63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. heinäkuuta 2021

Nämä kyselytutkimusalustan palveluehdot (”ehdot”) koskevat Momentiven verkko- ja mobiilikyselytutkimustyökalujen käyttöä liittyen kyselytutkimusten luomiseen, käyttöönottoon, analysointiin ja hallinnointiin SurveyMonkey-tilisi Team Advantage- tai Team Premier ‑tilauspaketin (”tiimikyselytutkimuspalvelu”) mukaisesti.

Jokaiseen loppukäyttäjän tiliin, joka kuuluu tiimikyselytutkimuspalvelun tilaukseen, viitataan ”paikkana” tai ”käyttäjänä”, ja nämä muodostavat yhdessä ”tiimin”. Tiimi voi edustaa tiimiä, ryhmää tai muuta osaa organisaatiostasi tai organisaatiota kokonaisuutena. Jokainen tiimin kyselytutkimuspalvelutilaus edustaa yhtä tiimiä, ja sinulla voi olla useita tiimejä, jos ostat useita tiimin kyselytutkimuspalvelutilauksia. Jos sinulla on useita tiimejä, voit pyytää käyttäjän siirtoa yhdestä tiimistä toiseen.

Tiimikyselytutkimuspalvelu on suunniteltu tarjoamaan sinulle pääylläpitäjänä mahdollisuus hallita tiimiäsi itse. Tiimisi hallinta on sinun vastuullasi, ei Momentiven (mukaan lukien sellaisiin pyyntöihin vastaaminen, jotka koskevat tilin luomista, poistoa ja uudelleen määritystä, sekä yhteydenottojen sallimista ja estämistä koskevien asetusten hallinta käyttäjien puolesta). Emme ole vastuussa mistään velvollisuuksista, jotka ovat seurausta tiimiisi lisäämisestä, tiimistäsi poistamisesta tai muusta hallinnasta ohjeittesi mukaisesti.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että käyttäjät noudattavat ehtoja, joiden nojalla tiimikyselytutkimuspalvelu on annettu käyttöösi, mukaan lukien mahdolliset sovellettavat hyväksyttävää käyttöä koskevat käytännöt. Et voi ottaa käyttäjiksi alaikäisiä. ”Alaikäisillä” tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat alle 13-vuotiaita (tai tätä vanhempia, jos heidän asuinpaikkansa lait tämän sallivat). Jos joku käyttäjistäsi rikkoo näitä ehtoja tai käyttää tiimikyselytutkimuspalvelua tavalla, jonka Momentive uskoo kohtuudella aiheuttavan Momentivelle vastuuvelvollisuuden tai häiritsevän muiden henkilöiden tiimikyselytutkimuspalvelun käyttöä, Momentive voi jäädyttää tai sulkea kyseisen loppukäyttäjän tilin tai pyytää sinua tekemään niin.

Jos tiimikyselytutkimuspalvelu päättyy, kaikki tiimin käyttäjätilit (mukaan lukien pääylläpitäjän tili) muutetaan henkilökohtaisiksi tileiksi, jolloin ne menettävät tiimikohtaiset toimintonsa ja niihin sovelletaan käyttöehtoja (”tason laskeminen”).

Ymmärrät, että tason laskemisen seurauksena voit menettää koko tiimisi hallinnan päättymisen yhteydessä. Momentive katsoo henkilökohtaisiksi tileiksi muutettujen tiimitilien olevan niiden käyttäjien hallinnoimia, joille tilit on rekisteröity tason laskemisen hetkellä. Jos haluat saada kyseiset tilit takaisin hallintaasi, sinun tulee olla yhteydessä kyseisiin käyttäjiin. Momentive ei yleensä siirrä tällaisten tilien hallintaa ilman hallinnoivan käyttäjän suostumusta.

Jos haluat saada takaisin tiimitiliesi hallinnan tason laskun jälkeen, olet yksin vastuussa vaadittavista toimenpiteistä ennen tason laskua, kuten (a) tiimitilien uudelleen määrityksestä soveltuville henkilöstösi jäsenille, (b) tiimitilien kirjautumistietojen muuttamisesta sekä (c) tiimitilien tietojen viemisestä ja sellaisten tietojen poistamisesta, joiden et halua olevan käyttäjien ulottuvilla tason laskun jälkeen. Jos mahdollista, ilmoitamme sinulle ennen tason laskemista, jotta sinulla on mahdollisuus tehdä edellä mainitut toimenpiteet.

Jos ostat tiimikyselytutkimuspalvelut uudelleen tason laskun jälkeen, sellaiset tilit, jotka muutettiin henkilökohtaisiksi tileiksi tason laskun seurauksena, on kutsuttava uudelleen tiimiin, jos niin haluat. Emme voi kuitenkaan taata, että jokainen käyttäjä hyväksyisi kutsun.

Jos käyttäjien määrä ylittää ostetun yksikkömäärän, lisäyksiköistä veloitetaan kyseisen tilauksen tilauslomakkeessa määritetyn lisäyksikköhinnoittelun mukaan suhteutettuna tilauskauden jäljellä olevaan osuuteen tilausyksiköiden lisäämisen aikana. Kaikki lisätilausyksiköt uusitaan tai päätetään samaan aikaan kuin alkuperäinen tilaus. Tiimikyselytutkimuspalveluun liittyviä tilausyksiköitä ei voi vähentää kyseisen tiimikyselytutkimuspalvelun tilauskauden aikana.

Tiimikyselytutkimuspalvelua on käytettävä sitä koskevien käytäntöjen mukaisesti. Nämä käytännöt on eritelty lakikeskuksessa, ja niihin kuuluu myös hyväksyttävän käytön käytäntö.

Jos suljemme toteuttamasi kyselytutkimuksen ehtojemme rikkomisen seurauksena, et saa avata kyselytutkimusta uudelleen ennen rikkomuksen korjaamista tai ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Muuten voimme jäädyttää kyseisen tilin tai lopettaa tiimikyselytutkimuspalvelun tarjoamisen sinulle.