63 % berücksichtigen die Datenschutz- und Sicherheitsgeschichte eines Unternehmens, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

Statistiken Seitenleiste Rechtliches

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. elokuuta 2023 

Näitä tekoälypohjaisen itsepalvelun palvelukohtaisia ehtoja sovelletaan, jos käytät SurveyMonkey-palvelua, johon kuuluu SurveyMonkey AI (seuraavassa määritetyssä merkityksessä). Nämä palvelukohtaiset ehdot ovat ”lisäehtoja” SurveyMonkeyn käyttöehdoissa määritetyllä tavalla, ja SurveyMonkey AI on niiden puitteissa tarjottujen palveluiden ominaisuus. Tässä käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla mutta muutoin määrittelemättömillä termeillä on samat merkitykset kuin käyttöehdoissa. Hyväksyt nämä palvelukohtaiset ehdot klikkaamalla ehtojen hyväksymispainiketta, vahvistamalla asiakirjan, jossa ne mainitaan, tai käyttämällä SurveyMonkey AI ‑palvelua. 

Jos näiden palvelukohtaisten ehtojen ja yleisten käyttöehtojen välillä on ristiriita, nämä palvelukohtaiset ehdot katsotaan ensisijaisiksi. 

SurveyMonkey AI tarkoittaa mitä tahansa SurveyMonkeyn käytettäväksi asettamaa generatiivista tekoälyominaisuutta tai ‑toiminnallisuutta. SurveyMonkey AI on palvelun ominaisuus. SurveyMonkey AI ei ole minkään sinun ja SurveyMonkeyn välillä voimassa olevan liikekumppanisopimuksen mukainen palvelu tai saatavilla tai tarkoitettu käytettäväksi minkään SurveyMonkeyn HIPAA-yhteensopivan palvelun kanssa. 

1. Syöte ja tuotos  

Voit antaa syötteen SurveyMonkey AI:n käsiteltäväksi (”syöte”) ja ottaa vastaan SurveyMonkey AI:n sen perusteella tuottaman ja palauttaman tuotoksen (”tuotos”). Kun käytät SurveyMonkey AI:tä, syöte ja tuotos ovat sinun sisältöäsi. Olet yksinomaan vastuussa sisältösi kehityksestä, sisällöstä, toiminnasta, ylläpidosta ja käytöstä. Vahvistat, että syötteesi ja SurveyMonkey AI:n käyttösi sekä tuotoksesi eivät (i) ole minkään sovellettavan lain vastaisia (ii) ole näiden palvelukohtaisten ehtojen, käyttöehtojen tai hyväksyttävän käytön käytännön vastaisia tai (iii) riko, loukkaa tai käytä väärin mitään SurveyMonkeyn tai minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Vahvistat, että et syötä palveluun mitään luottamuksellisia, henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja, mukaan lukien suojattuja terveystietoja, nimiä, puhelinnumeroita, osoitteita, sähköpostiosoitteita tai syntymäaikoja näihin kuitenkaan rajoittumatta. Ymmärrät, että tuotokset eivät välttämättä ole ainutlaatuisia koneoppimisen luonteen ja SurveyMonkey AI:n teknologian vuoksi, ja että SurveyMonkey AI voi tuottaa samoja tai saman kaltaisia tuotoksia SurveyMonkeylle tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Muiden käyttäjien pyytämiä ja heille tuotettuja vastauksia tai tuloksia ei katsota sinun sisällöksesi. 

2. Virheettömyys  

Ottaen huomioon tekoälyn ja koneoppimisen nopean kehityksen, ymmärrät, että SurveyMonkey AI:n käyttö voi joskus tuottaa vääriä tuotoksia, jotka eivät vastaa tarkasti mitään oikeasti olemassa olevia ihmisiä, paikkoja, tosiasioita tai tietoja. Sitoudut arvioimaan tuotosten tarkkuutta käyttötarkoitukseesi sopivalla tavalla, mukaan lukien ihmisten suorittamat tuotosten arvioinnit. Suostut siihen, että et nojaa SurveyMonkey AI:hin saadaksesi oikeudellista, lääketieteellistä, taloudellista tai muuta ammattimaista neuvontaa. 

3. SurveyMonkey AI:n parannukset   

Tekoäly- ja koneoppimismallit voivat kehittyä ajan myötä niin, että ne vastaavat paremmin tiettyjä käyttötarkoituksia. Ymmärrät, että voimme käyttää SurveyMonkey AI:n tuottamaa tai SurveyMonkey AI:n käytöstäsi syntynyttä sisältöä SurveyMonkey AI:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen SurveyMonkeyn tietosuojailmoitusten sallimin tavoin. Joissakin tapauksissa tilisi asetuksissa on valintoja, joita käyttämällä voit jättäytyä tämän ulkopuolelle; vastaat itse oikean asetuksen valinnasta. Toisissa tapauksissa tekoäly- ja koneoppimismallit toimivat automaattisesti SurveyMonkeyn kaikille palveluille tärkeän tietyn ominaisuuden tai palvelun käytön yhteydessä. Katso lisätietoja tilisi asetuksista ja ohjekeskuksesta. Ymmärrät, että päätöksesi jättäytyä tämän ulkopuolelle voi rajoittaa SurveyMonkey AI:n kykyä olla avuksi juuri sinun käyttötarkoituksessasi. 

4. SurveyMonkey AI:n ominaisuuksien käytön rajoitukset  

Suostut olemaan käyttämättä SurveyMonkey AI:tä tai tuotosta (i) minkäänlaisen SurveyMonkeyn tai SurveyMonkey AI:n kanssa kilpailevan mallin kehittämiseen, mukaan lukien perustamallit ja muut suuren mittakaavan mallit, (ii) SurveyMonkey AI:n mallien, algoritmien ja järjestelmien takaisinmallintamiseen, takaisinkääntämiseen, kääntämiseen tai muihin pyrkimyksiin päästä käsiksi sen lähdekoodiin tai peruskomponentteihin, mukaan lukien mallien painotusten louhinta, (iii) kenenkään harhaan johtamiseen tai tavalla, joka antaa ymmärtää, että SurveyMonkey AI:n tai palveluiden tuotokset ovat ihmisten tuottamia, (iv) vaalikampanjoissa tai lobbaustarkoituksissa levitettäväksi tarkoitetun roskapostin tai sisällön luomiseen, mukaan lukien tietyille demografisille ryhmille kohdentaminen tai (v) tavalla, joka on minkään teknisen dokumentaation, käyttöohjeiden tai tässä mainittujen parametrien vastaista tai muuten SurveyMonkey AI:n yhteydessä annettujen ohjeiden vastaista. Suostut olemaan käyttämättä verkkokaavintaa, verkkoharavointia tai verkon tietojen keräysmenetelmiä tietojen louhimiseen SurveyMonkey AI:stä tai tuotoksesta. Suostut käyttämään SurveyMonkey AI:tä ainoastaan sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joita OpenAI tukee tällä hetkellä. 

Ymmärrät ja suostut siihen, että SurveyMonkey AI:n käyttöösi voidaan soveltaa käytön rajoituksia. Voit lukea tästä lisää ohjekeskuksessa. Jos ylität sallitun käytön rajat, et voi käyttää ominaisuutta ennen kuin rajoitus on poistunut, ja SurveyMonkey voi poistaa tällaisten SurveyMonkey AI ‑ominaisuuksien toiminnan käytöstä tai rajoittaa sitä. 

SurveyMonkey voi yksinomaisen harkintansa varassa estää tai poistaa käyttöoikeutesi tai estää tai lakkauttaa SurveyMonkey AI:n ja/tai palveluiden käyttösi, jos olet rikkonut näitä palvelukohtaisia ehtoja tai tällaista rikkomusta voidaan epäillä kohtuullisella varmuudella. 

5. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan käytännöt  

Suostut olemaan käyttämättä SurveyMonkey AI:n ominaisuuksia tavoilla, jotka rikkovat mitään OpenAI:n käytäntöjä, mukaan lukien käyttöä koskevat käytännöt sekä jakamista ja julkaisemista koskevat käytännöt, tai mitään muita kolmansien osapuolten palveluntarjoajien käytäntöjä ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla tai muuten SurveyMonkey AI:n yhteydessä määrätyllä tavalla. 

6. Esi- ja beetaversio  

SurveyMonkey voi nimetä SurveyMonkey AI:n tai sen ominaisuuden esi-, alfa-, ennakko- tai beetaversioksi (”beetaversio”) tai tarjota niitä käyttöön näillä nimikkeillä. Jos käytät beetaversiota, sovelletaan lisäksi seuraavia ehtoja: 

Beetaversio tarjotaan sellaisenaan testaus- ja arviointitarkoituksiin. Se ei edusta lopullista SurveyMonkey AI ‑tuotetta ja voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävikoja, virheitä sekä tietojen menetystä. SurveyMonkey voi päättää olla julkaisematta kaupallista versiota beetaversiosta. SurveyMonkey voi oman harkintansa varassa ja milloin tahansa poistaa tai keskeyttää beetaversion saatavuuden ja julkaista beetaversion kaupallisen version. Sinun on lopetettava beetaversion käyttö viipymättä, jos näin pyydämme. Vastineeksi beetaversion käytöstä hyväksyt, että SurveyMonkey voi kerätä tietoja beetaversion käytöstäsi, mukaan lukien palaute, ja analysoida sisältöäsi parantaakseen palvelua. Jos et halua, että näitä käyttö- tai palautetietoja kerätään tai sisältöäsi analysoidaan, sinun tulee keskeyttää beetaversion käyttö välittömästi käyttämällä SurveyMonkey AI:n muuta kuin beetaversiota. Beetaversioon sovellettavan erillisen sopimuksen solmiminen syrjäyttää nämä säännökset. 

SurveyMonkey ei myönnä beetaversioille mitään takuita, mukaan lukien takuuta siitä, että beetaversiot ovat yleisesti käytettävissä keskeytymättömällä tai virheettömällä tavalla, tai että sisältö on turvassa eikä katoa tai vaurioidu. Lukuun ottamatta sitä, mitä lailla kielletään, SurveyMonkey kiistää kaikki beetaversioiden takuut, mukaan lukien kauppakelpoisuuteen, tyydyttävään laatuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen, oikeuksien loukkaamattomuuteen tai häiriöttömään käyttöön liittyvät epäsuorat takuut sekä kaupankäynnistä tai muusta kanssakäymisestä esiin nousevat takuut. 

7. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SURVEYMONKEY AI TARJOTAAN SELLAISENAAN. SURVEYMONKEY TAI SEN LISENSOIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA, HILJAISIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA TAKUITA KOSKIEN SURVEYMONKEY AI:N KÄYTÖSTÄ SAATAVIA TULOKSIA TAI SURVEYMONKEY AI:N KAUTTA SAATUJEN MUIDEN TIETOJEN TARKKUUTTA. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SURVEYMONKEY AI:N OMINAISUUKSIEN KAUTTA TAPAHTUVA AINEISTON JA/TAI TIETOJEN HANKINTA TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. TUOTOSTEN TODENPERÄISYYSVÄITTEISIIN EI TULE LUOTTAA ENNEN NIIDEN VIRHEETTÖMYYDEN TARKISTUSTA MUISTA LÄHTEISTÄ. YKSITYISKOHTAISEN LUONTEENSA VUOKSI VIRHEETTÖMILTÄ VAIKUTTAVAT TUOTOKSET VOIVAT SILTI SISÄLTÄÄ MERKITTÄVIÄ EPÄTARKKUUKSIA. SURVEYMONKEY AI EI VOI HAKEA TIETOA DYNAAMISESTI, EIKÄ TUOTOKSISSA VÄLTTÄMÄTTÄ OTETA HUOMIOON TAPAHTUMIA TAI PERUSTAVANLAATUISTEN TOSIASIOIDEN MUUTOKSIA, JOTKA TAPAHTUVAT TEKOÄLYMALLIN KOULUTTAMISEN JÄLKEEN. SURVEYMONKEYLTA TAI SURVEYMONKEY AI:N KAUTTA HANKKIMASI SUULLINEN TAI TEKSTIMUOTOINEN TIETO TAI OHJEISTUS EI MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA TÄSSÄ NIMENOMAISESTI MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA. 

8. Palvelutasoehtoja ei sovelleta   

Kolmannen osapuolen puutteesta aiheutuvia SurveyMonkey AI:n käyttökatkoksia ei sisällytetä saatavuus- tai käyttöajan laskutoimituksiin minkään käyttöehdoissa mainitun tätä rajoittamatta. 

9. Yhteistyö 

Jos olet osa Teams- tai Enterprise-tiliä, tai jos sinut kutsutaan sellaiseen, ymmärrät ja hyväksyt, että kyseisen tilin ylläpitäjä tai pääylläpitäjä on yksin vastuussa SurveyMonkey AI ‑asetusten asettamisesta ja hallinnoinnista kaiken sisällön osalta, mukaan lukien sinun sisältösi.