

Tarvitset asemointistrategian, koska se kertoo tuotteidesi tai palveluidesi arvosta nykyisiin asiakkaisiin vetoavalla tavalla, houkuttelee uusia asiakkaita ja saa sinut erottumaan  kilpailijoista – toivon mukaan eduksesi.

Ilman asemointistrategiaa Starbucks olisi aivan tavallinen kahvila ja Apple tavallinen tietokoneiden ja puhelinten valmistaja. Sitä nämä yritykset todellisuudessa ovatkin, mutta juuri kukaan ei ajattele niin. Tämä selittääkin kertaheitolla, miten tärkeitä asemointistrategiat ovat.

Tavoitteesi markkina-aseman saavuttamisessa on selventää, keitä palvelet ja miksi, mitkä kilpailijat yrittävät houkutella asiakkaitasi ja miten erilaistat toimintasi kilpailijoihin nähden. Kun tiedät kaiken tämän, voit toteuttaa markkinointi-, brändäys- ja markkinastrategioita, jotka vahvistavat ja kasvattavat markkina-asemaasi. Tämän ansiosta yrityksesi erottuu muista ja pystyy luomaan vahvempaa asiakassitoumusta ja ‑uskollisuutta, mikä saa asiakkaasi puhumaan hanakammin puolestasi.

Muista, että asemointi tarkoittaa muutakin kuin iskulauseen tai moton keksimistä. Nekin ovat tärkeitä, mutta eivät tehokkaampia kuin loppuun asti mietitty asemointistrategia ja niitä tukevat taktiikat. Jos iskulause tai motto kuulostaa asiakkaista laimealta, niitä ei kannattaisi käyttää lainkaan. Nykyajan kuluttajat ovat fiksuja ja huomaavat herkästi, jos yritys ei toimi sanomansa mukaisesti.

Asemointistrategia on selkeästi menestyvän liiketoiminnan tärkeä osa. Mutta miten se toteutetaan? Tärkeintä on luoda hyvin suunniteltu markkina-asema, joka on autenttinen, perusteltu ja omaleimainen.

Seuraavassa on vaiheittainen toteutusopas.

in-article-cta

Hyödynnä yli 144 miljoonan henkilön yleisö yli 130 maassa käyttämällä yli 50 ominaisuutta.

Ensimmäiseksi on tärkeintä tietää, mitä olet tekemässä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa markkinatutkimuksen toteuttamista, jotta saat selkeämmän käsityksen kohdeyleisöstäsi sekä sen mieltymyksistä, tarpeista, asenteista ja käyttäytymisestä.  

Voit käyttää markkinatutkimuksen materiaaleja kohdentamiseen, jotta voit selvittää, ketkä ovat ihanteellisia asiakkaita ja miten voit ratkaista heidän ongelmansa. Kyselytutkimusten avulla saadaan kätevästi selville, ketkä todennäköisimmin ostavat tuotteitasi. Voit laajentaa tutkimusta kyselemällä sekä oman maasi että muiden maiden asukkailta.

Ihanteellisen yleisön selvittäminen on elintärkeää markkinatutkimuksessa. Demografisista tiedoista, ostokäyttäytymisestä ja psykografisista kyselytutkimuksista saa dataan perustuvia havaintoja sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakkaista. Kyselytutkimukset, huomiot, haastattelut ja asiakasdata antavat lisäosviittaa ihanteellisista asiakkaistasi, minkä avulla voit paremmin asemoida yrityksesi ja sen tuotteet markkinoilla.

Saat kätevästi tietoa kohdeyleisöstäsi, kun kehität muutaman ostajapersoonan, joita voit käyttää tuotteiden, viestinnän ja hintojen konseptintestauksessa. Tutki ihanteellista yleisöä jo ennen markkinoille suuntaamista, niin saat korkealaatuista yleisödataa, jota tarvitset tuotteidesi ja kilpailijoidesi arviointiin.

Lyöt kilpailijat laudalta, kun tiedät, keitä he ovat ja miten he toimivat. Kohdeyleisöä tutkivia kyselytutkimuksia voidaan käyttää selvittämään, mitä vahvuuksia ja heikkouksia kilpailijoilla on asiakkaiden mielestä. Järkevään vertailuun tarvitaan tietoa markkinoiden koosta, kilpailijoiden lukumäärästä, asiakkaiden suosimista brändeistä sekä kilpailevista tuotteista.

SurveyMonkeyn markkinatutkimuskyselyt auttavat saamaan käsityksen siitä, mitä kohdeyleisösi ajattelee kilpailijoistasi ja heidän tuotteistaan. Tässä on joitakin tavanomaisia kysymyksiä:

 • Miten usein käytät tätä tuotekategoriaa?
 • Kun ajattelet kategoriaa, mitä brändejä tulee mieleesi?
 • Oletko kuullut yrityksestämme?
 • Oletko ostanut mitään kilpailijalta?
 • Miten tyytyväinen olit kilpailijan tuotteeseen?

Kilpailuanalyysi auttaa tunnistamaan keskeisiä kilpailijoiden käyttämiä erilaistamistekijöitä. Näin saat syväluotauksen siihen, mikä erottaa sinut kilpailijoista ja muodostaa ainutlaatuisen arvolupauksen. Markkinatutkimuksen kyselytutkimusmallit auttavat keräämään tiedot nopeasti, joten voit välttyä riskiltä, että kehität ja asemoit tuotteita, jotka eivät vastaa täysin asiakkaiden tarpeita.

Kun ymmärrät paremmin markkinoita, asiakkaita ja kilpailijoita, saat eväät arvolupauksen muotoilemiseen.

Arvolupaus on ytimekäs tapa määritellä kilpailijoistasi poikkeava ainutlaatuinen arvo, jota tarjoat kohdeyleisöllesi. Kun kirjoitat arvolupauksen, joka kuvailee selkeästi identiteettiäsi, ainutlaatuista tarjontaasi sekä asiakkaiden saamia etuja, luot vahvan perustan, joka luotsaa yritystäsi eteenpäin.

Yksinkertainen ja tehokas tapa luoda arvolupaus perustuu kolmeen kysymykseen, jotka on kehittänyt Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness. Ideoiden pallottelu tiimin jäsenten kesken auttaa luomaan arvolupauksen, joka kattaa takuulla kohdeasiakkaidesi tarpeet.

Nämä kolme kysymystä keskittyvät sisäiseen toimintaasi sekä asiakkaille tarjoamaasi arvoon. 

 1. Keitä ovat asiakkaat, joita palvelet?
 2. Mihin tarpeisiin vastaat?
 3. Mikä hinta sekä tarjoaa arvoa asiakkaille että on kannattava yritykselle?

Huolella harkitut vastaukset näihin kolmeen kysymykseen luovat arvolupauksen perustan, joka käsittää asiakkaidesi tarpeet, markkinoiden todellisen tilanteen sekä yrityksesi liikevaihtotavoitteet.

Kohdeyleisölle esitetty tuotteen asemointikysely auttaa erilaistamaan tuotteesi saadaksesi kilpailuetua. Kyselytutkimukset ovat nopea tapa tiedustella ihanteellisten asiakkaiden nykytilannetta ja auttaa asemoimaan tuotteesi kilpailijoista erottuvalla tavalla. 

Kun olet määrittänyt tai päivittänyt yrityksesi arvolupauksen, voit alkaa kirjoittaa markkina-asemointilausuntoa, joka vastaa arvolupausta asiakkaisiin vetoavalla ja kilpailijoista selkeästi erottuvalla tavalla.

Hyvä markkina-asemointilausunto selittää yksityiskohtaisesti asiakkaiden saamat hyödyt sekä tavat, joilla yrityksesi tarjoaa ja toimittaa tuotteita ja palveluita kilpailijoista erottuvalla tavalla. Sen tulisi käsittää brändisi identiteetti, tarkoitus ja ainutlaatuiset ominaisuudet, sekä määrittää selkeästi

 • kohdeyleisösi
 • tarjoamasi tuotteet ja palvelut
 • tuotteidesi ja palveluidesi toimitustavat
 • yrityksen tarkoitus
 • tavat, joilla tuotteesi ja palvelusi erottuvat kilpailijoiden tarjonnasta.

Markkina-asemointistrategiasi on oltava autenttinen, ytimekäs, asiakaskeskeinen ja mieleenpainuva, jotta se toimii hyödyllisenä lähtöpisteenä sille, miten kaikki yrityksessäsi puhuvat brändistäsi.

Näiden vinkkien avulla osaat kirjoittaa helppolukuisen lausunnon, johon sekä sisäiset että ulkoiset yleisöt voivat samaistua.

 1. Vähemmän on enemmän: Esitä asiasi lyhyesti, jotta se on helppo ymmärtää ja muistaa.
 2. Käytä tehokkaita sanoja: Lausuntosi on jäätävä helposti mieleen ja kerrottava selkeästi, mitä teet ja miten teet sen.
 3. Kuvasta itseäsi: Ilmaise liiketoimintasi ydinarvot hypettämättä liikaa.
 4. Tee lupaus: Kerro asiakkaille, mitä teet heidän hyväkseen.
 5. Kerro, millä tavalla olet erilainen:  Varmista, että erotut kilpailijoistasi.
 6. Luo selkeät tavoitteet: Asemointilausuntosi selventää pitkän aikavälin tavoitteet, joihin tulevia ideoita verrataan.

Kun olet kirjoittanut markkina-asemointilausunnon, muista jakaa se koko yrityksellesi, jotta kaikki puhuvat brändistäsi yhdenmukaisesti. Pidä myös mielessäsi, että lausunnon ei tarvitse olla kiveen kaiverrettu. Liiketoiminta on jatkuvissa muutosten pyörteissä, sillä markkinoiden olosuhteet vaihtelevat, uusia kilpailijoita saapuu yrittämään onneaan ja asiakkaiden odotukset muuttuvat. Sinun on ehkä päivitettävä lausuntoasi säännöllisesti näiden muutosten vaatimalla tavalla. Kyselytutkimusten, haastatteluiden ja asiakaspalautteen avulla pysyt helpommin ajan tasalla markkinoiden muutoksista ja tulevista trendeistä.

Mitä markkina-asemointi tarkoittaa? Tutustumme nyt innovatiivisiin johtajiin, joilla on joukosta erottuva brändi ja uskollinen asiakaskunta.

Esimerkki 1: Trader Joe’s

Ainutlaatuisista tuotteistaan, hyvistä hinnoistaan ja rennosta henkilökunnastaan tunnettu Trader Joe’s on asemoinut itsensä Yhdysvalloissa ”lähikauppojen kansalliseksi ketjuksi”, jonka korkealaatuiset elintarvikkeet ja ainutlaatuinen ostoskokemus ovat samalla tasolla kilpailijansa Whole Foodsin kanssa. ”Keskittyminen arvoon päivittäin on elintärkeää, minkä vuoksi emme tarjoa alennuksia, kanta-asiakasohjelmaa, jäsenmaksuja tai muita temppuja.”

Esimerkki 2: Dollar Shave Club

Mitä keskivertokundi haluaa parranajolta? Dollar Shave Club tietää, että sen kohdeyleisö haluaa hyvän tuloksen edulliseen hintaan. Parranajovälineiden ostamisen ei pitäisi olla vaikeaa – eikä kallista, joten Dollar Shave Club osoitti voimansa paneutumalla perusasioihin. Yrityksen verkkosivustolla sanotaankin, että ”kaikki, mitä tarvitset kylpyhuoneessa – partateristä alkaen – toimitetaan automaattisesti kotiovellesi. Se ei voisi olla helpompaa.”