Ihmiset, jotka määrätään rooleihin, joissa on joustamattomat vastuut tai jotka eivät vastaa heidän taitojaan, ovat yleensä tyytymättömiä työhönsä. Jos johtajat kuitenkin laativat työntekijöiden kanssa yhdessä urapolut, jotka hyödyntävät työntekijöiden vahvuuksia, tuloksena on yleensä työlleen omistautunut tiimi.

On liian yleistä, että yritykset kuulevat työntekijöidensä tyytymättömyydestä (ja käyttämättömästä potentiaalista) vasta, kun työntekijät lähtevät. Vakiomuotoisen alkuhaastattelun järjestäminen voi kuitenkin auttaa johtajia selvittämään uusien työntekijöiden mielenkiinnon kohteet, työskentelytyylit ja piilevät kyvyt.

Alkuhaastattelut voivat myös paljastaa mahdollisia haasteita, joten työnantajat voivat valmistautua alueisiin, joilla työntekijä tarvitsee tavallista enemmän koulutusta, sekä reagoida ongelmiin, jotka saattavat myöhemmin johtaa työuupumukseen.

Tässä kyselytutkimuksessa kysytään, mikä innostaa uutta työntekijää, mitkä projektit tai aiheet kiinnostavat häntä työn ulkopuolella, mitä hän haluaa oppia, kuinka hän oppii ja minkälainen johtamistyyli sopii hänelle.

Käytä tätä kyselytutkimusta jos:

 • Haluat parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista
 • Yrityksessä on suuri vaihtuvuus
 • Yritys kasvaa nopeasti

Tarjoamme monia tehokkaita ominaisuuksia, joiden avulla kyselytutkimuksen käynnistäminen onnistuu nopeasti, mutta tässä ovat suosituimmat ominaisuudet uusille käyttäjille.

Käyttövalmiita teemoja, helppokäyttöisiä väripaletteja, räätälöityjä fontteja, brändäys ja muuta.

Kerää kyselytutkimusvastaukset esimerkiksi sähköpostilla, verkossa, tekstiviestillä, sosiaalisessa mediassa tai QR-koodin avulla.

Automaattinen yhteenveto tuloksista, suodattimet, muokattavat koontinäytöt, ristiintaulukoinnin raportit, tekstianalyysit ja muuta.

Tutustu asiakkaisiimme, verkkoseminaareihin ja oppaisiin, joissa neuvotaan, miten voit kerätä palautetta omalla alallasi.

Vinkkejä, joiden avulla luot parempia kyselytutkimuksia, sekä tietoa tuoteuutuuksista ja omista tutkimuksistamme.

Oppaita ominaisuuksien käyttöön, lisätietoa laskutuksesta ja yhteydenotto asiakaspalveluun.

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Selaa lisää kyselytutkimusmalleja