Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työntekijöiden pysyvyyden parantaminen stay-haastattelujen avulla 

Exit-haastattelujen tarkoituksena on selvittää, miksi työntekijä lähtee ja millä keinoin hänet olisi voitu saada jäämään. Vaikka exit-haastatteluilla onkin tarkoitus, niillä voidaan harvoin estää kyvykkäitä työntekijöitä lähtemästä.

Yritys voi sen sijaan järjestää ajoittain niin kutsuttuja stay-haastatteluja, joiden tarkoitus on selvittää, mitä mieltä arvostetut työntekijät ovat työstään ja yrityksestäsi, ennen kuin he alkavat käyttää ruokatuntinsa työhakemusten lähettämiseen.

Stay-haastattelut ilmaisevat työntekijöille, että työnantajana arvostat heidän mielipiteitään ja työpanostaan. Stay-haastattelut voivat olla tärkeä keino säilyttää työntekijät ja vähentää vaihtuvuutta, joka vie aikaa ja tulee yritykselle kalliiksi.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus voi heikentää kannattavuutta ja tuotteen laatua sekä alentaa työpaikan moraalia. Stay-haastattelut saattavat kuitenkin auttaa kääntämään tämän kehityksen tarjoamalla tietoja, joiden avulla voit saada työntekijät jäämään ja tehdä yrityksestäsi entistä paremman työpaikan.

Uusien työntekijöiden rekrytoimisen ja kouluttamisen kalleus ja tehottomuus voi vaikuttaa vaihtuvuuteen ja heikentää työntekijöiden tuottavuutta ja työmoraalia. Suurella vaihtuvuudella voi olla ajan mittaan seuraavanlaisia seurauksia:

  • Pienentynyt liikevaihto ja heikentynyt kannattavuus
  • Yrityksen mainehaitta
  • Alhainen työmoraali
  • Työntekijöiden vähentynyt tuottavuus

Lisäksi kuluttajat ovat nykyään valveutuneita ja saattavat väsyä yrityksiin, joissa yhteyshenkilö vaihtuu muutaman kuukauden välein, joissa palvelupuhelut eivät tarjoa heidän odottamaansa asiantuntemusta tai joissa työntekijät eivät vaikuta tyytyväisiltä. Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi. Älä siis haaskaa heitä kohtelemalla heitä huonosti. 

Stay-haastattelut ovat hyödyllinen strategia, jolla voidaan ehkäistä näitä potentiaalisia riskejä. Haastattelujen avulla esihenkilöt voivat seurata tiiminsä jäsenten ajattelutapoja ja havaita tuottavuuteen, työmoraaliin tai organisaatioon sitoutumiseen vaikuttavia epäkohtia.

Stay-haastattelut ovat keskusteluja, joiden avulla esihenkilöt voivat saada tietoa siitä, miksi työntekijät pysyvät yrityksessä – ja miksi he saattaisivat lähteä yrityksestä. Tehokkaassa haastattelussa esihenkilöt kysyvät vakiomuotoisia strukturoituja kysymyksiä rennosti ja keskustelunomaisesti.

Yleensä haastattelu kestää noin puoli tuntia, ja niitä järjestetään 2–3 kertaa vuodessa. Tällainen lyhytkestoinen haastattelu voi tuoda huomattavia etuja. Se paljastaa sekä seikkoja, joiden vuoksi työntekijät pysyvät yrityksessä, että seikkoja, joiden vuoksi he saattaisivat lähteä.

Nämä kohtaamiset voivat olla arvokkaita varsinkin silloin, kun niillä luodaan yhteys erityisen ansioituneisiin työntekijöihin ennen kuin nämä edes harkitsevat lähtemistä. Saat suoraa palautetta siitä, mikä motivoi heitä pysymään yrityksessä ja mikä saattaisi houkutella heidät toisen työnantajan palvelukseen.

Kun ymmärrät parhaiden työntekijöidesi motivaatioita, voit tarjota heille riittävän kompensaation, että he pysyvät yrityksessäsi. Erään kyselytutkimuksen mukaan 64 % työntekijöistä haluaa parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Sen sijaan, että työntekijät saavat tämän toisesta yrityksestä, voit järjestää parhaille työntekijöillesi enemmän vapauksia. Stay-haastattelut auttavat parantamaan työntekijöiden sitoutumista ja vähentämään vaihtuvuutta.

Stay-haastatteluista hyötyvät sekä yritys että työntekijät.

Pelkästään se, että järjestät haastatteluita, kertoo työntekijöille, että heidän mielipiteillään on väliä. He voivat kertoa huolistaan tai siitä, mikä heidän mielestään toimii hyvin.

Stay-haastattelujen avulla voit tunnistaa aikaisessa vaiheessa seikat, jotka voivat johtaa työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen. Erityisen hyödyllistä on tunnistaa trendit, jotka saattavat vaikuttaa useisiin parhaista työntekijöistäsi. Siten saat aikaa ja syyn tehdä merkittäviä muutoksia, joilla voit osoittaa vastaavasi työntekijöiden huoliin. Näin vähennät parhaiden työntekijöidesi joukkopaon mahdollisuutta.

On vaikea mitata tarkasti, kuinka stay-haastattelut vaikuttavat parhaiden työntekijöidesi pysyvyyteen ja vaihtuvuuteen. Tutkimukset ovat säännönmukaisesti osoittaneet, että yritykset, joissa on vahvasti sitoutuneita työntekijöitä, hyötyvät siitä monin tavoin. Työntekijöiden pysyvyyden ja tyytyväisyyden lisäksi tällaisilla yrityksillä on parempi kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto.

Tehokasta stay-haastattelua varten on luotava selkeä prosessi, jonka kaikki työntekijät ymmärtävät. Koska stay-haastattelujen tarkoitus on kerätä tietoja, joilla voidaan parantaa työntekijätyytyväisyyttä, työntekijöille on annettava runsaasti aikaa ajatella. Jos työntekijä ei ole aiemmin osallistunut stay-haastatteluihin, on hyvä selittää mitä ne ovat ja miksi niitä järjestetään.

Viimeisessä vaiheessa voit näyttää työntekijöillesi, että välität siitä, mitä he kertoivat kokouksessa. Mikään ei heikennä stay-haastattelun tehoa nopeammin kuin se, ettei työntekijän huolenaiheisiin tai ongelmiin reagoida.

Hyvän suunnittelun ja tavoitteiden asettelun lisäksi on tärkeää tehdä haastattelut ajatuksella ja strategisesti. Se vaikuttaa suoraan siihen, kuinka suoraa ja selkeää palautetta saat työntekijöiltä. Stay-haastatteluja tehdessä tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat muun muassa seuraavat.

Työntekijöillä on kiire, ja heidän aikansa on arvokasta. Stay-haastattelujen järjestäminen hetken mielijohteesta on epäkunnioittavaa työntekijöitä kohtaan ja saattaa myös saada työntekijät epäilemään, että keskustelun syy on heidän työsuorituksessaan.

Kerro selvästi, mitä stay-haastattelut ovat ja miksi niitä järjestetään. Painota, että käytät saamaasi palautetta epäkohtien ja menestymisen tiellä olevien esteiden tunnistamiseen ja parannusideoiden hankkimiseen.

On tärkeää kertoa työntekijöille, mitä stay-tapaamiset ovat, ja antaa heille tarpeeksi aikaa valmistautua haastatteluun. Parhaassa tapauksessa olet jo selkeästi ilmaissut tapaamisen tarkoituksen. On hyvä käytäntö antaa työntekijöille pääpiirteinen yhteenveto aiheista, joista haluat keskustella, jotta he voivat kerätä ajatuksiaan ja valmistautua ilmaisemaan niitä haastatteluhetkellä. Työtyytyväisyyskyselytutkimuksen järjestäminen ennen stay-haastatteluja voi myös antaa tärkeitä tietoja, joita voit sitten käsitellä tarkemmin haastatteluissa.

Stay-haastattelun pitäisi tuntua keskustelulta, ei kuulustelulta. Ympäristön valinta voi vaikuttaa siihen suuresti. Valitse paikka, joka on haastateltavan työntekijän kannalta mukavin ja yksityisin. Stay-haastattelut on parasta järjestää kasvokkain, jotta voit seurata työntekijän kehonkieltä ja jotta keskustelu sujuu vastavuoroisesti. Jos haastattelut on järjestettävä videoneuvotteluna, valitse sellainen ajankohta, jolloin työviikko ei ole kiireisimmillään.

Stay-haastattelut ovat päinvastaisia kehityskeskusteluihin verrattuna. Toisin sanoen stay-haastatteluissa työntekijät arvioivat johtoryhmän ja koko organisaation suoriutumista. Siksi työntekijöille on tehtävä selväksi, että tämä keskustelu on täysin erillinen kehityskeskustelusta ja että mikään haastattelussa sanottu ei vaikuta kehityskeskusteluun.

Parhaissa stay-haastatteluissa on hyvä tasapaino ennalta päätettyjen kysymysten ja vapaasti odottamattomiin suuntiin soljuvan keskustelun välillä. Siten opit ymmärtämään entistä paremmin työntekijän ajatuksia ja tunteita. Parhaiden stay-haastattelujen kysymysten pitäisi auttaa vakuuttamaan työntekijät seuraavista seikoista.

Kaikki pitävät kehuista – jopa ne, jotka väittävät muuta. Yritä siis muotoilla kysymyksesi niin, että niistä välittyy arvostuksesi. Yksi tapa tehdä niin on korostaa samalla jotakin työntekijän osaamisaluetta tai heidän äskettäistä onnistumistaan. Älä kuitenkaan mene kehuissa liian pitkälle. Työntekijät aistivat, jos liioittelet heidän saavutuksiaan. Sillä saattaa olla aivan päinvastainen vaikutus kuin mitä halusit.

Hyviä suorituksia arvostetaan, ja ne ovat avain sekä työntekijän että yrityksen menestykseen. Voittaminen ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Työntekijöiden on ymmärrettävä, että välität tulosten lisäksi myös heistä ihmisinä ja että olet kiinnostunut heidän toisinaan kohtaamistaan haasteista. Aidon empatian ja ymmärryksen osoittaminen vakuuttaa työntekijät siitä, että arvostat heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan.

Stay-haastattelulla saadaan havaintoja työntekijöiden haasteista ennen kuin ne pahenevat siihen pisteeseen, että työntekijä päättää vaihtaa työpaikkaa. Selvennä työntekijälle, että arvostat hänen palautettaan ja teet kaiken voitavasi epäkohtien korjaamiseksi ja parannusten aikaansaamiseksi.

Parhaat stay-haastattelut tuovat esiin yhtä lailla epäkohtia kuin mahdollisuuksiakin. Saatat esimerkiksi saada selville, että monet työntekijöistä ovat tuotteliaampia ja sitoutuvat yritykseen enemmän tehdessään hybridityötä eli työskennellessään osittain toimistossa ja osittain etänä. Haastatteluista saattaa myös käydä ilmi, että tehokkain työntekijäsi nauttii siitä, että voi auttaa muita onnistumaan. Voit siis esimerkiksi selvittää mentorointimahdollisuuksia, jotka vastaisivat tähän tarpeeseen. Tällaiset toimet osoittavat, että investoit jatkuvasti työntekijöihin, jotta he menestyisivät ja kasvaisivat urallaan.

Stay-haastattelut voivat paljastaa mahdollisia edullisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa siihen, mitä mieltä työntekijät ovat työelämästään. Saatat huomata, että työntekijät tuntevat olonsa uupuneiksi pitkän työviikon päättyessä. Sallimalla työntekijöiden lopettaa perjantaisin jo kello 14 voit osoittaa, että olet kuunnellut heitä ja teet asialle jotakin. Kenties voit muuttaa toimistotilaa niin, että siellä on helpompi työskennellä yhdessä spontaanisti tai että siellä on enemmän yksityisyyttä. Tällaiset toimet osoittavat reagointikykyä ja ymmärtämystä, mikä voi ajan mittaan näkyä vahvempana sitoutumisena ja lojaaliutena.

Vaikka exit-haastattelut saattavat olla edelleen tärkeitä yrityksellesi, stay-haastattelujen ottaminen käyttöön voi vähentää niiden tarvetta. Stay-haastattelut voivat pitää tiimisi sitoutuneena, tyytyväisenä, tuotteliaana ja motivoituneena. Stay-haastattelut ovat edullinen ja tehokas tapa vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Jos tarvitset työkaluja ja teknologiaa sisäisten työntekijäkyselytutkimusten tekemiseen, tulosten koostamiseen ja sitoutumisen lisäämiseen, voit valita itsellesi sopivan SurveyMonkey-tilauksen.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.