Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Saat rehellistä palautetta ja pidät työntekijät sitoutuneina käyttämällä nimettömiä kyselytutkimuksia. 

surveymonkey-hakukoneoptimointi-pääkuva


Yrityksen omistajana sinun on hyvä tietää, että työntekijöiden tuntemukset selvittämällä lisäät heidän tuottavuuttaan ja pidät heidät yrityksessäsi. Saat parhaiten tietoa työntekijöistä kyselytutkimuksella, kunhan työntekijät tuntevat voivansa vastata rehellisesti. 

Nimettömissä kyselytutkimuksissa työntekijät voivat antaa rehellistä ja suoraa palautetta seuraamuksia pelkäämättä. Tutustumme nyt anonyymeihin työntekijäkyselyihin ja siihen, kuinka ne auttavat tekemään työpaikasta vahvemman ja tuottavamman.

Työntekijäkyselyt antavat syvällistä tietoa suoraan työntekijöiltä. Monet työntekijät eivät kuitenkaan halua vastata täysin rehellisesti, sillä he pelkäävät kielteisestä palautteesta aiheutuvia seuraamuksia. Tällöin kannattaa käyttää nimettömiä työntekijäkyselyitä.

Nimettömissä kyselytutkimuksissa ei kerätä tunnistettavissa olevia henkilötietoja, kuten työntekijänumeroita, sähköpostiosoitteita tai edes tiimin nimeä. Näin varmistetaan, että työntekijöitä ei voida tunnistaa kyselytutkimusvastausten perusteella (kunhan kysymykset on muotoiltu oikealla tavalla). Nimettömyys antaa vastaajille mahdollisuuden puhua vapaasti ja antaa niin myönteistä kuin kielteistäkin palautetta, minkä lisäksi se estää sosiaalisen hyväksyttävyyden vinoumaa. Tämä tarkoittaa kysymyksiin vastaamista tavalla, joka näyttää hyvältä muiden silmissä. 

Nimettömät eli anonyymit kyselytutkimukset eivät ole sama asia kuin luottamukselliset kyselytutkimukset, joissa henkilötietoja kerätään, mutta ne pidetään salassa. Tällöin kyselytutkimusten ylläpitäjät näkevät vastaajien henkilöllisyyden ja voivat halutessaan ottaa heihin yhteyttä.

Kaikissa prosesseissa on huonoja puolia. Eräs nimettömien työntekijäkyselyiden suurimmista ongelmista on, että kielteisiä kommentteja ei voida tutkia tarkemmin. Jos esimerkiksi työntekijä kertoo johtoa koskevasta ongelmasta mutta ei paljasta osaston tai esihenkilön nimeä, kommentin perusteella ei voida ryhtyä toimenpiteisiin.

Vastauksia ei myöskään voida vertailla osaston, tiimin tai muiden seikkojen mukaan, jos henkilötietoja ei kerätä.

Lisäksi, kun työntekijöiden annetaan puhua vapaasti, jotkut heistä käyttävät tilaisuuden hyväkseen ja valittavat antamatta käyttökelpoista tai rakentavaa palautetta.

Nimettömistä kyselytutkimuksista on paljon apua erilaisissa työpaikan tilanteissa. Vahvistat luottamusta ja saat rehellistä palautetta kerätessäsi vastauksia tavalla, joka saa työntekijät tuntemaan olonsa turvalliseksi. 

Työntekijöiden sitoutuminen kertoo työntekijöiden tunteman arvostuksen ja osallistumisen tasosta päivittäisessä työssään sekä heidän sitoutumisestaan yrityksen toimintaan ja menestykseen. Gallupin äskettäin tekemien tutkimusten mukaan työntekijöiden sitoutumistaso maailmanlaajuisesti on 23 %. Monet työntekijät täyttävät vain työtehtäviensä minimivaatimukset ja sitoutuminen on laskusuunnassa, minkä vuoksi on tärkeää, että sinulla on käsitys työntekijöiden sitoutumisesta omassa yrityksessäsi.

Työntekijöiden sitoutumistason voi selvittää parhaiten työntekijöiden sitoutumista mittaavilla kyselytutkimuksilla. Tällaiset kyselytutkimukset kannattaa pitää nimettöminä, jos haluat saada selville työntekijöiden todelliset tuntemukset. Koska nimettömissä työntekijöiden sitoutumista mittaavissa kyselytutkimuksissa käytetään enimmäkseen laadullisia kysymyksiä, keräämäsi data tarjoaa tarkkoja havaintoja työntekijöiden sitoutumisen tilasta.

Kun ryhdyt toimenpiteisiin työntekijöiden sitoutumista mittaavissa kyselytutkimuksissa esiin tulleiden ongelmien perusteella, voit sekä lujittaa työntekijöiden sitoutumista että ilmaista välittäväsi heistä ja heidän mielipiteistään. Työntekijöiden sitoutumisella on merkittävä vaikutus yritysten menestymiseen. Pidä kyselytutkimukset nimettöminä, niin saat selville sekä nykytilanteen että parannusta vaativat osa-alueet.

Työntekijätyytyväisyydellä kuvaillaan, miten tyytyväisiä työntekijät ovat työhönsä, kokemuksiinsa, työpaikkaansa ja koko organisaatioon. Se auttaa pitämään huippukyvyt yrityksessä ja parantamaan työntekijöiden sitoutumista. Edellä mainittu Gallupin tutkimus selvitti myös, että suomalaiset työntekijät ovat tyytymättömiä työpaikkoihinsa – vain 14 % vastanneista ilmaisi olevansa erittäin tyytyväisiä. Tyytyväisyys on tärkeä osa sitoutumista, ja tyytymättömyyden syiden selvittäminen ja ongelmien ratkaiseminen vahvistaa sekä sitoutumista että tyytyväisyyttä.

Selvitä työntekijöiden tyytyväisyystaso omassa organisaatiossasi nimettömällä työntekijätyytyväisyyttä mittaavalla kyselytutkimuksella. Koska tyytyväisyys nivoutuu esimerkiksi korvaukseen, kulttuuriin, arvostukseen, etuuksiin, työmäärään ja tehokkaaseen johtajuuteen, tyytyväisyyttä mittaamalla saat selville, miten hyvin yrityksesi vastaa työntekijöiden tarpeisiin. Esiin nousevat havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet vaikuttavat suoraan työntekijöiden sitoutumiseen ja pysymiseen organisaatiossasi.

Nimettömillä työntekijätyytyväisyyttä mittaavilla kyselytutkimuksilla saat suoraa palautetta kehitettävistä osa-alueista. Kun toimit saamasi palautteen perusteella, lisäät tyytyväisyyttä ja ilmaiset työntekijöille välittäväsi heistä.

Työntekijöiden irtisanoutumiskyselyt ovat tärkeitä työkaluja selvitettäessä, miksi työntekijät päättävät lähteä yrityksestä. Vastaukset antavat tärkeää tietoa työntekijöiden tyytymättömyyden syistä sekä mahdollisista syistä lähteä yrityksestä.

Työntekijän irtisanoutumiskyselyt ovat eittämättä tärkeitä, sillä monet lähtevät työntekijät eivät halua kertoa ongelmista kasvotusten henkilöstöhallinnon edustajille. He tietävät, että irtisanoutumishaastattelussa annettuja tietoja saatetaan kertoa entisille kollegoille, rekrytoijille tai jopa uudelle työnantajalle, minkä vuoksi tätä arvokasta tietoa kannattaa pyytää irtisanoutumiskyselyissä nimettömänä.

Nimettömät kyselytutkimukset tarjoavat työntekijöille keinon antaa palautetta, josta saattaa olla hyötyä pyrittäessä pitämään muut työntekijät yrityksessä.

Nimettömät valituslomakkeet antavat suojaa työntekijöille, jotka tuovat esiin organisaatiota, yksittäisiä työntekijöitä tai tiimejä koskevaa kritiikkiä tai syytöksiä. Tällaisilla lomakkeilla voidaan kerätä tietoa väärinkäytöksistä, epäkohdista tai muista ongelmista. 

Nimettömien valituslomakkeiden ansiosta työntekijät uskaltavat tuoda esiin epäkohtia seuraamuksia pelkäämättä. Tämä voi ratkaista, kertovatko työntekijät tapahtuneesta vai eivät. Vaikka voitkin vakuuttaa työntekijöille henkilöstöhallinnon oven olevan aina avoinna, nimettömät valituslomakkeet kannustavat heitä ilmoittamaan ongelmista selkokielellä ilman, että he joutuisivat kaunistelemaan sanojaan pelon vuoksi.

Kun olet valmis luomaan nimettömän työntekijäkyselyn, SurveyMonkey voi auttaa. Tarjoamillamme työkaluilla ja ominaisuuksilla keräät tarvitsemasi tiedot ja pidät vastaajien henkilöllisyyden salassa.

SurveyMonkey tarjoaa käyttöösi nimettömän vastaustenkerääjän, joka estää vastaajien henkilötietojen seuraamisen ja tallentamisen. Tallennamme vastaajien IP-osoitteet palvelimen lokeihin ja poistamme ne 13 kuukauden kuluttua.

Jos käytät kyselytutkimuksissasi useita vastaustenkerääjiä, nimetön vastaustenkerääjä on otettava käyttöön niistä jokaisessa. Enterprise-tilauksissa ylläpitäjät voivat halutessaan ottaa nimettömän vastaustenkerääjän oletusasetuksen käyttöön koko tiimille. 

Ammattilaisvinkki: Nimettömät vastaukset on otettava käyttöön ennen kyselytutkimuksen lähettämistä. Vastaukset eivät ole nimettömiä, jos ne kerätään ennen kuin tämä toiminto otetaan käyttöön.

Kun teet työntekijöille kyselytutkimusta, sinulta saatetaan kysyä, onko se varmasti nimetön. Lisää tästä kertova ilmoitus kyselytutkimuksen linkkiin tai johdantoon ja kerro työntekijöille, miten heidän vastauksiaan käsitellään ja miten nimettömyys taataan. Kun kerrot tästä etukäteen, lisäät rehellisten vastausten ja korkean vastausprosentin todennäköisyyttä.

SurveyMonkeyn kaltaiset kolmannen osapuolen kyselytutkimustyökalut helpottavat nimettömyyden takaamista, sillä mitään henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita tai IP-osoitteita, ei lähetetä eteenpäin tilien ylläpitäjille.

Tiettyjä tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, ei tietenkään pidä pyytää nimettömissä kyselytutkimuksissa. Jopa työnimikkeestä ja organisaatiosta kysyminen voi kuitenkin johtaa hankaliin tilanteisiin, koska vastaajan henkilöllisyys voidaan saada selville näidenkin tietojen perusteella.

Kirjoita kysymykset siten, että saat selville sekä tuntemukset että syyt niiden taustalla. Koska et voi ottaa vastaajiin yhteyttä jälkikäteen, maksimoi saamasi tiedot miettimällä kysymykset tarkkaan.

Sen sijaan että kysyisit: ”Tuletko toimeen esihenkilösi kanssa?”, voit kysyä ”Osoittaako esihenkilösi tukea ja arvostusta työtäsi kohtaan?” tai ”Millä tavalla esihenkilösi osoittaa tukensa ja arvostuksensa?”

Jos tunnet työntekijäsi hyvin, saatat tuntea kiusausta yrittää tunnistaa heidät vastausten perusteella. Jätä se tekemättä. Vaikka vastauksessa käytetty kieli kuulostaisi tutulta, sinun kannattaa kunnioittaa työntekijöitäsi yrittämättä ottaa selville, kuka vastauksen antoi. Muutoin petät työntekijöiden luottamuksen – olithan luvannut kyselytutkimuksen olevan nimetön. Henkilöllisyyden arvuuttelusta ei seuraa mitään hyvää.

Jos olet valmis selvittämään työntekijöiden sitoutumisen esteet, tyytyväisyyttä haittaavat tekijät ja organisaatiosta lähdön syyt, on aika luoda asiaan pureutuva nimetön lomake tai kyselytutkimus. Saat vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin SurveyMonkeyssa luodulla nimettömällä työntekijäkyselyllä.

Ryhdy toimeen jo tänään rekisteröimällä SurveyMonkey-tili. Valikoimastamme löytyy tilauksia kaikkiin henkilökohtaisiin sekä tiimien ja yritysten tarpeisiin.