Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. elokuuta 2023

Tätä aluekohtaista tietosuojailmoitusta (”ilmoitus”) sovelletaan kaikkiin SurveyMonkey Inc:n, SurveyMonkey Europe UC:n ja SurveyMonkey Brasil Internet Eirelin sekä näiden tytäryhtiöiden (yhdessä ”SurveyMonkey”) tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin, ellei muuta ilmoiteta. SurveyMonkey viittaa tässä käytännössä näihin tuotteisiin, palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin yhteisesti termillä ”palvelut”. Ellei muuta ilmoiteta, palvelumme tarjoaa SurveyMonkey Inc. Yhdysvalloissa, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli Brasiliassa ja SurveyMonkey Europe UC muissa maissa. Tämä tietosuojailmoitus on lisäys SurveyMonkeyn tietosuojailmoitukseen ja kyseisen ilmoituksen osa.

Tämä ilmoitus kuvaa niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat Kalifornian asukkaita ja joita koskee Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskeva laki 2018 (”CCPA”), sekä muiden Yhdysvaltojen osavaltioiden tai alueiden asukkaita, joita koskevat samankaltaiset sovellettavat tietosuojalait ja jotka ovat vuorovaikutuksessa SurveyMonkeyyn palveluntarjoajana. Olemme määritelleet tietoluokat Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskevan lain (CCPA) ja vastaavien tietosuojalakien mukaisesti, ja tietosuojailmoituksestamme löydät esimerkkejä ja muuta tietoa tavoistamme kerätä ja käyttää tietoja. Nämä vastaavat aiemmin ilmoittamaamme, eikä tämä tiedoksianto ole aiheuttanut näihin käytäntöihin muutoksia.

Tätä ilmoitusta ei sovelleta henkilötietoihin, joita keräämme työntekijöiltä tai työnhakijoilta heidän toimiessaan työntekijän tai työnhakijan roolissa. Työntekijöitä ja työnhakijoita koskevat työntekijöiden tietosuojailmoitus ja työnhakijoiden tietosuojailmoitus. 

Paitsi Kalifornian asukkaiden tapauksessa, ilmoitusta ei sovelleta myöskään henkilötietoihin, joita keräämme työntekijöiltä, omistajilta, johtohenkilöiltä, toimihenkilöiltä tai liiketoiminnan sopimusosapuolilta hankkiessamme tai vastaanottaessamme liiketoimintaan liittyviä palveluita. 

Tämä ilmoitus sisältää seuraavat osiot:

 • Sinun tietosuojaoikeutesi
 • Keräämiemme henkilötietojen luokat ja lähteet
 • Niiden riippumattomien osapuolten luokat, joille luovutamme henkilötietoja
 • Keräämisen, käyttämisen ja luovuttamisen tarkoitukset
 • Tietojen säilytys
 • Sinun vaihtoehtosi mainosevästeiden suhteen
 • Ota yhteyttä

Jos asut Kaliforniassa tai muussa osavaltiossa, jossa on samankaltaiset tietosuojalait, sinulla saattaa olla tietyin rajoituksin oikeus pyytää meitä

 • vahvistamaan, että käsittelemme henkilötietojasi, tai kertomaan, mitä henkilötietoja keräämme sinusta
 • poistamaan kaikki henkilötietosi, joita keräämme tai säilytämme
 • oikaisemaan virheellisiä henkilötietojasi, joita säilytämme
 • estämään kaikki henkilötietojesi myynti tai jakaminen
 • estämään henkilötietojesi käsitteleminen kohdennettua mainontaa tai profilointia varten tarkoituksena edistää päätöksiä, joilla on laillisia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia sinuun  
 • rajoittamaan arkaluonteisten henkilötietojen käyttämistä tai luovuttamista, jos niitä käytetään tai luovutetaan muista kuin CCPA-lain sallimista syistä 
 • olemaan syrjimättä sinua, jos käytät tässä mainittuja oikeuksiasi.

Sovellettavat lait saattavat myös antaa sinulle oikeuden nimetä asiamies käyttämään näitä oikeuksia puolestasi. Tässä osiossa kuvataan, kuinka näitä oikeuksia voi käyttää, sekä esitellään näiden pyyntöjen käsittelemisessä käyttämämme prosessit, mukaan lukien henkilöllisyyden varmentaminen. Jos haluat lisätietoa lakisääteisistä oikeuksistasi tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä tätä kautta. Yhteydenottolomake on paras tapa saada meihin yhteys. Voit kuitenkin lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen privacy@surveymonkey.com.

Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi. CCPA:n ja samankaltaisten tietosuojalakien puitteissa voit myös pyytää, että luovutamme seuraavat: sinusta keräämiemme henkilötietojen luokat, keräämiemme henkilötietojen lähteiden luokat, liiketoiminnan tai kaupalliset tarkoitukset, joita varten henkilötietoja kerättiin tai ”myytiin”, niiden kolmansien osapuolten luokat, joille jaamme henkilötietoja, niiden henkilötietojen luokat, jotka on saatettu ”myydä” ja niiden kolmansien osapuolten luokat, joille henkilötietoja on ”myyty” (jos sovellettavissa) sekä niiden henkilötietojen luokat, jotka on luovutettu liiketoimintatarkoituksiin ja niiden kolmansien osapuolten luokat, joille henkilötietoja on luovutettu (jos sovellettavissa).

Saatamme kuitenkin CCPA:n sallimissa puitteissa kieltäytyä luovuttamasta sellaisia tietoja, jotka sisältävät niin suuren sinuun tai henkilötietoihisi kohdistuvan riskin, että tietoja ei voida luovuttaa. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset tiedot tai tilien salasanat.

Tiettyjä sovellettavan lain poikkeuksia lukuun ottamatta sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinulta tai sinusta keräämämme henkilötietoja. Voimme kuitenkin sovellettavan lain salliessa säilyttää sellaiset henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi, petolliselta toiminnalta suojautumiseksi, virheiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, meidän ja muiden ihmisten sananvapauden tai muiden oikeuksien takaamiseksi, lainmukaiseen käsittelyyn liittyvien viranomaispyyntöjen toteuttamiseksi, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, sellaisten omien sisäisten käytäntöjemme toteuttamiseksi, jotka liittyvät kohtuullisissa määrin sinun ja meidän väliseen suhteeseemme, tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Tarvitsemme määrättyjä tietoja, jotta voimme tarjota palveluitamme. Jos pyydät meitä poistamaan nämä tiedot, et voi enää käyttää palveluitamme.

Tiettyjä sovellettavan lain poikkeuksia lukuun ottamatta sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheellisiä henkilötietojasi, joita säilytämme.

Voit käyttää tietojesi käyttö- ja poisto-oikeutta lähettämällä pyynnön täällä. Yhteydenottolomake on paras tapa saada meihin yhteys. Voit kuitenkin lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen privacy@surveymonkey.com. Turvallisuussyistä saatamme pyytää sinulta lisätietoja varmentaaksemme henkilöllisyytesi, kun pyydät saada käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi.

Jos sinulla on verkkotili palvelussamme, voit varmentaa henkilöllisyytesi ja pyyntösi kirjautumalla tilillesi. Jos meillä on syytä uskoa, että tilisi turvallisuus on vaarantunut, varmennamme henkilöllisyytesi pyytämällä sinulta lisätietoja ja vertaamalla niitä tietokantoihimme sen mukaan, minkälaisen pyynnön teit ja kuinka arkaluontoisia pyytämäsi tiedot ovat.

Lähetettyäsi meille pyynnön (1) saada tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi tai (2) saada kopio tietyistä hallussamme olevista henkilötiedoistasi pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi kirjautumalla tilillesi käyttäjänimesi ja salasanasi avulla. Luovutamme tiedot sinulle salasanasuojatussa muodossa.

Jos haluat pyytää meitä poistamaan sinulta keräämämme henkilötiedot, sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi kirjautumalla ensin tilillesi käyttäjänimelläsi ja salasanallasi ja tämän jälkeen poistaa tilisi. Käynnistämme tietojen poistoprosessin sen jälkeen kun olet ilmoittanut meille tehneesi nämä toimenpiteet. 

Voit oikaista suurimman osan henkilötiedoistasi omalla tililläsi. Jos tarvitset siihen ohjeita, ota meihin yhteyttä täällä

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista ilman, että sinulla on tiliä palvelussamme (jos olet esimerkiksi valtuutettu asiamies, joka toimii toisen henkilön puolesta), ota meihin yhteyttä tätä kautta. Pyydämme sinulta tämän jälkeen lisätietoja, jotta voimme varmentaa henkilöllisyytesi.

Jos hylkäämme pyyntösi kokonaan tai osittain, sinulla voi olla oikeus valittaa päätöksestä. Sellaisessa tilanteessa annamme sinulle valitusprosessia koskevat tiedot. 

CCPA ja vastaavat tietosuojalait kieltävät meitä syrjimästä sinua, jos käytät tässä osiossa kuvattuja oikeuksiasi. Syrjintää voi olla esimerkiksi poikkeavien hintojen veloittaminen palveluista, laadultaan poikkeavan tai eritasoisen palvelun tarjoaminen tai sen vihjaaminen, että saat poikkeavantasoista palvelua, tai palvelun tarjoamisesta kieltäytyminen, jos käytät oikeuksiasi. Emme syrji sinua, jos käytät oikeuksiasi.

Keräämme seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja:

 • tunnistetiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai IP-osoite)
 • Oikeudellisesti suojatut luokitukset (esim. sukupuoli ja siviilisääty)
 • Kaupalliset tiedot (esim. transaktiotiedot)
 • Rahaliikennetiedot (esim. laskutustiedot)
 • Toiminta internetissä tai muissa tietoverkoissa tai laitteissa (esim. selaushistoria tai sovelluskäyttö)
 • Sijaintitiedot (johdettu esim. IP-osoitteen perusteella)
 • äänitallenteet (kuten asiakastuen tai myynnin tarkoituksiin tallennetut puhelut) 
 • Ammattiin tai työpaikkaan liittyvät tiedot (esim. työntekijän nimi)
 • koulutustaso (jos annat kyseiset tiedot vapaaehtoisesti Contribute- tai Rewards-tuotteessamme)
 • Muista keräämistämme tiedoista päätellyt asiat
 • Muut tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai jotka on mahdollista yhdistää henkilöön

Jotkin keräämämme henkilötiedot saattavat myös olla CCPA-lain mukaan ”arkaluonteisia henkilötietoja”. Keräämme seuraaviin luokkiin kuuluvia arkaluonteisia henkilötietoja: 

 • kirjautumistietosi (käyttäjätunnus ja salasana) 
 • kuluttajan sähköpostin sisältö silloin, kun SurveyMonkey tarjoaa sähköpostipalveluja 
 • tiedot, joista ilmenee sairauksia, tietoja etnisestä alkuperästä, tietoja poliittisista näkemyksistä tai yhteyksistä, tietoja uskonnollisista tai filosofisista uskomuksista, tietoja ammattiliittoon kuulumisesta tai tietoja liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen (jos annat kyseiset tiedot vapaaehtoisesti Contribute- tai Rewards-tuotteessamme). 

Kaikkiin henkilötietoluokkiin sisältyvät tiedot, joita sinusta keräämme, ovat peräisin seuraavista lähteistä: 

 • sinä, mukaan lukien tiedot, jotka saamme palveluitamme käyttäessäsi 
 • sinulta automaattisesti kerätyt tiedot 
 • tytäryhtiömme 
 • muut osapuolet esimerkiksi silloin, kun annat sosiaalisille verkostoille luvan luovuttaa tietosi meille tai jos olet asettanut henkilötietosi julkisiksi verkossa. 

Jos käytät sivustoamme vastaajana, kaikkia vastaustietoja käsittelee se henkilö tai yritys, joka lähetti sinulle kyselytutkimuksen, lomakkeen, hakemuksen tai kyselyn (laatija), ja suosittelemme ottamaan yhteyttä kyseiseen tahoon asioissa, jotka liittyvät heidän CCPA:n ja muiden samankaltaisten tietosuojalakien mukaisiin käytäntöihinsä. SurveyMonkey käsittelee näitä vastaustietoja vain laatijan puolesta ja laatija (ei SurveyMonkey) on vastuussa pyyntöjesi toteuttamisesta. 

Luovutamme sinusta keräämiemme henkilötietojen luokat (kuten edellä on esitetty) seuraaviin luokkiin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa:

 • Tytäryhtiömme
 • Koostajat (esim. analytiikkapalvelut)
 • kolmannet osapuolet (esimerkiksi alihankkijat, jotka tuottavat palveluja meille ja integraatiokumppaneillemme)
 • Oma organisaatiosi tunnistetietojen (esimerkiksi nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai IP-osoitteen) tapauksessa, jos sillä on palvelussamme Enterprise-tili
 • Muut luvallasi

Keräämme, käytämme ja luovutamme kaikkiin luokkiin kuuluvia henkilötietoja ja arkaluonteisia henkilötietoja (kuten edellä on esitetty) seuraaviin kaupallisiin tai liiketoiminnan tarkoituksiin:

 • Palveluidemme tarjoaminen (esimerkiksi tilipalvelut ja ylläpito, asiakaspalvelu, mainonta ja markkinointi, analytiikka sekä palveluihin liittyvä yhteydenpito)
 • omat sekä alihankkijoidemme ja integraatiokumppaneidemme toiminnalliset tarkoitukset
 • olemassa olevien palveluidemme kehittäminen ja uusien palveluiden luominen (esimerkiksi tutkimukset uusien tuotteiden tai ominaisuuksien kehittämiseksi)
 • tietoturvan ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen siinä määrin kuin kuluttajan henkilötietojen käyttö on kohtuullisesti tarpeen ja suhteellista näitä käyttötarkoituksia varten
 • nykyisiä toimintoja haittaavien virheiden tunnistaminen ja korjaaminen
 • toiminnan tarkastelu yksilöllisille käyttäjille kohdistettujen mainosten näyttökertojen laskemiseksi, mainosten näyttökertojen sijoittelun ja laadun varmistaminen sekä näiden määritysten ja muiden standardien noudattamisen tarkastaminen
 • lyhytaikainen, hetkellinen käyttö, kuten meidän tai alihankkijoidemme palveluiden yhteydessä esittämän sisällön mukauttaminen
 • Muut käyttötavat, jotka edistävät kaupallisia tai taloudellisia etujamme, kuten kolmansien osapuolien mainonta tai yhteydenpito käyttäjiin esimerkiksi kolmannen osapuolen kumppaneilta tuleviin kiinnostaviin tarjouksiin liittyen
 • Muut käyttötavat, joista ilmoitamme käyttäjille

Emme käytä tai luovuta arkaluonteisia henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joista et voi kieltäytyä CCPA-lain puitteissa. 

Säilytämme henkilötietojasi ohjekeskuksessamme määritetyn ajan. 

CCPA vaatii yrityksiä, jotka ”myyvät” tai ”jakavat” henkilötietoja, siten kuin termit ”myydä” ja ”jakaa” on määritelty CCPA:ssa, antamaan Kalifornian asukkaille oikeuden kieltäytyä tällaisesta myynnistä ja jakamisesta. ”Myynti” ja ”jakaminen” tarkoittavat sellaista toimintaa, joka saattaa antaa mainosten toimittajille luvan vastaanottaa tiettyjä tietoja (kuten evästetunnisteita, IP-osoitteita ja/tai tietoja selauskäyttäytymisestä), ja lisätä ne laitteestasi, selaimestasi tai sinusta luotuun profiiliin. Tällaiset profiilit saattavat mahdollistaa mieltymyksiin perustuvan mainonnan kyseisten mainosten toimittajien taholta niiden alustoilla tai muilla sivustoilla. Kun käyt verkkosivustollamme, saatamme jakaa seuraavia tietoluokkia tällaista mieltymyksiin perustuvaa mainontaa varten, mikä saatetaan käsittää ”myynniksi” tai ”jakamiseksi” CCPA:n määrittelemänä: (1) laitetiedot ja tunnisteet, kuten IP-osoitteet ja yksilölliset mainostunnisteet ja evästeet ja (2) yhteys- ja käyttötiedot, kuten selaushistoria tai sovelluksen käyttö. Näin toimimalla kykenemme tarjoamaan sinulle (palvelujamme tai muita palveluja koskevaa) kohdennetumpaa markkinointisisältöä sekä arvioimaan, onko kyseinen sisältö hyödyllistä tai tehokasta. Voit kieltäytyä tällaisista mainosevästeistä jatkossa evästebannerimme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä ohjekeskuksemme kautta. Lisätietoja aiemmin asetettujen mainosevästeiden poistamisesta tässä ohjekeskuksen artikkelissa. 

Emme ”myy” tai ”jaa” CCPA-laissa määritetyn mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja. 

Huomaa, että noudatamme myös Global Privacy Controlin kautta lähetettyjä pois jättäytymistä koskevia asetuksia. Tällä tavoin tekemäsi asetukset koskevat vain laitetta tai selainta, jolla määritit ne. 

Huomaa, että Do Not Track (Älä seuraa) on eri tietosuojamekanismi kuin edellä mainittu selainten Global Privacy Control ‑valinta. Jälkimmäinen on selainpohjainen asetus, jolla voit valita, haluatko kieltäytyä henkilötietojesi käsittelemisestä verkkomainostusten kohdistamista varten. 

Palvelujamme ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille, eivätkä sitä nuoremmat saa käyttää palvelujamme. Emme siis tietoisesti ”myy” tai ”jaa” alle 16-vuotiaiden kuluttajien henkilötietoja. 

Lisätietoja yhteydenottotavoista on tietosuojailmoituksessamme.