63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. heinäkuuta 2021

Tätä aluekohtaista yksityisyydensuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Momentive Inc:n, Momentive Europe UC:n ja Momentive Brasil Internet Eirelin sekä näiden tytäryhtiöiden (yhdessä ”Momentive”) tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin, ellei muuta ilmoiteta. Tässä käytännössä Momentive viittaa näihin tuotteisiin, palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin yhteisesti termillä ”palvelut”. Jollei muuta ilmoiteta, palvelumme tarjoaa Yhdysvalloissa Momentive Inc., Brasiliassa Momentive Brasil Internet Eireli ja muissa maissa Momentive Europe UC. Tämä yksityisyydensuojailmoitus on lisäys Momentiven yksityisyydensuojailmoitukseen ja yksi kyseisen ilmoituksen osa.

Tämä ilmoitus kuvaa niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat Kalifornian asukkaita ja joita koskee Kalifornian kuluttajansuojalaki (CCPA). Olemme määritelleet tietoluokat vuoden 2018 Kalifornian kuluttajansuojalain (California Consumer Privacy Act, CCPA) mukaisesti, ja yksityisyydensuojailmoituksestamme löydät esimerkkejä ja muuta tietoa tavoistamme kerätä ja käyttää tietoja. Nämä vastaavat aiemmin ilmoittamaamme, eikä tämä tiedoksianto ole aiheuttanut muutoksia näihin käytäntöihin.

Tämä ilmoitus sisältää seuraavat osiot:

 • CCPA-oikeutesi
 • Keräämiemme henkilötietojen luokat ja lähteet
 • Niiden kolmansien osapuolien luokat, joille luovutamme henkilötietoja
 • Liiketoimintaan ja muihin kaupallisiin tarkoituksiin käyttämiemme henkilötietojen luokat
 • Sinun vaihtoehtosi mainosevästeiden suhteen

Kaliforniassa asuvilla on tietyin rajoituksin oikeus pyytää meitä paljastamaan, mitä henkilötietoja keräämme, oikeus poistaa kaikki henkilötiedot, joita olemme asianomaisesta henkilöstä keränneet tai joita hänestä säilytämme, sekä oikeus kieltää meitä myymästä asianomaisen henkilön tietoja. Kaliforniassa asuvalla on myös oikeus nimetä asiamies käyttämään näitä oikeuksia puolestaan. Tässä osiossa kuvataan, kuinka näitä oikeuksia voi käyttää, sekä esitellään näiden pyyntöjen käsittelemisessä käyttämämme prosessit, mukaan lukien henkilöllisyyden varmentaminen. Jos haluat lisätietoa sovellettavan lain mukaisista lakisääteisistä oikeuksistasi tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä tätä kautta. Vaikka yhteydenottolomake on paras tapa tavoittaa meidät, voit kuitenkin lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen privacy@momentive.ai.

Sinulla on oikeus pyytää kopiota henkilötiedoistasi. Kalifornian kuluttajansuojalain mukaisesti voit myös pyytää meitä paljastamaan, mitä henkilötietojasi keräämme, käytämme tai myymme ja mitä tietoja olemme keränneet sinusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Meillä on kuitenkin Kalifornian kuluttajansuojalain nojalla oikeus kieltäytyä luovuttamasta sellaisia tietoja, jotka sisältävät niin suuren sinuun tai henkilötietoihisi kohdistuvan riskin, että tietoja (esimerkiksi taloudellisia tietoja tai tilien salasanoja) ei voida luovuttaa.

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinulta tai sinusta keräämämme henkilötiedot. Voimme kuitenkin sovellettavan lain salliessa säilyttää sellaiset henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi, petolliselta toiminnalta suojautumiseksi, virheiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, meidän ja muiden ihmisten sananvapauden tai muiden oikeuksien takaamiseksi, lainmukaiseen käsittelyyn liittyvien viranomaispyyntöjen toteuttamiseksi, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, sellaisten omien sisäisten käytäntöjemme toteuttamiseksi, jotka liittyvät sinun ja meidän väliseen suhteeseemme, tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Tarvitsemme määrättyjä tietoja, jotta voimme tarjota palveluitamme. Jos pyydät meitä poistamaan nämä tiedot, et voi enää käyttää palveluitamme.

Voit käyttää tietojesi käyttö- ja poisto-oikeutta lähettämällä pyynnön täällä. Vaikka yhteydenottolomake on paras tapa tavoittaa meidät, voit kuitenkin lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen privacy@momentive.ai. Turvallisuussyistä saatamme pyytää sinulta lisätietoja varmentaaksemme henkilöllisyytesi, kun pyydät saada käyttää käyttö- ja poisto-oikeuksiasi.

 • Jos sinulla on verkkotili palvelussamme, voit varmentaa henkilöllisyytesi ja pyyntösi kirjautumalla tilillesi. Jos meillä on syytä uskoa, että tilisi turvallisuus on vaarantunut, varmennamme henkilöllisyytesi pyytämällä sinulta lisätietoja ja vertaamalla niitä tietokantoihimme sen mukaan, minkälaisen pyynnön teit ja kuinka arkaluontoisia pyytämäsi tiedot ovat.
  • Lähetettyäsi meille pyynnön (1) saada tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi tai (2) saada kopio tietyistä hallussamme olevista henkilötiedoistasi pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi kirjautumalla tilillesi käyttäjänimesi ja salasanasi avulla. Tällöin luovutamme tiedot sinulle salasanasuojatussa muodossa.
  • Jos haluat pyytää meitä poistamaan sinulta keräämämme henkilötiedot, sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi kirjautumalla ensin tilillesi käyttäjänimelläsi ja salasanallasi ja tämän jälkeen poistaa tilisi. Käynnistämme tietojen poistoprosessin sen jälkeen, kun olet ilmoittanut meille tehneesi nämä toimenpiteet. 
 • Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista ilman, että sinulla on tiliä palvelussamme, ota meihin yhteyttä tätä kautta. Pyydämme sinulta tämän jälkeen lisätietoja, jotta voimme varmentaa henkilöllisyytesi.

Kalifornian kuluttajansuojalaki kieltää meitä syrjimästä sinua, jos käytät tässä osiossa kuvattuja kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiasi. Syrjintää voi olla esimerkiksi poikkeavien hintojen veloittaminen palveluista, laadultaan poikkeavan tai eritasoisen palvelun tarjoaminen tai sen vihjaaminen, että saat poikkeavantasoista palvelua, tai palvelun tarjoamisesta kieltäytyminen, jos käytät Kalifornian kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiasi. Emme syrji sinua, jos käytät Kalifornian kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiasi.

Riippuen tavasta, jolla olet meihin yhteydessä, Momentive voi kerätä tietoa seuraavassa esitettävän luokituksen mukaisesti. Jos asut Kaliforniassa ja käytät sivustoamme vastaajana, kaikki vastaustiedot ovat sen henkilön omaisuutta, joka lähetti sinulle kyselytutkimuksen, lomakkeen, hakemuksen tai kyselyn (laatija), ja suosittelemme, että otat yhteyttä häneen Kalifornian kuluttajansuojalakiin (California Consumer Privacy Act, CCPA) liittyvissä asioissa. Tätä ilmoitusta ei sovelleta henkilötietoihin, joita keräämme työntekijöiltämme tai työnhakijoiltamme heidän toimiessaan työntekijän tai työnhakijan roolissa. Ilmoitusta ei sovelleta myöskään henkilötietoihin, joita keräämme työntekijöiltämme, omistajiltamme, johtohenkilöiltämme, toimihenkilöiltämme tai liiketoiminnan sopimusosapuolilta hankkiessamme tai vastaanottaessamme liiketoimintaan liittyviä palveluita.

Kaikkiin henkilötietoluokkiin sisältyvät tiedot, joita sinusta keräämme (kuten seuraavassa on esitetty), ovat peräisin seuraavista lähteistä:

 • Sinä sekä tiedot siitä, miten käytät palveluitamme
 • Sinusta automaattisesti kerätyt tiedot
 • Tytäryhtiömme
 • Kolmannet osapuolet esimerkiksi silloin, kun annat sosiaalisille verkostoille luvan jakaa tietosi meille tai jos olet asettanut henkilötietosi verkossa julkisiksi

Keräämme seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tunnistetiedot (esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite)
 • Kaupalliset tiedot (kuten tapahtumatiedot)
 • Taloustiedot (esimerkiksi laskutustiedot)
 • Internetiin tai muihin verkkoihin tai laitteisiin liittyvät tapahtumat (esimerkiksi selainhistoria tai sovelluksen käyttö)
 • Paikkatiedot (esimerkiksi IP-osoitteesta johdetut)
 • Ammattiin tai työllisyystilanteeseen liittyvät tiedot (esimerkiksi työnantajasi nimi)
 • Oikeudellisesti suojatut luokitukset (esimerkiksi sukupuoli ja siviilisääty)
 • Muut tiedot, joista sinut voi tunnistaa tai jotka voidaan yhdistää sinuun

Jaamme sinusta keräämiemme henkilötietojen luokat (kuten edellä on esitetty) seuraaviin luokkiin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa:

 • Tytäryhtiömme
 • Koostajat (esimerkiksi analytiikkapalvelut)
 • Kolmannet osapuolet (esimerkiksi alihankkijat, jotka tuottavat palveluja meille ja integraatiokumppaneillemme)
 • Oma organisaatiosi tunnistetietojen (esimerkiksi nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen) tapauksessa, jos sillä on palvelussamme Enterprise-tili

Sinusta keräämiämme henkilötietoja käytetään kaikissa henkilötietoluokissa (edellä esitetyn mukaisesti) seuraaviin tarkoituksiin:

 • palveluidemme tarjoaminen (esimerkiksi tilipalvelut ja ylläpito, asiakaspalvelu, mainonta ja markkinointi, analytiikka sekä palveluihin liittyvä yhteydenpito)
 • omat sekä alihankkijoidemme ja integraatiokumppaneidemme toiminnalliset tarkoitukset
 • olemassa olevien palveluidemme kehittäminen ja uusien palveluiden luominen (esim. tutkimukset uusien tuotteiden ja ominaisuuksien kehittämiseksi)
 • tietoturvaongelmien ja väärinkäytösten sekä laittoman toiminnan tunnistaminen, näitä koskevien syytteiden nostaminen sekä näitä vastaan suojautuminen
 • vikojen tunnistus, virheistä raportointi sekä palveluidemme laadun tai turvallisuuden ylläpitämiseksi vaadittavat toimet
 • kuluttajien toiminnan tarkastelu sivustollamme (esim. mainonnan vaikutusten mittaus)
 • lyhytaikainen, hetkellinen käyttö, kuten meidän tai alihankkijoidemme palveluiden yhteydessä esittämän sisällön mukauttaminen
 • muut käyttötavat, jotka edistävät kaupallisia tai taloudellisia etujamme, kuten kolmansien osapuolten mainonta tai yhteydenpito käyttäjiin esimerkiksi kolmannen osapuolen kumppaneilta tuleviin kiinnostaviin tarjouksiin liittyen
 • muut käyttötavat, joista ilmoitamme sinulle.

CCPA vaatii yrityksiä, jotka ”myyvät” henkilökohtaisia tietoja, siten kuin termi ”myydä” on määritelty CCPA:ssa, antamaan Kalifornian asukkaille oikeuden kieltäytyä tällaisesta myynnistä. Kalifornian kuluttajasuojalaki (”CPRA”) määrittelee CCPA:n ”myynnin” laajasti siten, että se saattaa sisältää luvan kolmansien osapuolten vastaanottaa tiettyjä tietoja, kuten evästetunnisteita, IP-osoitteita ja/tai selauskäyttäytymisen lisäämisen laitteesi, selaimesi tai sinun profiiliisi. Tällaiset profiilit saattavat mahdollistaa mieltymyksiin perustuvan mainonnan kyseisten kolmansien osapuolten taholta niiden alustoilla tai muilla sivustoilla. Riippuen siitä, miten käytät palveluja, saatamme jakaa seuraavia tietoluokkia tällaista mieltymyksiin perustuvaa mainontaa varten, joka saatetaan käsittää "myynniksi" CPRA:n määrittelemänä: (1) laitetiedot tai tunnisteet, kuten IP-osoitteet ja yksilölliset mainostunnisteet ja evästeet; ja (2) yhteys- ja käyttötiedot, kuten selaushistoria tai sovelluksen käyttö. Vaikka tämä CPRA:n velvoite tulee voimaan vasta 1. tammikuuta 2023, voit kieltäytyä tällaisista mainosevästeistä evästebannerimme kautta. Lisätietoja on tukikeskuksemme artikkelissa täällä