Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

VOIMAANTULOPÄIVÄ: 27. marraskuuta 2018

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. elokuuta 2023

Tässä SurveyMonkey Globalin työnhakijoiden tietosuojailmoituksessa (”ilmoitus”) kerrotaan, mitä henkilötietoja SurveyMonkey1 (”me”, ”meidän”) saattaa säilyttää sinusta, ja kuinka käytämme kyseisiä tietoja.  

SurveyMonkey ymmärtää, että tietosuojasta, tietoturvasta ja tietojen suojaamisesta huolehtiminen on tärkeää. Olemme maailmanlaajuinen yritys, joka asettaa nämä periaatteet etusijalle. Sen vuoksi sitoudumme käsittelemään henkilötietojasi vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.  

Seuraavassa selvitämme, kuinka käytämme henkilötietojasi. Saatamme myös antaa sinulle lisätietoja kerätessämme henkilötietojasi, kun se on mielestämme tarpeen ja asianmukaista.  

Laajuus  

Tämä ilmoitus koskee sinua, koska harkitset meille töihin hakemista tai olet hakenut meille töihin. Se koskee kaikkia henkilötietojasi, joita keräämme, ylläpidämme, lähetämme, tallennamme, säilytämme tai käytämme (eli käsittelemme) muilla tavoin.  

Se koskee myös kolmansia osapuolia, joiden tietoja annat meille (esimerkiksi suosittelijat aiemmista työpaikoista), ja sinun on jaettava tämä ilmoitus myös kyseisille ihmisille. Tämä ilmoitus ei koske tietoja, joita keräämme sinusta, kun käyt verkkosivustollamme tai käytät palvelujamme. Näissä tapauksissa sinua koskee SurveyMonkeyn tietosuojailmoitus.  

Tämä ilmoitus ei luo mitään tarjousta tai työsopimusta tai ole osa niitä eikä muodosta sinun ja meidän välillemme mitään sopimussuhdetta.   

Mitä henkilötiedot ovat? 

”Henkilötiedot” tarkoittavat sellaista elävää ihmistä koskevia tietoja, joka voidaan tunnistaa tietojen perusteella joko sellaisenaan tai yhdistettynä muuhun tietoon. Saatamme säilyttää sinusta joihinkin tai kaikkiin seuraavassa mainittaviin luokkiin liittyviä henkilötietoja. Keräämme tietoja joko suoraan sinulta (kun mahdollista) tai toisilta henkilöiltä tai tahoilta, kuten työvoima- tai konsulttitoimistolta, taustatarkistuksia tekevältä taholta tai suosittelijoilta (paikallisten kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti). 

 • Henkilökohtaiset – tunnistetiedot, kuten nimi, osoite, online-tunnus ja sähköpostiosoite 
 • Suojatut luokitukset – esimerkiksi kansallisuus 
 • Ammattiin tai työpaikkaan liittyvät tiedot – mukaan lukien ansioluettelo, saatekirje ja/tai hakulomake, tiedot aiemmista työpaikoista, aiempien työnantajien suositukset, valinta- ja vahvistusasiakirjat, koulutustiedot, ammatilliset todistukset, ammatilliset sertifikaatit, erityistaidot, kielitaito, toimikuntien ja muiden elinten jäsenyydet 
 • Äänitallenteet – esimerkiksi haastattelutallenteet tai haastattelun muistiinpanot 
 • Tilojen ja IT-järjestelmien käyttöoikeus – mukaan lukien tiedot, joita tarvitaan toimistoihimme pääsemiseen sekä verkkoihimme pääsemiseen, kun olet tiloissamme 
 • Yleiset viestit/tapaamiset – liittyen rekrytointiprosessiin 
 • Taloudelliset tiedot – palkanlaskenta ja talous, mukaan lukien rekrytointiprosessiin liittyvien sovittujen ja soveltuvien kulujen maksaminen, esimerkiksi matkakulut (jos on) 
 • Toimintarajoitteet – mukautukset tai muutokset, joita on tehty toimintarajoitteiden vuoksi haastattelua tai hakemista varten 
 • Muut tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti – esimerkiksi viisumin tyyppi, sukupuoli, syntymäaika ja julkisesti saatavilla olevat tiedot, kuten sosiaalisessa mediassa esillä olevat tiedot  
 • Arkaluonteiset henkilötiedot – esimerkiksi ajokorttitiedot ja etninen alkuperä (vain hakijat Yhdysvalloissa). 

Käsittelyn tarkoitus ja perusteet 

Saatamme säilyttää, käsitellä ja luovuttaa antamiasi henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

Henkilötiedot Lähde Tarkoitus Peruste 
Yhteystiedot (mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)

Kelpoisuuteen liittyvät tiedot (esim. CV, koulutustiedot, työkokemus, taitoihin liittyvät tiedot, julkaisut tai esiintymiset puhujana, ammatilliset todistukset, toimielinten tai toimikuntien jäsenyydet jne.) 

Hakemuksen tiedot 

Tunnistetiedot (esim. passi, syntymäaika, viisumin tyyppi) 

Muut meille antamasi tiedot 
Sinä

Julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten verkkosivustot, joissa esittelet tietojasi julkisesti

Kolmannet osapuolet, kuten suosittelijat tai taustatarkistuksia tekevät toimistot   
Rakennusten kulkuoikeuden ja IT-järjestelmien käyttöoikeuksien antaminen sinulle 

Rekrytointi/nimitys, mukaan lukien hakemuksesi käsittely ja seuranta sekä työhakemuksesi arviointi 

Palkanlaskenta ja talous, mukaan lukien rekrytointiprosessiin liittyvien sovittujen ja soveltuvien kulujen maksaminen, esim. matkakulut (jos on) 

Palkkaaminen tiettyyn työhön sekä myöhemmin avautuviin työpaikkoihin valtuutuksesi mukaan 

Työnhakijan tietojen sisäinen analysointi, jotta voimme ymmärtää meille töihin hakevia henkilöitä, parantaa rekrytointiprosessia, tehdä eettisyyttä ja vaatimusten- mukaisuutta koskevat raportit ja hallita omaa ja työntekijöidemme turvallisuutta 

Hakijan tietojen satunnainen käyttö juridisiin tarkoituksiin esimerkiksi, jos palkkaus- päätöksemme haastetaan 
Tämä tietojen käsitteleminen on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi, jotta voimme käsitellä lähettämiäsi tai puolestasi lähetettyjä työhakemuksia ja jotta voimme päättää, otammeko sinuun yhteyttä. 
Sukupuolta, etnistä alkuperää, seksuaalista suuntautumista ja siviilisäätyä koskevat ja muut vastaavat tiedot Sinulta Tasapuolisten mahdollisuuksien seuraaminen ja edistäminen, mukaan lukien sukupuolijakauma ja rekrytointi 

Eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta koskeva raportointi  
Tämä tietojen käsitteleminen on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi, jotta voimme harjoittaa liiketoimintaamme, mukaan lukien juridiset, henkilöstöön liittyvät, hallinnolliset ja johtamiseen liittyvät tarkoitukset, sekä ehkäistä ja havaita rikoksia, jos etusi eivät ylitä meidän etujamme. 
Haastatteluissa ja puhelinseulonnoissa kerätyt tiedot (mukaan lukien hakuprosessiin ja taustaseulontojen tuloksiin liittyvät tiedot, jos sovellettavissa) Sinä 

Julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten verkkosivustot, joissa esittelet tietojasi julkisesti  

Kolmannet osapuolet, kuten suosittelijat tai taustatarkistuksia tekevät toimistot 
Rekrytointi/tapaaminen 

Terveyden ja turvallisuuden hallinta toimistossamme 

Oikeutemme puolustautua, vastata tai suorittaa oikeustoimia 

Yhteyden ottaminen suosittelijoihin luvallasi 

Laillisten taustatarkistusten tekeminen 
Tämä tietojen käsitteleminen on välttämätöntä, jotta voimme noudattaa lakisääteisiä tai säädösten mukaisia velvoitteita
Rekrytointi, henkilöllisyyden varmistaminen ja sinuun liittyvät yleiset tiedot Julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten verkkosivustot, joissa esittelet tietojasi julkisesti  

Kolmannet osapuolet, kuten suosittelijat, rekrytoijat, markkinatutkimusyritykset, henkilöllisyyden todennuspalvelujen tarjoajat tai taustatarkastuksia tekevät toimistot 
Henkilöllisyytesi ja rekrytointikelpoisuutesi varmistaminen Tämä tietojen käsitteleminen on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi, jotta voimme päättää, otammeko sinuun yhteyttä, ja harkita palkkaamistasi SurveyMonkeyyn.   

Saatamme säilyttää ja käsitellä antamiasi kolmansilta osapuolilta saamiamme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

Tarkoitus Peruste 
Tiedot, joita saatetaan saada erilaisista lähteistä, mukaan lukien rekrytoijat, markkinatutkimusyritykset, henkilöllisyyden varmistuspalvelujen tarjoajat ja julkisille verkkosivustoille esille asettamasi tiedot. Ammatillisiin toimielimiin ym. liittyvät taustatarkistukset (lain salliessa). Tämä tietojen käsitteleminen on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi, jotta voimme päättää, otammeko sinuun yhteyttä, ja harkita palkkaamistasi SurveyMonkeyyn. 
Evästeillä ja muilla seurantatekniikoilla kerätyt tiedot, kun käytät verkkosivustoamme.  Tutustu verkkosivustomme tietosuojailmoitukseen

Huomaa, että sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely tehdään oikeutettujen etujemme vuoksi. Saatamme koostaa/pseudonymisoida henkilötietosi, jotta voimme analysoida ja parantaa rekrytointiprosessiamme. 

Henkilötietojen erityisluokat  

Tiettyjä henkilötietojen luokkia pidetään ”erityisinä” tai ”arkaluonteisina”. Sellaisia ovat esimerkiksi seuraaviin liittyvät tiedot: 

 • Tiedot fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä – muun muassa tiedot fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä tai sairaudesta. Käytämme esimerkiksi tietoja toimintarajoitteista, kun mietimme, tarvitseeko rekrytointiprosessia mukauttaa. 
 • Ajokortin numero (jos sitä tarvitaan esimerkiksi taustatarkistuksia varten) 
 • Muut henkilötietojen erityisluokat – esimerkiksi etninen tausta, uskonnolliset tai vastaavat vakaumukset, ammattiliiton jäsenyys, rikokseen syyllistyminen tai väitetty rikokseen syyllistyminen, rikokseen tai väitettyyn rikokseen liittyvät oikeudenkäynnit, näiden oikeudenkäyntien päättyminen tai oikeusistuimen tuomio näissä oikeudenkäynneissä. 

Käsittelemme tällaisia tietoja vain tarvittaessa varmistaaksemme SurveyMonkeyn tai työnhakijan oikeudet työlainsäädännön mukaisesti tai työkykysi arviointia varten. Näitä tietoja saatetaan käyttää tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevan lainsäädännön noudattamiseen sekä mukautuksiin tai muutoksiin, joita toimintarajoitteiden vuoksi on tehtävä haastattelua tai hakemista varten. Tarvittaessa käsittelemme näitä tietoja äärimmäisen arkaluonteisina, vaikkei siihen useimmiten ole tarvetta. SurveyMonkey ei käytä tai luovuta arkaluonteisia henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joista et voi kieltäytyä vuoden 2018 Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskevan lain (”CCPA”) puitteissa. 

Käsittelemme tietoja rikostuomioistasi tai osallistumisestasi rikosoikeudenkäynteihin ainoastaan lain salliessa tai kun annat tiedot vapaaehtoisesti.  

Suostumus 

Periaatteessa emme erikseen kysy suostumustasi tietojen käyttämiseen. Saatamme kuitenkin toisinaan kysyä suostumustasi (i) henkilötietojesi käyttämiseen tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi harkittaessa palkkaamistasi SurveyMonkeyyn tulevaisuudessa tai rekrytointitapahtumiin osallistumista varten) ja/tai (ii) henkilötietojesi käsittelemiseen (mukaan lukien ”erityiset” tai ”arkaluonteiset” tiedot) tärkeiden etujesi tai toisen osapuolen etujen suojelemiseksi. Jos teemme niin, annamme sinulle täydellisen selostuksen tiedoista, jotka haluaisimme, ja niiden käyttötarkoituksesta. Kerromme myös, että voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ja neuvomme, kuinka se tehdään. Jos perut suostumuksesi, emme enää käsittele hakemustasi ja poistamme henkilötietosi turvallisesti säilytyskäytäntömme mukaisesti. 

Jos et anna meille henkilötietojasi 

Jos et anna meille tiettyjä henkilötietojasi, emme voi välttämättä käsitellä työhakemustasi tai arvioida sopivuuttasi tiettyyn rooliin, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme tai hallita liiketoimintaamme.  

Henkilötietojen turvallisuus ja säilyttäminen 

Tallennamme henkilötietosi turvallisesti keskustietokantaan tiettyihin luotettavien kolmansien osapuolten työkaluihin sijainneissa, joihin pääsyä valvotaan. Sekä sähköisessä muodossa että paperilla olevien henkilötietojen käyttöoikeus (mukaan lukien erityistiedot) on rajoitettu henkilöstöhallinnon työntekijöihin ja työntekijöihin, joilla on oikeutettu syy tarkastella kyseisiä tietoja. 

Henkilötietojesi vastaanottajat 

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi konserniin kuuluvalle yritykselle2 muun muassa seuraavista syistä: globaalien prosessien suorittaminen, konserninlaajuinen raportointi tai rekrytointiin tai ylennyksiin liittyvien päätösten tekeminen. Toisinaan saatamme joutua luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille tai edustajille, mukaan lukien seuraavat: 

 • alihankkijat, jotka auttavat tiettyjen työnhakijoihin liittyvien toimintojen hallinnoinnissa, käsittelyssä ja hallinnassa  
 • yksilöt tai yritykset, jotka SurveyMonkey on palkannut tuottamaan tiettyjä palveluja, toimintoja tai konsultointitehtäviä, kuten ulkoiset luottotietoyritykset tai muut rahalaitokset  
 • työnhakijoiden sukulaiset tai edustajat 
 • sääntelyelimet ja muut tahot, joille laki velvoittaa tai vaatii luovuttamaan tietoja, mukaan lukien Workplace Relations Commission, asianmukaiset ministeriöt ja valtion virastot, oikeusistuimet ja oikeuden nimittämät henkilöt  
 • asianajajat ja lääketieteen harjoittajat 
 • muu rekrytointiin ja palkkaamiseen osallistuva SurveyMonkeyn henkilöstö (mukaan lukien osakkuusyhtiöiden ja tytäryhtiöiden henkilöstö) 
 • oikeudenkäyntitarkoitukset: juridisten neuvojen hankkiminen ulkoisilta asianajajilta tai kolmannen osapuolen kanssa käytävän oikeusjutun yhteydessä 
 • lääketieteen harjoittajat pyynnöstäsi, esimerkiksi toimintarajoituksiin liittyvien mukautusten yhteydessä 
 • SurveyMonkeyn potentiaaliset tai todelliset ostajat tai ostotarjousten tekijät. 

Ilmoitamme sinulle etukäteen lain sallimissa määrin, jos aiomme muuten käsitellä tai luovuttaa henkilötietojasi muihin tarkoituksiin tai muille osapuolille kuin edellä mainitut. Pyrimme lain edellyttämin kohtuullisin toimin varmistamaan tällaisten tietojen turvallisuuden, tietosuojan ja koskemattomuuden ja tekemään sitä varten tarvittaessa sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.  

Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle 

Sinulta keräämiämme henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueella (”ETA”) tai sen ulkopuolelle ja niitä voidaan säilyttää ETA-alueella tai sen ulkopuolella edellä mainituista syistä. Tietoja voi käsitellä meidän henkilöstömme tai puolestamme toimivien kolmansien osapuolten henkilöstö. Tarjoamme tällaisissa tapauksissa asianmukaiset turvatoimet henkilötietojesi tietosuojan ja koskemattomuuden suojaamiseksi.  

Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se tarkoitus edellyttää, jota varten tietoja on kerätty ja käytetty, ellei niitä ole säilytettävä kauemmin lakisääteisten velvollisuuksiemme tai oikeusvaateiden vuoksi. Yleensä säilytämme tietojasi yhden vuoden ajan työhakemusprosessin päätyttyä ellei laki tai sopimus edellytä, että tietoja säilytetään pidempään (esimerkiksi jos SurveyMonkey palkkaa sinut) tai jos olet suostunut siihen että tietoja säilytetään pidempään.  

Oikeudet tietoihisi (vain työnhakijat ETA-alueella) 

Paikallisten lakien asettamien rajoitusten mukaan sinulla on lukuisia oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Sinulla voi olla oikeus: 

 • tarkastella SurveyMonkeyn säilyttämiä henkilötietojasi 
 • pyytää henkilötietojen oikaisemista, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia 
 • pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojesi poistamista 
 • rajoittaa tietyissä tilanteissa sitä, kuinka käytämme henkilötietojasi 
 • siirtää henkilötietoja, mikä on joissakin tilanteissa automaattista 
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos henkilötietojen käsittelemisen laillinen peruste ovat oikeutetut etumme  
 • olla joutumatta henkilötietojesi automaattiseen käsittelyyn perustuvien päätösten kohteeksi, mukaan lukien profilointi, joilla on juridisia tai vastaavia muita merkittäviä vaikutuksia  
 • perua suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen niiltä osin, kun se perustuu suostumukseen ennen sen perumista  
 • olla tulematta syrjityksi, jos käytät näitä oikeuksia 
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tai muulle oikeudenkäyttöalueesi vastaavalle valvontaviranomaiselle). 

Et voi kuitenkaan välttämättä käyttää näitä oikeuksia tietyissä tilanteissa (esimerkiksi, jos lakisääteiset velvollisuudet tai oikeusvaateet edellyttävät muuta). Jos haluat käyttää näitä oikeuksia tai jos haluat nimetä edustajan tekemään niin puolestasi, ota yhteyttä henkilöstöhallintoomme. Saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi varmistamiseksi. 

Emme ”myy” tai ”jaa” arkaluonteisia henkilötietoja emmekä ole tietoisia siitä, että ”myisimme” tai ”jakaisimme” alle 16-vuotiaiden työnhakijoiden henkilötietoja siinä merkityksessä kuin käsitteet ”myydä” ja ”jakaa” on määritetty CCPA-laissa. 

Lisätietoja 

Jos tarvitset lisätietoja tästä ilmoituksesta, ota yhteyttä osoitteeseen

SurveyMonkey Globalin työnhakijoiden tietosuojailmoitusta voidaan päivittää milloin tahansa. Saatamme ilmoittaa sinulle, jos teemme merkittäviä muutoksia siihen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. On vahvistettu, että olet saanut kopion SurveyMonkey Globalin työnhakijoiden tietosuojailmoituksesta ja että ymmärrät ja hyväksyt sen sisällön. 

1 SurveyMonkey voi tarkoittaa SurveyMonkey Inc:tä tai mitä tahansa muuta SurveyMonkeyn rekrytoivaa tytär- tai osakkuusyhtiötä.  

2 Tässä ilmoituksessa ”konserniin kuuluva yritys” tarkoittaa yritystä, joka on SurveyMonkeyn tytäryhtiö tai holdingyhtiö tai tällaisen holdingyhtiön tytäryhtiö jonakin ajanjaksona (tämän vuoksi ”tytäryhtiö” ja ”holdingyhtiö” tarkoittavat samaa kuin vuoden 2014 Companies Act ‑lain kohdissa 7 ja 8).