63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Nämä ehdot koskevat Momentiven verkkosivustoilta ostettuja SurveyMonkey Audience -vastauksia. Jos haluat tutustua Momentiven yritysmyyntitiimin kautta tarjottuja SurveyMonkey Audience -vastauksia tai markkinatutkimuspalveluita koskeviin ehtoihin, lue Enterprise Audience ‑palveluehdot täällä.                        

Versiot:

PÄIVITETTY VIIMEKSI: maanantai 10. lokakuuta 2022

Nämä SurveyMonkey Audience ‑itsepalvelukäyttöehdot (”Audience-käyttöehdot”) ovat Momentive-käyttöehtojen (”käyttöehdot”) ”lisäehdot”, ja ne ohjaavat yhdessä Momentiven ratkaisujen sekä palveluiden, joita ovat myös SurveyMonkey Audience ‑palvelun vastaukset, (”SurveyMonkey Audience” tai ”Audience”) ja markkinatutkimussaldon (”markkinatutkimussaldo” tai ”saldo”) sekä Momentiven markkina-, tuote- ja brändinäkemysratkaisujen ostamista, hyväksymistä ja käyttöä (näihin ratkaisuihin viitataan yhdessä termillä ”markkinatutkimuspalvelut”). Käyttöehdoissa markkinatutkimuspalveluihin viitataan sanalla ”palvelu”. Näiden Audience-ehtojen termit, joita ei ole tässä määritelty, vastaavat käyttöehdoissa annettuja määritelmiä.

 • Audience-kyselytutkimus” tai ”kyselytutkimus” tarkoittaa sinun luomaasi tai puolestasi luotua ja Momentiven ylläpitämää kyselytutkimusta, jota jaat näiden Audience-ehtojen mukaisesti.
 • Valmis kyselytutkimusvastaus / valmiit kyselytutkimusvastaukset” tarkoittaa sitä, että Momentive kutsuu kohdepanelistin (yleensä sähköpostilla) osallistumaan kyselytutkimukseesi, ja kohdepanelisti napsauttaa linkkiä kyselytutkimukseen, läpäisee mahdolliset seulontakysymykset, vastaa kaikkiin pakollisiin kysymyksiin ja saa kyselytutkimuksen valmiiksi.
 • Selvyyden vuoksi todetaan, että valmiita kyselytutkimusvastauksia ovat vain valtuutettujen panelistien vastaukset.
 • Jos kohdepanelisti ei voi edetä pidemmälle kyselytutkimuksessa seulontakysymykseen antamansa vastauksen takia, tällaisia hylättyjä vastauksia ei lasketa valmiiksi kyselytutkimusvastauksiksi.
 • Jäsen(et)” tarkoittaa kyselytutkimuksen vastaajapaneelin jäsentä.
 • Osto” tarkoittaa Momentive-ratkaisun ostamista, mikä sisältää Audience-vastauksia.
 • Suhteutettu korvaus” tarkoittaa Audience-ostoksesta maksettujen maksujen palauttamista suhteutettuna sinulle jo annettuihin valmiisiin kyselytutkimusvastauksiin, jos sellaisia on.
 • Profiloidut kohdentamiskriteerit” tarkoittavat Momentiven sinulle tarjoamasta ominaisuuksien luettelosta valitsemiasi ominaisuuksia.
 • Oston määrittelyt” ovat haluamasi profiloidut kohdentamiskriteerit, hyväksymisaste sekä valmiiden kyselytutkimusvastausten määrä.
 • Hyväksytyt jäsenet” ovat kohdepanelisteja, jotka läpäisevät seulontakysymykset vastatakseen kyselytutkimukseesi.
 • Kelpoisuusaste” tai ”vastaajien osuus” tarkoittaa sitä kohdevastaajien prosenttiosuutta, jonka odotat läpäisevän seulontakysymykset ja vastaavan kyselytutkimukseesi.
 • Jos kyselytutkimuksessasi on seulontakysymys, sinun on arvioitava kelpoisuusaste ennen ostoksen tekemistä.
 • Kelpoisuusaste” tai ”vastaajien osuus” tarkoittaa sitä kohdevastaajien prosenttiosuutta, jonka odotat läpäisevän seulontakysymykset ja vastaavan kyselytutkimukseesi.
 • Jos kyselytutkimuksessasi on seulontakysymys, sinun on arvioitava kelpoisuusaste ennen ostoksen tekemistä.
 • Kohdejäsenet” ovat jäseniä, jotka täyttävät vaaditut kriteerit.

Jos tahdot käyttää kyselytutkimustyökalujamme lähettääksesi kyselytutkimuksen panelisteille, jotka täyttävät profiloidut kohdentamiskriteerit, voit lähettää kyseiset profiloidut kohdentamiskriteerit meille yhdessä ostoerittelysi kanssa.

Kun toimitat meille ostoerittelysi, annamme sinulle hinnat ja arvioidun aikataulun valmiiden kyselytutkimusvastausten toimitusta varten.

Voit sitten vahvistaa ostoerittelysi ja tarvittaessa lähettää maksutietosi ostopyynnön tekemiseksi. Ostopyynnön lähettäminen merkitsee näiden Audience-ehtojen hyväksymistä.

Vahvistamme vastaanottaneemme ostopyyntösi antamalla sinulle laskun tai jonkin muun vahvistusasiakirjan.

Kun vastaanotamme ostopyyntösi, arvioimme sen ja ilmoitamme sinulle, onko se toteutettavissa. Arvioimme ostopyynnöt monien eri tekijöiden perusteella. Emme välttämättä voi hyväksyä ostopyyntöäsi esimerkiksi silloin, kun uskomme, ettei sillä ole tarpeeksi vaadittuja kohdennettuja profilointikriteerejä sekä kelpoisuusastearvioita vastaavia panelisteja, jotta se voisi antaa sinulle pyytämäsi määrän valmiita kyselytutkimusvastauksia.

Ostopyyntösi hyväksyminen ei takaa, että pystymme tarjoamaan sinulle haluamasi valmiiden kyselytutkimusvastausten määrän määritellyssä aikataulussa. Kaikki määritellyt aikataulut ovat vain suuntaa antavia. Vaikka hyväksymme ostopyyntösi vain, jos uskomme voivamme täyttää vaaditut profiloidut kohdentamiskriteerisi, panelistien hankintaprosessiin, kelpoisuusastearvion tarkkuuteen ja vastausprosentin muuttuviin tekijöihin liittyvät epävarmuudet saavat aikaan sen, ettemme takaa emmekä voi taata vaadittujen kriteerien täyttymistä. Jos emme kykene vastaamaan ostoerittelyihisi, katso kohta 5.2.

Jos hyväksymme ostopyyntösi, sinun on suoritettava maksu ennen kuin lähetämme kyselysi panelisteillemme. Jos maksat luottokortilla, summa veloitetaan sillä hetkellä tiedossamme olevalta luottokortiltasi. Jos maksat saldolla, sitä käytetään alla olevien ehtojen mukaisesti kyseisen hetken ostostasi syntyneiden maksujen suorittamiseen.

Kyselysi on oltava yhdenmukainen SurveyMonkey Audience ‑verkkosivustolla olevien rajoitusten kanssa hetkenä, jolloin lähetät ostopyynnön, minkä lisäksi sen on täytettävä seuraavat kriteerit:

(a) Kyselytutkimuksen sisältö ja rakenne

1. Kesto

Kohdepanelistien on voitava vastata kyselytutkimukseesi keskimäärin enintään 15 minuutissa. Momentive arvioi ajan oman harkintansa mukaisesti.

2. Ei henkilötietojen keräämistä.

Kyselytutkimuksesi ei saa kerätä henkilötietoja kohdepanelisteilta. Henkilötiedoiksi lasketaan sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, postiosoitteet, käyttäjätunnukset, IP-osoitteet, MAC-osoitteet tai mitkä tahansa muut tiedot, jotka voidaan lain mukaan katsoa henkilötiedoiksi.

3. Arkaluontoisien tietojen keräyskielto

Luottokorttitietojen, salasanojen, henkilötunnusten tai muun tyyppisten arkaluontoisten tunnistustietojen kerääminen kohdepanelisteilta kyselytutkimuksessa on kielletty.

4. Kielletty sisältö

Ellemme ole antaneet sinulle kirjallista lupaa, kyselytutkimukseesi pätevät seuraavat rajoitukset: (a) se ei saa liittyä alkoholiin, tupakkaan tai huumeisiin, jos se on kohdennettu alaikäisille kohdepanelisteille; (b) se ei saa liittyä pornografiaan tai sisältää pornografista materiaalia; (c) se ei saa rikkoa hyväksyttävän käytön käytäntöämme.

5. Markkinointi- ja rekrytointitoiminnan kielto

SurveyMonkey Audience ‑palvelu on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme suorittamaan tutkimuksia. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti minkään tuotteen, palvelun tai konseptin markkinoimiseen kyselytutkimuksen vastaajille. Et saa pyytää kohdepanelisteja suorittamaan kyselytutkimuksen ulkopuolisia toimenpiteitä, mukaan lukien toisella verkkosivustolla vierailu, tuotteen tai palvelun ostaminen tai tilaaminen, työnhaku tai verkkoselaimen sulkeminen.

(b) Kyselytutkimuksen laatu

1. Kyselyyn vastaajien valitukset

Jos saamme kyselytutkimustasi koskevaa negatiivista palautetta kohdepanelisteiltamme, arvioimme kyseisen palautteen. Jos palautteesta käy ilmi, että kyselytutkimuksesi ei vastaa näitä Audience-ehtoja tai hyväksyttävän käytön käytäntöä, kyselytutkimuksesi saatetaan keskeyttää tai peruuttaa.

2. Pienet vastaajamäärät

Meneillään oleva Audience-kyselytutkimus voidaan keskeyttää tai perua, jos katsomme, että se saa huomattavasti vähemmän vastauksia kuin keskimääräinen Audience-kyselytutkimus sen aloittamisen jälkeen. Laskemme vastausasteen jakamalla kyselytutkimuksen onnistuneesti suorittaneiden panelistien lukumäärän (kelpoisuudesta riippumatta) kyselytutkimukseen vastaamisen aloittaneiden panelistien lukumäärällä.

Poikkeuksellisen alhaiset vastausprosentit kielivät usein kyselytutkimuksesi suunnitteluun liittyvistä ongelmista. Me saatamme auttaa sinua antamalla sinulle vinkkejä kyselytutkimuksesi päivittämiseen siten, että vastausprosentit kohenevat.

Vaikka saatammekin hylätä ostopyyntösi, koska tutkimuksesi ei vastaa tämän osion vaatimuksia, ostopyyntösi hyväksyminen ei tarkoita, että kyselysi vastaa tai tulee vastaamaan kaikkia kyseisiä vaatimuksia. Tämän lisäksi pidätämme oikeuden kieltäytyä minkä tahansa kyselytutkimuksen toteuttamisesta, jos kyseisen kyselytutkimuksen sisältö on harkintamme mukaan sopimatonta. Tällaisessa tapauksessa saatamme perua ostosi osion 5.1 mukaisesti, jos kyselytutkimuksen ongelmia ei korjata tai jos ongelmia ei voida korjata.

Jos tietoomme tulee, ettei kyselytutkimuksesi kohtuuden rajoissa täytä kohdassa 4.1 määritettyjä vaatimuksia, ilmoitamme sinulle asiasta kirjallisesti ja annamme sinulle mahdollisuuden muokata kyselyäsi vaatimusten mukaiseksi. Jos kyselytutkimuksesi on jo käynnissä hetkenä, jolloin kohtuuden nimissä päätämme, ettei se vastaa kohdassa 4.1 määritettyjä vaatimuksia, keskeytämme kyselytutkimuksesi jakamisen muille kohdepanelisteille ja tarjoamme sinulle yhden mahdollisuuden korjata tilanne ja ottaa kyselytutkimuksesi uudelleen käyttöön. Jos kyselytutkimuksesi ei ole vaatimusten mukainen eikä siitä saada vaatimusten mukaista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitimme sinulle vaatimustenvastaisuudesta, meillä ei ole lisävelvoitteita sinua kohtaan ostoosi liittyen.

Riippumatta Momentiven osallisuudesta kyselytutkimuksesi sisällön valmistelussa suostut siihen, että sinä – eikä Momentive – olet vastuussa Audience-kyselytutkimustesi kaiken sisällön lopullisesta hyväksymisestä. Momentive ei ole vastuussa mistään sinun kyselytutkimustesi virheistä tai puutteista.

Kyselytutkimuksia käytetään kyselytutkimusalustallamme, joten sinulla on oltava SurveyMonkey-tili SurveyMonkey Audience -palvelun hyödyntämiseksi. Jos sinulla ei ole pääsyä tällaiselle tilille, sinun on hankittava pääsy ennen ostamista.

5.1 Oston peruminen.

Kun tilaus on maksettu, sitä EI hyvitetä lukuun ottamatta tiettyjä rajoitettuja olosuhteita. Voimme perua ostosi milloin tahansa ilman syytä, jolloin sinä olet oikeutettu saamaan korvauksen alla kerrotulla tavalla.

4.2 Palautukset ja kyvyttömyys täyttää ostoerittelyn ehdot

Annamme sinulle pyynnöstäsi suhteutetun korvauksen suorittamistasi SurveyMonkey Audience -palvelun oston maksuista, mikäli (1) noudatat edelleen näitä Audience-ehtoja ja kaikkia Audience-käytäntöjä emmekä kykene keräämään tarvitsemaasi määrää valmiita kyselytutkimusvastauksia kohtuullisessa aikataulussa (alkaen päivämäärästä, jolloin kyselytutkimuksesi lähetettiin kohdepanelisteille) tai (2) me peruutamme ostosi ilman syytä. Suhteutettu korvaus on samassa muodossa kuin SurveyMonkey Audiencesta suorittamasi maksu. Yllä mainitun estämättä mitään korvausta ei anneta, jos muokkaat kyselytutkimustasi tavalla, jota emme ole hyväksyneet sen jälkeen kun (i) olemme tarkistaneet sen tai (iii) kun kohdepanelistit ovat sitä käyttäneet (mukaan lukien kysymysten tai SurveyMonkey Audience -palvelun käyttämien keräilyasetusten muuttaminen). Emme myöskään myönnä korvausta siinä tapauksessa, että emme saa kerättyä haluttua määrää valmiita kyselytutkimusvastauksia johtuen syistä, jotka ovat sinun hallinnassasi, mukaan lukien seuraavat niihin rajoittumatta: (a) odotetun vastaajien osuuden oikea mittaus; (b) oikeiden profiloitujen kohdentamiskriteerien käyttö haluamasi demografisen kohdentamisen aikaansaamiseksi; ja (c) pitäytyminen SurveyMonkey Audience -palvelun suunnitteluohjeissa.

Ostokseesi ja Audience-palvelun käyttöösi sovelletaan (a) SurveyMonkey Contribute ‑tietosuojailmoitusta, jossa sinä olet ”paneelin ostaja”, mikäli kohdepanelistin lähde (kohdassa 7.1 annetun määritelmän mukaan), jota käytettiin Audience-kyselytutkimuksessasi, on SurveyMonkey Contribute, ja (b) pääasiallista tietosuojailmoitustamme, jota sovelletaan myös SurveyMonkey Audience ‑palveluun.

Huomaa, että Audience-kyselytutkimuksiasi (mukaan lukien käyttö markkinatutkimusratkaisujemme yhteydessä) käsitellään eri tavalla kuin SurveyMonkey Audiencen ulkopuolisia alustallamme luotuja kyselytutkimuksia. Näin ollen hyväksyt, että Momentive saattaa käyttää Audience-kyselytutkimustesi vastauksia ja muuta tutkimustietoa antaakseen muille Audience-palvelun ostajille lisäkohdennuskriteereitä, jotta he voisivat keskittyä tarkemmin johonkin jäsenryhmään. Momentive saattaa myös käyttää koneoppimisen kaltaisia tekniikoita Audience-kyselytutkimusvastaustesi laadun määrittämiseksi sekä kohdepanelisteja koskevien palveluehtojen täyttämiseksi. Näin pystymme takaamaan yhdenmukaiset ja luotettavat kohdepanelistit. Mainitun käytön sekä markkinatutkimusratkaisuissamme tapahtuvan vertailuarvojen käytön lisäksi Momentive ei käytä Audience-kyselytutkimustietojasi omiin tarkoituksiinsa, eikä Momentive myöskään suoraan jaa todellisia kyselytutkimusvastauksiasi kenellekään muulle SurveyMonkey Audience ‑palvelun ostajalle.

Ostamalla, hyväksymällä tai käyttämällä saldoa maksat Audience-vastauksista sekä mahdollisesti tilaamistasi markkinatutkimusratkaisuista ennakkoon. Saldoa voidaan käyttää vain näihin tarkoituksiin, eivätkä ne päde mihinkään muihin Momentiven tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Saldo on käytettävä yhden (1) vuoden kuluessa ostosta. Ostosummaa ei palauteta, mikäli saldoa ei käytetä tämän ajan kuluessa. Saldo ei ole siirrettävissä lukuun ottamatta saldon siirtämistä saman SurveyMonkey Teams -tilauksen jäsenten välillä, joiden saldo on samassa valuutassa. Tiimisi vastaa yksin saldosi hallinnasta, jakelusta ja käytöstä. Saldo ei saa aikaan rahallista vaatimusta Momentivea kohtaan, eikä se muodosta tallennettua arvoa, rahaa, rahallista arvoa tai oikeutta päästä käyttämään varoja tai varojen arvoa.

Momentive tiedostaa, että tietyt lainsäädännöt myöntävät kuluttajille lakisääteisiä, viimeisiä käyttöpäivämääriä koskevia oikeuksia, joita sopimukset eivät korvaa tai joista kyseiset kuluttajat eivät voi luopua. Jos olet edellä mainitun kaltainen kuluttaja ja kyseistä lakia sovelletaan tähän tapahtumaan, mikään näissä käyttöehdoissa mainittu ei rajoita kyseisiä kuluttajan oikeuksia.

Voit tarkistaa käytettävissäsi olevan saldon SurveyMonkey-tilin Oma tili ‑kohdasta. Momentive pidättää oikeuden korjata saldoasi, jos meillä on syytä uskoa, että on sattunut kirjoitus-, laskutus- tai kirjanpitovirhe.

Momentive voi hankkia kohdepanelisteja monilta eri kyselytutkimuspaneelialustoilta. Ellei Momentive sovi toisin kirjallisesti, Momentive valitsee kyselytutkimuspaneelit harkintansa mukaan (”kohdepanelistien lähde”). Momentive tekee valinnat niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti määrittämiäsi kriteerejä Momentiven tulkinnan mukaan. Jos Momentive hankkii kohdepanelisteja kolmannen osapuolen tarjoajilta, Momentive on vastuussa sinulle kaikista näiden Audience-ehtojen edellyttämistä tuloksista.

Momentive ei vahvista eikä takaa, (a) että voit saada tarvittavan lukumäärän valmiita kyselytutkimusvastauksia määritetyssä aikataulussa, vaikka ostopyyntösi hyväksyttäisiin, ja (b) että panelistit täyttävät vaaditut kriteerit, jotka he ovat kertoneet Momentivelle täyttävänsä.

MOMENTIVE EI ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA EIKÄ TAKUITA AUDIENCE-PALVELUSTA, SEN SOVELTUVUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA, AJANMUKAISUUDESTA TAI MARKKINATUTKIMUSPALVELUN LAADUSTA TAI KYSEISEN PALVELUN TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI MISTÄÄN KYSEISEN PALVELUN KÄYTÖSTÄ SAADUSTA TIEDOSTA. POIKKEUKSEN TÄHÄN MUODOSTAVAT TÄSSÄ ASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI ESITETYT SEIKAT SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAISSA LAAJIMMIN SALLITAAN.

Nämä Audience-ehdot ja kaikki käytännöt ja muut asiakirjat, joihin näissä Audience-ehdoissa viitataan, muodostavat sinun ja Momentiven välisen koko sopimuksen ja korvaavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset – sekä suulliset että kirjalliset – viestit, yhteisymmärrykset ja sopimukset, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Näiden Audience-ehtojen muokkaus tai niistä luopuminen ei ole voimassa, ellei se ole kirjallinen ja ellei siinä ole sekä sinun että Momentiven allekirjoitusta.

Jos asuinpaikkasi tai pääasiallinen liiketoimintapaikkasi on Yhdysvalloissa, markkinatutkimuspalvelun tuottaa Momentive Inc. Muussa tapauksessa markkinatutkimuspalvelun tuottaa Momentive Europe UC.